Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie

Stilstaan bij ontwikkeling

Stilstaan bij ontwikkeling

Dit mastertraject leidt je op tot klinisch ontwikkelingspsycholoog. Klinisch ontwikkelingspsychologen richten zich op de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen vanaf voor de geboorte tot in de jong volwassenheid. Ze dragen bij aan de hulpverlening aan kinderen en adolescenten die problemen of een stoornis hebben. Klinisch ontwikkelingspsychologen zijn werkzaam bij instellingen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, op scholen, bij gemeentes en andere overheidsinstellingen en in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Je houdt je als klinisch ontwikkelingspsycholoog bezig met veelvoorkomende stoornissen, zoals ADHD, Autisme, Angst- en stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen als ODD en CD, en beschouwt deze vanuit een ontwikkelingsperspectief. Je onderzoekt hoe individuele factoren (emotieregulatie, executief functioneren, temperament) en omgevingsfactoren (relaties met ouders, leerkrachten en vriendjes/vriendinnetjes) onderliggend zijn aan de symptomen. Je diagnosticeert, behandelt en adviseert op basis van wetenschappelijke theorieën en empirische kennis.

Hoofdbeeld: Klinische ontwikkelingspsychologie

Ontwikkel jezelf
Tijdens het mastertraject klinische ontwikkelingspsychologie verdiep je de kennis over normale en abnormale ontwikkeling van kinderen die je hebt opgedaan in de eerste jaren van je opleiding. Je leert welke biologische, psychologische en sociale omgevingsfactoren bijdragen aan een deviante ontwikkeling en welke interventies geschikt en effectief zijn voor de aanpak van stoornissen. Je maakt je de nodige diagnostische en gespreksvaardigheden eigen en past deze toe tijdens de praktijkstage. Je afstudeerproject bestaat uit een zelfstandig uit te voeren empirisch onderzoek. 


Je kunt je binnen de opleiding tot klinische ontwikkelingspsycholoog kwalificeren voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van de beroepsvereniging het NIP. Deze basisaantekening stelt je, in combinatie met een aantal verplichte vakken, in staat om na je master, en na selectie, diverse postdoctorale opleidingen te volgen, zoals de GZ-opleiding tot BIG geregistreerde psycholoog en de opleiding tot Schoolpsycholoog van het RINO.

De aansluiting op het praktijkveld is cruciaal voor de klinisch ontwikkelingspsycholoog in opleiding. De belangrijkste ingang daartoe is de stage, die je uitvoert in een praktijkinstellingen. De stage wordt intensief begeleid. Je rondt de master af met een masterthese.

Daarnaast komen professionals uit de praktijk naar de VU om in gastcolleges tijdens de master hun ervaringen als klinisch ontwikkelingspsycholoog te delen. Je kan kiezen uit de volgende vakken:

 • Psychodiagnostiek in de Praktijk van de Klinisch Ontwikkelingspsycholoog
 • Jeugddelinquentie en Antisociale ontwikkeling
 • Evidence Based Interventies bij kinderen en adolescenten
 • Problemen op school

Kijk voor meer informatie in de Studiegids.

Stage master Klinische ontwikkelingspsychologie
Mocht je overwegen de master klinische ontwikkelingspsychologie te gaan doen, houd dan rekening met de stage, die verplicht onderdeel van de master is. Voor stageplaatsen vanaf september 2015 moet bij de meeste instellingen al in januari worden gesolliciteerd.
Stagecoördinator: Maike Gappa (m.gappa@vu.nl)

Loop een keer mee met een masterstudent Klinische ontwikkelingspsychologie: stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.
Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie vakken in de studiegids.

Meer weten? 
Bekijk het opleidingsprogramma van de master Psychologie


Het onderwijs is van zeer hoog niveau
De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Je werkt veel interactief en in kleine groepen. Veel docenten zijn professionals uit de praktijk. Ze hebben de tijd voor je. Zodra je begint met de studie krijg je bovendien een docent als tutor toegewezen, bij wie je terechtkunt voor studiebegeleiding of persoonlijke zaken. 
  
Er is veel aandacht voor je toekomst

Je krijgt de mogelijkheid cursussen te volgen die je voorbereiden op je carrière. En er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.   
  
De brede benadering is uniek
Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.

Onderzoek Ontwikkelingspsychologie VU

Op de afdeling Ontwikkelingspsychologie, waaraan de master verbonden is, wordt onderzoek gedaan naar de processen die van belang zijn bij de ontwikkeling van angst, depressie, gedragsproblemen en middelengebruik. In longitudinale studies wordt nagegaan hoe biologische, cognitieve en andere persoonskenmerken en sociale ervaringen bijdragen aan het ontstaan van psychopathologie bij kinderen en adolescenten.

We voeren, vaak preventieve, interventies uit om na te gaan hoe we het gedrag en de emoties van kinderen en adolescenten zo kunnen beïnvloeden dat hun ontwikkeling gezond blijft of weer gezond wordt. Aan onze onderzoeken nemen zowel kinderen en adolescenten uit de algemene bevolking deel als kinderen en adolescenten met een hoog risico op een afwijkende ontwikkeling (bijvoorbeeldmet verslaafde ouders) of een diagnose (zoals autisme, angst of depressie). Daarbij worden bijna altijd hun ouders en leerkrachten, maar vaak ook hun broers/zussen en vrienden betrokken.

Jonathan Leipoldt

Student Klinische ontwikkelingspsychologie

Jonathan Leipoldt

"Psychologie studeren aan de VU heeft mij geholpen om mijn interesses verder te ontwikkelen en goed in kaart te brengen wat ik leuk vind. Het kleinschalige onderwijs dat hier aangeboden wordt, biedt unieke kansen om meer uit jezelf te halen dan je van te voren zou verwachten. Aan onze faculteit bouw je aan een goed netwerk voor de toekomst en dat vind ik erg fijn."

Overview Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

Afhankelijk van je vooropleiding (zie onderstaande uitklapschermen) gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Psychologie: Mastertraject Klinische ontwikkelingspsychologie.
Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma?
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU of van een andere Nederlandse universiteit (zie onderstaande uitklapschermen).
Meer informatie over tarieven tweede graad.

Met een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische ontwikkelingspsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan.

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b 
Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b 

*a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
* b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn. Het is niet mogelijk om deze vakken tijdens de master te volgen. 

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 juli.
 • Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde VU-bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie.

N.B. 31 mei: Deadline aanmelding Studielink en deadline indienen toelatingsverzoek bij de toelatingscommissie. 

Met een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan. 

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld: 

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b 
Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b 

*a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
* b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU). Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde ingangseisen krijgen.

Om na te gaan of je aan de ingangseisen voldoet, moet je een toelatingsverzoek via VUnet indienen (zie hieronder).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2018 kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie. 
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten: 
  • Formulier ‘Verzoek toelating' 
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 31 mei.
Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde VU-bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie.

De VU biedt geen premasteropleiding Psychologie aan. Met een hbo-opleiding kun je daarom niet instromen in de masteropleiding Psychologie: Klinische ontwikkelingspsychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen behalen.

N.B. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

Taaleis
Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen behaald aan een buitenlandse universiteit moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

Jouw programma dient in ieder geval te voldoen aan de voor dit mastertraject gestelde specifieke ingangseisen:

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld: 

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b 
Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b 

*a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
* b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn. Het is niet mogelijk om deze vakken tijdens de master te volgen. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie. 
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten: 
  • Formulier ‘Verzoek toelating' 
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 1 april (i.v.m. huisvesting) of 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie.

Heb je nog vragen over deze opleiding?
Kijk eerst bij de veelgestelde vragen van de masteropleiding Psychologie.
Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.
Op de contactpagina vind je meer gegevens over de locatie en de routebeschrijving.

Studieadvies

studieadvies.fgb@vu.nl       

Toelatingscommissie Psychologie
Mevr. B. Pleiter
Ambtelijk secretaris
E-mail: toelatingscommissie.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJacek Buczny (j.buczny@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieSusanne van Eck (s.r.van.eck@vu.nl)
Klinische PsychologieEllen Driessen (e.driessen@vu.nl)

Masteravond
Dinsdag 4 december 2018

Meelopen met een student

Stuur een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl en vermeld de masteropleiding waarin je geinteresseerd bent.