Fiscaal Recht

Belastingheffing: meer dan een inkomstenbron

Het spanningsveld rondom belastingen

Topopleidingen

Belastingen zijn meer dan een belangrijke inkomstenbron. Ze hebben bijvoorbeeld grote invloed op het Nederlandse vestigingsklimaat: een te hoge belastingdruk voor ondernemingen maakt Nederland als vestigingsplaats minder aantrekkelijk. Ook staat de werkgelegenheid dan op het spel. Een te lage belastingdruk heeft weer andere risico’s: de Europese Commissie kan Nederland aanspreken op verboden staatssteun of schadelijke belastingconcurrentie.

De vraag is dus: hoeveel belasting moet je heffen? Tijdens de master Fiscaal recht bestudeer je dit spanningsveld. Hierbij ligt de focus op de fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang zijn.

Stel je eigen brochure samen!

Unieke eenjarige opleiding

De opleiding Fiscaal recht aan de VU is bijzonder, in die zin dat het één van de weinige eenjarige fiscaal-wetenschappelijke opleidingen is in Nederland. In tegenstelling tot andere universitaire fiscale opleidingen, worden alle fiscale vak­ken in het masterjaar gegeven, zodat je pas in het derde jaar van je bacheloropleiding hoeft te kiezen. Studenten kunnen zo een brede basis (bachelor Rechtsgeleerdheid of bachelor Economie) combineren met het verwerven van een fiscaal specialisme in het masterjaar. Degenen die instromen met een civiele bachelor hebben na afronding van de master Fiscaal recht ook toegang tot de klassieke togaberoepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.

Aan de VU is het mogelijk om in één jaar een volwaardige opleiding tot fiscalist te volgen met de master Fiscaal recht. Deze master is bedoeld voor studenten die zich na een gedegen civielrechtelijke of economische basis verder willen bekwamen in het belastingrecht. De master richt zich vooral op de behandeling en bestudering van fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang is.

Kies jouw richting: directe of indirecte belastingen
Binnen de master Fiscaal recht kun je kiezen uit twee afstudeerrichtingen: Directe belastingen of Indirecte belastingen. Er is geen vrijekeuzeruimte. De totale studiebelasting is 60 studiepunten.

Gedeelde vakken
Ongeveer de helft van het masterjaar bestaat voor beide afstudeerrichtingen uit dezelfde vakken:

 • Formeel belastingrecht
 • Inkomstenbelasting winst
 • Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van belastingrecht
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Scriptie


De nadruk op directe of indirecte belastingen komt tot uiting in de resterende vakken en in de scriptie. Het is uiteraard ook mogelijk de vakken van beide richtingen te volgen.

Directe belastingen
De afstudeerrichting Directe belastingen richt zich op de winstbelastingen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en het Europees en internationaal belastingrecht ten aanzien van ondernemingswinsten. Je verdiept je hierin met de volgende vakken:

 • Inkomstenbelasting niet-winst
 • Internationaal en EU-belastingrecht


Indirecte belastingen
De afstudeerrichting Indirecte belastingen richt zich op omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen. De VU werkt voor deze afstudeerrichting samen met Maastricht University, Tilburg University en Universiteit Leiden (www.indirecttax.nl).

Voor deze afstudeerrichting volg je, naast de gedeelde vakken, drie uit de volgende vakken:

 • Capita selecta omzetbelasting (Tilburg)
 • European Value Added Tax (Maastricht)
 • Indirecte belastingen en internationale handel (VU)
 • Profileringsvak verdieping BTW (Leiden)
 • Tax Assurance voor indirecte belastingen (Tilburg)


Extracurriculaire vakken

De Masterclass Internationaal en EU-belastingrecht (6 EC) is er voor excellente en gemotiveerde studenten die hun kennis en inzicht willen verdiepen. In een kleine groep neem je deel aan interactieve onderwijsbijeenkomsten over geselecteerde onderwerpen van het internationaal en EU-belastingrecht.

Transfer pricing staat in de discussie over het tegengaan van belastingontwijking door met name multinationals. DIt onderwerp staat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling, en je kunt jouw kennis en inzicht in transfer pricing verdiepen met dit extracurriculair vak van 6 EC.

Jaarschema

Titel en Civiel effect
Als je de masteropleiding Fiscaal recht met succes afrondt, krijg je de titel Master of Laws (LLM). Ook heb je toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Be­las­ting­ad­viseurs (NOB). Als je instroomt met een WO-bachelor Rechtsgeleerdheid heb je na afronding van de master ook toegang tot de klassieke togaberoepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.

Stroom je in met een niet aan de VU behaald bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid, dan moet je mogelijk naast de fiscale vakken nog één of meer aanvullende vakken volgen om je civieleffectaantekening te behalen. De Examencommissie van de universiteit waaraan je nu studeert kan je hierover uitsluitsel geven.

Fiscaal recht vakken in de studiegids

Er is een tekort aan afgestudeerde fiscalisten, ondanks het feit dat fiscalisten een bovengemiddeld salaris genieten. Zodra je de opleiding hebt afgerond, heb je toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarmee kun je aan de slag bij alle belastingadvieskantoren in Nederland, met inbegrip van 'The Big Four' (de grote kantoren waarin fiscalisten en accountants samenwerken). Ook kun je terecht bij advocatenkantoren met een fiscale afdeling. Voor studenten met een bachelor Rechtsgeleerdheid zijn beide interessant, vanwege de extra juridische bagage die in de fiscale praktijk bijzonder nuttig kan zijn. Met die achtergrond kun je na je fiscale master ook nog gaan werken als advocaat of in de rechterlijke macht.

Studenten die deze master behalen, kunnen ook aan de slag in het verdere bedrijfsleven, zowel bij grote multinationale ondernemingen als bij de meer nationaal en Europees georiënteerde kleine en middelgrote ondernemingen. Tot slot kun je als fiscalist aan de slag bij het Rijk: bij het ministerie van Financiën of de Belastingdienst.

Wetenschappelijke carrière
De masteropleiding Fiscaal recht kan ook een goede opstap zijn voor een wetenschappelijke loopbaan. Je kunt promotieonderzoek doen aan een universiteit of onderzoeksinstituut. Op de fiscale sectie van de rechtenfaculteit van de VU werken veel promovendi die praktijk en wetenschap combineren. En in sommige gevallen is de masterscriptie een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière: studenten kunnen hun scriptie bewerken tot een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift of tot een onderzoeksvoorstel voor promotie-onderzoek.

Bijzondere eenjarige opleiding
Het bijzondere van de master Fiscaal recht is dat je alle fiscale vakken kunt behalen in één jaar. Op die manier kun je nog kiezen voor deze richting tot het derde jaar van je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Economie. Studenten Rechtsgeleerdheid combineren hierbij een brede juridische basis met een fiscaal specialisme. Dat geeft een interessant beroepsperspectief, omdat je met deze master toegang hebt tot zowel de klassieke juridische beroepen als de belastingadviespraktijk.

Kijk voorbij de grenzen
Het aanbieden van alle fiscale vakken in één masterjaar vraagt om een focus. Fiscaal recht aan de VU richt zich voornamelijk op ondernemingen in een internationale context.

Dicht bij de praktijk
Je krijgt bij de master Fiscaal recht college van docenten die meestal ook parttime werkzaam zijn in de praktijk. Daarnaast zijn er veel gastdocenten: professionals uit de belastingadviespraktijk en de rechterlijke macht. Die docenten werken vaak letterlijk om de hoek, op de Amsterdamse Zuidas. Ze nemen een schat aan praktijkervaring mee naar de colleges. Op deze manier worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Ontmoet nieuwe mensen, profiteer van diversiteit
Tijdens de masteropleiding ontmoet je studenten vanuit verschillende vooropleidingen. Je kunt immers aan de master Fiscaal recht deelnemen met een bachelor Economie, Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht. Die diversiteit in de collegezaal leidt tot een interessante kruisbestuiving. Daarnaast is het zo dat economen in dat ene jaar een meesterstitel kunnen behalen en juristen civiel effect, mits zij in de bachelor de daarvoor benodigde civielrechtelijke vakken hebben behaald.

Actieve studievereniging
De Fiscale Studievereniging van de VU (FSVU) speelt in het masterjaar een belangrijke rol. Het bestuur organiseert bezoeken aan bedrijven en belastingadvieskantoren. Verder worden er borrels en thema-avonden georganiseerd. Ook kun je ieder jaar mee op een leerzame studiereis naar het buitenland.

Onderzoek: relevant voor onderwijs en praktijk
Het onderzoek van de medewerkers van de fiscale sectie richt zich op een gezond fiscaal vestigingsklimaat voor ondernemingen in Nederland. Er wordt gepubliceerd over thema’s die van belang zijn voor dat vestigingsklimaat. Meestal zijn deze onderwerpen ook relevant voor het onderwijs.

Concreet houden de onderzoekers zich bezig met onderwerpen als:

 • de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende zetelverplaatsing en fusies;
 • exitheffingen;
 • fiscale aspecten van nieuwe Europese rechtsvormen;
 • actuele ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, jurisprudentie, belastingverdragen en Europees beleid die het vestigingsklimaat raken.

Amit Havenaar

Alumnus

Amit klein

"Fiscaal recht raakt aan veel aspecten van de samenleving. Het is echt een complex en uitdagend vakgebied."

Overview Fiscaal Recht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

15 juli (voor start 1 september); 1 januari (voor start 1 februari)

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law

Prof. mr. F.P.G. Pötgens

Hoogleraar Internationaal en Europees belastingrecht

“Eén van de weinige zekerheden in het leven van de meeste mensen is het betalen van belastingen. De meeste mensen zijn daar ook niet op tegen, als je maar niet te veel hoeft te betalen. Maar wat is te veel? Wat het “fair share” aan belastingen is, zal door de verschillende actoren van het maatschappelijke speelveld verschillend worden ervaren en ingevuld. Deze actoren zijn met name belastingplichtigen (vertegenwoordigd door advocaten, belastingadviseurs, etc.), de overheid (Belastingdienst en het ministerie van Financiën) en de rechterlijke macht. De master Fiscaal recht aan de VU bereidt studenten voor om hun rol in dit speelveld op een goede en gedegen wijze te kunnen vervullen.”

Inge Tjeerdsma

Alumnus

“Na mijn opleiding Economie wilde ik me verbreden. De master Fiscaal recht geeft in één jaar een inhoudelijk sterke theoretische basis. Omdat veel docenten werkzaam zijn in de praktijk en er regelmatig college wordt gegeven door gastdocenten, sluit de master goed aan bij maatschappelijke discussies en ontwikkelingen. Er is dus een hele duidelijke link tussen theorie en praktijk. De master bereidt je daarom goed voor op de arbeidsmarkt.”

Toelating & contact

Profiel
Als de meeste mensen het moeilijk vinden worden, begin jij het pas leuk te vinden. Je vindt details niet saai. Integendeel, je vindt het juist een uitdaging om met die details te gaan puzzelen, uiteraard zonder de hoofdlijnen uit het oog te verliezen. Bovendien realiseer je je dat aan elk detail in het belastingrecht ook een financieel belang is gekoppeld. Je hebt gevoel voor realiteit en kunt schakelen tussen abstract en concreet doordat je complexe situaties kunt analyseren en oplossen. Je bent creatief en hebt een goed taalgevoel. Je bent kritisch en je kunt jouw commentaar onderbouwen met overtuigende argumenten.

Toelatingseisen
Wil je aan de master Fiscaal recht deelnemen? Dan heb je een afgeronde wo-bachelor Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht nodig, met:

 • Minimaal 9 EC aan (bedrijfs)economische vakken
 • Een inleidend vak belastingrecht (6 EC)

NB: Voor VU-studenten rechtsgeleerdheid geldt dat zij ruimschoots aan deze eisen voldoen als zij de minor Fiscaal recht hebben gevolgd in de bachelor.

Civiel effect
Stroom je in met een wo-bachelor Rechtsgeleerdheid van een andere universiteit en wil je met de master Fiscaal recht het civiel effect verkrijgen? Dan heb je een civieleffectverklaring nodig van de universiteit waar je je bachelor hebt behaald, waarin wordt aangegeven welke vakken je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om het civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je vervolgens nog aan de VU volgen naast je master (extra-curriculair). De civieleffectverklaring stuur je rechtstreeks op naar de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU (voor 1 september). 

Instromen met andere opleidingen

WO-bachelor Economie
Je kunt ook instromen met een afgeronde universitaire bachelor Economie. Denk aan Accountancy of Bedrijfseconomie. Je moet tijdens deze bachelor wel minimaal 9 studiepunten hebben besteed aan privaatrechtelijke vakken en 6 studiepunten aan een inleidend vak in het belastingrecht. Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Neem dan vooraf contact op met de Toelatingscommissie (toelatingscommissie.rechten@vu.nl). Dit verzoek dient de volgende bijlagen te bevatten: diploma, cijferlijst en inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding.

HBO-Rechten schakelprogramma
Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Fiscaal recht aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Meer informatie vind je hieronder bij het kopje "Schakelprogramma HBO-Rechten".

Overige hbo-opleidingen
Het is niet mogelijk om met een hbo-opleiding in te stromen in de master Fiscaal recht. Afhankelijk van welke opleiding je hebt afgerond, kun je eventueel vrijstellingen krijgen binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Als je de afstudeerrichting Indirecte Belastingen wilt volgen, moet je je naast de reguliere inschrijving via Studielink ook tijdig inschrijven via www.indirecttax.nl. De vakken Capita selecta omzetbelasting en European Value Added Tax worden namelijk niet aan de VU, maar aan de Universiteit van Tilburg en Universiteit Maastricht gegeven.

Meer informatie over het inschrijfproces. Daarbij gelden de deadlines zoals vermeld bij de opleiding.

Een hbo-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Fiscaal recht aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Na afronding hiervan kun je de master Fiscaal recht volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen).

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je vier kopcursussen aan de VU. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 10 modules van de OU hebt afgerond.

Kopcursussen voor de master Fiscaal recht
Belastingrecht I - 6 studiepunten
Bedrijfseconomie I - 6 studiepunten
Bedrijfseconomie II - 3 studiepunten
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht - 6 studiepunten

Aanmelden
Inschrijven voor de modules van het schakelprogramma die door de OU worden aangeboden loopt geheel via de OU. Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs.

Meer informatie en aanmelding voor het schakelprogramma

Afronding schakeltraject en inschrijving master
Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat.

Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat van het schakelprogramma in te leveren bij de toelatingscommissie (postvak 2e verdieping Initium, of per post: t.a.v. Toelatingscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam).

Een gewaarmerkte kopie van het eindcertificaat kun je laten maken bij de Open Universiteit.

Inschrijven en financiën
Wanneer je vragen hebt over je inschrijving of herinschrijving via Studielink of het betalen van collegegeld, dan kun je contact opnemen met de centrale Studentenbalie.

Algemene vragen
Als je na het lezen van onze website nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze afdeling Voorlichting, per mail (contact@vu.nl).

Inhoudelijke vragen
Heb je nog inhoudelijke vragen over de opleiding? Neem dan contact op met mr. T. Hoekstra.

Over studeren aan de VU
Wil je meer informatie over studeren aan de VU in het algemeen? Bel dan (020) 598 5000, op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur.

Je kunt ook een e-mail sturen naar studeren@vu.nl of kijk op www.vu.nl.

Laurens van Schoonhoven

Alumnus, oud-voorzitter FSVU

“Tijdens het eerste college Belastingrecht 1 wist ik het eigenlijk al: ik ga de master Fiscaal recht volgen! In dit college werd het boxensysteem van de inkomstenbelasting behandeld. Een term die ik wel kende, maar voor dat college niet begreep. Het gaf me direct het gevoel dat ik iets bestudeerde dat er toe deed in de wereld van het geld. Want vergis je niet: fiscaal recht gaat over geld, geld en nog eens geld. Het is een bijzonder interessante opleiding, je ziet van leerstukken meteen het belang in. Eenmaal in het masterjaar kom je terecht in een hechte groep; je volgt elk college met dezelfde groep studenten. De studievereniging voor masterstudenten Fiscaal recht, FSVU, versterkt het groepsgevoel alleen maar. Iedereen kent elkaar, dus dat is ook een stimulans om met z'n allen actief te studeren.”

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube