Psychologie: Klinische Psychologie

Werk aan of voorkom psychische ontregelingen

Werk aan of voorkom psychische ontregelingen

De klinisch psycholoog houdt zich bezig met mensen die psychisch ontregeld zijn of ontregeld dreigen te raken. Deze ontregelingen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Denk hierbij aan angst- of stemmingsklachten, persoonlijkheidsstoornissen, het vastlopen van contacten en relaties, het disfunctioneren in werksituaties of het niet onder controle hebben van gedrag. Psychische ontregelingen kunnen verschillende oorzaken en achtergronden hebben zoals traumatisering, blootstelling aan stress, stoornissen in de persoonlijkheidsstructuur en genetische kwetsbaarheid. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren.

Diagnose, behandeling en onderzoek  
De klinisch psycholoog is werkzaam op het gebied van de geestelijke en algemene gezondheidszorg waar hij drie belangrijke taken heeft namelijk: psychodiagnostiek, psychologische begeleiding en behandeling en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn veel klinisch psychologen werkzaam op het gebied van preventie. Hier ontwikkelen en voeren zij minimale interventies uit om de ontwikkeling van ernstiger problematiek te voorkomen.

Hoofdbeeld Klinische psychologie

Het traject klinische psychologie is bedoeld voor studenten die later werkzaam willen zijn in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Belangrijke onderdelen zijn de praktijkstage (24 EC) en de masterthese (18 EC). Tijdens de stage vindt kennismaking met de beroepsuitoefening plaats. De stage is lang genoeg om als student daadwerkelijk te kunnen ervaren hoe het is om als beginnend professional in de gezondheidszorg werkzaam te zijn. Bij de masterthese kunnen studenten hun kennis en vaardigheden op onderzoeksgebied in een doorgaans praktijkgericht onderzoek toepassen. Ook het vak Seminarium Gedragstherapie hoort bij de verplichte onderdelen. Daarnaast kiest de student twee onderdelen uit de volgende vakken: 

 • Cross-cultural and global mental health
 • Psyche en Soma
 • Training gespreksvaardigheid
 • Prevention of mental health problems
 • E-mental health Praktijk en onderzoek
 • Masterclass psychosen en prepsychotische beelden

Psychologie: Klinische Psychologie vakken in de studiegids.

Iets voor jou?
Kun jij je goed inleven in een ander maar tegelijkertijd professionele afstand bewaren? Ben jij geïnteresseerd werken met mensen met psychische stoornissen? Vind jij het interessant om te onderzoeken of psychologische interventies effectief zijn? Dan is het mastertraject Klinische Psychologie een goede keuze voor jou.


Het onderwijs is van zeer hoog niveau

De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Je werkt veel interactief en in kleine groepen. Veel docenten zijn professionals uit de praktijk. Ze hebben de tijd voor je. Zodra je begint met de studie krijg je bovendien een docent als tutor toegewezen, bij wie je terechtkunt voor studiebegeleiding of persoonlijke zaken.
 
Er is veel aandacht voor je toekomst

Je krijgt de mogelijkheid cursussen te volgen die je voorbereiden op je carrière. En er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.  
 
De brede benadering is uniek
Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.

Onderzoek Klinische psychologie VU

De focus van het mastertraject Klinische psychologie sluit aan bij het onderzoeksprogramma van Klinische psychologie: Cognition, affect, behavior and intervention in mental disorders. Het onderzoeksprogramma heeft als focus te onderzoeken hoe mentale stoornissen ontstaan en hoe ze het meest effectief kunnen worden behandeld.
Enige voorbeelden van lopende projecten zijn:

 • ‘Effectiviteit van internet interventies (E-health)’
 • ‘Onderzoek naar preventie van psychosen’
 • ‘Effectiviteit van psychotherapie bij angst en depressie’
 • ‘Ontwikkeling van een screeningslijst naar suïcidaliteit bij adolescenten’

Roza Cohen

Student Klinische psychologie

Roza Cohen“Wat ik zo mooi vind aan de master Klinische Psychologie is dat je de master helemaal in kan vullen hoe jij dat zelf wilt. Je hebt de vrijheid om een eigen scriptieplek én stageplek te kiezen. Ook zijn er een hoop verschillende leuke en leerzame keuzevakken waar je uit kunt kiezen. Op deze manier kan je dus de voor jouzelf best passende master 'maken', waarin je door de combinatie van theorie en praktijk op zijn best wordt voorbereid voor het werkveld!”

Overview Psychologie: Klinische Psychologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

15 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

Afhankelijk van je vooropleiding (zie onderstaande uitklapschermen) gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Psychologie: Mastertraject Klinische psychologie.
Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma?
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU of van een andere Nederlandse universiteit (zie onderstaande uitklapschermen).
Meer informatie over tarieven tweede graad.

Met een bachelordiploma Psychologie van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische psychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan. 

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Psychologie (6 EC)*
Klinische Gespreksvoering (6 EC)

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn. Het is niet mogelijk om deze vakken tijdens de master te volgen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 15 juli.
 • Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde VU-bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Psychologie.

N.B. 15 juli: Deadline aanmelding Studielink en deadline indienen toelatingsverzoek bij de toelatingscommissie.

Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Psychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan. 

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Psychologie (6 EC)*
Klinische Gespreksvoering (6 EC)

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU). Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde ingangseisen krijgen.

Om na te gaan of je aan de ingangseisen voldoet, moet je een toelatingsverzoek via VUnet indienen (zie hieronder).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Psychologie.
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten: 
  • Formulier ‘Verzoek toelating' 
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli.
Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus. 

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Psychologie.

De VU biedt geen premasteropleiding Psychologie aan. Met een hbo-opleiding kun je daarom niet instromen in de masteropleiding Psychologie: Klinische psychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie behalen.

N.B. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

Taaleis
Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens: 

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Bachelordiploma Psychologie      
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een buitenlandse universiteit moet je een toelatingsverzoek via VUnet indienen (zie hieronder).

Jouw programma dient in ieder geval te voldoen aan de voor dit mastertraject gestelde specifieke ingangseisen:

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Psychologie (6 EC)*
Klinische gespreksvoering (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Neuropsychologie.
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten: 
  • Formulier ‘Verzoek toelating'
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 1 april (i.v.m. huisvesting) of 15 juli. 
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische psychologie.

Vragen? Wij beantwoorden ze graag!

 • Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
 • Stuur een mail naar contact@vu.nl.
 • Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Studieadvies  
Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding?  
Stuur dan een mail naar studieadvies.fgb@vu.nl.   

Toelatingscommissie Psychologie
Mevr. B. Pleiter
Ambtelijk secretaris
E-mail: toelatingscommissie.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJacek Buczny (j.buczny@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieSusanne van Eck (s.r.van.eck@vu.nl)
Klinische PsychologieEllen Driessen(e.driessen@vu.nl)


Masteravond
Kom naar de mastervoorlichting

;