Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht

Bestudeer het recht tussen burgers onderling

Privaatrecht: het recht tussen burgers onderling

Karakteristiek voor de afstudeerrichting Privaatrecht aan de VU is de rol die privaatrecht heeft in de maatschappij. Aandacht wordt besteed aan vraagstukken als: hoe regel je alimentatie na een echtscheiding? In hoeverre is de werkgever aansprakelijk bij fysieke klachten? Welke bevoegdheid heeft een Nederlandse rechter voor een uitspraak over een in het buitenland gekochte auto? En welke zeggenschap heeft een hedgefonds dat ook aandeelhouder is in een vennootschap?

In deze afstudeerrichting heb je veel keuzevrijheid om je eigen programma samen te stellen.

Algemene informatie over de master Rechtsgeleerdheid

Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de master Rechtsgeleerdheid.

Stel je eigen brochure samen

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. Privaatrecht is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De totale studiebelasting is 60 EC. 

Het is ook mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren. 

Als je wilt weten hoe het opleidingsjaar is ingedeeld, kijk dan op het Jaarschema.

Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht vakken in de studiegids

empty

HET PROGRAMMA

Beeldbepalende vakken uitgelicht

Internationaal privaatrecht
Bij dit verplichte vak bestudeer je welk rechtsstelsel een internationale rechtsverhouding beheerst. Denk aan een echtscheiding of een (verbroken) overeenkomst. En je leert welke nationale rechter bevoegd is in een dergelijke situatie. Naast de verplichte vakken, keuzevakken en scriptie volg je binnen de afstudeerrichting Privaatrecht ook een verdiepingsvak. Enkele voorbeelden van verdiepingsvakken:

Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Tijdens dit vak ontdek je de relatie tussen aansprakelijkheid en verzekering. Zo leer je welke rol verzekeringen spelen bij ziekten, brand en andere ongevallen.

Verdieping contractenrecht
Vind jij het belangrijk om jouw praktische en theoretische kennis over het contractenrecht te verdiepen? Dan is het vak Verdieping contractenrecht een goede keuze. Hierbij bespreek je onderwerpen zoals algemene voorwaarden en aanbesteding vanuit een Europees en rechtsvergelijkend perspectief.

Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
Met dit vak richt je je op echtscheiding en de gevolgen daarvan. Denk aan gezag en omgang met kinderen, het relatievermogensrecht en alimentatierecht. Hierbij leer je niet alleen het Nederlandse recht kennen, maar bijvoorbeeld ook het Turkse en Joodse recht.

Verdieping ondernemingsrecht
In dit vak wordt ingegaan op de modernisering van het ondernemingsrecht. Er zijn vele wetsvoorstellen die grote gevolgen hebben voor de personenvennootschappen, de flexibilisering van het vennootschapsrecht, bestuur en toezicht in NV’s en BV’s.

AFSTUDEREN

Je sluit de opleiding af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp dat aansluit op je afstudeerrichting. Je wordt hierbij begeleid door een docent. Op de cijferlijst staat de afstudeerrichting Privaatrecht vermeld.


Met deze brede afstudeerrichting kun je terecht in de rechterlijke macht, de sociale en de commerciële advocatuur en het bedrijfsleven. Maar ook banen bij de overheid, het maatschappelijke middenveld of het bank- en verzekeringswezen zijn mogelijk.

Titel
Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Privaatrecht met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

De werkvormen zijn actief 
De werkvormen van de master Rechtsgeleerdheid zijn aantrekkelijk: ze zijn actief en gevarieerd. Je gaat zelfstandig of in kleine groepen aan de slag.

De specialisatiemogelijkheden zijn breed 
Je hebt aan de VU keuze uit zes afstudeerrichtingen. Ook als je je specialiseert, blijf je breed opgeleid. Kies je voor de privaatrechtelijke richting, dan kun je bijvoorbeeld altijd nog strafrechtadvocaat worden. Je studeert af als meester in de rechten die op elk rechtsgebied ingezet kan worden.

Je studiepakket is flexibel 
Als je wilt, kun je afstuderen in twee afstudeerrichtingen. In overleg kun je ook zelf de invulling van je master bepalen.

Evelien van der Pol

Student

Evelien van der Pol Msc Privaatrecht

"Bij privaatrecht kan je je verdiepen in jouw interessegebied en kennis op doen over relevant onderzoek dat meteen toepasbaar is in de maatschappij." 

Overview Rechtsgeleerdheid: Privaatrecht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli of 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Met de specialisatie Privaatrecht kun je je richten op allerlei soorten onderzoek. We onderzoeken aan de VU bijvoorbeeld de regeling van het verplichte ouderschapsplan bij echtscheiding, de rol van de medisch deskundige en onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht.

Een hbo-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond.

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid 
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten 
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten 
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten

Aanmelden 
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma

Afronding schakeltraject en inschrijving master 
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat.

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Waarom een stage volgen?

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan. 
  
De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Interessante links

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregelingen.

Bijvakken volgen

Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Monica Smak MSc Arbeidsrecht

"Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de VU trok het arbeidsrecht mij het meest, waardoor ik besloot de master Arbeidsrecht te volgen. Wat ik zo interessant vind aan dit rechtsgebied is dat het in bijna ieders leven speelt en daarom heel tastbaar is. Daarnaast is het dynamisch en voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen in de maatschappij. Het is een specialistische master, maar omdat het zo’n breed vakgebied betreft, kun je er alle kanten mee op. Het collectieve arbeidsrecht boeit me door de veelal grote belangen die spelen. Momenteel ben ik naast mijn studie werkzaam bij een vakbond " 

Monica Smak, student Arbeidsrecht 

Toelating & contact

Toelatingseisen
Om in te kunnen stromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Enkele uitzonderingen vind je onder het kopje 'instromen vanuit andere opleidingen' hieronder.

Civiel effect 
Stroom je in met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Rechtsgeleerdheid het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelordiploma hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen en opnemen in je (extra-curriculaire) keuzeruimte. De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU.

Instromen vanuit andere opleidingen

Notarieel recht
Met een universitair bachelordiploma Notarieel recht kun je ook instromen in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten echter nog wel extra vakken volgen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid om het civiel effect te behalen. Deze vakken kun je aan de VU volgen, maar kunnen niet worden opgenomen in de keuzeruimte.

Niet-juridische universitaire bachelor
In beginsel kun je uitsluitend met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid instromen in de master Rechtsgeleerdheid. Alleen voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law binnen de master Rechtsgeleerdheid geldt dat het in sommige gevallen mogelijk is om met een niet-juridische bachelor aan de opleiding te beginnen. Je moet dan in je bachelor in principe 60 studiepunten aan juridische vakken hebben behaald. Studenten met een niet-juridische bachelor kunnen de Toelatingscommissie om toelating vragen tot deze afstudeerrichting. De Toelatingscommissie beoordeelt of met de aanwezige voorkennis en het geboden vakkenpakket in deze afstudeerrichting tezamen kan worden voldaan aan de eindtermen van de masteropleiding.

HBO-Rechten: schakelprogramma
Een hbo-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde hbo-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Een hbo-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Rechtsgeleerdheid volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde hbo-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU, waaronder een bachelorscriptie. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond. Voordat je aan de scriptie aan de VU begint, dien je alle modules van de OU te hebben afgerond.

Kopcursussen voor de master Rechtsgeleerdheid
Wijsgerige vorming: Encyclopedie der rechtswetenschap II - 6 studiepunten
Wetenschapsgeschiedenis: rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten
Bachelor scriptie (premasterscriptie) - 6 studiepunten

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat.

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van de eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit of bij de balie van de Student Service Desk in het Initium. Neem hiervoor het origineel en een kopie van het certificaat mee.

Overige hbo-opleidingen
Het is niet mogelijk om met een hbo-opleiding in te stromen in de master Rechtsgeleerdheid. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding.

Buitenlandse vooropleiding        
Heb je alleen een buitenlandse vooropleiding, dan is het voor toelating tot alle afstudeerrichtingen (met uitzondering van Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law) ook vereist dat je aantoont dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs succesvol te kunnen volgen. 

Dit doe je door met goed gevolg één van onderstaande examens af te leggen:

  • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO. 
  • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waar de Nederlands deel van uitmaakt. 

Voor de afstudeerrichtingen Transnational Legal Studies en International Migration and Refugee Law is het voor toelating vereist dat je de resultaten van een Engelse taaltest indient.

Inschrijven

Meer informatie over het inschrijfproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl
Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube