Theology and Religious Studies: Spiritual Care

Vanuit verschillende tradities met elkaar werken
Afstudeerrichting van:Theology & Religious Studies
Titel:MA Theology & Religious Studies

Due to the corona crisis, the requirements to enroll in this master programme have changed. For an overview of the requirements, we refer to the subsection 'Corona crisis: from a Bachelor’s to a Master’s'.

The Spiritual Care programme aims at preparing students as chaplain on behalf of various denominations as well as non-denominational spiritual care. The characteristic way of preparing students at VU is their formation in a particular tradition as well as the meeting of traditions. You are welcome to enroll in the Spiritual Care programme whatever your worldview. Diversity is a characteristic of our faculty and our staff is committed to make it work for you too.

The Islamic, Buddhist, Hindu, Christian Orthodox, and Jewish authorities for spiritual care are partners in the Spiritual Care programme, which means that half of the curriculum is dedicated to one of these traditions (unless you opt for non-denominational spiritual care, in which case you study in an interfaith group). Non-denominational spiritual care refers to the absence of a religious authority as partner in the programme; that does not exclude the possibility for students to dedicate themselves to their own tradition.

Soerish

Alumnus Theology and Religious Studies: Spiritual care (Hinduism)

The first semester consists of five courses where students will find themselves in diverse group settings. The courses are Hermeneutics, Spiritual Care 1 and 2, an elective and Research Skills. 

 • Hermeneutics and Spiritual Care 1 will provide you with the theoretical ground for the chaplain’s core competence, i.e. the ability to interpret such experiences as suffering, dependence, vulnerability, and death in the light of the client’s worldview and faith. 
 • Spiritual Care 2 will focus on the person of the chaplain as the most important instrument of spiritual care. 
 • Research Skills is the preparatory course for the thesis.

The second semester is dedicated to one of the traditions and consists of a two-month internship, masterseminar and thesis. Internship and thesis may be dedicated to the Anglican tradition. The interfaith group will have their own masterseminar.

Theology & Religious Studies: Spiritual Care courses in the study guide.

Spiritual care giving is an established function in healthcare institutions, custodial institutions and the army. We encourage our students to explore and respond to the need for spiritual care in other sectors of society. Usually it is wise to move in accordance with your own affinity and experience. A bachelor’s degree in another discipline may be an asset if you wish to pursue a career in organizations which are not familiar with spiritual care. Some students have already paved their way into such sectors as consultancy, NGO, and refugee assistance.

Please note.
In order to be appointed in a custodial institution or the army you need the approval of a recognized institution for spiritual care. Some healthcare institutions may also want you to have such approval.
The Master diploma in Theology and Religious Studies does not necessarily entitle you to approval of an institution for spiritual care. Very likely there will be additional requirements, such as a post-academic programme. The Buddhist, Hindu, Islamic, and Christian Orthodox institutions for spiritual care provide such a programme (in Dutch: ambtsopleiding) at VU Amsterdam.

If you do not need approval of an institution for spiritual care nor seek such approval, you can set off as a ‘junior spiritual care giver’. Generally you will achieve seniority on the basis of experience and post-academic courses.
If you seek the approval of an institution for spiritual care which is not a partner in the VU programme you may need to enroll in another programme.

Please contact the coordinator of your program for further information.

 • Study in the beautiful and multicultural city of Amsterdam.
 • Participate in a diverse, multi-religious community of learners.
 • Enjoy a unique combination of structure and flexibility in your programme.
 • Take advantage from personal interaction with and individual supervision from professors.
 • Benefit from top-level research and high-quality research-based teaching.
 • Profit from the strong bonds between the faculty and various societal organisations and initiatives.
 • In 2018 the Faculty of Religion and Theology was ranked number 5 in the world by the QS World University Rankings.

Traditions

Een boeddhistisch geestelijk verzorger begeleidt individuen, groepen of organisaties bij vragen die ontstaan binnen  de huidige, complexe, multi-denominatieve en multiculturele Nederlandse samenleving. Studenten bouwen in de opleiding voort op wetenschappelijke vaardigheden en ontwikkelen het vermogen om vanuit de eigen boeddhistische traditie met de diversiteit van de verschillende boeddhistische tradities in Nederland om te gaan en traditie-overstijgend te denken en handelen. Op verzoek van elke boeddhist afzonderlijk, van een groep boeddhisten, of van een maatschappelijke of een religieuze organisatie zal de boeddhistisch geestelijk verzorger leiding en begeleiding geven aan religieuze activiteiten. Daarnaast  moet de boeddhistisch geestelijk verzorger ook kunnen omgaan met interreligieuze diversiteit, zoals bijvoorbeeld de relatie met het christendom, het humanisme en de islam. In deze context is een academisch denk- en werkniveau vereist. Dit niveau is vaak ook een eis van de werkgever en de beroepsvereniging.

De opleiding
In de algemene introductie van het Spiritual Care programma (in het Engels) heb je kunnen lezen dat we studenten opleiden tot geestelijk verzorger in verschillende religieuze tradities. Kenmerkend voor de opleiding aan de VU is de vorming in een traditie én de ontmoeting tussen verschillende tradities. We waarderen de diversiteit van onze faculteit en onze staf is gecommitteerd om jou voordeel te laten halen uit de diversiteit.

Als je belangstelling hebt om aan het werk te gaan als boeddhistisch geestelijk verzorger, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Je krijgt dan advies op maat met betrekking tot je mogelijkheden in de geestelijke verzorging en het aanvullen van eventueel ontbrekende kennis. Neem hiervoor contact op met de coördinator van het traject Boeddhistische geestelijke verzorging in het Spiritual Care programma, dr. E. de Jongh, via e.c.t.de.jongh@vu.nl.
NB. De faculteit behoudt zich het recht voor om je in de interfaith groep te plaatsen wanneer je aan de opleiding begint zonder voorafgaand gesprek.

Zending
De zendende instantie voor boeddhistisch geestelijk verzorgers, Boeddhistische Zendende Instantie (BZI), is een partner in het Spiritual Care programma. Dat betekent dat meer dan de helft van het programma specifiek gericht is op de boeddhistische traditie. Echter, om een zending te krijgen als boeddhistisch geestelijk verzorger moet je na deze masteropleiding ook de post-academische ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger volgen. Voor de toelating tot deze ambtsopleiding gelden aanvullende eisen. Om er zeker van te zijn dat je na de postacademische ambtsopleiding een boeddhistische zending kunt ontvangen raden we je aan om bij aanvang van de masteropleiding een valideringsgesprek met de BZI aan te vragen. Daartoe kan je je wenden tot de coördinator van de postacademische ambtsopleiding, dr. Henk Blezer, via h.w.a.blezer@vu.nl.


De opleiding

In de algemene introductie van het Spiritual Care programma (in het Engels) heb je kunnen lezen dat we studenten opleiden tot geestelijk verzorger in verschillende religieuze tradities én in interfaith geestelijke verzorging. Kenmerkend voor de opleiding aan de VU is de vorming in een traditie én de ontmoeting tussen tradities. We waarderen de diversiteit van onze faculteit en onze staf is gecommitteerd om jou voordeel te laten halen uit de diversiteit.

Voor de traditie-specifieke trajecten geldt het uitgangspunt dat je een zending nodig hebt van een erkend levensbeschouwelijk of religieus genootschap om als geestelijk verzorger aan het werk te gaan. Zo’n zending wordt door de werkgever aangevraagd bij de zendende instantie. Veel werkgevers vinden zo’n zending echter niet nodig. Wanneer je geen zending nodig hebt of verlangt, dan kun je het niet-denominatieve traject voor geestelijke verzorging volgen. Dan studeer je samen met studenten met verschillende levensbeschouwelijke of religieuze achtergronden. We noemen dit traject ook wel ‘interfaith’, vanwege de diversiteit onder de studenten in dit traject – evangelisch, vrijzinnig, rooms-katholiek, atheïst, humanist, paganistisch, multiple belongers, e.a.

Het studieprogramma in het eerste semester is voor alle studenten gelijk. In het tweede semester krijgen de traditie-specifieke trajecten gestalte binnen de stage, het masterseminar en de scriptie. Wanneer je het niet-denominatieve traject volgt geef je gestalte aan je eigen levensbeschouwelijke identiteit als geestelijk verzorger.

Als je belangstelling hebt om aan het werk te gaan als geestelijk verzorger, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek, krijg je een advies op maat met betrekking tot je mogelijkheden in de geestelijke verzorging en de invulling van je studieprogramma. Daartoe kun je je wenden tot de coördinator van het niet-denominatieve traject in het Spiritual Care programma, dr. E. de Jongh, e-mail e.c.t.de.jongh@vu.nl.

De opleiding
In de algemene introductie van het Spiritual Care programma (in het Engels) heb je kunnen lezen dat we studenten opleiden tot geestelijk verzorger in verschillende religieuze tradities. Kenmerkend voor de opleiding aan de VU is de vorming in een traditie én de ontmoeting tussen tradities. We waarderen de diversiteit van onze faculteit en onze staf is gecommitteerd om jou voordeel te laten halen uit de diversiteit.

De zendende instantie voor islamitisch geestelijk verzorgers, CMO, is een partner in het Spiritual Care programma. Dat betekent dat meer dan de helft van het programma specifiek gericht is op de islamitische traditie.

In het eerste semester volg je Theory of Islamic Spiritual Care in plaats van de keuzemodule. In het tweede semester loop je twee maanden stage bij een islamitisch geestelijk verzorger in een zorginstelling, een penitentiaire instelling of in de krijgsmacht. Daarnaast volg je het masterseminar Islamitische geestelijke verzorging en schrijf je je scriptie.

Om een zending te krijgen als islamitisch geestelijk verzorger wordt van je verwacht dat je na deze masteropleiding ook de post-academische ambtsopleiding islamitisch geestelijk verzorger. Voor de toelating tot deze ambtsopleiding gelden aanvullende eisen.

Als je belangstelling hebt om aan het werk te gaan als islamitisch geestelijk verzorger en je voldoet (grotendeels) aan de volgende voorwaarden, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek, krijg je een advies op maat met betrekking tot je mogelijkheden in de geestelijke verzorging en het aanvullen van eventueel ontbrekende kennis. Daartoe kun je je wenden tot de coördinator van het traject Islamitische geestelijke verzorging in het Spiritual Care programma, dr. Y. Ellethy, e-mail y.ellethy@vu.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor om je in de interfaith groep te plaatsen wanneer je aan de opleiding begint zonder voorafgaand gesprek.

Toelating tot het traject Islamitische geestelijke verzorging

 • Diploma-eisen
 • adequate kennis van het Arabisch (min. niveau A2) 
 • aantoonbare kennis over overige  kernvakken van de (islamitische) theologische (bij voorkeur door een vooropleiding en/of ander geschikt studieprogramma in/buiten Nederland.
 • adequate kennis het Engels (niet van toepassing voor kandidaten met een Nederlands VWO diploma)

Overige eisen

 • vertrouwd met Islam in de westerse/Nederlandse context en de rol van religie (islam) in een seculiere samenleving.
 • respect voor mensen met andere religieuze en niet-religieuze overtuigingen;
 • communicatieve en dialogische vaardigheden.

Wanneer je denkt dat je (grotendeels) aan deze voorwaarden voldoet, dan ontvangen we graag een motivatiebrief (max. 800 woorden) waarin je uitlegt waarom je dit MA programma wilt volgen en waarom je denkt dat je geschikt bent om als islamitisch geestelijk verzorger te werken. Als bijlage bij deze brief voeg je een C.V. toe waaruit in ieder geval blijkt welke vooropleiding en werkervaring je hebt. Je kunt je brief richten aan dr. Y. Ellethy, e-mail y.ellethy@vu.nl.
Naar aanleiding van je motivatiebrief nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek met de coördinator van het traject Islamitische geestelijke verzorging, waarin de bovengenoemde voorwaarden worden besproken. Als je een kennisdeficiëntie hebt, dan geeft de coördinator een persoonlijk advies hoe je die het best kunt wegwerken.

We raden je aan om in een vroeg stadium contact op te nemen met de coördinator

Dutch students

Generally speaking, students must complete their Bachelor’s or pre-Master’s before starting on their Master’s programme. This is known as the ‘Bachelor's before Master's rule’. Due to the corona crisis, however, some students have had to partially stop their studies, resulting in an unfortunate delay.

Last month a nationwide decision was taken to abandon the so-called “harde knip” because of corona and to formulate alternative requirements for admission to master’s programmes. For this reason, and following general VU guidelines, the Faculty of Religion and Theology has opted for a smoother transition. Find out what this means for you below.

Guidelines for Bachelor’s to Master's    
Bachelor’s students at a Dutch university (including VU):    
•    Minimum number of EC’s: 162 EC (90%)  
•    Deadline final version of the thesis: 1 December 2020   
•    Deadline for completion of other Bachelor’s courses: 15 July 2021   

Current premaster’s students   
•    Minimum percentage of EC’s: 24 EC (80%) or 96 EC (90%) if you're enrolled in the Bachelor HHS   
•    Deadline final version of the premaster thesis: 1 December 2020   
•    Deadline for completion of other Bachelor’s courses: 15 July 2021   

HBO Bachelor’s students   
•    Minimum number of EC’s: 216 (90%)   
•    Deadline final version of the HBO BA thesis: 1 December 2020   
•    Deadline for completion of other Bachelor’s courses: 15 July 2021   
•    Only 1 course (6 EC) of the integrated programme may be left open at the start of the master’s programme

Guidelines for Bachelor’s to Premaster's    
Please note: this only applies to HBO Bachelor’s students.     
•    Minimum number of EC’s: 216 EC (90%)   
•    Deadline final version of the HBO BA thesis: 1 December 2020    
•    Deadline for completion of other Bachelor’s courses: 1 July 2021   

We strongly advise students to do everything possible to complete their Bachelor’s or pre-Master’s programme before the end of this academic year. The study load makes it very difficult to complete missing courses while on an intensive Master’s programme.

All students who enroll on the basis of the “zachte knip” will be invited by the academic advisor and will be assigned a mentor, who will have a finger on the pulse for the completion of the Bachelor's degree.  

Request exceptional admission
Do you meet these conditions or do you expect to meet these conditions by 31 August at the latest? If so, you can request exceptional admission no later than 1 August. You can do this by completing and submitting the form.

Due to the corona crisis, the requirements to enroll in this master programme have changed. For an overview of the requirements, we refer to the subsection 'Corona crisis: from a Bachelor’s to a Master’s'.

Students holding a Bachelor’s degree from a Dutch University (WO) are directly eligible for admittance in this Master’s programme.

Students with a suitable HBO degree can apply for a premaster’s programme (this programme is taught in Dutch). Our Admission Board will have to approve your request for admission.

You need to apply before 15 July in Studielink. The registration has to be completed before August 31.

Coördinatoren van de Spiritual Care master:

Algemene programmacoördinator
Hans Alma, h.a.alma@vu.nl

Information days
Meet us at the next Master's Event!

Overview Theology & Religious Studies: Spiritual Care

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Specialisaties

Afstudeerrichting van Theology & Religious Studies

Interessegebied

Religion

;