Pedagogische Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie

Beter onderwijs, maak jij het verschil?

Onderwijs: iedereen heeft er een mening over. Er wordt veel en vaak geroepen dat onderwijs anders moet. Door de eeuwen heen is onderwijs altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar is een verandering wel altijd een verbetering? En wat is eigenlijk goed onderwijs?

In de master Onderwijs en Innovatie, een nieuwe track van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie. Zo kun jij straks het verschil maken. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. Je buigt je over allerlei actuele kwesties die uitdagingen betekenen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.

Het vakkenpakket van het mastertraject Onderwijs en Innovatie ziet er als volgt uit:

 • Masterclass onderzoek naar onderwijsinnovatie (periode 1)
 • Innovatie en goed onderwijs: theorie (periode 2)
 • Diversiteit en goed onderwijs (periode 4)
 • Beleid en praktijk van onderwijsinnovatie (werkbezoeken hele jaar; zwaartepunt in periode 5)

Bij deze vakken zijn de toetsvormen betekenisvol en stimulerend. Zo schrijf je in het vak over diversiteit een artikel voor onderwijsprofessionals dat geschikt is voor een tijdschrift als De Wereld van het Jonge Kind. En voor het vak over beleid en praktijk draag je bij aan een blog voor een breed publiek waarin kritisch gereflecteerd wordt op innovatieve (onderwijs)praktijken. Hiermee doe je ervaringen op die relevant zijn voor je toekomstige beroepspraktijk én werk je al tijdens je studie aan het opbouwen van je professionele netwerk.

Naast het volgen van deze vakken ga je ook stage lopen en schrijf je een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek van de sectie onderwijswetenschappen. Als stage kun je kiezen voor een praktijkstage of een onderzoeksstage. Een praktijkstage doe je bijvoorbeeld bij een schoolbegeleidingsdienst, de gemeente, de PO- of VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, etc. Bij een onderzoeksstage doe je mee aan lopend onderzoek op de Vrije Universiteit. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Welke stage je ook doet, je legt altijd de relatie tussen praktijk en theorie.

We vinden het belangrijk dat je deel uitmaakt van onze onderzoekgemeenschap. Het onderzoek aan de Vrije Universiteit vindt plaats bij kinderen van alle leeftijden (0-18 jaar) en is veelzijdig. Denk hierbij aan mindmappen in het kleuteronderwijs, nieuwe media, onderzoekend leren en de rol van verwondering in het onderwijs. 

Meer informatie?
Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids

Iets voor jou?
Voel je je gedreven om het verschil te maken voor de onderwijspraktijk? Schrik jij er niet voor terug om vanzelfsprekendheden over onderwijs ter discussie te stellen? En ben je ook bereid om ook kritisch te reflecteren op je eigen opvattingen? Dan ben je op je plaats bij het Mastertraject Onderwijs en Innovatie!

Als onderwijspedagoog ben je opgeleid om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn onderwijspedagogen in trek voor hogere beleids-, advies- of kaderfuncties of voor (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.

Beleidsmedewerker, opleidingsdeskundige, ontwikkelaar, docent
Onderwijspedagogen werken als onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek of onderwijskunde, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, of als directeur, intern begeleider of decaan op een school.

Met de opleiding Pedagogische Wetenschappen krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo).

Waarom Onderwijs en Innovatie studeren aan de VU?
Onderwijspedagogiek aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op pedagogische vragen naar ‘goed’ onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen. Ben je aan de VU afgestudeerd als onderwijspedagoog, dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie. Als VU-alumnus ben je bovendien extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Kleinschalig en persoonlijk 
De opleiding is relatief klein. Jouw voordeel: de begeleiding is intensief en persoonlijk en contacten leggen is makkelijk. Docenten hebben tijd om extra begeleiding te geven aan individuele studenten. Je wordt betrokken bij onderzoek en ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Voorbereiden op beroepspraktijk
We vinden het belangrijk om je tijdens je studie ervaringen op te laten doen die je toekomstige beroepspraktijk verrijken. Zo kom je al tijdens de studie in contact met diverse mogelijke werkplekken en de mensen die daar werken. Daardoor ontdek je wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wie je verder kan helpen om deze talenten en interesses te ontwikkelen.

Overview Pedagogische wetenschappen: Onderwijs & Innovatie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar voltijd

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences

Toelating & contact

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Pedagogische wetenschappen: Onderwijs en Innovatie. Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari. 

Heb je al een masterdiploma? 
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, een bachelor van een andere Nederlandse universiteit of een bachelor van het hbo (zie de koppen hieronder). Meer informatie over tarieven tweede graad.

Ben je een leerkracht?
Leraren die een masteropleiding gaan volgen kunnen als zij aan zekere voorwaarden voldoen een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over de lerarenbeurs.

Rechtstreeks toelaatbaar

 1. Met een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Onderwijs en Innovatie.
 2. Met een afgeronde premasteropleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU met het keuzevak voorbereidend op richting Onderwijs en Innovatie ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Onderwijs en Innovatie in het aansluitende studiejaar.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 juli.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Toelaatbaar onder voorwaarden (= toelatingsverzoek indienen)
Ben je in het bezit van een aan de VU behaald verwant universitair bachelordiploma Psychologie, Sociale wetenschappen, Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen plus:

 • minor (30 EC) op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen of
 • minor (30 EC) op het gebied van de Klinische Psychologie, Klinische (en cognitieve) Neuropsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie

dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Hiervoor moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 • Je meldt je aan in Studielink voor de premaster Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 
 • Meld je aan voor het premasterassessment.
 • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
  a.    Formulier C
  b.    Officiële vakomschrijvingen
  c.    Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
  d.    Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. De toelatingscommissie beoordeelt je volledige verzoek en informeert je over het genomen besluit.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteroplediing Pedagogische Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie.

Rechtstreeks toelaatbaar
Met een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Pedagogiek van een andere Nederlandse universiteit kun je direct instromen in de masteropleiding Onderwijs en Innovatie.

Hoe meld je je aan?

 1. Je meldt je aan in Studielink voor de master Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 2. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je aanmelding kunt afronden in VUnet. 
 3. In VUnet selecteer je de specialisatie Onderwijs en Innovatie.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Toelaatbaar onder voorwaarden (=toelatingsverzoek indienen)
Ben je in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie, Sociale Wetenschappen, Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen plus:

 • minor (30 EC) op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen of
 • minor (30 EC) op het gebied van de Klinische Psychologie, Klinische (en cognitieve) Neuropsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie

dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Met een verwant bachelordiploma dienen eventuele deficiënties weggewerkt te zijn voordat met de masteropleiding gestart kan worden. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 • Je meldt je aan in Studielink voor de premaster Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 
 • Meld je aan voor het premasterassessment.
 • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
  a.    Formulier C
  b.    Officiële vakomschrijvingen
  c.    Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
  d.    Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet: 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.


Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Onderwijs en Innovatie.

Heb je een relevante HBO-bachelor of -master en wil je instromen in de master Onderwijs en Innovatie? Dan moet je eerst een premaster volgen. In deze 1-jarige opleiding word je voorbereid op de master.       
Om tot de premaster toegelaten te kunnen worden, moet je wel aan de toelatingseisen voldoen! 

Kijk voor meer informatie bij de premaster Pedagogische wetenschappen. 

Premaster Pedagogische wetenschappen 
Premaster Pedagogische wetenschappen 
Deze premaster is je 'toegangskaartje' tot de masteropleiding Onderwijs en Innovatie en duurt één jaar. Met de masteropleiding kwalificeer je je verder en vergroot je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Hier kun je algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma vinden.

Taaleis
Als je je vooropleiding niet in een Nederlandstalig land hebt genoten, dan moet je aantonen dat je het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU/UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van een wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Toelaatbaar onder voorwaarden

Ben je in het bezit van een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Pedagogiek behaald aan een buitenlandse universiteit óf ben je in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie, Sociale Wetenschappen, Wijsbegeerte of Godgeleerdheid, Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen plus:

 •  minor (30 EC) op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen of
 • minor (30 EC) op het gebied van de Klinische Psychologie, Klinische (en cognitieve) Neuropsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie

dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Hiervoor moet je een toelatingsverzoek indienen in VUnet (zie hieronder).

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?

 • Je meldt je aan in Studielink voor de premaster Pedagogische Wetenschappen. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
 • Je ontvangt inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 
 • Meld je aan voor het premasterassessment.
 • Upload onder het kopje ‘diploma’ de volgende documenten (kies ‘wijzig je keuze’ om een meerdere documenten te uploaden):
  a.    Formulier C
  b.    Officiële vakomschrijvingen
  c.    Gewaarmerkte kopie diploma (indien reeds in je bezit)
  d.    Gewaarmerkte kopie (voorlopige) cijferlijst.

Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:

 • Deadline aanmelding in Studielink en in VUnet (inclusief aanmelding premasterassessment): 31 mei.
 • Deadline volledige inschrijving (incl. betaling collegegeld): 31 augustus.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogsiche Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie.

Vragen? Wij beantwoorden ze graag!

 • Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
 • Stuur een mail naar contact@vu.nl.
 • Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Studieadvies 
Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? 
Stuur dan een mail naar studieadvies.fgb@vu.nl.

Examencommissie Pedagogische wetenschappen
 
Mevr. B. Pleiter 
Ambtelijk secretaris 
E-mail: toelatingscommissie.fgb@vu.nl

Tel. 020 - 59 88795 
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur) 

Stagecoördinator

Chiel van der Veen
chiel.vander.veen@vu.nl

Mastervoorlichting
Kom naar de mastervoorlichting!


Facebook-icoon   

;