Rechtsgeleerdheid: Internet, Intellectuele Eigendom en ICT

Onderzoek de juridische consequenties van digitalisering

Internet, intellectuele eigendom en ICT: een unieke combinatie

ICT ontwikkelingen, met name ten aanzien van het internet, roepen vrijwel dagelijks nieuwe juridische vragen op. Actuele juridische vraagstukken spelen dan ook een belangrijke rol bij deze afstudeerrichting.

Internetrecht is een discipline die alle bestaande rechtsgebieden doorkruist. Intellectueel eigendomsrecht neemt hierbij een belangrijke plaats in. Dit is dan ook de reden waarom deze afstudeerrichting zich richt op internet, intellectuele eigendom en ICT. In deze afstudeerrichting leer je kritisch kijken naar bestaande regelgeving, rechtspraak en literatuur, veelal buiten bestaande kaders (“out of the box”).

De studie is mede gericht op het aanleren van vaardigheden, zoals het schrijven van papers en het geven van presentaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere privacy, elektronisch contracteren, auteursrecht, vrijheid van meningsuiting, cybercrime, cyberwar, merkenrecht en de elektronische overheid.

De VU heeft een traditie van meer dan 30 jaar op het gebied van internetrecht en intellectuele eigendom: uniek in Nederland. Je krijgt college van docenten die zijn gespecialiseerd in internetrecht en in intellectuele eigendom. Bovendien nodigt de VU regelmatig specialisten uit binnen- en buitenland uit om college te geven.

De bijzondere kijk op het recht en de nieuwe juridische problemen die je daarmee kunt oplossen zijn belangrijke ingrediënten voor deze afstudeerrichting.

Vraagstukken

Enkele voorbeelden van vraagstukken die in de afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT aan de orde kunnen komen:

Datalekken en handel in persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn het nieuwe goud, of de nieuwe olie. Ook aan het recht gaat dit niet voorbij. Zo is er steeds meer regelgeving die verplichtingen oplegt aan providers om het lekken na een cyberaanval of knulligheid van personeel (zoals een verloren laptop of het bedrijfsuitje) te melden. Het legitiem handelen in persoonsgegevens (if it’s free, you are the product) kent zijn juridische grenzen.

Auteursrecht en YouTube
Vloggers en andere artiesten kunnen leven van inkomsten van YouTube. Bij parodieën en ander “transformative use” is niet altijd duidelijk welke rol het auteursrecht speelt. Zo wordt het zonder toestemming gebruiken van bijvoorbeeld muziek in een video door YouTube doorgaans vrijwel direct geconstateerd, zoals bij deze dansvideo op de muziek van Taylor Swift van een Chinese uitwisselingsstudent (zie deze blog). De auteursrechthebbende heeft drie mogelijkheden: zij vindt het prima en laat het erbij; de video wordt offline gehaald of het geluid onderdrukt; de rechthebbende deelt mee met de advertentieinkomsten. Heeft de uploader van de video heeft nog iets over te zeggen?

Smaad op Facebook?
Smaad is kwaadspreken over een ander in het openbaar. Op Facebook sturen gebruikers allerlei berichten naar elkaar, die vaak ook door hun vrienden te lezen zijn. Is het mogelijk om vervolgd te worden voor smaad wegens opmerkingen in een besloten Facebook-profiel? Waarom weigerde Facebook een groep met “verkrachtingshumor” offline te halen vanwege vrijheid van meningsuiting en zwichtte later toch voor de druk van de community? Of wat als iemand een pornofilmpje met jou onder jouw naam upload, kun je dan bij Facebook de informatie over deze persoon krijgen (zie de 2 minute pitch over deze zaak).

Virtuele diefstal
Is het traditionele onderscheid in het recht tussen tastbare en ontastbare zaken, bijvoorbeeld elektronische, nog langer houdbaar? Nederlandse rechters zijn vooralsnog de enige in de wereld die diefstal van een virtueel object (een masker) hebben bestraft.

Stel je eigen brochure samen

Algemene informatie over de master Rechtsgeleerdheid

Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de master Rechtsgeleerdheid.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. Internet, intellectuele eigendom en ICT is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid. De totale studiebelasting is 60 EC. Het is ook mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren.

Als je wilt weten hoe het opleidingsjaar is ingedeeld, kijk dan op het Jaarschema.

Het programma
Tijdens de master Internet, intellectuele eigendom en ICT leer je kritisch en buiten bestaande kaders te kijken naar huidige regelgeving, rechtspraak en literatuur. Er komen onderwerpen aan de orde als elektronisch contracteren, auteursrecht, privacy, vrijheid van meningsuiting, cybercrime, cyberwar, merkenrecht en elektronische overheid. Daarnaast perfectioneer je je academische vaardigheden, zoals schrijven en presenteren.

Master Internet, intellectuele eigendom en ICT in de studiegids.

Beeldbepalende vakken uitgelicht

Actualiteiten internetrecht
In het vak Actualiteiten internetrecht wordt wekelijks een thema uitgediept en nemen de studenten actief deel. Dit gebeurt veelal ook buiten de normale onderwijsvormen om, bijvoorbeeld door het meeschrijven aan boeken met auteursvermelding.

Media- en communicatierecht
In het vak Media- en Communicatierecht worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zowel Telecommunicatie als Mediarecht behandeld. Bekijk het YouTube-filmpje over dit vak.

Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
In het vak IE in de digitale samenleving worden auteurs- en merkenrechtelijke regels uit het analoge verleden kritisch getoetst op hun doelmatigheid in de digitale omgeving. Bekijk het YouTube-filmpje over dit vak.

Privacy en security
Privacy en security gaat in op de delicate balans tussen veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Afstuderen
Je sluit de opleiding af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp dat aansluit op je afstudeerrichting. Je wordt hierbij begeleid door een docent. Op de cijferlijst staat de afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT vermeld.

Docenten in de opleiding

 • B.P. Aalberts: Media- en communicatierecht
 • A. Engelfriet: Actualiteiten internetrecht
 • R. van den Hoven van Genderen: Media- en Communicatierecht, Actualiteiten internetrecht, Privacy en security 
 • A.R. Lodder: Actualiteiten internetrecht, E-commerce Law, Cybercrime, International Business and Internet Law, Cybercrime and cybersecurity
 • M.R.F Senftleben: IE in de digitale samenleving, Auteursrecht, Industriële Eigendom
 • J.J. Toet: Privacy en Cybersecurity colleges
 • T.H.A. Wisman: Actualiteiten internetrecht, Privacy en security, International Business Law and Internet law
 • A.E. de Hingh: Cybercrime and cybersecurity, Media- en Communicatierecht


De afstudeerrichting Internet, Intellectuele eigendom en ICT biedt uitstekende carrièremogelijkheden binnen de advocatuur, het bedrijfsleven, de (internationale) overheid en de wetenschap. Veel advocatenkantoren hebben een sectie IT/IE. Ook is er grote vraag naar dit specialisme binnen de (e-)overheid, bij banken en webwinkels en bij gespecialiseerde juridische adviesbureaus.

Studenten die belangstelling voor onderzoek hebben, krijgen de mogelijkheid om mee te lopen met onderzoek op de faculteit. Zo zijn deze studenten op de hoogte van de laatste inzichten en wordt lopend onderzoek in het onderwijs geïntegreerd.

Titel 
Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

Uniek
De VU heeft een lange traditie op het gebied van internetrecht en intellectuele eigendom. Nergens in Nederland is de unieke combinatie aanwezig van docenten gespecialiseerd in internetrecht en/of intellectuele eigendom.

Nieuwe juridische problemen
Studenten volgen de afstudeerrichting met veel plezier vooral door de bijzondere kijk op het recht en het oplossen van nieuwe juridische problemen.

Specialisten
Colleges worden niet alleen door VU-docenten verzorgd, maar ook door specialisten uit binnen- en buitenland.

Youtube-kanaal
Voor deze afstudeerrichting wordt gebruik gemaakt van een Youtube-kanaal met verschillende voor deze studie interessante bijdragen van docenten en andere experts: www.youtube.com/internetlawip.

Betrokken studievereniging
Studievereniging Digi Juridica is dé facultaire studievereniging verbonden aan de afstudeerrichtingen Internet, Intellectuele Eigendom & ICT, en International Technology Law. De studievereniging brengt je in contact met diverse advocatenkantoren en bedrijven die onder andere gespecialiseerd zijn in intellectuele eigendom, ICT en internetrecht. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de rechtspraktijk.

Verder organiseert Digi Juridica carrière-avonden, pleitwedstrijden en borrels om het contact met je medestudenten te vergroten. Ook organiseren we assessment-trainingen en gezellige informele activiteiten. Door lid te worden van Digi Juridica profiteer je bovendien van een boekenkorting.

Mariani Othman

Oud-student

Mariani Othman MSc ICT recht

"De juridische complicaties die ontstaan tussen digitale ontwikkelingen en het huidige rechtssysteem boeien me."

Overview Rechtsgeleerdheid: Internet, Intellectuele Eigendom & ICT

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli of 1 januari

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Mark Egeler

Student

Mark Egeler Internetrecht

"Door de inspirerende hoogleraren ben ik extra gemotiveerd geraakt. En ik heb zelfs al vóór mijn afstuderen een baan!" 

Onderzoek naar consequenties van digitalisering

De faculteit werkt aan verschillende onderzoeken en deze lopende onderzoeken zijn geïntegreerd in het onderwijs. Studenten krijgen ook de mogelijkheid om mee te werken aan onderzoeken. Binnen de afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT loopt onderzoek naar onder andere de volgende thema’s:

 • Cyberwar 
  Dit onderzoek richt zich op de complicaties die de aard van het internet met zich meebrengt, zoals anonimiteit en grensoverschrijdendheid. We bestuderen vragen als: kan een cyberaanval een gewapende aanval zijn? Aan wie kunnen internetactiviteiten worden toegerekend? Waar houdt cyberspionage op en begint een cyberaanval? Is er nog een grens tussen oorlog en vrede? 
 • Internet van dingen 
  Binnen de Europese Unie ontwikkelt zich een ‘internet of things’. Onder andere sensoren, intelligente camera’s, OV-chipkaarten en draadloze netwerken vormen een infrastructuur die informatie op elk moment overal beschikbaar maakt. Dit kan leiden tot afnemende privacy. Binnen dit onderzoek kijken we naar de juridische voorwaarden die op deze technologie van toepassing (zouden moeten) zijn. 
 • Culturele aspecten van de bescherming van de intellectuele eigendom 
  De intellectuele eigendom moet beschermd worden. Maar hoe ga je om met het auteursrecht op individuele en collectieve scheppingsprocessen (met name in het web 2.0)? En welke rol spelen (bekende) merken en transnationale merkregistratiesystemen bij de uitwisseling van culturele waarden?

Waarom een stage volgen?
Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan.

De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Interessante links

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid kun je aan de Vrije Universiteit ook in deeltijd volgen. Hiervoor meld je je aan als deeltijdstudent. Houd er rekening mee dat de vakken en tentamens binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd alleen overdag worden aangeboden. Houd ook rekening met de geldigheidsduur van behaalde resultaten. Lees meer over de Onderwijs- en examenregelingen.

Bijvakken volgen
Als je studeert aan een andere universiteit of faculteit, dan kun je op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Om een bijvak te volgen heb je vooraf altijd toestemming nodig van een studieadviseur. Vaardighedenvakken en methodologische vakken als Juridische vaardigheden, Project en Statistieken zijn niet als bijvak te volgen.

Contractonderwijs
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het ook mogelijk om in plaats van een hele opleiding één of meerdere vakken te volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs wordt contractonderwijs genoemd. Alle contractvakken zijn onderdeel van de reguliere opleidingen van de faculteit. Contractstudenten volgen samen met 'gewone' studenten hoor- en werkcolleges en leggen eventueel het afsluitende tentamen af. Daarbij is het wel van belang dat ze over een relevante vooropleiding beschikken.

Meer informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten en om een internationaal netwerk op te bouwen. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse rechtsstelsels op te doen. 

Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. 

De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester. Je kunt in overleg met de studieadviseur zelf een studieprogramma samenstellen. Studiepunten behaald aan een buitenlandse partnerinstelling worden door de faculteit erkend. 

Kijk voor het uitgebreide netwerk van partneruniversiteiten op de VU Worldmap

Mariani Othman MSc ICT recht

"Ik heb heel bewust voor deze master gekozen, alleen bij de VU bieden ze een complete master op dit specifieke gebied van het Recht. Wat ik er zo interessant aan vind is dat je veel te maken hebt met actuele thema’s en rechtsvorming. De digitale ontwikkelingen en het huidige rechtssysteem zorgen vaak voor juridische complicaties. Continu dient er een nieuwe afweging gemaakt te worden tussen conflicterende belangen en grondrechten zoals de vrijheid van het internet, intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een vraag die aan de orde komt is of we ons huidige rechtssysteem aan moeten passen of dat er voor het internet misschien wel een apart rechtssysteem gehanteerd moet gaan worden. Ook worden nieuwe technologische ontwikkelingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan je vingerafdruk scannen om toegang te krijgen tot de sportschool: in hoeverre botst dat met de bescherming van je privacy?"

Toelating via Nederlands diploma

Met een juridische universitair bachelor (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht ben je direct toelaatbaar tot de master, voor alle specialisaties.

Met een brede universitaire bachelor met een juridische track van minimaal 60 EC (zoals Liberal Arts and Sciences of PPLE) kan je ook voor toelating in aanmerking komen. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Heb je een andere universitaire bachelor die relevant is voor de specialisatie die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door  tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke specialisatie je wilt volgen

Op basis van een diploma hbo-Rechten en een afgeronde premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit ben je toelaatbaar.

Je bent ook direct toelaatbaar met een afgeronde opleiding hbo-Rechten, inclusief het doorstroomprogramma Rechtsgeleerdheid VU van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Andere hbo-bacheloropleidingen bieden geen toelating tot de master Rechtsgeleerdheid, ook niet in combinatie met een premaster.

Premaster: VU Schakelzone Rechtsgeleerdheid bij de OU
Het VU-schakelprogramma wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je een kopcursus Schakelscriptie (5 EC) aan de VU. Je kunt pas starten met de kopcursus als je minimaal 45 EC aan de OU hebt afgerond.

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Ben je bijna klaar met het schakeltraject, meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.

Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. Om toegelaten te worden tot de master, lever je een gewaarmerkte kopie van dit eindcertificaat in bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit. Het certificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Doorstroomprogramma Rechtsgeleerdheid HvA –VU
Het doorstroomprogramma volg je binnen je hbo-opleiding Rechten bij de Hogeschool van Amsterdam. De vakken van het doorstroomprogramma worden genoteerd op je hbo-diploma.

Ben je bijna klaar met je hbo-Rechten opleiding (inclusief het doorstroomprogramma), meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.  Om toegelaten te worden tot de master, stuur je een scan van je hbo-diploma naar: toelatingscommissie.rechten@vu.nl. De scan moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Voor meer informatie en hoe je tot dit doorstroomprogramma toegelaten kan worden zie de HvA website.

Premaster: niet aan de OU of HvA
Heb je een hbo-diploma Rechten en een andere premaster (of pakket aan juridische vakken) met dezelfde inhoud en niveau als de VU Schakelzone, dan kan je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent via toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan HBO-diploma
 • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst premaster
 • inhoudelijke vakinformatie van alle premaster vakken

Het is mogelijk dat je nog extra vakken dient te behalen om toelaatbaar te zijn.

Voor de Engelstalige specialisaties is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. C1 niveau is vergelijkbaar met VWO6 Engels of TOEFL iBT 100 of hoger of IELTS 7.0 of hoger.

Aanmelden kan vanaf 11 oktober. De aanmelddeadline is:

voor instroom per 1 september:15 juli
voor instroom per 1 februari:1 januari

Stappenplan

 • Controleer of je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie toelatingseisen). Neem zo nodig contact op met de toelatingscommissie (zie contactgegevens).
 • Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master. Zie het stappenplan inschrijven voor een masteropleiding.
 • Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 • Selecteer je specialisatie op VUnet en rond je aanmelding af.
 • Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingscommissie:
toelatingseisen, toelatingsprocedure

Nederlands diploma of Nederlandse specialisatie: toelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen

Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Met een juridische universitaire bachelor kom je in aanmerking voor toelating tot de master (alle specialisaties). Om toegelaten te worden heb je toestemming van de toelatingscommissie nodig (zie aanmeldprocedure).

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige specialisaties wordt een voldoende taalniveau Engels verondersteld (zie kopje Taaleisen).

Op basis van een juridische bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Heb je een niet-juridische universitaire bachelor die relevant is voor de specialisatie die je wilt doen? En heb je kennis en inzicht op een deelgebied van het recht op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU bachelor Rechtsgeleerdheid? En kan je dit aantonen door tenminste 60 EC aan behaalde juridische vakken of evenredige kennis of ervaring opgedaan in het juridische veld? Dan kom je mogelijk voor toelating in aanmerking. Dit wordt onderzocht door de Toelatingscommissie.

Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent?
Vraag het de toelatingscommissie (zie contactgegevens).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma of inschrijfbewijs
 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
 • eventueel verslag van relevante werkervaring, met specificatie van de door jou uitgevoerde taken
 • geef aan welke specialisatie je wilt volgen

Voor de Nederlandstalige specialisaties moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de Engelstalige specialisaties wordt een voldoende taalniveau Engels verondersteld (zie kopje Taaleisen).

Op basis van een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Voor de Engelstalige specialisaties is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. C1 niveau is vergelijkbaar met VWO6 Engels of TOEFL iBT 100 of hoger of IELTS 7.0 of hoger.

Aanmelden kan vanaf 11 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

voor instroom per 1 september:1 Februari voor studenten die een VU scholarship willen aanvragen
1 April voor niet-Nederlandse studenten van buiten de EU
1 April voor EU studenten die huisvesting willen aanvragen
15 Juli voor EU studenten
voor instroom per 1 februari:1 November voor niet-Nederlandse studenten van buiten de EU
1 Januari voor EU studenten

Stappenplan

 1. Controleer of je voor toelating in aanmerking komt (zie toelatingseisen).
 2. Zo ja, vraag toestemming aan de Toelatingscommissie (zie contactgegevens) om toegelaten te worden.  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • bewijs Nederlandse taalvaardigheid indien je kiest voor een Nederlandse specialisatie
 3. Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master via Studielink. Voor meer informatie voor internationale studenten.
 4. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 5. Selecteer je specialisatie op VUnet en rond je aanmelding af.
 6. Daarna wordt je aanmelding verwerkt en ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingscommissie:
toelatingseisen, toelatingsprocedure, international services

Internationaal diploma en Engelstalige specialisatie: masters.law@vu.nl (Laura Smit)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;