Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie

Psychologische problemen bij kinderen en jongeren

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Hoe ontstaan angst en depressieve klachten bij kinderen en jongeren en hoe kunnen we deze voorkomen? Hoe kun je jouw wetenschappelijke kennis over antisociaal gedrag gebruiken om ouders, leerkrachten en zorgprofessionals te adviseren? Hoe help je een jongere met ernstige psychologische problemen via bewezen effectieve interventies?

In het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie leer je de meest recente inzichten in hoe verschillende vormen van psychopathologie ontwikkelen bij kinderen en jongeren. Je draagt bij aan de hulpverlening bij kinderen en adolescenten die problemen of een stoornis hebben. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, autisme, angst- en stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen en jeugdcriminaliteit.

Als klinisch ontwikkelingspsycholoog werk je bij instellingen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, op scholen, bij gemeentes en andere overheidsinstellingen. Ook ben je gekwalificeerd om je  - als junior onderzoeker of promovendus - verder te ontwikkelen in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Wat houdt de masteropleiding Klinische Ontwikkelingspsychologie in?

In het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie leer je hoe factoren binnen het kind - in samenspel met factoren uit de omgeving - van invloed zijn op de problemen waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen. Je leert bijvoorbeeld hoe psychologische problemen van ouders kunnen verklaren dat een kind gedragsproblemen ontwikkelt en wat je eraan kunt doen. Kortom, je leert te diagnosticeren, te behandelen, te adviseren en onderzoek te doen op basis van wetenschappelijke theorieën en empirische kennis uit de ontwikkelingspsychologie.

Je kunt je binnen de opleiding tot klinisch ontwikkelingspsycholoog kwalificeren voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van de beroepsvereniging het NIP. Deze basisaantekening stelt je, in combinatie met een aantal verplichte vakken, in staat om na je master, en na selectie, diverse postdoctorale opleidingen te volgen, zoals de GZ-opleiding tot BIG geregistreerde psycholoog en de opleiding tot Schoolpsycholoog van het RINO. 

Wil je meer verdieping? Volg dan de Research Master Clinical and Developmental Psychopathology.

Het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie bestaat uit drie onderdelen: de inhoudelijke cursussen, een klinische- of beleids-/onderzoeksstage en de masterthese.

Tijdens de cursussen leer je te begrijpen hoe psychopathologie bij kinderen en adolescenten tot ontwikkeling komt. Daarnaast leer je praktische vaardigheden die je als beginnend klinisch ontwikkelingspsycholoog nodig hebt. Deze kennis pas je toe in de praktijk tijdens een stage en het schrijven van je masterthese. De cursussen bestaan uit hoorcolleges en werkgroepen. In de werkgroepen maak je kennis met en krijg je begeleiding van professionals uit de klinische praktijk. 

De volgende cursussen zijn onderdeel van het mastertraject:

 • Psychodiagnostiek in de Praktijk van de Klinisch Ontwikkelingspsycholoog - verdiepend psychologisch onderzoek gericht op kinderen, adolescenten en ouders.
 • Jeugddelinquentie en Antisociale ontwikkeling - begrijpen hoe biologische, sociale en emotionele factoren leiden tot antisociaal gedrag en jeugddelinquentie bij kinderen en adolescenten.
 • Evidence Based Interventies bij kinderen en adolescenten - inzicht in effectieve interventies en oefenen met behandelcomponenten.
 • Problemen op school - begrijpen hoe sociaal-emotionele problemen en leerproblemen ontwikkelen in de schoolcontext.

De masterthese levert 18 EC op. De stage levert 24 EC (klinische praktijkstage) of 18 EC (beleids-/onderzoeksstage) op. Met de cursussen samen behaal je 18 of 24 EC. Als je de beleids-/onderzoeksstage doet, dan volg je alle bovenstaande cursussen. Als je de klinische stage doet, dan kies je drie uit vier cursussen. 

Stage master Klinische ontwikkelingspsychologie 
Tijdens dit mastertraject is de stage een vast onderdeel van het programma waarin je in het werkveld onder begeleiding in contact komt met kinderen, adolescenten en ouders die hulp nodig hebben. Je kunt een klinische stage lopen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in ziekenhuizen, in de basis en specialistische GGZ, bij specialistische jeugdhulp en in een schoolse setting (bijv. in het speciaal onderwijs). Tevens kun je ervoor kiezen om een beleids- of een onderzoeksstage te lopen binnen het terrein van de klinische ontwikkelingspsychologie. Vanuit de VU krijg je intensieve begeleiding gedurende de stage en ook al in de zoektocht naar een uitdagende stageplaats.

Mocht je overwegen de master Klinische Ontwikkelingspsychologie te gaan doen, meld je dan vroeg aan bij de stagecoördinator van Klinische Ontwikkelingspsychologie (stageklop.fgb@vu.nl) voor informatie en tips rondom het solliciteren. Voor stageplaatsen die starten in september dien je bij de meeste instellingen namelijk al in januari te solliciteren. De meeste stageplaatsen zijn in september beschikbaar, maar je kunt in principe gedurende het hele studiejaar met je stage starten. 

Masterthese
Tijdens het mastertraject Klinische Ontwikkelingspsychologie verdiep je de kennis over normale en abnormale ontwikkeling van kinderen en jongeren die je hebt opgedaan in de eerste jaren van je opleiding. Je onderzoekt welke biologische, psychologische en/of sociale omgevingsfactoren bijdragen aan een deviante ontwikkeling. Ook kun je onderzoek doen naar welke interventies geschikt en effectief zijn voor de aanpak of preventie van stoornissen. Je afstudeerproject bestaat uit een onder begeleiding, maar tegelijk zoveel mogelijk zelfstandig, uit te voeren empirisch onderzoek over een ontwikkelingspsychologisch onderwerp dat uitmondt in een masterthese. 

Meer weten? 
Bekijk het opleidingsprogramma van de master Psychologie in de studiegids.

In de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie waaraan de master klinische ontwikkelingspsychologie verbonden is, doen we onderzoek  naar de processen die van belang zijn bij de ontwikkeling van angst, depressie, gedragsproblemen, problemen op school, prenatale stress en middelengebruik. In longitudinale studies waarin we kinderen volgen vanaf voor de geboorte tot in de vroege volwassenheid wordt onderzocht hoe biologische, (neuro)cognitieve en andere persoonskenmerken in samenspel met sociale ervaringen thuis of op school bijdragen aan het ontstaan van psychopathologie bij kinderen en adolescenten. 

We voeren, vaak preventieve, interventies uit om na te gaan hoe we het gedrag en de emoties van kinderen en adolescenten zó kunnen beïnvloeden dat hun ontwikkeling gezond blijft of weer gezond wordt. Aan onze onderzoeken nemen zowel kinderen en adolescenten uit de algemene bevolking deel als kinderen en adolescenten met een hoog risico op een afwijkende ontwikkeling (bijvoorbeeld met verslaafde ouders) of een diagnose (zoals autisme, angst of depressie). Daarbij betrekken we  bijna altijd hun ouders en leerkrachten, en vaak ook hun broers/zussen en vrienden.

Vijf redenen om Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de VU te studeren:

 • Je kunt rekenen op intensieve, persoonlijke begeleiding, kleine werkgroepen en onderwijs van hoge kwaliteit.
 • Je krijgt de mogelijkheid cursussen te volgen die je voorbereiden op je carrière. 
 • Er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.    
 • Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.
 • Enthousiaste docenten delen in colleges hun expertise en meest recente onderzoeksresultaten met hun studenten.

Fleurie Reeuwijk

Student Klinische Ontwikkelingspsychologie

Fleurie

''De vakken van de masteropleiding Klinische Ontwikkelingspsychologie vormen een waardevolle ondersteuning bij de problematiek waar ik op mijn stage mee word geconfronteerd. Het denken vanuit een theoretisch kader geeft mij een sterke basis en vormt een goede voorbereiding op de toekomst tot klinisch ontwikkelingspsycholoog. Wat ik verder écht een pluspunt vind, is dat ik straks als afgestudeerd psycholoog een basisniveau aan kennis en ervaring heb in de algemene psychodiagnostiek, de zogeheten Regeling Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).''

Overview Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

15 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact


Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Afhankelijk van je vooropleiding (zie onderstaande uitklapschermen) gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Psychologie: Mastertraject Klinische ontwikkelingspsychologie.
Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma?
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU of van een andere Nederlandse universiteit (zie onderstaande uitklapschermen).
Meer informatie over tarieven tweede graad.


Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de (pre)masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:
 • Je mag maximaal 10% van het aantal EC van je bacheloropleiding missen om te kunnen starten met de masteropleiding.
 • De ingangseisen voor de masteropleiding zijn onveranderd.
 • Indien je nog niet het eindproduct van de bacheloropleiding hebt afgerond, maar dit eindwerk meer dan 10% van je bachelorprogramma beslaat, kun je contact opnemen met de toelatingscommissie om te bekijken of toelating tot het masterprogramma alsnog mogelijk is.
 • Je dient het eindwerk van de bacheloropleiding afgerond te hebben bij de start van de M-these van het masterprogramma.
 • De ontbrekende EC’s van je bacheloropleiding dien je te hebben behaald gedurende het academisch jaar 2020-2021 met als deadline 31 augustus 2021.

Wij adviseren je met klem om er alles aan te doen om je bachelorprogramma afgerond te hebben voordat je start met het masterprogramma. De studielast van het masterprogramma maakt het lastig om extra bachelorcursussen te volgen. Als je advies nodig hebt, neem dan contact op met de studieadviseur van onze faculteit.

Zachte knip aanvragen   
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Vul hier het formulier voor zachte knip naar master in.

Met een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische ontwikkelingspsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan.

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b
Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b

*a. of een van de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
* b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn. Het is niet mogelijk om deze vakken tijdens de master te volgen. 

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 15 juli.
 • Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde VU-bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie.

Met een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan.

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:  

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b
Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b

*a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
* b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU). Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde ingangseisen krijgen.

Om na te gaan of je aan de ingangseisen voldoet, moet je een toelatingsverzoek via VUnet indienen (zie hieronder).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie. 
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten: 
  • Formulier ‘Verzoek toelating
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst

Kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten als diploma te uploaden. Je ziet alleen het laatst geüploade document, maar alle documenten komen goed bij ons binnen. Het is eveneens mogelijk om alle documenten als één pdf document aan te leveren.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli. 
Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde VU-bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie.

De VU biedt geen premasteropleiding Psychologie aan. Met een hbo-opleiding kun je daarom niet instromen in de masteropleiding Psychologie: Klinische ontwikkelingspsychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen behalen.

N.B. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

Taaleis
Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische Wetenschappen behaald aan een buitenlandse universiteit moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

Jouw programma dient in ieder geval te voldoen aan de voor dit mastertraject gestelde specifieke ingangseisen:

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Kinderen en Adolescenten (6 EC)*a,b
Klinische Gespreksvoering (6 EC)*b

*a. alsmede de andere twee varianten van deze cursus: Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische psychologie en Diagnostiek voor de klinische praktijk: klinische neuropsychologie
* b. dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn. Het is niet mogelijk om deze vakken tijdens de master te volgen.

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet.
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie.
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten:
  • Formulier ‘Verzoek toelating'
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 1 april (i.v.m. huisvesting) of 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie.

Vragen? Wij beantwoorden ze graag!

 • Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
 • Stuur een mail naar contact@vu.nl.
 • Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.


Studieadvies
  
Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding?  
Stuur dan een mail naar studieadvies.fgb@vu.nl

Toelatingscommissie Psychologie
Mevr. S. van der Meulen 
Ambtelijk secretaris
E-mail: toelatingscommissie.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJacek Buczny (j.buczny@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieEvelien Wolf (e.t.wolf@vu.nl)
Klinische PsychologieA. van der Veen (a2.vander.veen@vu.nl)

Mastervoorlichting
Kom naar de mastervoorlichting

Marie-Louise Feldbrugge

Student Klinische Ontwikkelingspsychologie

Marie Louise Feldbrugge_100_100

''Wat ik leuk vind aan de masteropleiding is de klinische stage. Deze stage heeft bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling als toekomstig klinische ontwikkelingspsycholoog. De mastervakken die ik heb gevolgd komen in mijn toekomstige beroepsleven goed van pas. Met een goede planning is het haalbaar om de masteropleiding binnen één jaar af te ronden.''

;