History

Politiek en Soevereiniteit
MasterHistory
SpecialisationPolitiek en Soevereiniteit

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’. 

De master History: Politiek en Soevereiniteit richt zich op vormen van machtsuitoefening en de legitimiteit daarvan in de moderne geschiedenis. Politiek gaat gepaard met geweld en uitsluiting, maar macht is ook gebruikt om geweld en misbruik te bestrijden. In vakken komen vragen aan bod zoals hoe is de koloniale politiek rond 1900 gelegitimeerd? Wat is de invloed geweest van internationale organisaties zoals de VN en de EU op kwesties van nationale soevereiniteit? En hoe zijn opvattingen over goed bestuur en democratie veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog? Onze docenten hebben een goed netwerk in Amsterdam, Nederland en daarbuiten, dat je kunt benutten bijvoorbeeld als je op zoek bent naar stage of onderzoeksmogelijkheden.

Inhoud van de studie

History: Politiek en Soevereiniteit is een specialisatie van de VU Amsterdam Master History en leidt studenten op tot professionele historici die, naast specialistische kennis van de politieke geschiedenis, diverse vaardigheden beheersen, zoals schrijf, presentatie en analysevaardigheden. Het programma is zo opgezet dat na een aantal kernmodules, met aandacht voor historiografie en methoden, je de keuze hebt om gespecialiseerde cursussen en tutorials te volgen bij docenten die experts zijn op een thema binnen de politieke geschiedenis. Sommige vakken zijn in het Engels, andere in het Nederlands. Je hebt de mogelijkheid om een stage te lopen en je sluit je studie af met een scriptie (vrije onderwerpkeuze). Tijdens je studie zal een van onze docenten als jouw mentor optreden.

In dit masterprogramma bestudeer je de geschiedenis van actuele politieke kwesties zoals de invloed van kolonialisme en dekolonisatie, de betekenis van democratie en het Europa van na de Tweede Wereldoorlog. Ook worden in vakken diverse bronnen gebruikt en geanalyseerd: schriftelijke, visuele, materiële, mondelinge. Je wordt getraind in het gebruik van nieuwe media en digitaliseerde bronnen. En je kunt de contacten benutten die onze docenten hebben in en buiten de academie, bijvoorbeeld bij Amsterdamse musea, Haagse ministeries of NGOs.

Al onze specialisaties zijn ingebed in een leerstoelgebied, geleid door een van onze hoogleraren. Dit masterprogramma wordt aangeboden door de sectie Politieke Geschiedenis, leerstoelhouder Politieke Geschiedenis is prof. dr. Susan Legêne.

History: Politiek en Soevereiniteit vakken in de studiegids.

Historici vinden werk in veel verschillende sectoren. Ons programma biedt een goed vertrekpunt voor een verdere carrière vanwege onze nadruk op het verbeteren van je professionele transferable skills (schrijf, presentatie and analysevaardigheden) die je overal kunt inzetten. Door het verbinden van het verleden met de actualiteit heb je kennis van vragen waarmee werkgevers nu worstelen. Met een mastertitel Geschiedenis ben je aantrekkelijk voor werkgevers, omdat je een brede basiskennis hebt en in staat bent om op een analytische manier te lezen en schrijven. Als professioneel historicus kun je omgaan met actuele politieke en maatschappelijke vragen over het verleden en erfgoed. Je kunt onder andere gaan werken bij particuliere onderzoeksbureaus, kennisinstituten of musea, maar onze alumni werken ook bij overheidsinstellingen, bedrijven of internationale instituten. Voordeel van onze opleiding is dat je een stage kunt lopen en dat je gebruik kunt maken van het ruime netwerk van onze docenten met daarin vele Amsterdamse en andere Nederlandse culturele, publieke en private organisaties.

Met de mastertitel op zak kun je ook promotieonderzoek gaan doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Als je verder wilt in de wetenschap en promotieonderzoek ambieert, kun je overwegen het tweejarige programma Global History van de tweejarige Humanities Research Master te gaan volgen.

De geschiedenisafdeling van de Vrije Universiteit Amsterdam staat in een lange traditie en is goed verankerd in Amsterdam en Nederland en de docenten hebben een uitgebreid internationaal netwerk. Uniek aan ons programma is het multidisciplinare perspectief dat we hanteren: politieke geschiedenis wordt gecombineerd met antropologie, postcolonial studies, bestuurskunde en politicologie. We kijken naar keerpunten in de geschiedenis van staten en wereldmachten, zoals de invloed van revoluties, dekolonisatie en het einde van de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog. Naast staten onderzoeken we de rol van individuen, groepen en organisaties.

Studenten profiteren van de goede contacten van onze docenten met Amsterdamse instellingen zoals het Tropenmuseum, Rijksmuseum, de Gemeente Amsterdam en NGOs als Transparency International, evenals van de expertise van de onderzoekscentra waarin we participeren zoals het Amsterdam Centre for Political Thought, de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis, CLUE+ en het Historisch Documentatiecentrum met de archieven van politici als Abraham Kuyper en Hendrik Colijn.

Het programma Politiek en Soevereiniteit is een specialisatie met vakken in het Nederlands en Engels binnen de Master History. We bieden ook volledig Engelstalige specialisaties aan, te weten:

Derek Limberger

Derek_Limberger

"De kleinschaligheid van de master Geschiedenis aan de VU nodigt uit om dieper op de stof in te gaan. Wat ik bovendien waardeer is dat de docenten tijdens colleges openstaan voor discussie, waardoor je beter leert begrijpen wat het betekent om een historicus te zijn/worden.”

Nederlandse Studenten

Normaal gesproken moet je jouw bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. De coronacrisis zorgt er bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen.  

In april is landelijk het besluit genomen om de harde knip los te laten. De Faculteit Geesteswetenschappen heeft daarom op basis van algemene richtlijnen van de VU gekozen voor een 'zachte knip'. Bekijk hieronder wat dat voor jou betekent.  

De richtlijnen voor instroom in het masterprogramma  
Bachelorstudenten aan een Nederlandse universiteit (incl. VU)  
•    Minimaal behaalde studiepunten: 162 EC (90%).   
•    Deadline definitieve versie (bachelor)scriptie: 1 december 2020 (inclusief eventueel scriptieseminar).   
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   

Huidige premasterstudenten  
•    Minimaal behaald percentage studiepunten: 80% of 1 vak niet voltooid (NB: de scriptie geldt ook als vak).   
•    Deadline definitieve versie (pre-master)scriptie: 1 december 2020.  
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   
•    Academische Vaardigheden moet zijn behaald.   

Hbo-bachelorstudenten  
•    Minimaal behaalde studiepunten: 216 EC (90%).  
•    Deadline definitieve versie (bachelor)scriptie: 1 december 2020.   
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   
•    Is je minor onderdeel van de instroomeisen? Dan mag bij aanvang van de master nog maar 1 vak (6 EC) openstaan.

De richtlijnen voor instroom in het premasterprogramma  
Let op, dit geldt alleen voor hbo-bachelorstudenten.   
•    Minimaal behaalde studiepunten: 216 EC (90%).   
•    Deadline definitieve versie hbo-bachelorscriptie: 1 december 2020.   
•    Deadline afronding andere Ba-vakken: 15 juli 2021.   

We adviseren je met klem er alles aan te doen om je bachelor of premaster dit collegejaar af te ronden. Het is qua studielast erg moeilijk om missende vakken tijdens een al intensief masterjaar af te ronden.

Alle studenten die op basis van de zachte knip instromen worden opgeroepen door de studieadviseur en krijgen een mentor toegewezen om te helpen bij de afronding van de bachelor.  

Zachte knip aanvragen
Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’. 

WO
Met een bachelordiploma Geschiedenis word je rechtstreeks toegelaten tot de master Geschiedenis. Toelating op basis van een ander, verwant bachelordiploma is ter beoordeling van de Toelatingscommisie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Europese studies, Antropologie, Politicologie, Cultuurwetenschappen en Religiewetenschap. 

Wie toegelaten wil worden tot de master Geschiedenis moet zich voor 1 juli aanmelden via Studielink voor de opleiding Geschiedenis (60 studiepunten). 

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij het veld specialisatie de gekozen specialisatie in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

  • cijferlijst (scan van origineel)
  • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
  • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
  • CV

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Je verzoek tot toelating tot het masterprogramma wordt vervolgens door de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen in behandeling genomen. Als de toelatingscommissie besluit dat je eerst een premasterprogramma moet volgen voordat je toelaatbaar bent, krijg je daarover bericht. Als je rechtstreeks toelaatbaar bent tot de opleiding, ontvang je hier bericht over van Studielink.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master’. 

HBO
Als je een student bent met een afgeronde, verwante HBO-opleiding zoals de tweedegraads lerarenopleiding Geschiedenis, dan kun je niet direct instromen in de master. Je moet eerst een premaster van maximaal een jaar volgen. In alle gevallen kan met dit programma, dat vastgesteld wordt door de examencommissie, uitsluitend in september gestart worden.

Het is verplicht deel te nemen aan een assessment voor je kunt beginnen met de premaster. Heb je een eerstegraadsakte (MO-B) Geschiedenis? In dat geval kun je, na goedkeuring van de Toelatingscommissie, wel direct worden toegelaten tot de master. Je hoeft dan ook niet mee te doen aan het assessment. Kijk op vu.nl voor meer informatie over het premasterassessment.

Je kunt je tot uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de premaster Geschiedenis. Kies in Studielink eerst 'Bachelor of andere niet master opleidingen' en daarna de premaster. Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). 

In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie 'premaster Geschiedenis' in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

  • cijferlijst (scan van origineel)
  • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
  • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
  • CV

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Aan de VU vinden wij het belangrijk dat je na je studie een goede baan vindt en daarom helpen we je een heel eind op weg. We hebben mentoren die jou kunnen adviseren, een stagecoördinator en we organiseren loopbaanoriëntatiedagen. Voor meer informatie over stages, neem je contact op met dr. Wybren Verstegen (s.w.verstegen@vu.nl)

Je studie vindt niet alleen plaats binnen de muren van de universiteit, er is ook ruime gelegenheid om je breder te ontwikkelen. Er is veel persoonlijk contact met de docenten mogelijk. Hierdoor zijn ook de lijntjes naar de arbeidsmarkt kort. Onze docenten en hoogleraren zijn meer dan bereid om hun professionele netwerk van alle mogelijke belangrijke historische instellingen binnen en buiten Amsterdam voor hun studenten aan te spreken. Wil je bijvoorbeeld stage lopen bij het Rijksmuseum, het Scheepvaartmuseum, of het Instituut voor Sociale Geschiedenis? Dat kan! Ook kun je ervoor kiezen om stage te lopen bij een toekomstig werkgever, zoals een ministerie of bedrijf. Wil je het verder van huis zoeken? De VU biedt uitstekende mogelijkheden om een halfjaar (of langer) in het buitenland door te brengen.

Opleidingsdirecteur (voor vakinhoudelijke voorlichting en advies in de master)

Dr. Ronald Kroeze
Email: d.b.r.kroeze@vu.nl

Voorlichting
Je bent van harte welkom op één van onze voorlichtingsactiviteiten!

Simon Scholte ter Horst

Simon_Scholte_ter_Horst

“De geschiedenisopleiding aan de VU maakt je bewust van je rol als historicus in spé. Docenten behandelen op uitdagende wijze verschillende perspectieven op het verleden. Dit heeft mij veel completer gemaakt.”

Our Alumni about the History Master

Overview History: Politiek en Soevereiniteit

LANGUAGE OF INSTRUCTION

English, Dutch

DURATION

1 year

APPLICATION DEADLINE

1 July

START DATE

1 September

STUDY TYPE

Full-time

Admission Requirements


FIELD OF INTEREST

Art, Culture and History

;