Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht

Bestudeer het recht tussen burgers onderling

Privaatrecht: het recht tussen burgers onderling

Karakteristiek voor de afstudeerrichting Privaatrecht aan de VU is de rol die privaatrecht heeft in de maatschappij. Aandacht wordt besteed aan vraagstukken als: hoe regel je alimentatie na een echtscheiding? In hoeverre is de werkgever aansprakelijk bij fysieke klachten? Welke bevoegdheid heeft een Nederlandse rechter voor een uitspraak over een in het buitenland gekochte auto? En welke zeggenschap heeft een hedgefonds dat ook aandeelhouder is in een vennootschap?

In deze afstudeerrichting heb je veel keuzevrijheid om je eigen programma samen te stellen.

Algemene informatie over de master Rechtsgeleerdheid

Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de master Rechtsgeleerdheid.

Stel je eigen brochure samen

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. Privaatrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De totale studiebelasting is 60 EC. 

Het is ook mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren. 

Als je wilt weten hoe het opleidingsjaar is ingedeeld, kijk dan op het Jaarschema.

Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht vakken in de studiegids

empty

HET PROGRAMMA

Beeldbepalende vakken uitgelicht

Internationaal privaatrecht
Bij dit verplichte vak bestudeer je welk rechtsstelsel een internationale rechtsverhouding beheerst. Denk aan een echtscheiding of een (verbroken) overeenkomst. En je leert welke nationale rechter bevoegd is in een dergelijke situatie. Naast de verplichte vakken, keuzevakken en scriptie volg je binnen de afstudeerrichting Privaatrecht ook een verdiepingsvak. Enkele voorbeelden van verdiepingsvakken:

Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Tijdens dit vak ontdek je de relatie tussen aansprakelijkheid en verzekering. Zo leer je welke rol verzekeringen spelen bij ziekten, brand en andere ongevallen.

Verdieping contractenrecht
Vind jij het belangrijk om jouw praktische en theoretische kennis over het contractenrecht te verdiepen? Dan is het vak Verdieping contractenrecht een goede keuze. Hierbij bespreek je onderwerpen zoals algemene voorwaarden en aanbesteding vanuit een Europees en rechtsvergelijkend perspectief.

Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
Met dit vak richt je je op echtscheiding en de gevolgen daarvan. Denk aan gezag en omgang met kinderen, het relatievermogensrecht en alimentatierecht. Hierbij leer je niet alleen het Nederlandse recht kennen, maar bijvoorbeeld ook het Turkse en Joodse recht.

Verdieping ondernemingsrecht
In dit vak wordt ingegaan op de modernisering van het ondernemingsrecht. Er zijn vele wetsvoorstellen die grote gevolgen hebben voor de personenvennootschappen, de flexibilisering van het vennootschapsrecht, bestuur en toezicht in NV’s en BV’s.

AFSTUDEREN

Je sluit de opleiding af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp dat aansluit op je afstudeerrichting. Je wordt hierbij begeleid door een docent. Op de cijferlijst staat de afstudeerrichting Privaatrecht vermeld.


Met deze brede afstudeerrichting kun je terecht in de rechterlijke macht, de sociale en de commerciële advocatuur en het bedrijfsleven. Maar ook banen bij de overheid, het maatschappelijke middenveld of het bank- en verzekeringswezen zijn mogelijk.

Titel
Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Privaatrecht met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

De werkvormen zijn actief 
De werkvormen van de master Rechtsgeleerdheid zijn aantrekkelijk: ze zijn actief en gevarieerd. Je gaat zelfstandig of in kleine groepen aan de slag.

De specialisatiemogelijkheden zijn breed 
Je hebt aan de VU keuze uit zes afstudeerrichtingen. Ook als je je specialiseert, blijf je breed opgeleid. Kies je voor de privaatrechtelijke richting, dan kun je bijvoorbeeld altijd nog strafrechtadvocaat worden. Je studeert af als meester in de rechten die op elk rechtsgebied ingezet kan worden.

Je studiepakket is flexibel 
Als je wilt, kun je afstuderen in twee afstudeerrichtingen. In overleg kun je ook zelf de invulling van je master bepalen.

Evelien van der Pol

Student

Evelien van der Pol Msc Privaatrecht

"Bij privaatrecht kan je je verdiepen in jouw interessegebied en kennis op doen over relevant onderzoek dat meteen toepasbaar is in de maatschappij." 

Overview Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli of 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Met de specialisatie Privaatrecht kun je je richten op allerlei soorten onderzoek. We onderzoeken aan de VU bijvoorbeeld de regeling van het verplichte ouderschapsplan bij echtscheiding, de rol van de medisch deskundige en onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht.

Waarom een stage volgen?

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 
  
De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Interessante links

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Monica Smak MSc Arbeidsrecht

"Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de VU trok het arbeidsrecht mij het meest, waardoor ik besloot de master Arbeidsrecht te volgen. Wat ik zo interessant vind aan dit rechtsgebied is dat het in bijna ieders leven speelt en daarom heel tastbaar is. Daarnaast is het dynamisch en voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen in de maatschappij. Het is een specialistische master, maar omdat het zo’n breed vakgebied betreft, kun je er alle kanten mee op. Het collectieve arbeidsrecht boeit me door de veelal grote belangen die spelen. Momenteel ben ik naast mijn studie werkzaam bij een vakbond " 

Monica Smak, student Arbeidsrecht 

Toelating via Nederlands diploma

Met een juridische universitair bachelor (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht ben je direct toelaatbaar tot de master, voor alle specialisaties.

Met een brede universitaire bachelor met een juridische track van minimaal 60 EC (zoals Liberal Arts and Sciences of PPLE) kan je ook voor toelating in aanmerking komen. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Heb je een andere universitaire bachelor die relevant is voor de specialisatie die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door  tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke specialisatie je wilt volgen

Op basis van een diploma hbo-Rechten en een afgeronde premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit ben je toelaatbaar.

Je bent ook direct toelaatbaar met een afgeronde opleiding hbo-Rechten, inclusief de premaster Rechtsgeleerdheid VU van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Andere hbo-bacheloropleidingen bieden geen toelating tot de master Rechtsgeleerdheid, ook niet in combinatie met een premaster.

Premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid bij de OU
Het VU-schakelprogramma wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je een kopcursus Schakelscriptie (5 EC) aan de VU. Je kunt pas starten met de kopcursus als je minimaal 45 EC aan de OU hebt afgerond.

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Ben je bijna klaar met het schakeltraject, meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.

Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. Om toegelaten te worden tot de master, lever je een gewaarmerkte kopie van dit eindcertificaat in bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit. Het certificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Premaster HvA –VU
De premaster volg je binnen je hbo-opleiding Rechten bij de Hogeschool van Amsterdam. De vakken van de premaster worden genoteerd op je hbo-diploma.

Ben je bijna klaar met je hbo-Rechten opleiding (inclusief de pre-master), meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.  Om toegelaten te worden tot de master, stuur je een scan van je hbo-diploma naar: toelatingscommissie.rechten@vu.nl. De scan moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Voor meer informatie en hoe je tot deze premaster toegelaten kan worden zie de HvA website.

Premaster: niet aan de OU of HvA
Heb je een hbo-diploma Rechten en een andere premaster (of pakket aan juridische vakken) met dezelfde inhoud en niveau als de VU Schakelzone, dan kan je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent via toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan HBO-diploma
 • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst premaster
 • inhoudelijke vakinformatie van alle premaster vakken

Het is mogelijk dat je nog extra vakken dient te behalen om toelaatbaar te zijn.

Voor de Engelstalige specialisaties is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. C1 niveau is vergelijkbaar met VWO6 Engels of TOEFL iBT 100 of hoger of IELTS 7.0 of hoger.

Aanmelden kan vanaf 11 oktober. De aanmelddeadline is:

voor instroom per 1 september:15 juli
voor instroom per 1 februari:1 januari

Stappenplan

 • Controleer of je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie toelatingseisen). Neem zo nodig contact op met de toelatingscommissie (zie contactgegevens).
 • Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master. Zie het stappenplan inschrijven voor een masteropleiding.
 • Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 • Selecteer je specialisatie op VUnet en rond je aanmelding af.
 • Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingscommissie:
toelatingseisen, toelatingsprocedure

Nederlands diploma of Nederlandse specialisatie: toelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen

Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Met een juridische universitaire bachelor kom je in aanmerking voor toelating tot de master (alle specialisaties). Om toegelaten te worden heb je toestemming van de toelatingscommissie nodig (zie aanmeldprocedure).

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige specialisaties wordt een voldoende taalniveau Engels verondersteld (zie kopje Taaleisen).

Op basis van een juridische bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Heb je een niet-juridische universitaire bachelor die relevant is voor de specialisatie die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke specialisatie je wilt volgen

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige specialisaties wordt een voldoende taalniveau Engels verondersteld (zie kopje Taaleisen).

Op basis van een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Voor de Engelstalige specialisaties is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. C1 niveau is vergelijkbaar met VWO6 Engels of TOEFL iBT 100 of hoger of IELTS 7.0 of hoger.

Aanmelden kan vanaf 11 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

voor instroom per 1 september:1 Februari voor studenten die een VU scholarship willen aanvragen
1 April voor niet-Nederlandse studenten van buiten de EU
1 April voor EU studenten die huisvesting willen aanvragen
15 Juli voor EU studenten
voor instroom per 1 februari:1 November voor niet-Nederlandse studenten van buiten de EU
1 Januari voor EU studenten

Stappenplan

 1. Controleer of je voor toelating in aanmerking komt (zie toelatingseisen).
 2. Zo ja, vraag toestemming aan de Toelatingscommissie (zie contactgegevens) om toegelaten te worden.  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • bewijs Nederlandse taalvaardigheid indien je kiest voor een Nederlandse specialisatie
 3. Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master via Studielink. Voor meer informatie voor internationale studenten.
 4. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 5. Selecteer je specialisatie op VUnet en rond je aanmelding af.
 6. Daarna wordt je aanmelding verwerkt en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingscommissie:
toelatingseisen, toelatingsprocedure, international services

Internationaal diploma en Engelstalige specialisatie: masters.law@vu.nl (Laura Smit)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube