Sociologie

Midden in de maatschappij

Burgerparticipatie in de praktijk

We leven in een participatiemaatschappij. Iedereen moet meedoen. Door betaald werk, als vrijwilliger, mantelzorger of in de politiek. Dat is een belangrijk thema in het overheidsbeleid. De master Sociologie aan de VU gaat over de voorwaarden en gevolgen van de participatiemaatschappij.

Centraal staat de binding met de samenleving en jouw toekomstige werkveld. In opdracht van een organisatie of een groep in de maatschappij onderzoek je actuele participatievraagstukken. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen? Welke rol speelt achtergrond? Op welke manier is daar iets aan te doen? Tijdens de master Sociologie aan de VU sta je midden in de maatschappij.
Welke invloed hebben maatschappelijke veranderingen op participatie? Hoe kun je maatschappelijke participatie stimuleren of juist verminderen? Tijdens de master Sociologie pas je deze brede vragen toe op actuele ontwikkelingen, zoals de opkomst van populisme, flexibilisering van arbeidsrelaties, ongelijkheid in zorg en welzijn, en inclusiviteit in een diverse samenleving.

Je onderzoekt een concreet participatievraagstuk van een organisatie of groep in de maatschappij. Zo kun je de opgedane kennis meteen toepassen op de praktijk. Je leert hoe je maatschappelijke vraagstukken omzet in onderzoeksvragen en hoe je de resultaten van dat onderzoek begrijpelijk kunt overbrengen op niet-specialisten.

Het eerste halfjaar bereid je de thesis voor. Je maakt kennis met een maatschappelijke organisatie of de onderzoeksprojecten van de afdeling. Samen met medestudenten ga je aan de slag met specifieke vragen. In de tweede helft werk je individueel aan je masterthesis. Regelmatig zijn er terugkomdagen op de VU. Gedurende het hele traject houdt je contact met je opdrachtgever.

Onze stakeholders zijn o.a.:

 • Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
 • Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Movisie, landelijk kenniscentrum ogv zorg en welzijn.
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
 • IZI Solutions.
 • Aidsfonds.
 • Gemeente Amsterdam
 • Vluchtelingenopvang Boost.
 • Ben Sajet Kenniscentrum ogv zorg en welzijn Amsterdam.
 • De afdeling Sociologie van de VU doet grootschalig onderzoek naar: vergrijzing, familiesolidariteit, politieke participatie, arbeidsloopbanen, geven aan goede doelen, en culturele diversiteit in onderwijs.

Bekijk Sociologievakken in de studiegids.
Bekijk het jaarschema.

In het kort:

 • Je volgt vier inhoudelijke vakken:
  - Social Continuity and Change
  - Arbeid, burgerschap en sociale participatie
  - Inequality and Conflict in Societal Participation
  - Beïnvloeden van maatschappelijke participatie
 • Je krijgt intensieve training in kwalitatieve óf kwalitatieve onderzoeksmethoden tijdens workshops in het Onderzoekslab:
  - Kwalitatief interpretatief onderzoek
  - Casestudyonderzoek
  - Survey en experimenteel onderzoek: multivariate analyse, met name regressiemodellen
 • Je werkt een onderzoeksplan uit, doet onderzoek en schrijft een masterthesis.
Tijdens de master Sociologie aan de VU doe je onderzoek voor een maatschappelijke organisatie. Zo geef je op een praktische manier invulling aan wetenschappelijke kennis en inzichten. Deze praktijkervaring geeft jou een mooie voorsprong op de arbeidsmarkt.

Organisatie

Als afgestudeerd VU-socioloog ben je breed opgeleid. Je hebt een goede academische basis en hebt al gewerkt met een maatschappelijke organisatie. Dat zijn gewilde kwaliteiten op de arbeidsmarkt. Veel afgestudeerden vinden binnen enkele maanden een baan die aansluit bij de opleiding. De meeste afgestudeerden vinden werk in de brede sector van overheid, maatschappelijke en non-profitorganisaties en zakelijke dienstverlening.

Functie

Sociologie-alumni gaan in allerlei functies aan de slag. Als onderzoeker, adviseur of trainee binnen de gemeentelijke- of rijksoverheid. Of als projectmanager, beleidsmedewerker of sociale ondernemer.

Arbeidsmarkt Sociologie

Alumni
Wil je weten waar studenten na hun studie zijn gaan werken? Lees de verhalen van alumni.

Breed scala aan maatschappelijke vraagstukken
Andere sociologie masters richten zich vaak op één thema. Aan de VU maak je kennis met een breed scala aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld over integratie, vrijwilligerswerk, politieke participatie, zorg, arbeid en sociale bewegingen. Vervolgens krijg je als student de kans om het thema wat je interessant vond in semester 1 uit te diepen tijdens je masterthesis in semester 2.

Actueel onderzoek

De sociologen van de VU doen met kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoek naar participatievraagstukken. Vaak werken zij samen met maatschappelijke organisaties. Omdat die onderzoekers ook jouw docenten zijn, ben je op de hoogte van actueel onderzoek en nieuwe ontwikkelingen.

Midden in de maatschappij

Tijdens de masterthesis doe je onderzoek voor een organisatie of groep in de maatschappij die werkt aan participatievraagstukken. Het onderwerp kies je uit thema’s die zij aandragen. Daardoor ga je meteen aan de slag met een actueel maatschappelijk vraagstuk en speel je in op de behoefte van de organisatie. De resultaten presenteer je ook aan hen.

Kleinschalig en persoonlijk

De master Sociologie is kleinschalig. Je kent de docenten persoonlijk. Er zijn veel mogelijkheden om je als student-assistent in te zetten voor onderwijs en onderzoek en extra werkervaring op te doen. Een onderzoeksassistentschap kan de eerste stap zijn naar een carrière als onderzoeker binnen of buiten de universiteit.
Doe je de premaster of denk je er al na over waar je straks je master Sociologie gaat doen? Dan is het goed te weten dat bij onze master Sociologie student-fellowships mogelijk zijn, die de mogelijkheid geven om meer ervaring op te doen met het doen van onderzoek en het geven van onderwijs. 
  
Het Student-fellowship Sociologie is bedoeld om excellente masterstudenten al tijdens hun studie ervaring op te laten doen in onderwijs en onderzoek en hen zo voor te bereiden op een mogelijke carrière in de wetenschap. Het fellowship omvat een 0.2 fte aanstelling op het niveau van een student-assistent van medio oktober tot 1 juli. Bij goed functioneren bestaat er de optie van verlenging met nog een jaar. Indien men na het eerste jaar afstudeert, wordt de aanstelling in het tweede jaar omgezet in junior medewerker onderzoek/onderwijs. In het eerste en/of het twee jaar kan de aanstelling desgewenst ook nog worden uitgebreid met een regulier student-assistentschap (0.4 fte in totaal). 
  
Tijdens de aanstelling als fellow wordt tijd besteed aan tutorials (verdieping op bepaald inhoudelijk domein), onderzoeksstages en inzet in onderwijs. Op welke onderzoeksdomeinen het fellowship betrekking heeft, hangt sterk af van de interesse van de kandidaat. Het onderzoeksdomein moet een sterk sociologische component hebben en passen binnen het onderzoeksprogramma PARticipating In Society (PARIS) van de afdeling. Binnen dit onderzoeksprogramma zijn vier subdomeinen van onderzoek die betrekking hebben op 1) stratificatie in de levensloop (SILC), 2) sociale aspecten van vergrijzing (SoCA), 3) sociale bewegingen (SCC), en 4) etnische diversiteit en identiteit (IDI). Meer informatie over het onderzoeksprogramma PARIS  en de subprogramma's is te vinden op de pagina's van de afdeling Sociologie. Belangrijke criteria voor het fellowship zijn een sterke affiniteit met academisch onderzoek en onderwijs, blijkend uit hoge cijfers, (aanzet tot) publicaties, en extra-curriculum activiteiten. 
  
Wil je meer informatie? Mail dan naar contact@vu.nl.

Ingrid van Tienen (alumna)

Junior onderzoeker en Sociologiedocent aan de VU

 Ingrid van Tienen

"Wat mij aantrok tot de master Sociologie? Dat je leert om maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief te bekijken. Je denkt na over de sociale processen en structuren die hieraan ten grondslag liggen. Zelfs bij vraagstukken waarvan je het niet verwacht, spelen sociologische processen een grote rol."

Anne Plas

Anne Plas

"Sociologie studeren is onwijs interessant! Tijdens je studie kijk je met een kritische blik naar de samenleving. Ik ben hierdoor ook kritisch naar mijn eigen leven en functioneren gaan kijken."

Sociologie: De Informatiesamenleving

Overview Sociologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

De Toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken tot toelating tot de masteropleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Vragen of verzoeken aan de Toelatingscommissie van FSW richt je aan de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie. De ambtelijk secretaris legt je verzoek voor aan de Toelatingscommissie en koppelt de beslissing daarna aan jou terug. De Toelatingscommissie streeft ernaar binnengekomen verzoeken binnen 4 weken (20 werkdagen) na ontvangst af te handelen. In de zomerperiode (vanaf 1 juni) houdt de Toelatingscommissie een termijn aan van 6 weken.

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR
Met een van de volgende bachelordiploma’s word je rechtstreeks toegelaten tot de master Sociologie:

 • Algemene Sociale Wetenschappen
 • Bestuurskunde
 • Bestuurs- en organisatiewetenschap
 • Communicatiewetenschap
 • Criminologie
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
 • European Public Administration
 • Organisatiewetenschap
 • Politicologie
 • Sociologie
 • University College bachelordiploma met major in social sciences*
  * voeg bij je aanmelding in VUnet een cijferlijst toe die aantoont dat je de major hebt gevolgd.

Aanmeldprocedure
1. Meld je voor de master aan in Studielink vóór 31 mei (niet-VU-studenten) / 31 juli (VU-studenten).
2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
3. Rond je aanmelding op VUnet af. Je hoeft geen documenten toe te voegen (Kies “Ik upload dit later”).
4. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af vóór 31 augustus.

Meer informatie over het inschrijfproces.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

 

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN
Beschik je over een universitair bachelordiploma, anders dan hierboven genoemd, dan kun je een verzoek om toelating indienen. De Toelatingscommissie bepaalt of je toelaatbaar bent of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.

Aanmeldprocedure
1. Meld je voor de master aan in Studielink vóór 31 mei (niet-VU-studenten) / 31 juli (VU-studenten).
2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
3. Voeg de volgende documenten toe aan je aanmelding in VUnet:
- scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
- relevante inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
- korte motivatiebrief
- CV
4. Rond je aanmelding op VUnet af.
5. Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten of eerst aan aanvullende eisen moet voldoen.
6. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af vóór 31 augustus.

Meer informatie over het inschrijfproces.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Als hbo'er kun je starten met de master Sociologie nadat je het bijbehorende premasterprogramma met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan.

Inhoud premasterprogramma
De premaster Sociologie is een voorbereiding op de masteropleiding Sociologie. Bij Sociologie staat maatschappelijke participatie centraal. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen aan de samenleving, welke rol speelt hun achtergrond daarin en op welke manier is daar iets aan te doen? Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van verschillende groepen. Tijdens de premaster staat het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden centraal. Na een inleiding in de sociologie volg je vakken waarin sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek centraal staan. Je sluit de premaster af met een onderzoeksverslag.

 • Het premasterprogramma telt 30 EC-studiepunten.
 • De studielast van de premaster is verspreid over het studiejaar.
 • De colleges en werkgroepen vinden plaats op vrijdag.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur (zelf-)studie.
 • De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld.

Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Sociologie in de studiegids 2018-2019. Daarnaast is het jaarschema 2019-2020 beschikbaar.

Premasterassessment
Om aan de premaster deel te kunnen nemen, moet eerst het premasterassessment worden behaald.
Het premasterassessment van FSW toetst:

 • Engelse taalvaardigheid
 • Nederlandse taalvaardigheid
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
 • Cognitieve capaciteiten

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Bekijk alle informatie over het premasterassessment. Daar staat ook hoe je je in Studielink en VUnet kunt aanmelden voor het premasterprogramma en het assessment.

Aanmeldprocedure
1. Meld je voor de premaster aan in Studielink uiterlijk 31 mei.
2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
3. Rond je aanmelding in VUnet af, incl. aanmelding voor het premasterassessment.
4. Premasterassessment en hbo-bachelordiploma moeten uiterlijk 31 augustus behaald zijn.
5. Regel de betaling van het premastertarief en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus.

Voor aanvang van het premasterprogramma ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

HvA doorstroomminor SWO
Beschik je over een afgeronde hbo-opleiding inclusief de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de HvA, dan word je toegelaten na het behalen van een bijvak op maat van de opleiding.
Je hoeft geen premaster te volgen en dus ook geen assessment te maken.

Hoe schrijf ik me in voor een premaster?
Informatie over de aanmeldprocedure vind je op de  onder de kop ‘Toelating met een HBO-bachelor’.
Algemene informatie over de inschrijfprocedure voor een premaster op de VU staat op deze pagina.

Word ik met mijn hbo-diploma toegelaten tot een masteropleiding?
Met een hbo-bachelordiploma word je niet direct toegelaten tot een masteropleiding, maar volg je eerst een premaster. Om toegelaten te worden tot het premasterprogramma moet je slagen voor het premasterassessment. Een afgerond premasterprogramma biedt toegang tot de aansluitende masteropleiding.

Ik heb heel hoge cijfers gehaald in mijn hbo-bachelor en werkervaring. Mag ik direct instromen?
Helaas word je niet direct toegelaten tot de master met jouw hbo-bachelor. Alleen een wo-bachelor geeft mogelijk direct toegang. Werkervaring en hoge cijfers tellen niet mee in de toelatingsprocedure.

Mag ik instromen met een premaster van een andere universiteit?
Het is niet gebruikelijk om in te stromen met een premaster van een andere universiteit. De toelatingseisen en de inhoud kunnen verschillen per universiteit en per premaster. Je kunt een toelatingsverzoek indienen. De toelatingscommissie beoordeelt dan of je vooropleiding voldoet.

Ik ga mijn hbo-bachelor niet voor 1 september halen. Mag ik toch starten met de premaster?
Als je je hbo-bachelordiploma niet voor 1 september hebt behaald, kun je helaas niet beginnen met de premaster in het aansluitende collegejaar. Het is tevens niet mogelijk om halverwege het collegejaar in te stromen bij onze faculteit.

Ik ontvang mijn hbo-bachelordiploma niet voor 1 september, maar heb deze al wel behaald. Mag ik toch starten met de premaster?
Uiterlijk 31 augustus moet een kopie van je hbo-bachelordiploma of een bewijs van afstuderen binnen zijn. In dat geval kun je jouw hbo-bachelordiploma wel later inleveren, maar deze moet gedateerd zijn van vóór 1 september om in september te kunnen beginnen.

Moet ik als premasterstudent ook deelnemen aan matching?
Nee, matching is alleen voor bachelorstudenten.

Hoe sta ik ingeschreven als premasterstudent?
Als premasterstudent ben je ingeschreven in de bachelor.

Moet ik ook een premasterassessment doen? En waarom?
Het assessment is verplicht voor studenten met een hbo-bachelordiploma die met een premaster willen beginnen. Met het premasterassessment wordt getest of je beschikt over voldoende vaardigheden op het gebied van Engels en wiskunde om de premaster te kunnen volgen.

Moet ik een GMAT doen?
Nee, de GMAT wordt alleen afgenomen bij de School of Business and Economics (SBE).

Wat toetst het premasterassessment van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)?
Het assessment bestaat uit:
•    Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Nederlandse taal
•    Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal
•    Rekenkundige vaardigheden en wiskunde/statistiek
•    Cognitieve capaciteiten

Is de uitslag van het premasterassessment bindend?
De onderdelen Engels en wiskunde zijn bindend. Wie voor deze onderdelen geen voldoende haalt, kan niet starten met een premaster. Het is niet mogelijk om het premasterassessment te herkansen.

Wat kost het premasterassessment?
De kosten voor deelname aan het assessment bedragen 110 euro.

Hoe meld ik mij aan voor het premasterassessment?
Meld je via Studielink aan voor de premaster en doorloop de stappen van de aanmeldingsprocedure. Je komt dan vanzelf op een punt dat je je moet aanmelden voor het assessment.

Wanneer vindt het premasterassessment plaats?
Data voor het premasterassessment kun je vinden via deze pagina.

Ik wil graag op een ander moment het premasterassessment maken. Kan dat?
Neem hiervoor contact op met de studentenbalie.

Ik heb een vwo-diploma. Moet ik ook het premasterassessment maken? Ik heb toch al bewezen dat ik het niveau aankan?
Met een vwo-diploma moet je het premasterassessment maken en behalen, om na te gaan of je nog steeds op het gewenste niveau zit.

Als ik het premasterassessment niet behaal, mag ik dan herkansen?
Nee, helaas kun je het premasterassessment niet herkansen.

Als ik het premasterassessment niet heb gemaakt/behaald, krijg ik dan het geld terug?
Nee, dit bedrag wordt niet gerestitueerd.

Wanneer krijg ik de uitslag van het premasterassessment?
De uitslag wordt binnen drie weken na afname van het premasterassessment per e-mail verstuurd naar het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink.

Mag ik de premaster als minor volgen in mijn hbo-bachelor?
Helaas is het niet mogelijk om de premaster als minor te volgen. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma. Je kunt als hbo-bachelorstudent wel 18 studiepunten aan keuzevakken volgen.

Kan ik na het behalen van mijn premaster een jaar wachten met instromen in de master?
Nee, je dient na het afronden van de premaster in het aansluitende studiejaar te beginnen met de bijbehorende master.


Lees meer over het premasterassessment, voorbereidingstips en afnamedata.

Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling

Kijk voor meer informatie op: Information for international students. 

Wil je een Nederlandstalige masteropleiding gaan volgen met een buitenlandse vooropleiding? Dan volg je het stappenplan dat op jou van toepassing is in het menu hierboven

Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar contact@vu.nl

Inhoud opleiding 
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten 
contact@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl 
Collegegeld, aanmelden via Studielink en VUnet 
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen 
Studielink (en daarna voltooien op VUnet) 
Overige vragen? 
contact@vu.nl
 
MasteravondMaart 2019
aanmelden

Sociologie: De Informatiesamenleving

Sociologie: De Multiculturele Samenleving

Sociologie: Ongelijkheid

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;