Pedagogische Wetenschappen

Word specialist in opvoeding, onderwijs en talentontwikkeling

Hoe ontwikkelt een kind of jongere zich optimaal? Bestaat het ideale onderwijssysteem? Als masterstudent Pedagogische wetenschappen ga je diep in op pedagogische vraagstukken. Pedagogiek gaat over opvoeden, ontplooiing en onderwijs. Je houdt je bezig met kinderen en jongeren: hun cognitief, sociaal en emotioneel functioneren en de rol van hun brein. Ook kijk je naar hun lichamelijke en mentale ontwikkeling en naar de omgeving waarin ze opgroeien. Je benadert opvoeding en onderwijs vanuit verschillende wetenschappelijke theorieën en kijkt kritisch naar methoden die in de praktijk worden toegepast.

Aan de VU draait studeren om breed wetenschappelijk inzicht en om praktische vaardigheden. Zo leer je denken én doen. Je specialiseert je in een van de twee trajecten (Orthopedagogiek of Onderwijs en Innovatie) en krijgt veel mogelijkheden om jouw individuele talenten te ontplooien. Na je master kun je in veel domeinen terecht, zoals het onderwijs, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeudgbeleid, preventie of onderzoek. Als pedagoog heb je een belangrijke maatschappelijke rol. Pedagogische vraagstukken raken persoonlijke levens en bepalen voor een groot deel de toekomst van nieuwe generaties. 

mastertraject orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen: Mastertraject Orthopedagogiek
mastertraject onderwijspedagogiek
Pedagogische wetenschappen: Mastertraject Onderwijs en Innovatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door NVAO. Als je de opleiding hebt afgerond, dan ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel.

Beste master Pedagogische Wetenschappen van Nederland!

AFB Beste studie ElsevierVolgens het onderzoek Beste studies 2018 van weekblad Elsevier onder studenten is de master Pedagogische Wetenschappen (beide trajecten) van de VU de beste van Nederland. Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over 45 punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. De VU-studenten van de bachelor Pedagogische Wetenschappen zijn allemaal zeer tevreden, waarmee de opleiding op nummer 1 staat.


Elsevier Weekblad selecteerde vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten: faciliteiten, onderwijs, inrichting opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie. 
;