Rechtsgeleerdheid

Met de master Rechtsgeleerdheid van de VU kun je vele kanten op. Je leert op een kritische en wetenschappelijk verantwoorde manier juridische problemen analyseren en oplossen. Je specialiseert je in één rechtsgebied (of volgt twee richtingen), maar je blijft altijd breed opgeleid. Kies je voor de privaatrechtelijke richting, dan kun je bijvoorbeeld altijd nog strafrechtadvocaat worden. Als je je masteropleiding hebt afgerond, kun je op elk rechtsgebied ingezet worden.

Stel je eigen brochure samen

Afstudeerrichtingen

Andere masters na je bachelor Rechtsgeleerdheid

Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek (2 jaar)

Samenwerkingsverband met de Rijksuniversiteit Groningen

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in samenwerking met de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en de Radbouduniversiteit Nijmegen een nieuwe, tweejarige onderzoeksmaster “Rechtswetenschappelijk Onderzoek” aan. Deze kleinschalige, Nederlandstalige topmaster is bedoeld voor gemotiveerde studenten die hun specialisatie in een bepaald rechtsgebied willen combineren met een brede academische studie van hoog niveau, met een sterke nadruk op onderzoeksvaardigheden. 

Zie voor meer informatie de website van de RUG:  http://www.rug.nl/masters/master-of-legal-studies-research/). Geïnteresseerde VU-studenten kunnen met vragen contact opnemen met de VU-contactpersoon Luigi Corrias (l.d.a.corrias@vu.nl).


Master Philosophy of Law and Governance (2 jaar)

Samenwerkingsverband met de Faculteit Geesteswetenschappen

Studenten die zich in hun masterfase niet alleen willen specialiseren in een bepaald deelgebied van het recht, maar ook de filosofische grondslagen van het recht willen bestuderen, kunnen de master Rechtsgeleerdheid combineren met de tweejarige master Philosophy of Law and Governance.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding.

Kies je richting 

De totale studiebelasting van de master Rechtsgeleerdheid is 60 EC. Binnen de master Rechtsgeleerdheid kies je voor een van de volgende afstudeerrichtingen. 
Alle afstudeerrichtingen hebben dezelfde opzet:

  • verplichte vakken behorend bij de afstudeerrichting
  • vrijekeuzeruimte
  • een afsluitende scriptie

Een verplicht vak voor alle afstudeerrichtingen is het vak Methoden van rechtswetenschap. De vrijekeuzeruimte kun je invullen met keuzevakken, maar ook gebruiken voor een stage of een studieperiode in het buitenland.  

Uitleg over verschillende soorten vakken binnen afstudeerrichtingen 

Twee afstudeerrichtingen volgen 
Het is ook mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren. Meer informatie daarover vind je onder het tabblad ‘afstudeerrichtingen’. 

Afstuderen 

Je sluit de opleiding af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp dat aansluit op je afstudeerrichting. Je wordt hierbij begeleid door een docent. Op de cijferlijst staat je afstudeerrichting vermeld.

Rechtsgeleerdheid vakken in de studiegids.

Met de masteropleiding zet je een belangrijke stap in de verdere voorbereiding van je carrière. Het masterdiploma is niet alleen vereist om toegelaten te kunnen worden tot de opleidingen tot rechter, advocaat of officier van justitie, maar ook buiten deze zogenoemde togaberoepen is een masterdiploma vaak een vereiste. Tijdens de masteropleiding Rechtsgeleerdheid scherp je je juridische vaardigheden verder aan. Je hebt alle ruimte om je eigen accenten te leggen in de opleiding.  
  
De studie rechten staat voor een brede oriëntatie, zowel op juridisch als op maatschappelijk gebied. Ruim de helft van de afgestudeerde masters komt terecht in een typisch juridisch beroep: rechter, advocaat, officier van justitie, bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Maar een rechtenstudie vormt ook een goede voorbereiding voor veel andere functies zoals journalist, docent, promovendus, beleidsmedewerker bij een gemeente of provincie, juridisch medewerker bij een ministerie, in de dienstensector, in de politiek of bij maatschappelijke organisaties.  

Titel
 
Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren. 
  
Wetenschappelijke carrière 
De masteropleiding Rechtsgeleerdheid is ook een goede springplank voor een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Kijk voor meer informatie ook eens op www.rechten.vu.nl/promoveren

Typische rechtenfuncties 

Advocaat 
Een advocaat begeleidt en adviseert cliënten bij juridische problemen en vertegenwoordigt ze bij de rechter. Wil je advocaat worden? Dan volg je na je opleiding aan de VU een verplichte advocatenopleiding van drie jaar. Tijdens deze opleiding loop je al stage bij een advocatenkantoor: een baan met salaris. Je oefent binnen het kantoor een eigen praktijk uit en hebt eigen cliënten. Meer informatie over de advocatuur: www.advocatenorde.nl 

Rechter 
Als rechter beslis je in geschillen die aan je zijn voorgelegd; in civiele of burgerlijke zaken, maar ook in strafzaken en bestuurszaken. Wil je na je opleiding een functie bij de rechterlijke macht? Dan volg je de Rio-opleiding die, afhankelijk van jouw juridische werkervaring, tot vier jaar duurt. Voor deze opleiding geldt wel een strenge selectieprocedure. Meer informatie: www.wordrechter.nl.

Officier van justitie 
Als officier van justitie ben je verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten. Je onderzoekt wie de dader kan zijn, meestal na een tip of een zaak van de politie. Vervolgens leg je de zaak voor aan een rechter. Officier van justitie kun je worden, als je bent afgestudeerd met het civiel effect, minstens zes jaar werkervaring hebt, en wordt geselecteerd voor de OIO-opleiding.

Bedrijfsjurist 
Een bedrijfsjurist adviseert de leiding van een bedrijf over uiteenlopende zaken als contracten, fusies en aansprakelijkheid. 

Promovendus 
Een promovendus verdiept zich in een bepaald onderwerp en doet (wetenschappelijk) onderzoek. Promovendi krijgen een aanstelling voor vier jaar, ontvangen salaris en schrijven binnen de aanstellingsperiode een proefschrift waarmee ze promoveren tot doctor in de Rechtsgeleerdheid. 

Juridisch adviseur 
Een juridisch adviseur doet hetzelfde werk als een advocaat, maar zonder de bevoegdheid om voor de rechter te procederen. 

Docent 
Afgestudeerden aan de rechtenfaculteit hebben automatisch een eerstegraadsbevoegdheid voor het geven van het vak recht op meao's en heao's. 

De master Rechtsgeleerdheid heeft negen verschillende afstudeerrichtingen:

Klik op de afstudeerrichting van je keuze voor meer informatie over de richting.

Combineren van afstudeerrichtingen

Het is mogelijk om twee afstudeerrichtingen naast elkaar te volgen. Hoe dit in zijn werk gaat en wat hierbij komt kijken, lees je in de handleiding (pdf). In dit document lees je ook wat je kunt doen als je een extra afstudeerrichting wilt volgen nadat je bent afgestudeerd, en wat je kunt doen als je zelf een programma wilt samenstellen. 

Heb je het document goed doorgelezen en heb je nog vragen? Neem dan contact op met de studieadviseurs

Let op: als je twee afstudeerrichtingen binnen één master combineert, betekent dat dat je één bul krijgt waarop beide worden vermeld. 

De werkvormen zijn actief 
De werkvormen van de master Rechtsgeleerdheid zijn aantrekkelijk: ze zijn actief en gevarieerd. Je gaat zelfstandig of in kleine groepen aan de slag.  
  
De specialisatiemogelijkheden zijn breed 
Je hebt aan de VU keuze uit negen afstudeerrichtingen. Ook als je je specialiseert, blijf je breed opgeleid. Kies je voor de privaatrechtelijke richting, dan kun je bijvoorbeeld altijd nog strafrechtadvocaat worden. Je studeert af als meester in de rechten die op elk rechtsgebied ingezet kan worden.  
  
Je studiepakket is flexibel
 
Als je wilt, kun je afstuderen in twee afstudeerrichtingen. In overleg kun je ook zelf de invulling van je master bepalen.

Monica Smak MSc Arbeidsrecht 

"Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de VU trok het arbeidsrecht mij het meest, waardoor ik besloot de master Arbeidsrecht te volgen. Wat ik zo interessant vind aan dit rechtsgebied is dat het in bijna ieders leven speelt en daarom heel tastbaar is. Daarnaast is het dynamisch en voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen in de maatschappij. Het is een specialistische master, maar omdat het zo’n breed vakgebied betreft, kun je er alle kanten mee op. Het collectieve arbeidsrecht boeit me door de veelal grote belangen die spelen. Momenteel ben ik naast mijn studie werkzaam bij een vakbond " 

Monicak Smak, student Arbeidsrecht 

Monica Smak

Student

Monica Smak MSc Arbeidsrecht

"Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de VU trok het arbeidsrecht mij het meest, waardoor ik besloot de master Arbeidsrecht te volgen. Wat ik zo interessant vind aan dit rechtsgebied is dat het in bijna ieders leven speelt en daarom heel tastbaar is. Daarnaast is het dynamisch en voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen in de maatschappij. Het is een specialistische master, maar omdat het zo’n breed vakgebied betreft, kun je er alle kanten mee op. Het collectieve arbeidsrecht boeit me door de veelal grote belangen die spelen. Momenteel ben ik naast mijn studie werkzaam bij een vakbond."

Overview Rechtsgeleerdheid

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli of 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Toelatingseisen

 

Interessegebied

Economics, Business and Law

Waarom een stage volgen?

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 
  
De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Interessante links

Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen). 

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond. 

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid 
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten 
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten 
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten 

Aanmelden 
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma 

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. 

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

Een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de Studentenbalie van de VU in de centrale hal van het hoofdgebouw. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen op deze webpagina.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU 

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Studenten aan het woord

“Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de VU heb ik de vakken ‘Recht en Internet’ en ‘Recht en de digitale samenleving’ gevolgd. Deze vakken bevielen mij zo goed, dat ik heb gekozen voor de afstudeerrichting Internet, intellectueel eigendom en ICT. Wat ik persoonlijk erg leuk vind aan deze opleiding is dat het heel actueel is. Ook heb je met veel verschillende rechtsgebieden te maken en de behandelde stof spreekt tot de verbeelding. Zo zie je de meeste onderwerpen terug in de krant of komen ze daar nog in. Mijn lichting bestond uit een kleine groep studenten. Hierdoor kon diep op de stof worden ingegaan en was er genoeg tijd voor individuele begeleiding. Dat de opleiding goed aansluit op de praktijk heb ik gemerkt tijdens mijn stage bij advocatenkantoor De Brauw.” 

Kim Schouten, masterstudent Rechtsgeleerdheid (Internet, intellectueel eigendom en ICT) 

“De afstudeerrichting strafrecht is kleinschalig van opzet, ondanks dat het één van de grootste afstudeerrichtingen is. In kleine werk- en hoorcolleges houd je je bezig met actuele vraagstukken binnen het strafrecht, bijvoorbeeld de veranderingen in het leerstuk van het noodweer(exces). Er is ruimte voor discussie tijdens de werkgroepen en docenten horen graag jouw visie. De afstudeerrichting belicht meerdere kanten van het strafrecht, niet alleen wordt je kennis van de grondslagen van het Nederlandse strafrecht uitgediept, ook het Europese en Internationale strafrecht komen aan bod. Voor nog meer verdieping wordt er ook aandacht besteed aan de empirische bestudering van het strafrecht. Hierbij doe je zelf onderzoek naar de Nederlandse strafrechtspraak, wat erg leuk om te doen is. Door de eigen studievereniging die de afstudeerrichting heeft, worden interessante evenementen georganiseerd die helpen het strafrecht nog tastbaarder te maken. Zo zijn wij dit jaar een dag naar een politierechterzitting geweest, waarbij de politierechter en een docent tussen de zaken door vragen van de studenten beantwoordden. Dit alles maakt de afstudeerrichting behalve bijzonder leerzaam, ook bijzonder leuk.” 

Guido Eerenberg, masterstudent Rechtsgeleerdheid (Strafrecht) 


“Ik heb voor de master Transnational Legal Studies gekozen, omdat de juridische wereld niet meer eindigt bij onze landsgrenzen. Overeenkomsten met een internationaal karakter zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering en belangrijke regelgeving komt steeds vaker uit Europa. Het was voor mij dan ook meteen duidelijk dat binnen dit rechtsgebied uitstekende carrièrekansen lagen. Maar dat niet alleen: binnen het internationale recht liggen ook de leukste banen voor mensen die open en reislustig zijn ingesteld! Bovendien wordt het onderwijs op de VU gegeven door vooraanstaande professoren met een groot netwerk en een sterke focus op de praktijk.” 

Mark Brabers, masterstudent Rechtsgeleerdheid (Transnational Legal Studies)

Toelating & contact

Toelatingseisen
Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder.

Omdat de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law volledig in het Engels worden aangeboden, is een goede beheersing van de Engelse taal noodzakelijk. Het afleggen van een taaltoets geeft je een goede indicatie of je het niveau aankan. Voor Nederlandse studenten is het afleggen van een taaltest is niet verplicht voor de toelating. Je kunt een taaltoets afleggen bij onder andere het Taalloket.

Civiel effect 
Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.

Instromen vanuit andere opleidingen

Notarieel recht 
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.

Niet-juridische universitaire bachelor 
In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding. 

HBO-Rechten: schakelprogramma 
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).  
Meer informatie over het schakelprogramma 

Overige HBO-opleidingen 
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:  
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO. 
- door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt. 

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient. 

Inschrijven

Meer informatie over het inschrijfproces.
Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl
 


Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube