Psychologie: Klinische Neuropsychologie

Relatie tussen hersenen en gedrag

Relatie tussen hersenen en gedrag

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master.Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Klinische Neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie. Deze specialisatie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag. Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid.

Beroepspraktijk
In de beroepspraktijk staan de diagnostiek en de behandeling van stoornissen in het gedrag als gevolg van (ontwikkelings)stoornissen in het functioneren van de hersenen centraal. Hersenafwijkingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een gestoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, door (verkeers)ongeval en ziekteprocessen (zoals vaat- stoornissen, epilepsie, dementie). De stoornissen in het functioneren van de hersenen uiten zich in perceptie, spraak, taal, lees, reken, aandacht, geheugen, motoriek, planning en gedrag. De neuropsycholoog bestudeert deze altijd in samenhang met het functioneren van de (zich ontwikkelende) hersenen.

Hoofdbeeld: Klinische neuropsychologie

Kenmerkend voor de neuropsychologie is dat de beroepspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek nauw met elkaar samenhangen. In de klinische beroepssituatie staat de gezondheidszorg van de individuele patiënt centraal. Een neuropsycholoog voert een neuro- psychologisch onderzoek uit om de cognitieve functies en het gedrag van de onderzochte te evalueren, inzicht te verkrijgen in de aard en de ernst van de problemen en advies te geven over de consequenties die deze problemen voortbrengen in het dagelijks leven. Dit kan zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid, therapeutische mogelijkheden (functietraining, psychologische begeleiding) en (om)scholingsmogelijkheden.

Daarnaast is een neuropsycholoog betrokken bij het behandelings- en begeleidingsproces zelf. Soms kan het gaan om een behandeling van functiestoornissen, bijvoorbeeld in een geheugentraining. Ook kan het gaan om begeleiding van de wijze waarop iemand met deze problemen omgaat en zich aanpast aan de situatie. Vaak wordt de familie (partner, ouders) in het begeleidings- en aanpassingsproces betrokken.

Foto: Erik voor neuro presentatieBij Klinische Neuropsychologie is de neuropsychologische behandeling van verschillende gedragsstoornissen belangrijk. Er is aandacht voor de biochemische achtergrond ervan en de behandeling met medicijnen en therapieën. Een ander belangrijk onderdeel van het mastertraject Klinische neuropsychologie is de stage, vaak in een (kinder)ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Hier leer je vooral het psychodiagnostische proces steeds meer zelfstandig uitvoeren; ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese. Daarnaast volg je een aantal vakken:

 • Medical neuroscience and neuroanatomy
 • Neuropsychologische interventiemethoden
 • Neuro-Imaging*
 • Endocrinologische Neuropsychologie*
  * Je maakt een keuze uit één van deze twee vakken

Meer weten?
Bekijk ook de pagina van de wetenschappelijke afdeling Klinische Neuropsychologie

Psychologie: Klinische Neuropsychologie vakken in de studiegids.


Het onderwijs is van zeer hoog niveau

De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Er wordt een belangrijke link gelegd tussen theorie en praktijk. Docenten stimuleren interactie met elkaar en patiënten tijdens de colleges en er worden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd om de praktijk te oefenen.
 
Er is veel aandacht voor je toekomst

Je krijgt de mogelijkheid vakken te volgen die je voorbereiden op je carrière. En er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.  
 
De brede benadering is uniek
Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.

Onderzoek Klinische neuropsychologie VU

Op de afdeling neuropsychologie, waaraan de master verbonden is, wordt divers onderzoek gedaan.

Effecten op het functioneren van de hersenen

 • Effecten van zeer premature geboorte op het latere cognitieve, motorische, schoolse en gedragsmatige functioneren.
 • Invloed van hormonen en voeding op cognitie en gedrag bij neurodegeneratieve ziekten.

Diagnostiek

 • Diagnostiek van de sensomotoriek in relatie tot cognitie in alle leeftijdfasen bij een grote verscheidenheid aan ziekten waarbij het centraal zenuwstelsel betrokken is.
 • Diagnostiek van de pijn in relatie tot cognitie bij
  mensen met een cognitieve kwetsbaarheid, zoals mensen met een dementie en mensen met een verstandelijke beperking.
 • Neuropsychologische tests als voorspellers voor succes binnen topsport, zoals eredivisie voetbal, (kick-) boxen, rugby en hockey.

Oorzaken

 • Onderzoek naar de erfelijkheid van ADHD met behulp van neuropsychologische tests en beeldvormende technieken. Idee achter dit onderzoek is dat neuropsychologische tests en beeldvormende technieken een meer directe relatie met erfelijkheid hebben dan de symptomen van ADHD.
 • Onderzoek naar etiologie (neuropathologie en
  neuropsychologie) van verschillende ontwikkelingsstoornissen.

Behandeling

 • Onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback en medicatie (methylphenidaat) als behandeling voor aandachtsproblemen bij kinderen die behandeld werden met radio en/of chemotherapie in verband met een hersentumor.
 • Onderzoek naar de effecten van beweging op cognitie, stemming, rust-activiteitritme bij mensen met cognitieve kwetsbaarheid.

Hella Smits

Student Klinische neuropsychologie

Hella Smits"Hoe storingen in de hersenen tot beperkingen kunnen leiden en hoe je hier het beste mee om kunt gaan, heb ik altijd interessant gevonden. In de master Klinische Neuropsychologie ga je hiermee aan de slag door te leren over zowel de functies van verschillende hersengebieden als over behandelingen die in de praktijk kunnen worden toegepast. Het schrijven van je masterscriptie en het volgen van je stage, zorgen ervoor dat je goed wordt klaargestoomd voor werken in het onderzoek en de klinische praktijk!"

Overview Psychologie: Klinische Neuropsychologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

15 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating en contact onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Afhankelijk van je vooropleiding (zie onderstaande uitklapschermen) gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Psychologie: Mastertraject Klinische neuropsychologie.
Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma?
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU of van een andere Nederlandse universiteit (zie onderstaande uitklapschermen).
Meer informatie over tarieven tweede graad.

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de (pre)masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

 • Je mag maximaal 10% van het aantal EC van je bacheloropleiding missen om te kunnen starten met de masteropleiding.
 • De ingangseisen voor de masteropleiding zijn onveranderd, waarbij geldt dat alleen het vak Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie of een equivalent hiervan bij de start van de masteropleiding moet zijn behaald. Aan de overige ingangseisen moet zijn voldaan voordat je met de stage begint.
 • Indien je nog niet het eindproduct van de bacheloropleiding hebt afgerond, maar dit eindwerk meer dan 10% van je bachelorprogramma beslaat, kun je contact opnemen met de toelatingscommissie om te bekijken of toelating tot het masterprogramma alsnog mogelijk is.
 • Je dient het eindwerk van de bacheloropleiding afgerond te hebben bij de start van de M-these van het masterprogramma.
 • De ontbrekende EC’s van je bacheloropleiding dien je te hebben behaald gedurende het academisch jaar 2020-2021 met als deadline 31 augustus 2021.

Wij adviseren je met klem om er alles aan te doen om je bachelorprogramma afgerond te hebben voordat je start met het masterprogramma. De studielast van het masterprogramma maakt het lastig om extra bachelorcursussen te volgen. Als je advies nodig hebt, neem dan contact op met de studieadviseur van onze faculteit.

Aanmelden zachte knip
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier voor zachte knip naar master in te vullen.

Met een bachelordiploma Psychologie van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Neuropsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan.

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie. 

Bovenstaande vakken maken deel uit van de Klinische Leerlijn. Het is niet mogelijk om deze vakken tijdens de master te volgen.

Deadlines:

 • Deadline aanmeldingen in Studielink en in VUnet: 15 juli.
 • Deadline volledige inschrijving (inclusief betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde VU-bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Neuropsychologie.

Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Neuropsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan. 

Voor dit mastertraject zijn de volgende ingangseisen gesteld:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Bovenstaande vakken maken deel uit van de Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU). Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde ingangseisen krijgen.

Omdat je je opleiding niet aan de VU volgt/hebt gevolgd moet je een toelatingsverzoek via VUnet indienen (zie hieronder).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Neuropsychologie.
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten: 
  • Formulier ‘Verzoek toelating
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in bezit)
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten als diploma te uploaden. Je ziet alleen het laatst geüploade document, maar alle documenten komen goed bij ons binnen. Het is eveneens mogelijk om alle documenten als één pdf document aan te leveren.

Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli.
Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: Klinische Neuropsychologie.

De VU biedt geen premasteropleiding Psychologie aan. Met een hbo-opleiding kun je daarom niet instromen in de masteropleiding Psychologie: Klinische neuropsychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie behalen.

N.B. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

Taaleis
Een student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Bachelordiploma Psychologie
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een buitenlandse universiteit moet je een toelatingsformulier via VUnet indienen (zie hieronder).
 
Jouw programma dient in ieder geval te voldoen aan de voor dit mastertraject gestelde specifieke ingangseisen: 

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de toelatingscommissie. 

Bovenstaande vakken maken deel uit van de minor Klinische Leerlijn binnen het bachelorprogramma Psychologie (VU).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Psychologie. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Klinische Neuropsychologie. 
 4. Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten:
  • Formulier ‘Verzoek toelating’ 
  • Vakomschrijving
  • Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in bezit)
  • Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 1 april (i.v.m. huisvesting) / 31 mei.  
Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, of voldoe je niet aan de voor dit mastertraject gestelde ingangseisen, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische Neuropsychologie.

Vragen? Wij beantwoorden ze graag!

 • Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
 • Stuur een mail naar contact@vu.nl.
 • Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Of bekijk de veelgestelde vragen van de masteropleiding Psychologie.

Studieadvies  
Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding?  
Stuur dan een mail naar studieadvies.fgb@vu.nl

Toelatingscommissie Psychologie
Mevr. S van der Meulen (Ambtelijk secretaris)
Ambtelijk secretaris
E-mail: toelatingscommissie.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJacek Buczny (j.buczny@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieEvelien Wolf (e.t.wolf@vu.nl)
Klinische PsychologieA. van der Veen (a2.vander.veen@vu.nl)

Mastervoorlichting
Kom naar de mastervoorlichting.

;