Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Word een vakspecialist

In één master vakspecialist en leraar

Herinner jij je nog die leraar op de middelbare school die jou haarfijn kon uitleggen wanneer je present continuous moest gebruiken? Die leuke ezelsbruggetjes had voor Franse woordjes of jou inspireerde om meer boeken te gaan lezen? Dan snap jij hoe belangrijk een goede leraar is! Zo iemand blijft je je hele leven bij.

Ook zo’n goede leraar worden?
Voor de klas staan moet in je zitten, maar alleen met de juiste opleiding haal je alles uit jezelf. De educatieve master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen leidt je op tot eerstegraads leraar Engels, Frans, Nederlands of Latijn en Grieks

Dit maakt de opleiding uniek:
 • Academische vakopleiding, vakdidactiek en schoolpraktijk ineen.
 • Tweejarige masteropleiding zorgt ervoor dat je beslagen ten ijs komt.
 • Samenwerkingsverband met gerenommeerde middelbare scholen.
 • Veel aandacht voor onderwijsonderzoek, diversiteit en modern leraarschap. 
 • Direct toelaatbaar na je bachelor

Tegemoetkoming studiekosten
Je komt met deze studie in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van €3.000 in de studiekosten. Het ministerie van Onderwijs wil daarmee extra eerstegraads leraren laten opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

Introductie Master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Bij de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen gaat academische vorming in Engels, Frans, Nederlands of Grieks en Latijn, hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis. 

Eerste semester jaar 1  
In het eerste semester van jaar 1 volg je vakinhoudelijke cursussen op het gebied van Engels, Frans, Nederlands of GLTC (30 ects) met vakdidactische aandachtspunten.

Tweede semester jaar 1  
In het tweede semester van jaar 1 volg je vakdidactische cursussen en maak je kennis met de schoolpraktijk (30 ects).

Eerste semester jaar 2  
In het eerste semester van jaar 2 volg je zowel vakinhoudelijke cursussen (12 ec) als vakdidactische (18 ec).

Tweede semester jaar 2  
In het tweede semester van jaar 2 rond je jouw opleiding af. In een laatste praktijkvak (Praktijk 3- deel 2; 6 ec) kun je jouw competenties als docent uitbreiden met behulp van een stageperiode ofwel bij een ander schooltype (praktijkvergelijking) ofwel bij een andere onderwijsinstelling zoals een instelling voor volwassenenonderwijs. Je sluit af met een afstudeeronderzoek.

In de moderne (vreemde) talen dreigt een tekort aan academisch opgeleide leraren. Naar verwachting zul je met deze master op zak zeer goed je weg kunnen vinden in het Voorbereidend Hoger Onderwijs als leraar Engels, Frans, Nederlands of Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV). Maar ook functies in het educatieve of communicatieve werkveld zijn een optie.

Voor de schoolvakken GTC en LTC is al een tekort aan bevoegde leraren. Een baan in het Voorbereidend Hoger Onderwijs als leraar zul je naar verwachting zeer snel vinden. Daarnaast geldt ook voor deze specialisatie dat functies in het educatieve werkveld een optie zijn.

Wat kun je ermee worden? 

 • Eerstegraads VO-leraar Engels, Frans of Nederlands
 • Docent Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV)
 • Docent voor andere groepen dan VO-leerlingen zoals volwassenen
 • Taaltrainer
 • Docent in een mondiale context
 • Functies in het educatieve werkveld zoals bij uitgeverijen
 • Functies in het beroepenveld van de communicatie 

Vakinhoud en vakdidactiek 
Met deze masteropleiding hoef je nu niet meer eerst je vakopleiding af te maken om daarna een opleiding tot leraar te volgen. In twee jaar tijd word je, voor de schoolvakken Engels, Frans, Nederlands of LTC en GTC, tegelijkertijd vakinhoudelijk en –didactisch geschoold. Zo’n geïntegreerd curriculum heeft als voordeel dat je bij de vakinhoudelijke cursussen ook naar vakdidactische aandachtspunten kunt kijken. En vice versa.

Gerenommeerde middelbare scholen 
Om een goede leraar te worden moet je oefenen. De praktijk leer je uitgebreid kennen op gerenommeerde middelbare scholen. Onder de aangesloten opleidingsscholen vind je bijvoorbeeld het Vossius Gymnasium in Amsterdam en het Keizer Karel College in Amstelveen. Door middel van stages krijg je hier een uitstekende voorbereiding op de beroepspraktijk. 

Academisch leraarschap 
Als je academisch wordt opgeleid, beschik je uiteraard over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te staan. Maar je zult jezelf ook voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Onderwijsonderzoek vormt de basis van deze master. Daarnaast is er veel aandacht voor diversiteit en modern leraarschap. Zo ben je in staat om flexibel in te spelen op veranderende onderwijscontexten en leerbehoeften. 

Toelating & contact

Je wordt toegelaten tot de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen als je: 

 • een bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur, Franse Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Cultuur, Oudheidkunde met Latijn of GLTC hebt afgerond;       
 • een brede bacheloropleiding in de Letteren/Geesteswetenschappen hebt voltooid. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je in je brede opleiding voldoende kennis hebt opgedaan van alle onderdelen van de taal van jouw schoolvak. Je moet dus voldoende vakken hebben gevolgd in de letterkunde, taalkunde en taalvaardigheid/taalbeheersing van de taal waarin je je wilt specialiseren. Meestal zul je daarvoor in je brede bacheloropleiding een variant van een ‘schoolvakminor’ hebben voltooid.

Als je nog niet aan deze eisen voldoet, ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. De toelatingscommissie kan een op maat gemaakt premasterprogramma voorschrijven om vakinhoudelijke deficiënties weg te werken.

Wie toegelaten wil worden tot de Master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen (120 studiepunten), moet zich uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen.

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie de gekozen specialisatie in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.


Heb je vragen? Die willen we graag voor je beantwoorden. Je hoeft alleen even een e-mail te sturen naar de opleidingsdirecteur dr. Margreet Onrust (m.g.onrust@vu.nl). 
Ook kun je een brochure aanvragen

VU Masteravond

 • Zaterdag 9 maart

Meer informatie en aanmelden

Voorlichtingsbijeenkomsten Lerarenopleidingen

 • Donderdag 7 maart van 19.30 - 21.00 uur
 • Dinsdag 9 april van 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden via: studiekeuze.fgb@vu.nl

Meelopen met een student
Wil je meer weten over de lerarenopleiding? Ga dan met een student mee naar college. De meeloopdag vindt plaats op maandag 11 maart van 08.30 tot 15.00 uur.
Aanmelden via: studiekeuze.fgb@vu.nl


Premasterprogramma voor HBO-studenten

Van tweede- naar eerstegraads leraar 
Ben jij bijna klaar met je HBO-lerarenopleiding of ben je al een bevlogen tweedegraads leraar Nederlands, Engels of Frans die iedere dag met veel plezier voor de klas staat? Door een eerstegraads bevoegdheid te behalen kun je nog beter worden in wat je al zo graag doet: leerlingen inspireren en in hun ontwikkeling begeleiden. Wil jij werken aan je professionele kwaliteiten én aan de kwaliteit van het schoolvak Nederlands, Engels of Frans? Zet dan de eerste stap met de premaster Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen! 


Toegang tot vernieuwende educatieve master  

Tweedegraadsbevoegden in Nederlands (HBO-lerarenopleiding) kunnen met een pakket van 30 ec aan vakken instromen in de tweejarige master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen: hét traject waarmee je eerstegrader wordt. De premaster is gewoon goed te combineren met je werk als je al voor de klas staat. 

Premasterprogramma Nederlands 

Naam vakperiode ecstudievorm
Acva premaster13zelfstudie
De grenzen van de literatuur 1920-heden 26Leeslijst met begeleiding
Literaire analyse36blended
De grenzen van de literatuur 1920-heden, verzwaring2/31,5zelfwerkzaamheid
Methoden van empirisch onderzoek46college
Van woord tot zin56college
Verzwaring van woord tot zin5,61,5zelfwerkzaamheid
  30                                         

Duur: 1 jaar 
Taal: Nederlands Toegang tot vernieuwende educatieve master
 
Tweedegraadsbevoegden in Engels (HBO-lerarenopleiding) kunnen met een pakket van 30 ec aan vakken instromen in de tweejarige master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen: hét traject waarmee je eerstegrader wordt. Bij diverse vakken zal de taalvaardigheid Engels worden getoetst. Daarnaast is een instaptoets taalvaardigheid Engels verplicht. De premaster is goed te combineren met je werk als je al voor de klas staat.

Premasterprogramma Engels 

Naam vakperiodeecstudievorm
Acva premaster13zelfstudie
American Literature 1914-present  26college
Genre, literature and analysis (blended learning)  36blended
American Literature 1914-present, verzwaring2/31,5zelfwerkzaamheid
Methoden van empirisch onderzoek46college
Advanced language skills (blended)56Blended versie
Verzwaring advanced language skills5,61,5zelfwerkzaamheid
  30 

Duur
: 1 jaar 
Taal: Nederlands (uiteraard spreek je veel Engels) 

Toegang tot vernieuwende educatieve master 
Tweedegraadsbevoegden in Frans (HBO-lerarenopleiding) kunnen met een pakket van 30 ec aan vakken instromen in de tweejarige master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen: hét traject waarmee je eerstegrader wordt. Bij diverse vakken zal de taalvaardigheid Frans worden getoetst. Daarnaast is een instaptoets taalvaardigheid Frans verplicht. De premaster is gewoon goed te combineren met je werk als je al voor de klas staat. 

Premasterprogramma Frans 

Naam vakperiodeecstudievorm
Acva premaster13zelfstudie
Vak Letterkunde Frans  26college
Analyse littéraire  36zelfstudie
Verzwaring vak Letterkunde Frans2/31,5zelfwerkzaamheid
Methoden van empirisch onderzoek46college
Vak Taalkunde Frans  56college
Verzwaring vak Taalkunde Frans5,61,5zelfwerkzaamheid
  30 


Duur
: 1 jaar 
Taal: Nederlands (uiteraard spreek je veel Frans) 

Wie toegelaten wil worden tot de Premaster Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen, moet zich uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink.

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Premaster Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Overview Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen (2 jaar): Frans, Engels, Nederlands of Latijn en Grieks

Taal

Dutch

Duur

2 jaar

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Specialisaties

Frans, Engels, Nederlands of Latijn en Grieks

Interessegebied

Art, Culture and History
Language and Communication