Theology and Religious Studies: Spiritual Care

Vanuit verschillende tradities met elkaar werken
Afstudeerrichting van:Theology & Religious Studies
Titel:MA Theology & Religious Studies

The Spiritual Care program aims at preparing students as chaplain on behalf of various denominations as well as non-denominational spiritual care. The characteristic way of preparing students at VU is their formation in a particular tradition as well as the meeting of traditions. You are welcome to enroll in the Spiritual Care program whatever your worldview. Diversity is a characteristic of our faculty and our staff is committed to make it work for you too.

The Islamic, Buddhist, Hindu, Christian Orthodox, and Jewish authorities for spiritual care are partners in the Spiritual Care program, which means that half of the curriculum is dedicated to one of these traditions (unless you opt for non-denominational spiritual care, in which case you study in an interfaith group). Non-denominational spiritual care refers to the absence of a religious authority as partner in he program; that does not exclude the possibility for students to dedicate themselves to their own tradition.

Study programme
The first semester consists of five courses where students will find themselves in diverse group settings. The courses are Hermeneutics, Spiritual Care 1 and 2, an elective and Research Skills. Hermeneutics and Spiritual Care 1 will provide you with the theoretical ground for the chaplain’s core competence, i.e. the ability to interpret such experiences as suffering, dependence, vulnerability, and death in the light of the client’s worldview and faith. Spiritual Care 2 will focus on the person of the chaplain as the most important instrument of spiritual care. Research Skills is the preparatory course for the thesis.

The second semester is dedicated to one of the traditions and consists of a two-month internship, masterseminar and thesis. Internship and thesis may be dedicated to the Anglican tradition. The interfaith group will have their own masterseminar.

For the detailed program see the study guide.

In 2018 the Theological faculty was ranked nr 5 in the world by the QS World University Rankings.


Een boeddhistisch geestelijk verzorger begeleidt individuen, groepen of organisaties bij vragen die ontstaan binnen  de huidige, complexe, multi-denominatieve en multiculturele Nederlandse samenleving. Studenten bouwen in de opleiding voort op wetenschappelijke vaardigheden en ontwikkelen het vermogen om vanuit de eigen boeddhistische traditie met de diversiteit van de verschillende boeddhistische tradities in Nederland om te gaan en traditie-overstijgend te denken en handelen. Op verzoek van elke boeddhist afzonderlijk, van een groep boeddhisten, of van een maatschappelijke of een religieuze organisatie zal de boeddhistisch geestelijk verzorger leiding en begeleiding geven aan religieuze activiteiten. Daarnaast  moet de boeddhistisch geestelijk verzorger ook kunnen omgaan met interreligieuze diversiteit, zoals bijvoorbeeld de relatie met het christendom, het humanisme en de islam. In deze context is een academisch denk- en werkniveau vereist. Dit niveau is vaak ook een eis van de werkgever en de beroepsvereniging.

De opleiding
In de algemene introductie van het Spiritual Care programma (in het Engels) heb je kunnen lezen dat we studenten opleiden tot geestelijk verzorger in verschillende religieuze tradities. Kenmerkend voor de opleiding aan de VU is de vorming in een traditie én de ontmoeting tussen tradities. We waarderen de diversiteit van onze faculteit en onze staf is gecommitteerd om jou voordeel te laten halen uit de diversiteit.

De zendende instantie voor boeddhistisch geestelijk verzorgers, BZI, is een partner in het Spiritual Care programma. Dat betekent dat meer dan de helft van het programma specifiek gericht is op de boeddhistische traditie.

In het eerste semester volg je Interdisciplinary Perspectives on Mindfulness in plaats van de keuzemodule. In het tweede semester loop je twee maanden stage, zo mogelijk bij een boeddhistisch geestelijk verzorger. Daarnaast volg je het masterseminar Boeddhistische geestelijke verzorging en schrijf je je scriptie.

Als je belangstelling hebt om aan het werk te gaan als boeddhistisch geestelijk verzorger, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek, krijg je een advies op maat met betrekking tot je mogelijkheden in de geestelijke verzorging en het aanvullen van eventueel ontbrekende kennis. Daartoe kun je je wenden tot de coördinator van het traject Boeddhistische geestelijke verzorging in het Spiritual Care programma, dr. E. de Jongh, e-mail e.c.t.de.jongh@vu.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor om je in de interfaith groep te plaatsen wanneer je aan de opleiding begint zonder voorafgaand gesprek.

Om een zending te krijgen als boeddhistisch geestelijk verzorger wordt van je verwacht dat je na deze masteropleiding ook de post-academische ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger volgt. Voor de toelating tot deze ambtsopleiding gelden aanvullende eisen. Om er zeker van te zijn dat je na de postacademische ambtsopleiding een boeddhistische zending kunt ontvangen raden we je aan om bij aanvang van de masteropleiding een valideringsgesprek met de BZI aan te vragen. Daartoe kan je je wenden tot  de coördinator van de postacademische ambtsopleiding, Stef Lauwers, e-mail s.h.j.lauwers@vu.nl.

De postacademische ambtsopleiding boeddhistische geestelijke verzorging
Nadere informatie vind je hier.


De opleiding

In de algemene introductie van het Spiritual Care programma (in het Engels) heb je kunnen lezen dat we studenten opleiden tot geestelijk verzorger in verschillende religieuze tradities én in interfaith geestelijke verzorging. Kenmerkend voor de opleiding aan de VU is de vorming in een traditie én de ontmoeting tussen tradities. We waarderen de diversiteit van onze faculteit en onze staf is gecommitteerd om jou voordeel te laten halen uit de diversiteit.

Voor de traditie-specifieke trajecten geldt het uitgangspunt dat je een zending nodig hebt van een erkend levensbeschouwelijk of religieus genootschap om als geestelijk verzorger aan het werk te gaan. Zo’n zending wordt door de werkgever aangevraagd bij de zendende instantie. Veel werkgevers vinden zo’n zending echter niet nodig. Wanneer je geen zending nodig hebt of verlangt, dan kun je het niet-denominatieve traject voor geestelijke verzorging volgen. Dan studeer je samen met studenten met verschillende levensbeschouwelijke of religieuze achtergronden. We noemen dit traject ook wel ‘interfaith’, vanwege de diversiteit onder de studenten in dit traject – evangelisch, vrijzinnig, rooms-katholiek, atheïst, humanist, paganistisch, multiple belongers, e.a.

Het studieprogramma in het eerste semester is voor alle studenten gelijk. In het tweede semester krijgen de traditie-specifieke trajecten gestalte binnen de stage, het masterseminar en de scriptie. Wanneer je het niet-denominatieve traject volgt geef je gestalte aan je eigen levensbeschouwelijke identiteit als geestelijk verzorger.

Als je belangstelling hebt om aan het werk te gaan als geestelijk verzorger, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek, krijg je een advies op maat met betrekking tot je mogelijkheden in de geestelijke verzorging en de invulling van je studieprogramma. Daartoe kun je je wenden tot de coördinator van het niet-denominatieve traject in het Spiritual Care programma, dr. E. de Jongh, e-mail e.c.t.de.jongh@vu.nl.

De opleiding
In de algemene introductie van het Spiritual Care programma (in het Engels) heb je kunnen lezen dat we studenten opleiden tot geestelijk verzorger in verschillende religieuze tradities. Kenmerkend voor de opleiding aan de VU is de vorming in een traditie én de ontmoeting tussen tradities. We waarderen de diversiteit van onze faculteit en onze staf is gecommitteerd om jou voordeel te laten halen uit de diversiteit.

De zendende instantie voor islamitisch geestelijk verzorgers, CMO, is een partner in het Spiritual Care programma. Dat betekent dat meer dan de helft van het programma specifiek gericht is op de islamitische traditie.

In het eerste semester volg je Theory of Islamic Spiritual Care in plaats van de keuzemodule. In het tweede semester loop je twee maanden stage bij een islamitisch geestelijk verzorger in een zorginstelling, een penitentiaire instelling of in de krijgsmacht. Daarnaast volg je het masterseminar Islamitische geestelijke verzorging en schrijf je je scriptie.

Om een zending te krijgen als islamitisch geestelijk verzorger wordt van je verwacht dat je na deze masteropleiding ook de post-academische ambtsopleiding islamitisch geestelijk verzorger. Voor de toelating tot deze ambtsopleiding gelden aanvullende eisen.

Als je belangstelling hebt om aan het werk te gaan als islamitisch geestelijk verzorger en je voldoet (grotendeels) aan de volgende voorwaarden, dan nodigen we je graag uit voor een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek, krijg je een advies op maat met betrekking tot je mogelijkheden in de geestelijke verzorging en het aanvullen van eventueel ontbrekende kennis. Daartoe kun je je wenden tot de coördinator van het traject Islamitische geestelijke verzorging in het Spiritual Care programma, dr. Y. Ellethy, e-mail y.ellethy@vu.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor om je in de interfaith groep te plaatsen wanneer je aan de opleiding begint zonder voorafgaand gesprek.

Toelating tot het traject Islamitische geestelijke verzorging

 • Diploma-eisen
 • adequate kennis van het Arabisch (min. niveau A2) 
 • aantoonbare kennis over overige  kernvakken van de (islamitische) theologische (bij voorkeur door een vooropleiding en/of ander geschikt studieprogramma in/buiten Nederland.
 • adequate kennis het Engels (niet van toepassing voor kandidaten met een Nederlands VWO diploma)

Overige eisen

 • vertrouwd met Islam in de westerse/Nederlandse context en de rol van religie (islam) in een seculiere samenleving.
 • respect voor mensen met andere religieuze en niet-religieuze overtuigingen;
 • communicatieve en dialogische vaardigheden.

Wanneer je denkt dat je (grotendeels) aan deze voorwaarden voldoet, dan ontvangen we graag een motivatiebrief (max. 800 woorden) waarin je uitlegt waarom je dit MA programma wilt volgen en waarom je denkt dat je geschikt bent om als islamitisch geestelijk verzorger te werken. Als bijlage bij deze brief voeg je een C.V. toe waaruit in ieder geval blijkt welke vooropleiding en werkervaring je hebt. Je kunt je brief richten aan dr. Y. Ellethy, e-mail y.ellethy@vu.nl.
Naar aanleiding van je motivatiebrief nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek met de coördinator van het traject Islamitische geestelijke verzorging, waarin de bovengenoemde voorwaarden worden besproken. Als je een kennisdeficiëntie hebt, dan geeft de coördinator een persoonlijk advies hoe je die het best kunt wegwerken.

We raden je aan om in een vroeg stadium contact op te nemen met de coördinator

Spiritual care giving is an established function in healthcare institutions, custodial institutions and the army. We encourage our students to explore and respond to the need for spiritual care in other sectors of society. Usually it is wise to move in accordance with your own affinity and experience. A bachelor’s degree in another discipline may be an asset if you wish to pursue a career in organizations which are not familiar with spiritual care. Some students have already paved their way into such sectors as consultancy, NGO, and refugee assistance.

Please note. In order to be appointed in a custodial institution or the army you need the approval of a recognized institution for spiritual care. Some healthcare institutions may also want you to have such approval.
The Master diploma in Theology and Religious Studies does not necessarily entitle you to approval of an institution for spiritual care. Very likely there will be additional requirements, such as a post-academic program. The Buddhist, Hindu, Islamic, and Christian Orthodox institutions for spiritual care provide such a program (in Dutch: ambtsopleiding) at VU Amsterdam.
If you do not need approval of an institution for spiritual care nor seek such approval, you can set off as a ‘junior spiritual care giver’. Generally you will achieve seniority on the basis of experience and post-academic courses.
If you seek the approval of an institution for spiritual care which is not a partner in the VU program you may need to enroll in another program.
Please contact the coordinator of your program for further information.

The Faculty 
The Faculty of Religion and Theology of VU Amsterdam consists of excellent scholars with international reputations and connections in all the major fields of theology. You will be exposed to the best that scholarship has to offer. The research conducted here is of a high academic level, and seeks to closely interact with societal issues and interests. Our faculty has strong partnerships with various societal organisations and initiatives. The Graduate School of Theology and Religious Studies offers courses for (prospective) PhD students and functions as a platform for interaction between junior and senior scholars.

Dialogue and diversity 
VU Amsterdam is located in the Netherlands and has deep bonds with the Reformed Protestant tradition. In recent years, however, the student body has increasingly become interdenominational, international and interreligious. Your education will be enriched by fellow students who come from various denominations, from Pentecostal to Mennonite to Islamic to Evangelical to Buddhist. Students from other countries bring new and different perspectives on life and faith. You will learn to think about the meaning of your faith for your time and place in dialogue with others. You will discuss religious phenomena and ideas from several disciplinary perspectives, in conversation with students and teachers from various disciplinary backgrounds.

Facilities 
The Faculty of Religion and Theology is housed in a modern building in Amsterdam with a first-rate theological library on site. The building is equipped with the latest technology and study facilities. As a student you will have access to these facilities.

History 
Since its founding in 1880 by the statesman and theologian Abraham Kuyper VU Amsterdam has been committed to first-rate scholarship and learning combined with utmost respect for faith traditions and theological points of view. You will become part of this great tradition.

Setting 
Amsterdam is one of the most beautiful cities of the world and the cultural capital of the Netherlands. You will be able to live in Amsterdam and to benefit from all it has to offer. For students in theology or religious studies, Amsterdam is a perfect context to study, because of the multi-religious identity of the city.

Dutch students

Students holding a Bachelor’s degree from a Dutch University (WO) are directly eligible for admittance in this Master’s programme.

Students with a suitable HBO degree can apply for a premaster’s programme (this programme is taught in Dutch). Our Admission Board will have to approve your request for admission. 

You need to apply before June 1st in Studielink. The registration has to be completed before August 31.

Students who wish to pursue a second master, can apply for a Scholarship provided by the faculty. This scholarship covers a large part of the tuition fee for a second master.

More information and application procedure

(Nederlandse versie)

Coördinatoren van de Spiritual Care master:

Algemene programmacoördinator
Christa van Anbeek, c.w.anbeek@vu.nl

Information days
Meet us at the next Master's Event!

International students

Admission is based on a strict selection procedure. The Faculty’s Admission Board will decide upon your admission after having evaluated your complete online application. 

In order to gain admission to one of our Master’s programmes, you will need to have at least a Bachelor’s degree from an accredited research university including at least three full years of academic study amounting to a minimum of 180 ECTS or equivalent.

Specific admission requirements for the Master’s Programme Theology and Religious Studies, specialization in Building Interreligious Relations:
Students with a Bachelor’s Degree in Theology or Religious Studies from a university abroad will only be admitted following an assessment of their degree by the admissions board. 

Students with Bachelor’s degrees in other disciplines are also welcome to apply, provided that the degree obtained is from a research-oriented university. Before the start of the academic year the student needs to have an intake with the coordinator of the specialization. The aim of this intake is to discuss possible deficiency in theological knowledge of the student. 

You must always present official test results proving your proficiency in English. Only students who have completed a full high school or bachelor’s degree in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand, or Australia may be exempted. We require a TOEFL score (score 580 paper based, score 237 computer based or score 92 internet based) or an IELTS score of 6.5 overall band score. Cambridge English: Cambridge Proficiency Exam A, B, C, or Cambridge Advanced Exam A, B, C. 

Please check out the Admission page for the general requirements.

If you have read the admission criteria and feel you are eligible for admission, please take the following steps to submit your application. Note that the initial application procedure is fully online and that scans of your relevant documents are required.

Step 1: Meet admission criteria

Step 2: Prepare documents and apply online
Please prepare the following documents. All documents should be provided in English.

 • Copy of your valid passport or ID (ID only for EU residents)
 • Curriculum Vitae
 • Motivation Letter
 • Two Letters of Recommendation
 • Transcript of records
 • Thesis (or another sample of academic writing, at least 5 pages plus a list of used literature)
 • A description of the relevant courses you have taken during your previous higher education
 • A list of all the main literature used during your previous higher education.

After having prepared the required documents, please follow the online application procedure. After you have completed the application, our international student advisors will contact you via e-mail.

Step 3: Await decision on admission
The admission board will review your application as soon as it is complete. Normally this takes about four weeks, but it might take longer in busy periods so be sure to apply as soon as possible. If you gain admission, you will receive a letter of conditional admission by email. You can start planning your move to Amsterdam!

Step 4: Finalize your registration and move to Amsterdam!
Make sure to finalize your registration as a student before the start of the programme. Here you will find an explanation what to do after admission. When all conditions are met you will be ready to start your programme at VU Amsterdam!

Further information:
Accommodation
Visa
Tuition fees

As an international student planning to study at Vrije Universiteit Amsterdam, you can apply for a variety of grants and bursaries. 

Detailed information about scholarships and deadlines can be found on www.vu.nl/scholarships or www.grantfinder.nl 

Scholarship for second master students
Students who wish to pursue a second master, can apply for a Scholarship provided by the faculty. This scholarship covers a large part of the tuition fee for a second master.

More information and application procedure.

For questions about the programme
You may contact the coordinator of the Spiritual Care Master's specialization programme:
Christa van Anbeek
E: c.w.anbeek@vu.nl

For questions about the application procedure
Contact your International Student Advisor at the International Office:
Stipo Jeleč
T: + 31 (0)20 598 8920
E: masters.ft@vu.nl

Coordinators of the Spiritual Care-tracks:

Information days
Meet us at the next Master's Event!

VU Public Relations Office
Please phone us at +31 (0)20 598 5000 (Monday - Friday, 9:00 to 17:00). You may also e-mail us at: study@vu.nl.

Overview Theology & Religious Studies: Spiritual Care

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Specialisaties

Afstudeerrichting van Theology & Religious Studies

Interessegebied

Religion