Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Strafrecht in actie

Strafrecht in actie

Sinds de opkomst van Islamitische Staat zijn tientallen Nederlandse jongeren naar Syrië afgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd. Kan Nederland via het strafrecht uitreizen naar Syrië voorkomen, en kunnen jongeren – als dat niet lukt – in Nederland worden vervolgd voor het plegen van misdrijven in Syrië?

De afgelopen jaren hebben verschillende rechterlijke dwalingen gevonden – denk bijvoorbeeld aan de zaak tegen Lucia de Berk en de Puttense Moordzaak. Hoe hadden deze rechterlijke dwalingen kunnen worden voorkomen, en welke waarborgen kent ons strafrechtssysteem, zodat dit in de toekomst niet weer gebeurt?

De bovenstaande vragen zijn voorbeelden van kwesties die aan de orde komen in de afstudeerrichting Strafrecht. In de afstudeerrichting Strafrecht bestudeer je de werking van het Nederlandse straf(proces)recht. Je leert het strafrecht kritisch te analyseren tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke problemen en vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk. Daarnaast wordt je getraind in het schrijven van processtukken (zoals een cassatieschriftuur) en wetenschappelijke artikelen. Omdat ons strafrecht in een internationale context functioneert, wordt in de afstudeerrichting ook ruim aandacht besteed aan mensenrechten, Europese samenwerking en de werkzaamheden van internationale strafhoven.

Na afronding van de afstudeerrichting Strafrecht ben je klaar voor een carrière in het strafrecht. Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige strafrechtsjurist met een onderzoekende houding en academisch denkniveau. Je hebt niet alleen goede kennis van het strafrechtssysteem, maar kunt hier ook mee aan de slag. Daarnaast kun je kritisch over het recht nadenken in het licht van de huidige maatschappelijke context.

Stel je eigen brochure samen

Lonneke Stevens - Universiteit van Nederland

Hoe bepaalt een rechter wat de waarheid is?

Strafrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De afstudeerrichting duurt een jaar en de totale studiebelasting is 60 EC. Het is mogelijk om de afstudeerrichting Strafrecht te combineren met een andere afstudeerrichting. 

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Strafrecht met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren. Met de afstudeerrichting Strafrecht verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Op de bul staat de afstudeerrichting Strafrecht vermeld. 

Meer informatie over hoe het opleidingsjaar is ingedeeld vind je in het jaarschema.

Meer algemene informatie over de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, zoals de toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure kun je vinden op de algemene pagina van rechtsgeleerdheid.


Beeldbepalende vakken uitgelicht

Verdieping Strafrecht I
Dit is het eerste verplichte vak in de afstudeerrichting, waarin aandacht wordt besteed aan actuele onderwerpen betreffende het formele strafrecht, het materiële strafrecht en het sanctierecht, zoals rechterlijke dwalingen, euthanasie, de strafbaarstelling van kinderporno en de levenslange gevangenisstraf. Tijdens kleinschalige en interactieve werkgroepen leer je wetgeving, strafrechtelijk beleid en rechtspraak kritisch te analyseren en daarover een onderbouwd standpunt in te nemen.

Verdieping Strafrecht II
Dit is het tweede verplichte mastervak. Tijdens dit vak leer je aan de hand van actuele thema’s (zoals medeplegen of het ondervragen van getuigen) uitspraken van het EHRM en de Hoge Raad te lezen, analyseren en interpreteren. Daarnaast word je verder getraind in het schrijven van juridische stukken, zoals een cassatieschriftuur, een annotatie of een EHRM-klacht.  

Internationaal en Europees strafrecht
In dit vak staan de wederzijdse rechtshulp en overlevering/uitlevering binnen en buiten de Europese Unie (EU) centraal. In het bijzonder wordt gekeken hoe landen binnen Europa de afgelopen jaren steeds vaker en nauwer samenwerken bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van verdachten, en welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor nationale strafrechtssystemen.  

International Criminal Courts and Tribunals
Dit is hét vak over de internationale strafhoven, zoals het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. Je maakt kennis met de strafbaarstelling van internationale misdrijven, internationale deelnemingsvormen en internationale strafprocessen. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met het Nederlandse strafrecht, zodat je ook meer inzicht krijgt in de keuzes die aan ons nationale strafrechtssysteem ten grondslag liggen.  

StrafLab
In dit vak neem je gedurende vier maanden deel aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht. Je werkt in deze periode samen met een andere student en een van de onderzoekers aan bijvoorbeeld een rechtspraakanalyse of je doet vergelijkend onderzoek naar het recht in andere landen. Hierover schrijf je twee wetenschappelijke stukken. Zo verbeter je je onderzoekvaardigheden en schriftelijke vaardigheden en heb je wellicht ook al je eerste publicatie op zak!

Voor meer informatie over de strafrecht vakken bekijk je de studiegids.

·         Prof. mr. Lonneke Stevens (Verdieping strafrecht I)

·         Prof. mr. Martin Kuijer (Mensenrechten en strafrecht) 

·         Prof. mr. Roan Lamp (Financieel-economisch strafrecht)

·         Mr. dr. Klaas Rozemond (Verdieping strafrecht I en Internationaal en Europees strafrecht) 

·         Mr. dr. Johannes Bijlsma (Verdieping strafrecht I)

·         Mr. dr. Mark Hornman (Verdieping strafrecht I en II)

·         Mr. dr. Sonja Meijer (Verdieping strafrecht I) 

·         Mr. dr. Bas de Wilde (Verdieping strafrecht I en II) 

·         Mr. dr. Marjolein Cupido (International criminal courts and tribunals en Terrorism and security)

·         Mr. Hélène Versteeg (Jeugdstrafrecht) 

Voor het onderwijs worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die vanuit hun expertise over een bepaald thema lesgeven. Afgelopen jaren hebben wij als gastdocent onder andere ontvangen:

·         Mr. dr. Marianne Hirsch-Ballin (advocaat bij Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn Advocaten)

·         Mr. Sylvia Fernandez de Gurmendi (president van het Internationaal Strafhof)

.         Mr. Steven Powels (internationale mensenrechtenadvocaat werkzaam bij Doughty Street Chambers Londen)

.         Mr. Rachel Imamkhan (advocaat PrisonLAW)

Praktijkgericht
De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU wordt gekenmerkt door een praktische bestudering van het strafrecht. Je leert verder te kijken dan de wettelijke regels en discussieert met studenten en docenten over hoe het recht in de praktijk werkt (of juist niet werkt). De docenten putten daarbij uit hun eigen praktijkervaring, bijvoorbeeld als rechter-plaatsvervanger of advocaat, en nodigen regelmatig advocaten, rechters of officieren uit als gastsprekers. Indien je zelf praktische ervaring wilt opdoen, kunnen de docenten je helpen bij het vinden van een geschikte stageplek (zie ook onder Stagemogelijkheden).

Onderwijs van experts
Het onderwijs in de afstudeerrichting Strafrecht sluit aan bij het onderzoek dat op de afdeling Strafrecht wordt uitgevoerd. Je krijgt dus altijd les van experts die door hun onderzoek alle ‘ins en outs’ van een thema kennen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Daarnaast kunnen de docenten je – op basis van hun eigen ervaring met het doen van onderzoek en het schrijven van artikelen en boeken – helpen bij het verbeteren van je schriftelijke vaardigheden. Zij begeleiden je intensief bij het schrijven van processtukken en wetenschappelijke papers. Indien je bijzondere interesse hebt in het doen van onderzoek, kun je deelnemen aan een onderzoeksproject van de afdeling Strafrecht (zie hierboven het beeldbepalende vak StrafLab).

Keuzeruimte en specialisatie
De afstudeerrichting Strafrecht bestaat uit een aantal kernvakken waarin je jouw kennis van het Nederlandse straf(proces)recht verdiept. Daarnaast is er een grote keuzeruimte die je zelf kunt inrichten. Door het brede aanbod aan keuzevakken, kun je het onderwijsprogramma precies laten aansluiten bij jouw eigen interesse. Je kunt je bijvoorbeeld richten op mensenrechten, financieel-economisch strafrecht, internationaal strafrecht of jeugdrecht.

Nauw contact met docenten
Kenmerkend voor de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is dat studenten nauw contact hebben met docenten. Je krijgt les in kleine, intensieve werkgroepen die ruimte bieden voor vragen en discussies. Daarnaast heeft iedere student een mentor van de afdeling Strafrecht die je – indien gewenst – begeleidt bij het plannen van jouw studieprogramma, het maken van loopbaankeuzes of het vinden van een geschikte stage. De docenten zijn ook betrokken bij de strafrechtelijke studievereniging: Criminal Intent. Zij helpen bij het organiseren van excursies – bijvoorbeeld naar de Hoge Raad – en naast de reguliere borrels van de studievereniging zijn er netwerkborrels, waar docenten en studenten elkaar in een informele setting ontmoeten.

Wil je een goede indruk krijgen van de werkzaamheden van de afdeling Strafrecht aan de VU, volg ons dan op Facebook  en Twitter.Met de afstudeerrichting strafrecht kun je vele kanten op. Veel van onze studenten komen terecht in een van de onderstaande beroepsgroepen. 

Togaberoepen
Allereerst is de opleiding zeer geschikt voor de togaberoepen: rechter, officier van justitie en advocaat. De mogelijkheden om direct na het afstuderen in opleiding te gaan tot rechter of officier zijn de afgelopen jaren beperkt. Je moet tegenwoordig enkele jaren werkervaring hebben voordat je toegang krijgt tot de opleiding. Binnen de rechterlijke macht blijven echter tal van leuke en uitdagende functies bestaan voor net afgestudeerde juristen zoals gerechtssecretaris bij een gerecht,  parketsecretaris of beleidsmedewerker bij het OM. Je werkt in dat geval nauw samen met rechters en officieren van justitie, alleen requireer je niet in de rechtszaal en spreek je nog geen recht. De functies zijn dan ook een goede opstap naar een baan als rechter of officier.

In het strafrecht is een groot aantal advocaten werkzaam. Veel advocatenkantoren hebben een interessante gevarieerde strafrechtpraktijk, enkele hebben een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het terrein van het economische en fiscale strafrecht. Advocatenkantoren hebben voortdurend nieuwe aanwas van advocaten nodig. Daarnaast hebben zij vaak behoefte aan juridische medewerkers die de dagelijkse proces- en adviespraktijk inhoudelijk ondersteunen.

Overheid
Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er allerlei juridische en beleidsmatige functies waarvoor een gedegen kennis van het strafrecht onontbeerlijk is. Je houdt je dan met name bezig met het vormgeven van strafrechtelijke wetgeving en beleid. Ook bij andere ministeries is behoefte aan juristen met kennis van het strafrecht. Zo moeten juristen die zich op het Ministerie van VROM bezighouden met milieu, kennis hebben van strafrechtelijke handhaving op basis van de Wet op de economische delicten. Natuurlijk kun je als strafrechtsjurist ook aan de slag bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen, waar je uiteenlopende operationele, beleidsmatige en adviserende functies kunt bekleden.

Er bestaan tal van organisaties binnen de overheid waar je als strafrechtsjurist – hoewel je daar wellicht niet direct aan denkt – toch een mooie en zeer uitdagende baan kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld eens bij Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Nationale Ombudsman, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, maar ook bij de Tweede Kamer, de gemeente(politiek) of handhavende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Mededingsautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Internationaal georiënteerde organisaties
Strafrechtjuristen kunnen steeds vaker terecht bij internationaal georiënteerde organisaties. De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan Europol en Eurojust, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s zoals Amnesty en Vluchtelingenwerk. De afstudeerrichting Strafrecht aan de VU is – vanwege de bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken – een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie.

Onderzoek
Tot slot kunnen studenten die een bijzondere belangstelling hebben voor strafrechtelijke vraagstukken en problemen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het geven van onderwijs en het verrichten van eigen onderzoek. Wil je onderzoek combineren met de praktische afdoening van strafzaken dan kun je ook denken aan de Wetenschappelijke Bureaus van de Hoge Raad of het OM. Enkele tientallen goede strafrechtjuristen zijn daar werkzaam om cassatieschrifturen en conclusies van advocaten-generaal, en arresten van de Hoge Raad voor te bereiden. 

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 

De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de rechtbank, de politie, een bedrijf of een overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. Wanneer je de stage succesvol afrondt, kun je hier zes studiepunten voor krijgen.

In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. Vanuit de afdeling Strafrecht kunnen we je wel helpen bij het vinden van een geschikte stageplek. We hebben nauwe contacten met bijvoorbeeld de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam en we plaatsen regelmatig vacatures voor stageplekken op de digitale BlackBoard omgeving van de afstudeerrichting Strafrecht. Ook het Career Office van de VU kan je begeleiden bij het vinden van een stage. Ben je eenmaal aangenomen, dan vindt de stage plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Het onderwijs in de afstudeerrichting Strafrecht sluit nauw aan bij het onderzoek van de afdeling Strafrecht. Op de afdeling wordt onderzoek gedaan op verschillende gebieden van het strafrecht, waaronder waarheidsvinding, rechterlijke besluitvorming, mensenrechten, internationaal strafrecht en sanctierecht.

Veel van ons onderzoek is praktisch ingestoken en heeft een interdisciplinair karakter. Waar mogelijk werken we samen met de Afdeling Criminologie of met partners uit de strafrechtspraktijk, zoals rechters en officieren van justitie. Het onderzoek op het gebied van internationaal strafrecht vindt plaats binnen het Center for International Criminal Justice, een internationaal onderzoeksinstituut gericht op de interdisciplinaire bestudering van internationale misdrijven.

Studenten met een bijzondere interesse voor strafrechtelijk onderzoek kunnen in het kader van het vak StrafLab (zie hierboven bij de inhoud van de studie) deelnemen aan een van de onderzoeksprojecten van de afdeling Strafrecht.

 

Selina van Veen

Student

Selina van Veen Strafrecht

"Je leert gedetailleerd kijken naar de visies van verschillende procespartijen en onderbouwde standpunten aan te dragen." 

Overview Rechtsgeleerdheid: Strafrecht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen). 

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond. 

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid 
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten 
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten 
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten 

Aanmelden 
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma  

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. 

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). 

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen op deze webpagina.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken. 

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. 

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Selina van Veen Strafrecht

"Strafrecht is heel actueel: er wordt veel over gesproken in de media en politiek, maar vaak weinig onderbouwd. Bij de afstudeerrichting Strafrecht leer je echt alle standpunten beargumenteren doordat je veel gedetailleerder ingaat op de visies van de verschillende procespartijen. In de bachelor benader je jurisprudentie als aanvulling op je kennis, in de master ga je er juist kritisch naar kijken en verdiepend op in. Het niveau van de masterspecialisatie Strafrecht op de VU is hoog. Naast dat de docenten zelf in de praktijk werkzaam zijn krijgen we ook vaak gastcolleges van professionals uit het strafrecht. " 

Toelating & contact

Toelatingseisen
Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder. 

Civiel effect 

Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.  

Instromen vanuit andere opleidingen

Notarieel recht 
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.  

Niet-juridische universitaire bachelor 
In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding. 

HBO-Rechten: schakelprogramma 
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).  
Meer informatie over het schakelprogramma 

Overige HBO-opleidingen 
Het is niet mogelijk om met een HBO-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:  
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO. 
- door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt. 

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient. 

Inschrijven

Meer informatie over het inschrijfproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl

Bekijk de presentatie (pdf) van de afgelopen Masterdag.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube