Ondernemingsrecht

Begin je carrière tijdens je master

Begin je carrière tijdens je master

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas leert je waar het in de commerciële rechtspraktijk werkelijk om draait. Academische docenten geven diepgravend onderwijs over de theorie en de law in action wordt aanstekelijk gedemonstreerd door praktijkdocenten van de grote advocatenkantoren aan de Zuidas. De nadruk ligt op ondernemingsrecht en financieel recht, maar ook contractenrecht en goederenrecht komen aan de orde. In het onderwijs staat steeds functie van het recht centraal: wat is de achtergrond van de regels, welke belangen spelen een rol bij het opstellen van die regels en wat is het gevolg van de toepassing ervan?

Samenwerkingsverband advocatenkantoren Zuidas

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas kent een samenwerkingsverband met grote advocatenkantoren aan de Zuidas. (Zie de deelnemende kantoren verder op deze pagina.) De Zuidas is een internationaal zakencentrum met de hoogste concentratie advocatenkantoren in Europa. De Vrije Universiteit staat daar met haar campus middenin.

Combineer theorie en praktijk

In deze master combineer je een academische basis met een sterke blik op de praktijk. Tijdens de opleiding loop je een aantal weken stage bij een van de deelnemende kantoren. Je verdiept de theoretische basis die je tijdens je bacheloropleiding hebt gelegd en scherpt je juridische vaardigheden verder aan. Ook maatschappelijk gezien maakt deze master je veel wereldwijzer. De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas brengt het recht tot leven.

Keuzegids Universiteiten 2019

Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas

Hoe is de opleiding ingedeeld?
De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te volgen. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Laws (LLM). In Nederland mag je jezelf ook ‘meester in de rechten’ noemen (mr.).

De verplichte vakken zijn speciaal voor deze master opgezet. Tijdens deze colleges ben je dus altijd met je eigen groep.

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een samenwerking tussen de VU en de UvA.

Ondernemingsrecht vakken en jaarschema in de studiegids     

Colleges op locatie
Tijdens de opleiding zijn er naast reguliere colleges op de VU ook gastcolleges. Je krijgt dan college van ervaren juristen van de deelnemende kantoren. Zij zullen de theoretische vakkennis onderbouwen met voorbeelden uit hun eigen beroepspraktijk. Een deel van deze colleges vindt op de kantoren aan de Zuidas zelf plaats, zodat je daar sfeer kunt proeven en kennis kunt maken met mogelijke toekomstige werkgevers.

College op locatie 2

Vraagstukken in de opleiding
Met de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas leg je een mooie basis voor de start van je loopbaan. De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen en de discussies die ontstaan, zijn een waardevolle bijdrage aan jouw ontwikkeling tot ondernemingsrechtadvocaat.

Bezig met verantwoordelijkheden
Wie was bevoegd om te beslissen over de overname van ABN AMRO? Hoe heeft DSB failliet kunnen gaan? Wanneer moet de gang van zaken in een onderneming worden onderzocht? Dit zijn voorbeelden van ‘verantwoordelijkheidsvraagstukken’ waarmee je je in deze master bezighoudt.

Juridische constructies die werken
Een jonge ondernemer begint een bedrijf. Is het voor deze ondernemer met zijn startende onderneming zinvol om een bv op te richten? Of biedt een andere juridische constructie meer perspectief?

Overnames: wat wel en niet te doen?
De leden van een managementteam willen het bedrijf waar zij werken, kopen. Wie brengt financiële middelen in en wie participeert? Welke stappen zijn nodig en hoe kan de positie van het managementteam het best worden beschermd?

Geschillen tussen aandeelhouders
Twee aandeelhouders hebben ieder een eigen visie op hoe hun onderneming moet worden aangestuurd. Wat zijn de mogelijkheden als zij uit elkaar willen? Komen staatsfondsen en hedge funds als activistische aandeelhouders weer terug, en zo ja, hoe moeten wij daar dan mee omgaan?

Internationaal recht
Moet een distributieovereenkomst tussen een Duitse producent en een Nederlandse distributeur worden beoordeeld aan de hand van het Duitse of het Nederlandse recht? En welk recht is van toepassing als er vervolgens op de Italiaanse markt een conflict ontstaat over leveringen binnen de distributieovereenkomst?

Verplichte stage
In het tweede semester van de masteropleiding volg je een verplichte stage van een aantal weken bij een van de deelnemende advocatenkantoren aan de Zuidas. Je stageplaats moet geregeld zijn voor de opleiding van start gaat in september. Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om in een (internationale) rechtspraktijk te werken. Onder begeleiding van professionals doe je alvast praktijkervaring op. Je wordt betrokken bij besprekingen, schrijft notities en werkt mee aan adviezen. Op sommige kantoren wordt van je verwacht dat je aan het eind van je stageperiode een presentatie geeft voor de sectie waarbij je hebt gewerkt, bijvoorbeeld tijdens een sectielunch. 

Afstuderen
Tijdens de stage zoek je samen met het kantoor waar je werkt naar een onderwerp voor je scriptie; bij voorkeur een onderzoeksvraag uit de praktijk. Je wordt bij het schrijven van je scriptie begeleid door een docent van de Vrije Universiteit, maar je kunt ook voor advies terugvallen op je stagekantoor. Het is ook mogelijk om naast de verplichte stage een scriptiestage te doen bij een van de kantoren waar je tijdens de opleiding kennis mee hebt gemaakt. Je werkt dan aan je onderzoek in een inspirerende omgeving, ondersteund door ervaren advocaten.

College op locatie


Ondernemingsrecht aan de Zuidas bereidt ambitieuze en enthousiaste studenten voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren die zich richten op de praktijk van het ondernemingsrecht en het financiële recht.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je een jurist die gespecialiseerd is in de ondernemingsrechtelijke praktijk en voorbereid op een carrière in de commerciële advocatuur. Je bent opgeleid in de toepassing van het Nederlands recht in een internationale context en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Veel afgestudeerde masterstudenten Ondernemingsrecht komen terecht bij een groot advocatenkantoor. Als je advocaat wilt worden, volg je naast je werk als advocaatstagiair nog drie jaar de advocatenopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast kun je met Ondernemingsrecht goed terecht in het (internationale) bedrijfsleven en bij banken, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist. Een carrière bij de rechterlijke macht of in een adviespraktijk behoort ook tot de mogelijkheden.

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas vormt ook een goede opstap voor een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten.

Boekel de Nerée 

De top van de Nederlandse advocatuur
In de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas werkt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU samen met advocatenkantoren rond de Zuidas: een internationaal zakencentrum met de hoogste concentratie advocatenkantoren in Europa. De VU staat daar met haar campus middenin. Zo bereid je je als masterstudent goed voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren, gespecialiseerd in de praktijk van het ondernemingsrecht en het financieel recht.

Unieke mix van theorie en praktijk
De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is opgericht in samenwerking met grote advocatenkantoren, waardoor het onderwijs goed aansluit op de praktijk. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de VU en de UvA. Je volgt colleges op advocatenkantoren en ervaren topjuristen zijn gastdocent op de VU om de theorie tot leven te brengen met praktijkcases. Tijdens de verplichte stage maak je kennis met de praktijk van een groot advocatenkantoor en vergroot je je kennis en vaardigheden.

(Inter)actief onderwijs 
Per studiejaar bestaat de groep uit maximaal dertig studenten. Dit creëert ruimte voor discussie en inbreng van studenten tijdens de colleges. Je leert je medestudenten snel kennen, er wordt vaak samen gestudeerd en er is veel onderling contact binnen de groep.

Motiverend studieklimaat
Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een selecterende opleiding, waarbij motivatie een van de selectiecriteria is. Hierdoor maak je deel uit van een groep gemotiveerde studenten. De VU vindt hierdoor steeds topjuristen uit de praktijk bereid om colleges te verzorgen. De docenten zijn intensief betrokken bij de opleiding en goed bereikbaar, het onderwijs wordt gegeven door hoogleraren en hoofddocenten.

Goede voorbereiding op Law Firm School
Oud-studenten van de master geven aan dat de master een goede voorbereiding is op de Law Firm School. De Law Firm School is een samenwerkingsverband van internationaal opererende, commerciële kantoren die een gerichte juridische opleiding hebben opgezet en voor hun advocaatstagiaires die aansluit op de eisen van hun praktijk. De Law Firm School slaat een brug tussen de rechtenstudie en de internationale praktijk van de deelnemende kantoren en is erop gericht om eerstejaars advocaatstagiaires zich in korte tijd te laten verdiepen in juridische onderwerpen die direct verband houden met de praktijk.

Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
In 2010 heeft de VU het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is een platform voor onderzoek en debat over financieel recht en ondernemingsrecht. Inmiddels zijn veel organisaties aan het ZIFO verbonden, waaronder verschillende banken en alle grote advocatenkantoren aan de Zuidas. Het ZIFO heeft een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema’s die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in de Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. Zo komen wetenschapsbeoefening (en daarmee het onderwijs aan de VU) en de praktijk binnen financiële instellingen en het ondernemingsrecht op een unieke manier bij elkaar.

Zuidas en VU

Overview Ondernemingsrecht: aan de Zuidas

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Marc Habermehl

Student Ondernemingsrecht

Marc Habermehl

"In deze opleiding kun je laten zien wat je waard bent. Je moet je echt bewijzen. Daarom vinden kantoren jou interessant." 

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Bij deze master hoort een verplichte stage bij een van de deelnemende advocatenkantoren aan de Zuidas. De volgende kantoren nemen deel aan het programma:

Allen overy

Baker & McKenzie

Dentons Boekel

Brauw Blackstone Westbroek

Clifford chance

DLA piper

Freshfields
logo Houthoff

Linklaters

Loyens_en_Loeff

Nauta Dutilh

emptySimmons

Stibbe

Van Doorne
 


Bezoek NautaDutilh

Op bezoek bij NautaDutilh voor een gastcollege van professor Pim Rank.


In 2010 heeft de VU het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is een platform voor onderzoek en debat over financieel recht en ondernemingsrecht. De focus ligt op het bestuderen en becommentariëren van rechtsregels, normen en toezichtkaders die in ontwikkeling zijn voor bijvoorbeeld banken, verzekeraars en andere (financiële) instellingen. Inmiddels zijn veel organisaties aan het ZIFO verbonden, waaronder verschillende banken en alle grote advocatenkantoren aan de Zuidas.

Volgens prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar ondernemings- en effectenrecht aan de VU, heeft het ZIFO een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema’s die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in de Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. “Zo komen onze wetenschapsbeoefening (en daarmee ons onderwijs) en de praktijk binnen financiële instellingen en het ondernemingsrecht op een unieke manier bij elkaar.”

Myrna Reijnders

Student Ondernemingsrecht aan de Zuidas 2010/2011


Myrna Reijnders, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas 2010/2011, heeft stage gelopen bij advocatenkantoor Houthoff Buruma. Wil jij meer weten over haar leven als student-stagiaire? Lees dan haar blog, of bekijk het interview met Myrna.       

Onze studenten

Ondernem_Zuidas_Justin_Franssen_Testimonial 

"Een praktijkgerichte master waarbij je in een kleinschalige en gemotiveerde groep studenten diepgaande juridische kennis vergaart op academisch niveau. Dat is hoe men de master beschrijft. Hoe clichématig het ook lijkt, niets is minder waar gebleken. Nu ik de master volg, kan ik zeggen dat het een ontzettend goede keuze is geweest om voor deze master te gaan. Gedurende het hele jaar bouw je een sterke academische basis op die wordt aangevuld door inzichten uit de praktijk. Regelmatig hebben we gastcolleges van advocaten van de deelnemende ‘Zuidas-kantoren’. Bovendien werken veel van onze professoren op de Zuidas, of hebben daar gewerkt. Hierdoor ontstaat er een perfect evenwicht tussen academische kennis en praktische inzichten. Ook geeft de stage die is opgenomen in het curriculum je de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om te werken als advocaat op de Zuidas en om je kennis in de praktijk toe te passen; een ontzettend uitdagende ervaring. Ten slotte, niet geheel onbelangrijk, zorgt de kleinschaligheid van de master voor een gezellige en gemotiveerde sfeer binnen de groep. Iedereen helpt elkaar en we organiseren regelmatig leuke uitjes!" Wil je graag meer informatie over de master en in contact komen met een huidige student? Stuur dan een mailtje naar p.werkman@vu.nl!

Justin Franssen, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2015/2016)

 

"Sinds september 2015 volg ik de master Ondernemingsrecht aan de Vu. Mijn bachelor heb ik gevolgd aan het Utrecht Law College aan de Universiteit Utrecht. De colleges in mooie monumentale panden in de binnenstad van Utrecht heb ik dus ingeruild voor colleges in Amsterdam Zuid aan de Zuid-As. Ik vind het erg leuk dat je naast colleges op de universiteit ook colleges hebt bij advocatenkantoren. Daardoor kan je goed het verschil zien tussen de wetenschappelijke discussie en de praktijk. Daarnaast spreekt het mij aan dat de master in een kleine gemotiveerde groep wordt gegeven. Daardoor kan verdieping plaatsvinden. Je hebt veel aan elkaar en het is fijn om vragen over de stof te kunnen stellen aan medestudenten. Zo zei laatst iemand nadat we met een groep 2 uur over een casus hadden gepraat: ‘Ik had nooit gedacht dat ik zo lang over de stof zou kunnen discussiëren en het nog steeds leuk zou vinden’. Omdat het een kleine groep is, heb je intensief contact met elkaar. Je leert elkaar in een korte tijd goed kennen. Dat maakt het studeren alleen maar leuker."

Barbara Slooter, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2015/2016)

 

"Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid was ik niet echt een fan van colleges volgen. Hoorcolleges waren erg massaal. Voor mijn master zocht ik daarom naar verdieping. Ik wilde weer uitgedaagd worden. Nu ik de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas aan de VU volg kan ik oprecht zeggen dat ik die uitdaging weer heb gevonden! Het ondernemingsrecht is academisch uitdagend en het is ook de spil van de praktijk waar de advocaten op de Zuidas zich dagelijks mee bezig houden. We zijn met een groep van 21 studenten waardoor de colleges erg intensief en interactief zijn. We krijgen alle colleges van zowel de VU-hoogleraren zelf als van gespecialiseerde topadvocaten op de Zuidas, waardoor de colleges van ontzettend hoog niveau zijn. Deze verdieping in de vakken prikkelt je academisch denkvermogen en biedt ruimte voor discussie met zowel docenten als klasgenoten, waardoor de colleges veel leuker en interessanter worden. Naast het feit dat ik gemotiveerd blijf door mijn medestudenten, is het ook ontzettend gezellig met zo’n kleine groep. We doen vaak leuke dingen samen als etentjes en borrels, waardoor de sfeer in de groep heel prettig is. Kortom, ik ben erg blij met mijn keuze voor deze master en kan het iedereen aanraden. Het is een fantastische start voor je verdere carrière!''

Claudia Priem, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2011/2012)

''In het laatste jaar van mijn bachelor in Utrecht hoorde ik via via van het bestaan van de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas. Alleen de naam al wekte mijn interesse! Het werken bij een groot, vooraanstaand advocatenkantoor heeft me altijd al uitdagend geleken. Ik was echter wel een ‘leek’: ik had bijvoorbeeld nog nooit stage gelopen of een bijbaan bij een kantoor gehad. Nu ik een aantal maanden aan de gang ben, heb ik echter geen moment spijt dat ik voor deze master heb gekozen. De nadruk ligt, net als bij andere masters, op het vergaren van gedegen juridische kennis op academisch niveau. Bijzonder is dat daarnaast de dagelijkse praktijk in de lesstof betrokken wordt: in het laatste uur van het college bij een kantoor vertelt de partner zelf (of een andere vooraanstaande advocaat) over hoe het onderwerp in de praktijk benaderd wordt. Boeiend is dat de praktijk vaak afwijkt van de theorie! De verplichte stage biedt je vervolgens nog meer inzicht. Het werken met een kleine groep ambitieuze studenten is bevorderlijk voor je prestaties. Ook zijn de docenten enorm betrokken en goed bereikbaar en is het inspirerend te zien met hoeveel passie de gastdocenten praten over hun vak.''
Wil je graag in contact komen met een huidige ‘Zuidas-student’? Stuur dan een mailtje naar p.werkman@vu.nl voor mijn contactgegevens.

Maxim van Damme, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2011/2012)

"Een goede vriend van mij van de eerste lichting studenten van de Zuidasmaster vertelde mij over zijn positieve ervaringen met de opleiding. Nu ik zelf voor deze master heb gekozen, kan ik me er alleen maar bij aansluiten. In ons jaar zitten studenten van alle juridische faculteiten van Nederland; een enorm inspirerende en leuke groep. Veel colleges worden afgesloten met een college van een gastdocent waarin wordt besproken hoe de stof in de praktijk toegepast wordt, een heel leerzame feedback. De verplichte stage is in mijn ogen ook van grote toegevoegde waarde en bereidt je, samen met de gastcolleges en colleges bij de deelnemende kantoren, goed voor op de praktijk. Door de relatief geringe omvang van de groep houd je elkaar scherp. Ook worden er regelmatig etentjes en borrels georganiseerd. De Zuidasmaster is met recht een succes te noemen en is een ideale springplank voor het vervolg van je loopbaan."

Coen Jaakke, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2009/2010)

"Door mijn bijbaan bij Houthoff Buruma kwam ik erachter dat ik mij wilde specialiseren in het ondernemingsrecht en wilde werken bij een groot kantoor. Tijdens mijn bachelor heb ik altijd een kloof gevoeld tussen onderwijs en praktijk. De grote kracht van deze master is de koppeling tussen theorie en praktijk. Door het intensieve contact met studenten en docenten ontstaat een omgeving waarin je het beste uit jezelf kunt halen. Het leukst zijn de colleges op kantoren; zo krijg je echt een kijkje in de keuken en leer je al veel mensen uit de praktijk kennen, waardoor je de kans hebt je netwerk uit te breiden. Als je eenmaal gaat werken, heb je hier zeer veel aan. Ik heb zelfs mijn baan gevonden door deze master. Na mijn stage bij Loyens & Loeff ben ik bij dit kantoor als advocaat aan de slag gegaan. Ik merk nu dat de vakken die ik heb gehad, relevant zijn voor mijn huidige werk. Bepaalde termen of juridische constructies zijn tijdens de master al voorbijgekomen, waardoor ik nu een vliegende start kan maken met mijn carrière."

Anke van Holthe tot Echten, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2008/2009)

"De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is de ideale voorbereiding op een carrière als advocaat bij een groot kantoor. De kennis die je opdoet is meteen in de praktijk te gebruiken en geeft je een duidelijke voorsprong ten opzichte van andere beginnende advocaten. Door de gastcolleges en gastdocenten krijg je een goed beeld van de kantoren en wordt tevens de link gelegd tussen theorie en praktijk. Je hoort de verhalen achter de grote ondernemingsrechtzaken, dit laat de onderwerpen echt meer leven. De stage vormt het hoogtepunt van het jaar, je kunt dan alles wat je geleerd hebt toepassen. De organisatie van de master is ook bijzonder goed, de VU heeft door middel van kennismakingsborrels en lunches veel bijgedragen aan het groepsgevoel. Dit heeft geresulteerd in een kleine, hechte groep gemotiveerde studenten. Dat deze master zijn vruchten afwerpt is wel duidelijk: in november begin ik als Advocaat-stagiair bij Linklaters, het kantoor waar ik ook mijn stage heb gelopen. Voor mij was deze opleiding een unieke kans en ik heb hiermee een jaar lang in mezelf kunnen investeren."

Maarten Overmars, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2008/2009)

Toelating via Nederlands diploma

Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een selectieve master, er zijn ieder studiejaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De selectiecriteria zijn:

 1. motivatie
 2. merit
 3. heb je een aanbod gekregen voor een student-stage bij een van de aan de opleiding verbonden advocatenkantoren

Op basis van je motivatie en merit bepaalt de selectiecommissie van de opleiding of jouw CV en motivatiebrief aan de aan de opleiding verbonden advocatenkantoren wordt voorgelegd. Deze twee criteria zijn onderling compenseerbaar, zijn je cijfers iets minder excellent, dan kan dit goedgemaakt worden door een sterke motivatie, en vice versa.


De advocatenkantoren geven aan wie zij willen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Op basis van het gesprek beslissen de advocatenkantoren wie een student-stage krijgt aangeboden. Een student-stage is een vereiste voor toelating tot de master.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Met een juridische universitair bachelor (LLB) Rechtsgeleerdheid ben je toelaatbaar tot de master en kun je deelnemen aan de selectieprocedure. 

Bij een universitair juridische bachelor (LLB) Notarieel Recht of Fiscaal Recht is dat uitsluitend indien je o.b.v. je bachelordiploma na voltooiing van de master Ondernemingsrecht civiel effect kunt krijgen.

Op basis van een niet-juridische bachelor ben je niet toelaatbaar.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Op basis van een hbo-diploma ben je niet toelaatbaar tot deze master. De VU biedt geen premaster aan voor deze master.

Premaster: niet aan de VU
Heb je een relevante hbo-opleiding plus premaster afgerond waarmee je civiel effect kunt krijgen, dan kun je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent en deel kunt nemen aan de selectieprocedure via toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan hbo-diploma
 • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst premaster
 • inhoudelijke vakinformatie van alle premaster vakken

Ondernemingsrecht is een zeer populaire selectieve master, alleen kandidaten met excellente resultaten maken kans op toelating.

Coronoacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing: 

TOELATING VIA NEDERLANDS DIPLOMA / CORONA REGELING

Heb je jouw bachelor of schakeltraject op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch met de master starten. 

Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog afronden. Denk goed na of dit voor jou een studeerbare optie is. Twijfel je of je de extra studielast aankan? Vraag advies aan je studieadviseur. 

Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 

- je bent geselecteerd voor de opleiding; én 

- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 

bij een juridische bachelor : 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding. 

bij HBO-Rechten :

- je hebt minimaal 55 ec behaald van je schakeltraject, inclusief de schakelscriptie. 

Verder gelden de volgende afspraken: 

- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021; 

- voordat je met de masterscriptie kan beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond; 

- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat het toelatinggevend diploma (bacheloropleiding of schakeltraject ) formeel is afgerond; 

- heb je op 31 augustus 2021 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt;

- de eis om vóór aanvang van de master aan te tonen dat je bij afronden van de master zult voldoen aan de voorwaarden voor het civiel effect vervalt. 

Verzoek indienen : 

Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Heb je een andere academische opleiding, dan kom je niet in aanmerking voor toelating en dus ook niet voor de corona regeling. 


Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is: 1 juni

Stappenplan

 1. Controleer of je toelaatbaar bent (zie toelatingseisen).
 2. Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet. Voor meer informatie het algemene stappenplan van de VU.
 3. Lees deze handleiding voor Aanmelden Ondernemingsrecht Zuidas 2020-2021 eerst goed door en verzamel de documenten die je moet inleveren.
 4. Upload onderstaande documenten op VUnet voor de selectieprocedure en rond je aanmelding af.
  • Motivatiebrief met pasfoto in het juiste format
  • CV in het juiste format
  • Scan van je officiële (voorlopige) cijferlijst
  • Eventuele stagebeoordelingen/getuigschriften
  Let op: je aanmelddossier kan pas in behandeling genomen worden wanneer het compleet is.
  Op 31 mei moet je dossier compleet zijn!
 5. Je ontvangt de beslissing uiterlijk 21 juli.
 6. Ben je toegelaten, zorg dan dat wij je officiële civiel effect voortgangsverklaring uiterlijk 31 augustus in ons bezit hebben. Stuur een scan van je officiële voortgangsverklaring in PDF format naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl.  

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingseisen, toelatingsprocedure
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Contactpersoon opleidingPien Werkman, p.werkman@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Je bent op basis van een internationaal diploma niet toelaatbaar tot Ondernemingsrecht aan de Zuidas vanwege de civiel effect vereiste.

Je bent op basis van een internationaal diploma niet toelaatbaar tot Ondernemingsrecht aan de Zuidas vanwege de civiel effect vereiste.

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

TOELATING VIA INTERNATIONAAL DIPLOMA / CORONA REGELING

Met een internationaal diploma kom je niet in aanmerking voor toelating en dus ook niet voor de corona regeling. 


Het is niet mogelijk om je op basis van een internationaal diploma aan te melden.

Toelatingseisen, toelatingsprocedure
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Contactpersoon opleidingPien Werkman, p.werkman@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

;