Fiscaal Recht

Belastingheffing: meer dan een inkomstenbron

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden bij toelating onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'

In de Nationale Studenten Enquête 2018 beoordeelden studenten van de master Fiscaal Recht aan de VU Amsterdam onze opleiding als beste binnen het studiegebied! 

Het spanningsveld rondom belastingen

Belastingen zijn meer dan een belangrijke inkomstenbron. Ze hebben bijvoorbeeld grote invloed op het Nederlandse vestigingsklimaat: een te hoge belastingdruk voor ondernemingen maakt Nederland als vestigingsplaats minder aantrekkelijk. Ook staat de werkgelegenheid dan op het spel. Een te lage belastingdruk heeft weer andere risico’s: de Europese Commissie kan Nederland aanspreken op verboden staatssteun of schadelijke belastingconcurrentie.

De vraag is dus: hoeveel belasting moet je heffen? Tijdens de master Fiscaal recht bestudeer je dit spanningsveld. Hierbij ligt de focus op de fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang zijn.

Stel je eigen brochure samen!

Unieke eenjarige opleiding

De opleiding Fiscaal recht aan de VU is bijzonder, in die zin dat het één van de weinige eenjarige fiscaal-wetenschappelijke opleidingen is in Nederland. In tegenstelling tot andere universitaire fiscale opleidingen, worden alle fiscale vak­ken in het masterjaar gegeven, zodat je pas in het derde jaar van je bacheloropleiding hoeft te kiezen. Studenten kunnen zo een brede basis (bachelor Rechtsgeleerdheid of bachelor Economie) combineren met het verwerven van een fiscaal specialisme in het masterjaar. Degenen die instromen met een civiele bachelor hebben na afronding van de master Fiscaal recht ook toegang tot de klassieke togaberoepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.

Zoek je naast het volgen van deze opleiding nóg meer academische uitdaging en heb je interesse in onderzoek? Wellicht is de Research Talent Track dan ook iets voor jou.

Keuzegids Universiteiten 2019

Aan de VU is het mogelijk om in één jaar een volwaardige opleiding tot fiscalist te volgen met de master Fiscaal recht. Deze master is bedoeld voor studenten die zich na een gedegen civielrechtelijke of economische basis verder willen bekwamen in het belastingrecht. De master richt zich vooral op de behandeling en bestudering van fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang is.

Kies jouw richting: directe belastingen, indirecte belastingen of Tax & Technology
Binnen de master Fiscaal recht kun je kiezen uit drie afstudeerrichtingen: Directe belastingen, Indirecte belastingen en Tax and technology. Er is geen vrijekeuzeruimte. De totale studiebelasting is 60 studiepunten.

Gedeelde vakken
Ongeveer de helft van het masterjaar bestaat voor de drie afstudeerrichtingen uit dezelfde vakken:

 • Formeel belastingrecht
 • Inkomstenbelasting winst
 • Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van belastingrecht
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Scriptie


De nadruk op directe belastingen, indirecte belastingen of tax and technology komt tot uiting in de resterende vakken en in de scriptie.

Directe belastingen
De afstudeerrichting Directe belastingen richt zich op de winstbelastingen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en het Europees en internationaal belastingrecht ten aanzien van ondernemingswinsten. Je verdiept je hierin met de volgende vakken:

 • Inkomstenbelasting niet-winst
 • Internationaal en EU-belastingrecht

Indirecte belastingen
De afstudeerrichting Indirecte belastingen richt zich op omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen. De VU werkt voor deze afstudeerrichting samen met Maastricht University, Tilburg University en Universiteit Leiden (www.indirecttax.nl).

Voor deze afstudeerrichting volg je, naast de gedeelde vakken, drie uit de volgende vakken:

 • Capita selecta omzetbelasting (Tilburg)
 • European Value Added Tax (Maastricht)
 • Indirecte belastingen en internationale handel (VU)
 • Profileringsvak verdieping BTW (Leiden)
 • Tax Assurance voor indirecte belastingen (Tilburg)


Tax and Technology
De afstudeerrichting Tax and technology richt zich op de tech­no­lo­gische aspecten die aan de orde zijn bij compliancevraagstukken op het terrein van belastingen.

Naast de gedeelde vakken, twee extra verplichte vakken:

 • Tax and technology 1
 • Tax and technology 2

En een van de volgende twee keuzevakken: Tax Assurance voor indirecte belastingen of Transfer Pricing.


Extracurriculaire vakken

De Masterclass Internationaal en EU-belastingrecht (6 EC) is er voor excellente en gemotiveerde studenten die hun kennis en inzicht willen verdiepen. In een kleine groep neem je deel aan interactieve onderwijsbijeenkomsten over geselecteerde onderwerpen van het internationaal en EU-belastingrecht.

Transfer pricing staat in de discussie over het tegengaan van belastingontwijking door met name multinationals. Dit onderwerp staat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling, en je kunt jouw kennis en inzicht in transfer pricing verdiepen met dit extracurriculair vak van 6 EC.

Titel en Civiel effect
Als je de masteropleiding Fiscaal recht met succes afrondt, krijg je de titel Master of Laws (LLM). Ook heb je toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Be­las­ting­ad­viseurs (NOB). Als je instroomt met een WO-bachelor Rechtsgeleerdheid heb je na afronding van de master ook toegang tot de klassieke togaberoepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.

Stroom je in met een niet aan de VU behaald bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid, dan moet je mogelijk naast de fiscale vakken nog één of meer aanvullende vakken volgen om je civieleffectaantekening te behalen. De Examencommissie van de universiteit waaraan je nu studeert kan je hierover uitsluitsel geven.

Fiscaal recht vakken in de studiegids

Er is een tekort aan afgestudeerde fiscalisten, ondanks het feit dat fiscalisten een bovengemiddeld salaris genieten. Zodra je de opleiding hebt afgerond, heb je toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarmee kun je aan de slag bij alle belastingadvieskantoren in Nederland, met inbegrip van 'The Big Four' (de grote kantoren waarin fiscalisten en accountants samenwerken). Ook kun je terecht bij advocatenkantoren met een fiscale afdeling. Voor studenten met een bachelor Rechtsgeleerdheid zijn beide interessant, vanwege de extra juridische bagage die in de fiscale praktijk bijzonder nuttig kan zijn. Met die achtergrond kun je na je fiscale master ook nog gaan werken als advocaat of in de rechterlijke macht.

Studenten die deze master behalen, kunnen ook aan de slag in het verdere bedrijfsleven, zowel bij grote multinationale ondernemingen als bij de meer nationaal en Europees georiënteerde kleine en middelgrote ondernemingen. Tot slot kun je als fiscalist aan de slag bij het Rijk: bij het ministerie van Financiën of de Belastingdienst.

Wetenschappelijke carrière
De masteropleiding Fiscaal recht kan ook een goede opstap zijn voor een wetenschappelijke loopbaan. Je kunt promotieonderzoek doen aan een universiteit of onderzoeksinstituut. Op de fiscale sectie van de rechtenfaculteit van de VU werken veel promovendi die praktijk en wetenschap combineren. En in sommige gevallen is de masterscriptie een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière: studenten kunnen hun scriptie bewerken tot een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift of tot een onderzoeksvoorstel voor promotie-onderzoek.

Bijzondere eenjarige opleiding
Het bijzondere van de master Fiscaal recht is dat je alle fiscale vakken kunt behalen in één jaar. Op die manier kun je nog kiezen voor deze richting tot het derde jaar van je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Economie. Studenten Rechtsgeleerdheid combineren hierbij een brede juridische basis met een fiscaal specialisme. Dat geeft een interessant beroepsperspectief, omdat je met deze master toegang hebt tot zowel de klassieke juridische beroepen als de belastingadviespraktijk.

Kijk voorbij de grenzen
Het aanbieden van alle fiscale vakken in één masterjaar vraagt om een focus. Fiscaal recht aan de VU richt zich voornamelijk op ondernemingen in een internationale context.

Dicht bij de praktijk
Je krijgt bij de master Fiscaal recht college van docenten die meestal ook parttime werkzaam zijn in de praktijk. Daarnaast zijn er veel gastdocenten: professionals uit de belastingadviespraktijk en de rechterlijke macht. Die docenten werken vaak letterlijk om de hoek, op de Amsterdamse Zuidas. Ze nemen een schat aan praktijkervaring mee naar de colleges. Op deze manier worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Ontmoet nieuwe mensen, profiteer van diversiteit
Tijdens de masteropleiding ontmoet je studenten vanuit verschillende vooropleidingen. Je kunt immers aan de master Fiscaal recht deelnemen met een bachelor Economie, Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht. Die diversiteit in de collegezaal leidt tot een interessante kruisbestuiving. Daarnaast is het zo dat economen in dat ene jaar een meesterstitel kunnen behalen en juristen civiel effect, mits zij in de bachelor de daarvoor benodigde civielrechtelijke vakken hebben behaald.

Actieve studievereniging
De Fiscale Studievereniging van de VU (FSVU) speelt in het masterjaar een belangrijke rol. Het bestuur organiseert bezoeken aan bedrijven en belastingadvieskantoren. Verder worden er borrels en thema-avonden georganiseerd. Ook kun je ieder jaar mee op een leerzame studiereis naar het buitenland.

Onderzoek: relevant voor onderwijs en praktijk
Het onderzoek van de medewerkers van de fiscale sectie richt zich op een gezond fiscaal vestigingsklimaat voor ondernemingen in Nederland. Er wordt gepubliceerd over thema’s die van belang zijn voor dat vestigingsklimaat. Meestal zijn deze onderwerpen ook relevant voor het onderwijs.

Concreet houden de onderzoekers zich bezig met onderwerpen als:

 • de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende zetelverplaatsing en fusies;
 • exitheffingen;
 • fiscale aspecten van nieuwe Europese rechtsvormen;
 • actuele ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, jurisprudentie, belastingverdragen en Europees beleid die het vestigingsklimaat raken.

Amit Havenaar

Alumnus

Amit klein

"Fiscaal recht raakt aan veel aspecten van de samenleving. Het is echt een complex en uitdagend vakgebied."

Overview Fiscaal Recht

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd)/ 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

15 juli (voor start 1 september); 1 januari (voor start 1 februari)

StartDatum

1 september of 1 februari

Vorm

Part-time, Full-time

Specialisaties

Directe belastingen, Indirecte belastingen, Tax & Technology

Interessegebied

Economics, Business and Law

Prof. mr. F.P.G. Pötgens

Hoogleraar Internationaal en Europees belastingrecht

“Eén van de weinige zekerheden in het leven van de meeste mensen is het betalen van belastingen. De meeste mensen zijn daar ook niet op tegen, als je maar niet te veel hoeft te betalen. Maar wat is te veel? Wat het “fair share” aan belastingen is, zal door de verschillende actoren van het maatschappelijke speelveld verschillend worden ervaren en ingevuld. Deze actoren zijn met name belastingplichtigen (vertegenwoordigd door advocaten, belastingadviseurs, etc.), de overheid (Belastingdienst en het ministerie van Financiën) en de rechterlijke macht. De master Fiscaal recht aan de VU bereidt studenten voor om hun rol in dit speelveld op een goede en gedegen wijze te kunnen vervullen.”

Inge Tjeerdsma

Alumnus

“Na mijn opleiding Economie wilde ik me verbreden. De master Fiscaal recht geeft in één jaar een inhoudelijk sterke theoretische basis. Omdat veel docenten werkzaam zijn in de praktijk en er regelmatig college wordt gegeven door gastdocenten, sluit de master goed aan bij maatschappelijke discussies en ontwikkelingen. Er is dus een hele duidelijke link tussen theorie en praktijk. De master bereidt je daarom goed voor op de arbeidsmarkt.”

Toelating via Nederlands diploma

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Je bent toelaatbaar met een afgeronde universitaire juridische bachelor (Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht), met:

 • minimaal 9 EC aan (bedrijfs)economische vakken
 • Fiscaal Recht: tevens minimaal 9 EC aan Nederlands privaatrecht vakken
 • minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) of relevante werkervaring

Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt.

Voor VU-studenten Rechtsgeleerdheid geldt dat zij in ieder geval aan deze eisen voldoen als zij de minor Fiscaal recht hebben afgerond.

Heb je een andere academische juridische bachelor of twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie (toelatingscommissie.rechten@vu.nl).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Je bent toelaatbaar met een afgeronde universitaire bedrijfseconomische bachelor, bijvoorbeeld Accountancy of Bedrijfseconomie, met:

 • minimaal 9 EC aan Nederlands privaatrecht vakken
 • minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) of relevante werkervaring

Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt.

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie (toelatingscommissie.rechten@vu.nl).

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan (voorlopige) cijferlijst
 • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken

Andere niet-juridische universitaire bachelors bieden geen toegang tot deze master.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Een hbo-bachelordiploma biedt geen rechtstreekse toelating tot de master Fiscaal Recht. Toelating is wel mogelijk voor onderstaande hbo-bachelordiploma’s in combinatie met een relevant schakelprogramma (premaster). Daarbij gelden aanvullende toelatingseisen. Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt. 

Hbo-Rechten plus VU SchakelZoneRecht Fiscaal Recht
Het VU schakelprogramma wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit (OU). Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde hbo-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere hbo-opleidingen). Zie de procedure VU SchakelZoneRecht hieronder voor informatie over hoe je je kunt aanmelden. 

Bedrijfseconomische hbo plus premaster accountancy (niet VU)
De premaster moet toelating bieden tot de master Accountancy en tenminste de volgende onderdelen bevatten: 

 • minimaal 9 EC Nederlands privaatrecht (wo-niveau)
 • minimaal 9 EC (bedrijfs)economie (wo-niveau)

Daarnaast moet je beschikken over voldoende elementaire kennis van het belastingrecht, aantoonbaar via minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) op hbo of wo-niveau of via werkervaring.

De VU biedt zelf geen premaster accountancy aan. Toelating is niet automatisch, je moet toestemming vragen aan de toelatingscommissie (zie procedure niet-VU premaster hieronder).

Bedrijfseconomische hbo plus premaster fiscaal recht (niet VU)
De premaster moet toelating bieden tot de master Fiscaal Recht van een Nederlandse universiteit en tenminste de volgende onderdelen bevatten: 

 • minimaal 9 EC Nederlands privaatrecht (wo-niveau)
 • minimaal 9 EC (bedrijfs)economie (wo-niveau)

Daarnaast moet je beschikken over voldoende elementaire kennis van het belastingrecht, aantoonbaar via minimaal een inleidend vak belastingrecht (6 EC) op hbo of wo-niveau of via  werkervaring.

De VU biedt zelf geen premaster fiscaal recht aan voor studenten met een bedrijfseconomische hbo-bachelordiploma. Toelating is niet automatisch, je moet toestemming vragen aan de toelatingscommissie (zie procedure niet-VU premaster hieronder).

Procedure VU SchakelZoneRecht Fiscaal Recht
Je schrijft je bij de OU in voor het schakelprogramma. Je meldt je nog niet aan voor de master op Studielink. 

Het grootste deel van het schakelprogramma volg je aan de OU door middel van modules. Daarnaast volg je drie kopcursussen aan de VU: 

 • Bedrijfseconomie I - 6 EC 
 • Bedrijfseconomie II - 3 EC 
 • Schakelscriptie – 5 EC

Voor de kopcursussen aan de VU meld je je aan via contractonderwijs. Je kunt pas starten met de kopcursussen aan de VU als je minimaal 45 EC aan vakken van de OU hebt afgerond.

Ben je bijna klaar met het schakeltraject, meld je dan aan voor de master op Studielink: vóór 15 juli om op 1 september te starten en vóór 1 januari om op 1 februari te starten.

Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je van de Open Universiteit een eindcertificaat. Om toegelaten te worden, stuur je een scan (in PDF format) van het originele OU eindcertificaat naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl. Het certificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.

Procedure niet-VU premaster 
Voor een bedrijfseconomische hbo-opleiding plus een (bijna) afgeronde premaster accountancy of fiscaal recht vraag je aan de toelatingscommissie toestemming om te mogen worden toegelaten tot de master (toelatingscommissie.rechten@vu.nl).
Stuur de volgende bijlagen mee:

 • scan diploma hbo
 • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijsten (hbo + schakelprogramma)
 • inhoudelijke vakinformatie van je volledige schakelprogramma (alle vakken die je voor het schakelprogramma zult behalen)

De premaster moet voldoen aan de hierboven beschreven vereisten.

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

 

TOELATING VIA NEDERLANDS DIPLOMA / CORONA REGELING

Heb je jouw bachelor of schakeltraject op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch met de master starten. 

Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog afronden. Denk goed na of dit voor jou een studeerbare optie is. Twijfel je of je de extra studielast aankan? Vraag advies aan je studieadviseur. Je kunt er ook voor kiezen om in te stromen per 1 februari 2021. 

Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 

- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 

- je voldoet uiterlijk op 31 augustus 2020 aan de aanvullende toelatingseisen ten aanzien van Nederlands privaatrecht, (bedrijfs)economie en belastingrecht; én 

bij een juridische of bedrijfseconomische bachelor : 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding. 

bij HBO + premaster :

- je hebt minimaal 55 ec behaald van je schakeltraject, inclusief de schakelscriptie. 

Verder gelden de volgende afspraken: 

- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021; 

- voordat je met de masterscriptie kan beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond; 

- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat het toelatinggevend diploma (bacheloropleiding of schakeltraject ) formeel is afgerond; 

- heb je op 31 augustus 2021 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt. 

Verzoek indienen : 

Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door het formulier in te vullen.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is:

voor instroom per 1 september:15 juli
voor instroom per 1 februari:1 januari

Stappenplan

 1. Controleer of je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie toelatingseisen). Neem zo nodig contact op met de toelatingscommissie (toelatingscommissie.rechten@vu.nl).
 2. Meld je vóór de aanmelddeadline aan voor de master. Zie het stappenplan inschrijven voor een masteropleiding.
 3. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 4. Upload een scan van je gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst op VUnet (PDF). Dit geldt óók voor VU studenten. Op basis van je cijferlijst stelt de toelatingscommissie vast of je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen.
 5. Selecteer je specialisatie (afstudeerrichting) op VUnet en rond je aanmelding af.
 6. Als je de afstudeerrichting Indirecte Belastingen wilt volgen, moet je je naast de reguliere inschrijving via Studielink ook tijdig inschrijven via www.indirecttax.nl. Een aantal vakken wordt namelijk niet aan de VU, maar aan Tilburg University, Maastricht University en Universiteit Leiden gegeven (zie hierboven onder Inhoud studie). 
 7. Als je de afstudeerrichting Tax & Technology wilt volgen, moet je je naast de reguliere inschrijving via Studielink ook tijdig inschrijven via http://www.taxandtechnology.com/. Een aantal vakken wordt niet aan de VU, maar aan Tilburg University gegeven (zie hierboven onder Inhoud studie). 
 8. Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten. Je kunt de status van je aanmelding volgen op VUnet.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie

Toelatingseisen, toelatingsprocedure
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingmr. drs. Tj. Hoekstra (t.hoekstra@vu.nl)
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl


Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Toelating via internationaal diploma

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Je kunt je op basis van een universitaire juridische bachelor aanmelden, indien je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen:

 • minimaal 9 EC aan Nederlands privaatrecht vakken
 • minimaal 9 EC aan (bedrijfs)economische vakken
 • minimaal een inleidend vak Nederlands belastingrecht (6 EC) of relevante werkervaring

Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt.

Om toegelaten te worden heb je toestemming van de toelatingscommissie nodig (zie aanmeldprocedure).

De master Fiscaal Recht is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (via het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, NT2-II of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel EDUP of STRT).

Op basis van een juridische bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Vanwege de coronacrisis gelden mogelijk andere voorwaarden voor jouw toelating tot deze master. Bekijk de voorwaarden onder het kopje ‘Coronavirus: van bachelor naar master'.

Je kunt je op basis van een relevante universitaire bedrijfseconomische bachelor aanmelden, indien je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen:

 • minimaal 9 EC aan Nederlands privaatrecht vakken
 • minimaal 9 EC aan (bedrijfs)economische vakken
 • minimaal een inleidend vak Nederlands belastingrecht (6 EC) of relevante werkervaring

Deze aanvullende toelatingseisen zijn afgestemd op de vereisten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), waar je na afronding van de master toegang tot hebt.

Om toegelaten te worden heb je toestemming van de toelatingscommissie nodig (zie aanmeldprocedure).

De master Fiscaal Recht is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (via het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, NT2-II of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel EDUP of STRT).

Op basis van een andere academische bachelor of een bedrijfseconomische bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

Coronacrisis: extra informatie over de overgang van een bacheloropleiding naar de masteropleiding

Voor het academisch jaar 2020-2021 geldt dat het mogelijk is om onder voorwaarden met de masteropleiding te starten zonder een bacheloropleiding volledig afgerond te hebben. Het volgende is hierbij van toepassing:

 

TOELATING VIA INTERNATIONAAL DIPLOMA / CORONA REGELING

Ben je een student met een diploma van buiten de EER, dan kom je niet in aanmerking voor de corona regeling. 

Heb je binnen de EER je juridische of bedrijfseconomische academische bachelor op 1 september 2020 bijna afgerond, dan kan je onder voorwaarden mogelijk toch al met de master starten. 

Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2020-2021 alsnog (in je thuisland) afronden. Dit is een moeilijke combinatie. Wij raden daarom af om gebruik te maken van de regeling en in plaats daarvan je bachelor af te ronden en in te stromen per 1 februari 2021. 

Voor de regeling gelden de onderstaande voorwaarden: 

- je studievertraging is corona gerelateerd ; én 

- je voldoet op 31 augustus 2020 aan de taaleis Nederlands; én 

- je voldoet uiterlijk op 31 augustus 2020 aan de aanvullende toelatingseisen ten aanzien van Nederlands privaatrecht, (bedrijfs)economie en belastingrecht; én 

- je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding. 

Verder gelden de volgende afspraken: 

- deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2020-2021; 

- je verblijfsvergunning/visum is uiterlijk 31 augustus 2020 geregeld;

- voordat je met de masterscriptie kan beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond; 

- het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat je bacheloropleiding formeel is afgerond; 

- heb je op 31 augustus 2021 je bachelordiploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt. 

Verzoek indienen : 

Voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kan je uiterlijk 1 augustus 2020 een verzoek indienen bij toelatingscommissie.rechten@vu.nl om provisioneel toegelaten te worden. Stuur een scan mee van je officiële cijferlijst(en) waarmee je aantoont te voldoen.

Voldoe je pas in augustus aan de voorwaarden, vermeld dan wanneer je verwacht te voldoen. Je zult dit uiterlijk 31 augustus 2020 moeten aantonen via je officiële cijferlijst(en), tot die tijd houden we je verzoek in beraad.

Als je op 31 augustus 2020 niet kan voldoen aan de voorwaarden, dan heeft het geen zin om een verzoek in te dienen.


Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

voor instroom per 1 september:15 Juli
voor instroom per 1 februari:1 Januari

Stappenplan

 1. Controleer of je voor toelating in aanmerking komt (zie toelatingseisen).
 2. Zo ja, vraag toestemming aan de Toelatingscommissie (toelatingscommissie.rechten@vu.nl) om toegelaten te worden.  Stuur de volgende bijlagen mee:
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst (PDF)
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • bewijs Nederlandse taalvaardigheid
 3. Krijg je toestemming, meld je dan vóór de aanmelddeadline aan voor de master op Studielink. Zie de informatie voor internationale studenten.
 4. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 5. Upload een scan van je gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst op VUnet. Via je cijferlijst registreert de toelatingscommissie in je dossier dat je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen.
 6. Selecteer je specialisatie (afstudeerrichting) op VUnet en rond je aanmelding af.
 7. Als je de afstudeerrichting Indirecte Belastingen wilt volgen, moet je je naast de reguliere inschrijving via Studielink ook tijdig inschrijven via www.indirecttax.nl. Een aantal vakken wordt niet aan de VU, maar aan Tilburg University, Maastricht University en Universiteit Leiden gegeven (zie hierboven onder Inhoud Studie).
 8. Als je de afstudeerrichting Tax & Technology wilt volgen, moet je je naast de reguliere inschrijving via Studielink ook tijdig inschrijven via http://www.taxandtechnology.com/. Een aantal vakken wordt niet aan de VU, maar aan Tilburg University gegeven (zie hierboven onder Inhoud Studie).
 9. Daarna wordt je aanmelding verwerkt en ontvang je bericht of je bent toegelaten. Je kunt de status van je aanmelding volgen op VUnet.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Toelatingseisen, toelatingsprocedure
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Details opleidingmr. drs. Tj. Hoekstra (t.hoekstra@vu.nl)
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnetCentrale Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en activiteiten, overige vragencontact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor deze master.

Laurens van Schoonhoven

Alumnus, oud-voorzitter FSVU

“Tijdens het eerste college Belastingrecht 1 wist ik het eigenlijk al: ik ga de master Fiscaal recht volgen! In dit college werd het boxensysteem van de inkomstenbelasting behandeld. Een term die ik wel kende, maar voor dat college niet begreep. Het gaf me direct het gevoel dat ik iets bestudeerde dat er toe deed in de wereld van het geld. Want vergis je niet: fiscaal recht gaat over geld, geld en nog eens geld. Het is een bijzonder interessante opleiding, je ziet van leerstukken meteen het belang in. Eenmaal in het masterjaar kom je terecht in een hechte groep; je volgt elk college met dezelfde groep studenten. De studievereniging voor masterstudenten Fiscaal recht, FSVU, versterkt het groepsgevoel alleen maar. Iedereen kent elkaar, dus dat is ook een stimulans om met z'n allen actief te studeren.”

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;