Notarieel Recht

De schakel tussen zakelijk en privé

De éénjarige master Notarieel recht is een intensieve opleiding die studenten inzicht verschaft in de samenhang tussen het civiel en het fiscaal recht én een solide wetenschappelijke basis geeft. Notarieel recht gaat over mensen die belangrijke vermogensrechtelijke rechtshandelingen aangaan. Daarbij ligt de nadruk op de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familievermogensrechtpraktijk. Deze drie rechtsgebieden worden bekeken vanuit vermogensrechtelijk, fiscaal en internationaal perspectief.

Keuzegids Masters 2017 en de Nationale Studenten Enquête
Notarieel recht vind je aan vijf universiteiten in Nederland. In de Keuzegids Masters 2017 staat Notarieel recht aan de VU bovenaan, mede vanwege de hooggewaardeerde digitale leeromgeving.
Vanwege het aantrekkelijke en uitgebreide vakkenpalet biedt de master Notarieel recht brede en goede kansen op de arbeidsmarkt.

Studenten van de master Notarieel Recht aan de VU spraken hun waardering voor de opleiding ook uit in de Nationale Studenten Enquête 2017. De master kwam voor de derde keer uit de test als best beoordeelde opleiding binnen het studiegebied.

Zoek je naast het volgen van deze opleiding nóg meer academische uitdaging en heb je interesse in onderzoek? Wellicht is de Research Talent Track dan ook iets voor jou.

Stel je eigen brochure samen

Hoe is de opleiding ingedeeld?
Tijdens de master Notarieel recht aan de VU scherp je je wetenschappelijke blik aan diverse facetten van het vermogensrecht. Je buigt je over internationale rechtsverhoudingen. Je verwerft een grondige kennis van estate planning, je leert belastingheffing bij erfenissen en schenkingen toepassen, en je bestudeert de overdrachts- en omzetbelasting in het kader van de onroerendgoedoverdracht. En uiteraard doe je onderzoek voor je scriptie. Na afronding van de opleiding ben je Master of Laws (LL.M.).

Programma
De masteropleiding Notarieel recht duurt één jaar in voltijd. De masteropleiding in hoofdlijnen:

 • je volgt werkgroepen en hoorcolleges
 • je doet eigen onderzoek
 • je volgt een keuzevak of je doet een stage
 • je schrijft een afrondende masterscriptie


De opleiding is op één keuzevak in de master na volledig opgebouwd uit verplichte onderdelen. Dit komt door het wettelijk verplichte vakkenpakket dat je gevolgd moet hebben om toegelaten te worden tot de beroepsopleiding Notariaat.

De keuzeruimte (6 EC) die je hebt, kun je invullen met een keuzevak of een stage, bijvoorbeeld bij één van de kantoren aan de Zuidas. Het is ook mogelijk om vakken in het buitenland te volgen, maar houd er rekening mee dat de meeste uitwisselingsprogramma's een semester duren zodat je een langere tijd in het buitenland naast je opleiding moet doen. 

Afstuderen
Je sluit de opleiding af met een masterscriptie. Dit is een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een relevant onderwerp naar keuze. Je wordt hierbij individueel begeleid door een docent.   

Studiebegeleiding
Tijdens de colleges krijg je intensieve, deels individuele, begeleiding en feedback. Ook bij de scriptie word je intensief begeleid.

Voertaal
De voertaal is Nederlands. Sommige keuzevakken worden in het Engels gegeven.    

Notarieel Recht vakken en jaarschema in de studiegids

Notaris, bedrijfsjurist, belastingadviseur
De arbeidsmarkt voor notarieel geschoolde juristen is divers. Het bekendste beroep van een afgestudeerde student Notarieel recht is natuurlijk notaris. Als kandidaat-notaris begin je met een stage op een notariskantoor en zul je een driejarige beroepsopleiding volgen.

Er zijn echter ook ruime mogelijkheden buiten het notariaat: notarieel geschoolde juristen kunnen terecht bij de overheid, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de onroerendgoedbranche, de belastingdienst of belastingadvieskantoren, het bank- en verzekeringswezen en de adviespraktijk.

Advocaat
Als afgestudeerde masterstudent Notarieel recht hoef je, in de periode tot september 2022, alleen nog de vakken Materieel strafrecht, Formeel strafrecht, Staatsrecht en Volkenrecht van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid te halen en dan kun je je door de voorzitter van de rechtbank laten inschrijven als advocaat. Vanaf september 2022 komen daar de vakken Staatsrecht en Volkenrecht bij.

Wetenschapper
De masteropleiding Notarieel recht bereidt je ook voor op een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je eventueel promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. De vakgroep Notarieel recht zal met plezier het gesprek met je aangaan!

Meer informatie
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap

De opleiding is kleinschalig
Notarieel recht is geen massale opleiding. Iedereen kent elkaar en je kunt de docenten makkelijk bereiken.

De juiste mix van theorie en praktijk
VU-studenten bekijken het notarieel recht niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk. Je leert niet alleen de regels maar ook de achtergrond van de regels. Welke belangen spelen een rol bij de regels en wat is het gevolg van de toepassing ervan? Dit noemen wij Law in Action. Hieraan geven wij onder meer invulling door gastcolleges, rollenspellen, pleiten voor rechters van de Amsterdamse rechtbank in het vak Pleitoefening, of door een stage te lopen bijvoorbeeld bij een klein of juist groot notariskantoor aan de Zuidas.

Docenten werken vaak in de notariële praktijk of bij de rechterlijke macht en delen hun praktijkkennis met studenten tijdens colleges. Zo ben je straks goed voorbereid op de notariële beroepspraktijk.

Moderne studieomgeving
De rechtenfaculteit is gevestigd in een modern, nieuw gebouw op de campus van de VU bij de Amsterdamse Zuidas. Je vindt er onder andere computerwerkplekken, een grote collegezaal en veel comfortabele werkplekken.

Actieve studentenvereniging
V.I.V.A. is de bloeiende en actieve studentenvereniging van de notariële opleiding. De vereniging is een combinatie van een studievereniging en een gezelligheidsvereniging. V.I.V.A. organiseert excursies naar notariskantoren en naar de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, maar ook reizen naar het buitenland, borrels en festiviteiten.

V.I.V.A. 1                         V.I.V.A. 2

Overview Notarieel Recht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

15 juli

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Pieter ten Broecke

Masterstudent

Pieter ten Broecke

"Notarieel recht aan de VU is een uitdagende opleiding waar je het maximale uit jezelf moet halen. Het kleinschalige onderwijs wordt verzorgd door inspirerende docenten die jarenlang ervaring hebben opgedaan in de notariële praktijk – en dat merk je. Het eerste jaar is inleidend, maar vanaf het tweede jaar ga je vol de diepte in met vakken zoals Belastingrecht, Erfrecht, Goederenrecht, Huwelijksvermogensrecht en Ondernemingsrecht. In de master komt alles samen, net als in de dagelijkse praktijk van een notaris! Extra gemotiveerde studenten kunnen hun horizon verbreden met een bestuursjaar, extra vakken of het Honoursprogramma.

Ik heb het erg naar mijn zin op de VU: mijn studiegenoten zijn gezellig en via de notariële studievereniging V.I.V.A. maak je snel nieuwe vrienden. En het leuke aan de VU is dat ik ook weleens vrienden tegenkom van andere studies; alles zit op één plek. Als ik nog een keer zou moeten kiezen, zou Notarieel recht aan de VU weer bovenaan mijn lijstje staan!"

Foto: Babette Meyer

Toelating via Nederlands diploma

Bachelor Notarieel Recht
Met een universitaire bachelor in Notarieel Recht ben je direct  toelaatbaar tot de master.

Als je de bachelor niet aan de VU hebt behaald, neem dan contact op met de opleiding zodra je ingeschreven bent. Het kan zijn dat je tijdens de master aanvullende vakken moet volgen, zodat je kunt voldoen aan de vereisten voor de afgifte van het diploma (zie OER artikel 11.1).

Bachelor Rechtsgeleerdheid met notarieel traject
Heb je een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid behaald met een notarieel traject (bij de Universiteit Utrecht of Rijksuniversiteit Groningen), dan ben je direct  toelaatbaar tot de master.  De toelatingscommissie stelt vast of de behaalde bachelor een notarieel traject heeft (zie aanmeldprocedure). 

Neem contact op met de opleiding zodra je ingeschreven bent. Het kan zijn dat je tijdens de master aanvullende vakken moet volgen om te voldoen aan de vereisten voor de afgifte van het diploma (zie OER artikel 11.1). 

Bachelor Rechtsgeleerdheid
Met een universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid zonder notarieel traject is het niet mogelijk om direct in te stromen in de master Notarieel Recht.

Je moet dan eerst een bachelor Notarieel Recht afronden, eventueel met vrijstellingen op grond van vakken behaald tjdens je bachelor Rechtsgeleerdheid. 

Andere juridische bachelor
Met een andere juridische universitaire bachelor, zoals Fiscaal recht of Internationaal en Europees recht, is het niet mogelijk om direct in te stromen in de master Notarieel Recht.

Je moet dan eerst een bachelor Notarieel Recht afronden, eventueel met vrijstellingen op grond van vakken behaald tijdens je bachelor.

Een niet-juridische universitaire bachelor biedt geen toegang tot de master Notarieel Recht.

Een hbo-diploma geeft geen toegang tot deze master, ook niet met een afgeronde premaster.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is 15 juli.

Stappenplan

 1. Controleer of je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie toelatingseisen).
 2. Heb je een academische bachelor Rechtsgeleerdheid met notarieel traject, stuur dan de volgende documenten naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl zodat vastgesteld kan worden dat je direct toelaatbaar bent:
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de notariële vakken van de bacheloropleiding
 3. Meld je vóór 15  juli aan voor de master. Meer informatie over het inschrijfproces.
 4. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 5. Rond je aanmelding op VUnet af.
 6. Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten. Je kunt de status van je aanmelding volgen op VUnet.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingseisen, toelatingsproceduretoelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Contactpersoon opleidingmr. Friederike Groote Wassink, opleidingscoördinator (f.a.grootewassink@vu.nl)
mr. Helen Overes, opleidingsdirecteur (c.h.c.overes@vu.nl)
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Een internationale juridische universitaire bachelor biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Notarieel Recht. Je moet eerst een Nederlandse bachelor Notarieel Recht afronden, eventueel met vrijstellingen op grond van je internationale juridische bachelor.

Een niet-juridische universitaire bachelor biedt geen toegang tot de master Notarieel recht.

Het is niet mogelijk om je op basis van een internationaal diploma aan te melden.

Toelatingseisen, toelatingsproceduretoelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingcontact@vu.nl
Contactpersoon opleidingmr. Friederike Groote Wassink, opleidingscoördinator (f.a.grootewassink@vu.nl)
mr. Helen Overes, opleidingsdirecteur (c.h.c.overes@vu.nl)
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen

Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

;