Sociologie

Midden in de maatschappij

Burgerparticipatie in de praktijk

We leven in een participatiemaatschappij. Iedereen moet meedoen. Door betaald werk, als vrijwilliger, mantelzorger of in de politiek. Dat is een belangrijk thema in het overheidsbeleid. De master Sociologie aan de VU gaat over de voorwaarden en gevolgen van de participatiemaatschappij.

Centraal staat de binding met de samenleving en jouw toekomstige werkveld. In opdracht van een organisatie of een groep in de maatschappij onderzoek je actuele participatievraagstukken. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen? Welke rol speelt achtergrond? Op welke manier is daar iets aan te doen? Tijdens de master Sociologie aan de VU sta je midden in de maatschappij.
Welke invloed hebben maatschappelijke veranderingen op participatie? Hoe kun je maatschappelijke participatie stimuleren of juist verminderen? Tijdens de master Sociologie pas je deze brede vragen toe op actuele ontwikkelingen, zoals de opkomst van populisme, flexibilisering van arbeidsrelaties, ongelijkheid in zorg en welzijn, en inclusiviteit in een diverse samenleving.

Je onderzoekt een concreet participatievraagstuk van een organisatie of groep in de maatschappij. Zo kun je de opgedane kennis meteen toepassen op de praktijk. Je leert hoe je maatschappelijke vraagstukken omzet in onderzoeksvragen en hoe je de resultaten van dat onderzoek begrijpelijk kunt overbrengen op niet-specialisten.

Het eerste halfjaar bereid je de thesis voor. Je maakt kennis met een maatschappelijke organisatie of de onderzoeksprojecten van de afdeling. Samen met medestudenten ga je aan de slag met specifieke vragen. In de tweede helft werk je individueel aan je masterthesis. Regelmatig zijn er terugkomdagen op de VU. Gedurende het hele traject houdt je contact met je opdrachtgever.

Onze stakeholders zijn o.a.:

 • Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
 • Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Movisie, landelijk kenniscentrum ogv zorg en welzijn.
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
 • IZI Solutions.
 • Aidsfonds.
 • Gemeente Amsterdam
 • Vluchtelingenopvang Boost.
 • Ben Sajet Kenniscentrum ogv zorg en welzijn Amsterdam.
 • De afdeling Sociologie van de VU doet grootschalig onderzoek naar: vergrijzing, familiesolidariteit, politieke participatie, arbeidsloopbanen, geven aan goede doelen, en culturele diversiteit in onderwijs.

Bekijk Sociologievakken in de studiegids.
Bekijk het jaarschema.

In het kort:

 • Je volgt vier inhoudelijke vakken:
  - Social Continuity and Change
  - Arbeid, burgerschap en sociale participatie
  - Inequality and Conflict in Societal Participation
  - Beïnvloeden van maatschappelijke participatie
 • Je krijgt intensieve training in kwalitatieve óf kwalitatieve onderzoeksmethoden tijdens workshops in het Onderzoekslab:
  - Kwalitatief interpretatief onderzoek
  - Casestudyonderzoek
  - Survey en experimenteel onderzoek: multivariate analyse, met name regressiemodellen
 • Je werkt een onderzoeksplan uit, doet onderzoek en schrijft een masterthesis.
Tijdens de master Sociologie aan de VU doe je onderzoek voor een maatschappelijke organisatie. Zo geef je op een praktische manier invulling aan wetenschappelijke kennis en inzichten. Deze praktijkervaring geeft jou een mooie voorsprong op de arbeidsmarkt.

Organisatie

Als afgestudeerd VU-socioloog ben je breed opgeleid. Je hebt een goede academische basis en hebt al gewerkt met een maatschappelijke organisatie. Dat zijn gewilde kwaliteiten op de arbeidsmarkt. Veel afgestudeerden vinden binnen enkele maanden een baan die aansluit bij de opleiding. De meeste afgestudeerden vinden werk in de brede sector van overheid, maatschappelijke en non-profitorganisaties en zakelijke dienstverlening.

Functie

Sociologie-alumni gaan in allerlei functies aan de slag. Als onderzoeker, adviseur of trainee binnen de gemeentelijke- of rijksoverheid. Of als projectmanager, beleidsmedewerker of sociale ondernemer.

Arbeidsmarkt Sociologie

Alumni
Wil je weten waar studenten na hun studie zijn gaan werken? Lees de verhalen van alumni.

Breed scala aan maatschappelijke vraagstukken
Andere sociologie masters richten zich vaak op één thema. Aan de VU maak je kennis met een breed scala aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld over integratie, vrijwilligerswerk, politieke participatie, zorg, arbeid en sociale bewegingen. Vervolgens krijg je als student de kans om het thema wat je interessant vond in semester 1 uit te diepen tijdens je masterthesis in semester 2.

Actueel onderzoek

De sociologen van de VU doen met kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoek naar participatievraagstukken. Vaak werken zij samen met maatschappelijke organisaties. Omdat die onderzoekers ook jouw docenten zijn, ben je op de hoogte van actueel onderzoek en nieuwe ontwikkelingen.

Midden in de maatschappij

Tijdens de masterthesis doe je onderzoek voor een organisatie of groep in de maatschappij die werkt aan participatievraagstukken. Het onderwerp kies je uit thema’s die zij aandragen. Daardoor ga je meteen aan de slag met een actueel maatschappelijk vraagstuk en speel je in op de behoefte van de organisatie. De resultaten presenteer je ook aan hen.

Kleinschalig en persoonlijk

De master Sociologie is kleinschalig. Je kent de docenten persoonlijk. Er zijn veel mogelijkheden om je als student-assistent in te zetten voor onderwijs en onderzoek en extra werkervaring op te doen. Een onderzoeksassistentschap kan de eerste stap zijn naar een carrière als onderzoeker binnen of buiten de universiteit.
Doe je de premaster of denk je er al na over waar je straks je master Sociologie gaat doen? Dan is het goed te weten dat bij onze master Sociologie student-fellowships mogelijk zijn, die de mogelijkheid geven om meer ervaring op te doen met het doen van onderzoek en het geven van onderwijs. 
  
Het Student-fellowship Sociologie is bedoeld om excellente masterstudenten al tijdens hun studie ervaring op te laten doen in onderwijs en onderzoek en hen zo voor te bereiden op een mogelijke carrière in de wetenschap. Het fellowship omvat een 0.2 fte aanstelling op het niveau van een student-assistent van medio oktober tot 1 juli. Bij goed functioneren bestaat er de optie van verlenging met nog een jaar. Indien men na het eerste jaar afstudeert, wordt de aanstelling in het tweede jaar omgezet in junior medewerker onderzoek/onderwijs. In het eerste en/of het twee jaar kan de aanstelling desgewenst ook nog worden uitgebreid met een regulier student-assistentschap (0.4 fte in totaal). 
  
Tijdens de aanstelling als fellow wordt tijd besteed aan tutorials (verdieping op bepaald inhoudelijk domein), onderzoeksstages en inzet in onderwijs. Op welke onderzoeksdomeinen het fellowship betrekking heeft, hangt sterk af van de interesse van de kandidaat. Het onderzoeksdomein moet een sterk sociologische component hebben en passen binnen het onderzoeksprogramma PARticipating In Society (PARIS) van de afdeling. Binnen dit onderzoeksprogramma zijn vier subdomeinen van onderzoek die betrekking hebben op 1) stratificatie in de levensloop (SILC), 2) sociale aspecten van vergrijzing (SoCA), 3) sociale bewegingen (SCC), en 4) etnische diversiteit en identiteit (IDI). Meer informatie over het onderzoeksprogramma PARIS  en de subprogramma's is te vinden op de pagina's van de afdeling Sociologie. Belangrijke criteria voor het fellowship zijn een sterke affiniteit met academisch onderzoek en onderwijs, blijkend uit hoge cijfers, (aanzet tot) publicaties, en extra-curriculum activiteiten. 
  
Wil je meer informatie? Mail dan naar contact@vu.nl.

Kiki Drion

Student

soc-kiki-drion-100

"Wat ik leuk vind aan de master, en aan sociologie in het algemeen, is dat het heel actueel is. Je krijgt handvatten om de hedendaagse maatschappij te analyseren en in de thesis ga je de theorieën die je zelf relevant vindt voor jouw onderzoek implementeren.”

Sociologie: De Informatiesamenleving

Overview Sociologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

Rechtstreeks toelaatbaar
Met een van de volgende bachelordiploma's word je rechtstreeks toegelaten tot de master Sociologie:
 • Bestuurs- en organisatiewetenschap. 
 • Communicatiewetenschap. 
 • Criminologie. 
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. 
 • Politicologie. 
 • Sociologie.

Toelaatbaar onder voorwaarden (verzoek indienen)
Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de volgende bachelordiploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

 • Economie en Bedrijfseconomie. 
 • Geschiedenis. 
 • Psychologie. 
 • Pedagogiek.

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

Hoe dien ik een verzoek in?
Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 
 • Motivatie. 
 • CV. 
 • Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. 
 • Officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating. 

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines rechtstreeks toelaatbaar 

 • 31 juli: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet. 
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld). 

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden 

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. indienen toelatingsverzoek. 
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld). 
Rechtstreeks toelaatbaar
Met een van de volgende bachelordiploma's word je rechtstreeks toegelaten tot de master Sociologie:
 • Algemene Sociale Wetenschappen. 
 • Bestuurs- en organisatiewetenschap. 
 • Bestuurskunde.
 • Organisatiewetenschap.
 • Communicatiewetenschap. 
 • Criminologie. 
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. 
 • European Public Administration. 
 • Politicologie. 
 • Sociologie. 
 • University College-bachelordiploma met een major in social sciences.

Toelaatbaar onder voorwaarden (verzoek indienen)
Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de volgende bachelordiploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

 • Bedrijfseconomie.
 • Bedrijfskunde.
 • Beleid & Management Gezondheidszorg.
 • Bouwkunde. 
 • Communicatie- en informatiewetenschappen.
 • Economie.
 • Economie en bedrijfskunde.
 • Economie en beleid.
 • Europese Studies.
 • Geschiedenis. 
 • Gezondheidswetenschappen.
 • Humanistiek.
 • International Business Administration.
 • Internationale betrekkingen en organisaties.
 • Internationale ontwikkelingsstudies.
 • Islamstudies.
 • Onderwijskunde.
 • Psychologie. 
 • Sociale Geografie.
 • University College-bachelordiploma met een major in science. 
 • University College-bachelordiploma met een major in humanities.
 • Vrijetijdswetenschappen/Tourism.

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie. 

Hoe dien ik een verzoek in?
Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 

 • Motivatie. 
 • CV. 
 • Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. 
 • Officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating. 

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden 

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet. 
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld). 
Telatingseisen
Als hbo'er kun je starten met de master Sociologie nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan.

Beschik je over een afgeronde hbo-opleiding inclusief de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de HvA, dan kun je met enkele aanvullende voorwaarden worden toegelaten. Ook hiervoor moet je een toelatingsverzoek indienen. Je hoeft geen premaster te volgen en dus ook geen assessment te maken.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw 

Deadlines 

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment. 
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).
Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling

Kijk voor meer informatie op: Information for international students. 

Wil je een Nederlandstalige masteropleiding gaan volgen met een buitenlandse vooropleiding? Dan volg je het stappenplan dat op jou van toepassing is in het menu hierboven

Premaster Sociologie
 • Het premasterprogramma telt 30 EC-studiepunten.
 • De studielast van de premaster is verspreid over het jaar.
 • De colleges en werkgroepen vinden altijd plaats op vrijdag.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur (zelf-)studie.
 • De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar. 
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld
Inhoud studie
De premaster Sociologie is een voorbereiding op de masteropleiding Sociologie. Bij Sociologie staat maatschappelijke participatie centraal. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen aan de samenleving, welke rol speelt hun achtergrond daarin en op welke manier is daar iets aan te doen. Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van verschillende groepen. In de premasteropleiding staat het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden centraal. Na een inleiding in de sociologie (Moderne Samenlevingen) volg je vakken waar allerande methoden van onderzoek centraal staan zoals Beschrijvende en inferentiële statistiek en Methoden en Technieken van Kwalitatief Organisatieonderzoek. Je sluit de premaster af met een klein eerste eigen onderzoek.

Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Sociologie.

Met een hbo-bachelor
Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het assessment is voldaan. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je je aanmelden in Studielink en je aanmelding voltooien in  VUnet. In VUnet meld je je ook aan voor het premasterassessment. Vervolgens moet je uiterlijk 31 augustus zowel het premasterassessment als je hbo-bachelordiploma hebben behaald. 

Met een wo-bachelor
Heb je een wo-bachelordiploma, dan kun je via VUnet een toelatingsverzoek indienen voor de master. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek. Als je niet rechtstreeks kunt instromen in de master, moet je (een deel van) de premaster volgen. In dat geval hoef je vanwege je wo-vooropleiding het premasterassessment niet te maken. 

Premasterassessment
Bekijk alle informatie over het premasterassessment

Het premasterassessment van FSW toetst: 

 • Engelse taalvaardigheid 
 • Nederlandse taalvaardigheid 
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek) 
 • Cognitieve capaciteiten 

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw 

Deadlines 

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment. 
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).
Hoe schrijf ik me in voor een premaster?  
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Word ik met mijn hbo-diploma toegelaten tot een masteropleiding?
  
Als hbo-bachelor word je niet direct toegelaten tot de masteropleiding, maar volg je eerst een premaster. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je over een hbo-diploma beschikken met een studielast van 240 EC. Ook moet je met succes het assessment afronden. Een afgeronde premaster biedt toegang tot de aansluitende masteropleiding.

Ik heb heel hoge cijfers gehaald in mijn hbo-bachelor en werkervaring. Mag ik direct instromen?
  
Helaas word je niet direct toegelaten tot de master met jouw hbo-bachelor. Alleen een wo-bachelor geeft mogelijk direct toegang. Werkervaring en hoge cijfers tellen niet mee in de toelatingsprocedure.

Mag ik instromen met een premaster van een andere universiteit?  
Het is niet gebruikelijk om in te stromen met een premaster van een andere universiteit. De toelatingseisen en de inhoud kunnen verschillen per universiteit en per premaster.

Ik ga mijn hbo-bachelor niet voor 1 september halen. Mag ik toch starten in de premaster?  
Omdat halverwege het collegejaar instromen bij onze faculteit niet mogelijk is, moet je je hbo-bachelor vóór 1 september hebben afgerond. Wanneer je je hbo-bachelor niet voor 1 september hebt behaald, kun je niet instromen in de premaster in het aansluitende collegejaar.

Ik ontvang mijn hbo-bachelordiploma niet voor 1 september, maar heb deze al wel behaald.  
Uiterlijk 31 augustus moet een kopie van je hbo-bachelor of een bewijs van afstuderen binnen zijn. Je kunt dan je hbo-bachelor later inleveren, maar deze moet gedateerd zijn van vóór 1 september om in te kunnen stromen in september.

Moet ik als premasterstudent ook deelnemen aan matching?  
Nee, matching is alleen voor bachelorstudenten.

Hoe sta ik ingeschreven in de premaster?  
Als premasterstudent ben je ingeschreven in de bachelor.

Moet ik ook een premasterassessment doen? En waarom?  
Het assessment is verplicht voor hbo-bachelors die met de premaster willen starten en is verplicht voor alle masteropleidingen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Met het premasterassessment wordt getest of je beschikt over voldoende specifieke kennis en vaardigheden om de premaster te volgen.

Wat toetst het premasterassessment van de Faculteit der Sociale Wetenschappen?
  
Het assessment bestaat uit:
 • Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Nederlandse taal
 • Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal
 • Rekenkundige vaardigheden en wiskunde/statistiek
 • Cognitieve capaciteiten

Wat kost het premasterassessment?  
De kosten voor deelname aan het assessment bedragen 110 euro.

Hoe meld ik mij aan voor het premasterassessment?  
Meld je via Studielink aan voor de premaster en doorloop de stappen van de aanmeldingsprocedure. Je komt dan vanzelf op een punt dat je je moet aanmelden voor het assessment.

Wanneer vindt het premasterassessment plaats?
Data en tijden voor het premasterassessment kun je vinden op www.vu.nl/premasterassessment.

Is de uitslag van het premasterassessment bindend?  
De onderdelen Engels en Wiskunde zijn bindend. Wie voor deze onderdelen geen voldoende haalt, kan niet starten met een premaster. Het is niet mogelijk om het premasterassessment over te doen.

Ik wil graag op een ander moment het premasterassessment maken. Kan dat?  
Neem hiervoor contact op met de studentenbalie.

Ik heb een diploma van het vwo. Moet ik ook het premasterassessment maken? Ik heb toch al bewezen dat ik het niveau aankan?  
Ondanks je vwo-diploma moet je het premasterassessment maken en behalen. Dit om na te gaan of je nog steeds op het gewenste niveau zit.

Als ik het premasterassessment niet behaal, mag ik dan herkansen?  
Nee, helaas kun je het premasterassessment niet herkansen.

Als ik het premasterassessment niet heb gemaakt/behaald, krijg ik dan het geld terug?  
Nee, dit bedrag is niet restituteerbaar.

Wanneer krijg ik de uitslag van het premasterassessment?  
De uitslag wordt binnen drie weken na afname van het premasterassessment per post verstuurd naar het postadres wat je hebt opgegeven in Studielink.

Mag ik de premaster als minor volgen in mijn hbo-bachelor?  
Helaas is het niet mogelijk om de premaster als minor te volgen. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma.  Je kunt als hbo-bachelor wel keuzevakken volgen.

Kan ik na het behalen van mijn premaster een jaar wachten met instromen in de master?  
Nee, de premaster geeft uitsluitend toegang tot de instroom van de master voor het collegejaar daarop.   

Lees meer over het premasterassesment, voorbereidingstips en afnamedata.

Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar contact@vu.nl
Inhoud opleiding 
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten 
contact@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl 
Collegegeld, aanmelden via Studielink en VUnet 
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen 
Studielink (en daarna voltooien op VUnet) 
Overige vragen? 
contact@vu.nl
 
Masterdagzaterdag 10 maart 2018aanmelden

Sociologie: De Informatiesamenleving

Marloe Boon

Student

soc-marloe-boon-100

"Het is inderdaad een heel gezamenlijk afstudeerproject, ook al doet iedereen uiteindelijk zijn eigen onderzoek. Al aan het begin van het collegejaar begonnen we ons te oriënteren op het thesisonderzoek, met opdrachten in groepjes. Er kwamen ook allemaal gastdocenten uit het werkveld langs om te vertellen waarom een onderwerp nuttig is voor de praktijk."

Sociologie: De Multiculturele Samenleving

Sociologie: Ongelijkheid

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube