Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakspecialist en leraar
Een goede leraar inspireert je voor de rest van je leven. Omdat hij of zij geweldig kan vertellen, goed luistert, of motiveert.  Als moderne leraar weet je wat leerlingen beweegt. In de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen word je opgeleid voor de toekomst.

Lesgeven is spannend en uitdagend. Voor de klas kun je het beste uit jezelf halen. Met deze tweejarige master word ook jij een goede leraar Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.

Dit maakt de opleiding uniek:
 • Vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden.
 • Vakinhoud wordt afgestemd op vooropleiding en eisen gesteld aan leraarschap.
 • Samenwerkingsverband met gerenommeerde middelbare scholen.
 • Veel aandacht voor onderwijsonderzoek, ICT-vaardigheden en diversiteit in de klas.
 • Direct toelaatbaar na je bachelor. 

Tegemoetkoming studiekosten
Als je voldoet aan de daarvoor geldende regels, kom je in aanmerking voor verlengde studiefinanciering. Ook is er een regeling voor tegemoetkoming in de kosten als je geen studiefinanciering meer ontvangt. Tenslotte is er de Lerarenbeurs. Meer informatie hierover vind je op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bij deze master gaat academische vorming in één van de Mens- en Maatschappijwetenschappen (Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen), hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis.

Eerste semester jaar 1  
Je volgt naast didactische vakken vakinhoudelijke cursussen op het gebied van geschiedenis, economie, management en organisatie, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (24 EC*). Hierin is ook aandacht voor intervisie en methoden en technieken van onderwijskundig onderzoek.

Tweede semester jaar 1  

Je volgt didactische cursussen en maak je kennis met de schoolpraktijk door 3 dagen in de week stage te lopen op een school (30 EC).

Eerste semester jaar 2  

Je volgt zowel vakinhoudelijke cursussen (12 EC*) als vakdidactische cursussen en loopt stage op een school (18 EC). Er is ook aandacht voor ICT in het onderwijs.

Tweede semester jaar 2  

Je rondt je opleiding af. Deze periode staat geheel in het teken van het afronden van stage en afstudeeronderzoek.

* Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er meer dan wel minder keuzevakken. Dit hangt ook af van de vooropleiding.

Bovenstaande is hieronder samengevat.

programma

programma2

Bekijk hier het jaarschema

Hier vind je de studiegids van de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

 

De komende jaren ontstaat een tekort aan academisch opgeleide leraren. Met de kennis en vaardigheden die je tijdens deze master opdoet, kun je goed terecht in de onder- en bovenbouw van het Voorbereidend Hoger Onderwijs. Je leert hoe je mensen vanuit inhoud kunt motiveren en hoe je ze aan het werk zet. Dat komt ook buiten het onderwijs goed van pas. Een baan als leraar in het Voorbereidend Hoger Onderwijs zul je naar verwachting zeer snel vinden. Ook andere functies in het educatieve werkveld zijn voor jou een optie.

Wat kun je worden? 

 • Eerstegraads VO-leraar Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.
 • Docent voor andere groepen dan VO-leerlingen, zoals volwassenen (bijvoorbeeld HBO)*.
 • Docent in een mondiale context*.
 • Functies in het educatieve werkveld zoals bij de uitgeverijen*.
 • Functies in het beroepenveld van de communicatie*.
 • Managementfuncties in de private en publieke sector.
 • Coach of trainer.
Vakinhoud en vakdidactiek 
Met de komst van deze masteropleiding hoef je niet meer eerst je vakopleiding af te maken om daarna een opleiding tot leraar te volgen. In twee jaar tijd word je, voor de schoolvakken Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, tegelijkertijd vakinhoudelijk en –didactisch geschoold. Zo’n geïntegreerd curriculum heeft als voordeel dat je bij de vakinhoudelijke cursussen ook naar vakdidactische aandachtspunten kunt kijken. En vice versa. Daarnaast kun je inhoudelijke vakken kiezen die het beste passen bij jouw schoolvak. Zo ben je optimaal voorbereid op het leraarschap.

Gerenommeerde middelbare scholen 
Om een goede leraar te worden moet je oefenen. De praktijk leer je uitgebreid kennen op gerenommeerde middelbare scholen. Onder de aangesloten opleidingsscholen vind je bijvoorbeeld het Vossius Gymnasium in Amsterdam en het Keizer Karel College in Amstelveen. Door middel van intensieve stages krijg je hier een uitstekende voorbereiding op de beroepspraktijk.

Academisch leraarschap 
Als je academisch wordt opgeleid, beschik je uiteraard over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te staan. Maar je zult jezelf ook voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Onderwijsonderzoek vormt de basis van deze master. Daarnaast is er veel aandacht voor diversiteit in de klas, ICT in het onderwijs en blended learning. Zo ben je in staat om flexibel in te spelen op veranderende onderwijscontexten en leerbehoeften.

Overview Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar)

LANGUAGE OF INSTRUCTION

Dutch

DURATION

2 jaar

APPLICATION DEADLINE

1 juni

START DATE

1 september

STUDY TYPE

Full-time

SPECIALIZATIONS

Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie, Godsdienst en Levensbeschouwing  of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

FIELD OF INTEREST

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences
Art, Culture and History
Religion
Language and Communication

Toelating tot de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen is afhankelijk van de gewenste afstudeerrichting.

Afstudeerrichting                
Bacheloropleidingen                   
Leraar VHO maatschappijleer en maatschappijwetenschappen  
Politicologie                                                                            
Sociologie
Bestuurs- & Organisatiewetenschap
Culturele antropologie
Communicatiewetenschap                                    
Leraar VHO geschiedenis
Geschiedenis
Leraar VHO godsdienst & levensbeschouwing
Theologie en Religiewetenschappen
Leraar VHO economie
Economie en Bedrijfseconomie - track Economics    
Leraar VHO bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid                                   
Economie en Bedrijfseconomie - track Marketing of track Accounting of track Finance
Bedrijfskunde
International Business Administration

Als je nog niet aan deze eisen voldoet, ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. De toelatingscommissie kan een op maat gemaakt premasterprogramma voorschrijven om vakinhoudelijke deficiënties weg te werken.

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:   

• Motivatie.
• CV.
• Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master.
• Officiële omschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating   

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

De toelatingscommissie beoordeelt je verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.


Wie toegelaten wil worden tot de Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, moet zich uiterlijk 31 mei aanmelden via Studielink en VUnet.

Deadlines 
 • 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. indienen toelatingsverzoek.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld). 

Heb je vragen? Stuur een mail naar toelating.fsw@vu.nl.

VU Masteravond

 • Dinsdag 4 december 2018

Meer informatie en aanmelden

Voorlichtingsbijeenkomsten Lerarenopleidingen

 • Voorjaar 2019

Meelopen met een student
Wil je meer weten over de lerarenopleiding? Ga dan met een student mee naar college.
Aanmelden: studiekeuze.fsw@vu.nl.