Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Word een vakspecialist

In één master vakspecialist en leraar

Herinner jij je nog die leraar op de middelbare school die jou haarfijn kon uitleggen wanneer je present continuous moest gebruiken? Die leuke ezelsbruggetjes had voor Engelse woordjes of jou inspireerde om meer boeken te gaan lezen? Dan snap jij hoe belangrijk een goede leraar is! Zo iemand blijft je je hele leven bij.

Ook zo’n goede leraar worden?
Voor de klas staan moet in je zitten, maar alleen met de juiste opleiding haal je alles uit jezelf. De educatieve master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen leidt je op tot eerstegraads leraar Engels, Nederlands of Latijn en Grieks.

Dit maakt de opleiding uniek:

 • Academische vakopleiding, vakdidactiek en schoolpraktijk ineen.
 • Tweejarige masteropleiding zorgt ervoor dat je beslagen ten ijs komt.
 • Samenwerkingsverband met gerenommeerde middelbare scholen.
 • Veel aandacht voor onderwijsonderzoek, diversiteit en modern leraarschap.
 • Direct toelaatbaar na je bachelor.

Introductie Master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen

Bij de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen gaat academische vorming in Engels, Nederlands of Grieks en Latijn, hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis. 

Eerste semester jaar 1  
In het eerste semester van jaar 1 volg je vakinhoudelijke cursussen op het gebied van Engels, Nederlands of GLTC (30 ec) met vakdidactische aandachtspunten.

Tweede semester jaar 1  
In het tweede semester van jaar 1 volg je vakdidactische cursussen en maak je kennis met de schoolpraktijk (30 ec).

Eerste semester jaar 2  
In het eerste semester van jaar 2 volg je zowel vakinhoudelijke cursussen (12 ec) als vakdidactische (18 ec).

Tweede semester jaar 2  
In het tweede semester van jaar 2 rond je jouw opleiding af. In een laatste praktijkvak (Praktijk 3- deel 2; 6 ec) kun je jouw competenties als docent uitbreiden met behulp van een stageperiode ofwel bij een ander schooltype (praktijkvergelijking) ofwel bij een andere onderwijsinstelling zoals een instelling voor volwassenenonderwijs. Je sluit af met een afstudeeronderzoek.

In de moderne (vreemde) talen dreigt een tekort aan academisch opgeleide leraren. Naar verwachting zul je met deze master op zak zeer goed je weg kunnen vinden in het Voorbereidend Hoger Onderwijs als leraar Engels, Nederlands of Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV). Maar ook functies in het educatieve of communicatieve werkveld zijn een optie.

Voor de schoolvakken GTC en LTC is al een tekort aan bevoegde leraren. Een baan in het Voorbereidend Hoger Onderwijs als leraar zul je naar verwachting zeer snel vinden. Daarnaast geldt ook voor deze specialisatie dat functies in het educatieve werkveld een optie zijn.

Wat kun je ermee worden?

 • Eerstegraads VO-leraar Engels, Nederlands of Grieks/Latijn
 • Docent Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV)
 • Docent voor andere groepen dan VO-leerlingen zoals volwassenen
 • Taaltrainer
 • Docent in een mondiale context
 • Functies in het educatieve werkveld zoals bij uitgeverijen
 • Functies in het beroepenveld van de communicatie

Vakinhoud en vakdidactiek 
Met deze masteropleiding hoef je nu niet meer eerst je vakopleiding af te maken om daarna een opleiding tot leraar te volgen. In twee jaar tijd word je, voor de schoolvakken Engels, Nederlands of LTC en GTC, tegelijkertijd vakinhoudelijk en –didactisch geschoold. Zo’n geïntegreerd curriculum heeft als voordeel dat je bij de vakinhoudelijke cursussen ook naar vakdidactische aandachtspunten kunt kijken. En vice versa.

Gerenommeerde middelbare scholen 
Om een goede leraar te worden moet je oefenen. De praktijk leer je uitgebreid kennen op gerenommeerde middelbare scholen. Onder de aangesloten opleidingsscholen vind je bijvoorbeeld het Vossius Gymnasium in Amsterdam en het Keizer Karel College in Amstelveen. Door middel van stages krijg je hier een uitstekende voorbereiding op de beroepspraktijk. 

Academisch leraarschap 
Als je academisch wordt opgeleid, beschik je uiteraard over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te staan. Maar je zult jezelf ook voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Onderwijsonderzoek vormt de basis van deze master. Daarnaast is er veel aandacht voor diversiteit en modern leraarschap. Zo ben je in staat om flexibel in te spelen op veranderende onderwijscontexten en leerbehoeften. 

Toelating & contact

Je wordt toegelaten tot de master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen als je: 

 • een bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Cultuur, Oudheidkunde met Latijn of GLTC hebt afgerond;       
 • een brede bacheloropleiding in de Geesteswetenschappen hebt voltooid. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je in je brede opleiding voldoende kennis hebt opgedaan van alle onderdelen van de taal van jouw schoolvak. Je moet dus voldoende vakken hebben gevolgd in de letterkunde, taalkunde en taalvaardigheid/taalbeheersing van de taal waarin je je wilt specialiseren. Meestal zul je daarvoor in je brede bacheloropleiding een variant van een ‘schoolvakminor’ hebben voltooid.

Als je nog niet aan deze eisen voldoet, ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. De toelatingscommissie kan een op maat gemaakt premasterprogramma voorschrijven om vakinhoudelijke deficiënties weg te werken.

Wie toegelaten wil worden tot de masteropleiding Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen (120 studiepunten), moet zich uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen.

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie de gekozen specialisatie in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.


Voor vragen over deze masteropleiding, neem contact op met de coordinator:

Dr. Anna Kaal
+31 20 59 89979
aa.kaal@vu.nl

Voor algemene vragen, stuur een mail naar contact@vu.nl. Ook kun je een brochure aanvragen.

Mastervoorlichting
Een paar keer per jaar organiseert de VU een Masterdag of - avond. Kom dan langs en ontdek de perfecte masteropleiding voor jou!

We houden ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Kijk voor een overzicht op vu.nl/lerarenopleiding

Proefstuderen
Wil je meer weten over de lerarenopleiding? Volg een speciaal hoor- of werkcollege van de opleiding. Meer informatie over Proefstuderen. Aanmelden kan ook via: lerarenopleidingen@vu.nl.

Premasterprogramma voor HBO-studenten

Van tweede- naar eerstegraads leraar
Ben jij bijna klaar met je HBO-lerarenopleiding of ben je al een bevlogen tweedegraads leraar Nederlands of Engels die iedere dag met veel plezier voor de klas staat? Door een eerstegraads bevoegdheid te behalen kun je nog beter worden in wat je al zo graag doet: leerlingen inspireren en in hun ontwikkeling begeleiden. Wil jij werken aan je professionele kwaliteiten én aan de kwaliteit van het schoolvak Nederlands of Engels? Zet dan de eerste stap met de premaster Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen!

Wie toegelaten wil worden tot de Premaster Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen, moet zich uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink.

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Premaster Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Overview Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen (2 jaar)

Taal

Dutch

Duur

2 jaar

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Specialisaties

Engels, Nederlands of Latijn en Grieks

Interessegebied

Art, Culture and History
Language and Communication

;