Criminologie

Opsporing én interventie

Opsporing én interventie

Hoe kunnen we criminelen beter opsporen en op het rechte pad brengen? In de masteropleiding Criminologie van de VU leer je criminologische kennis te gebruiken voor de preventie en bestrijding van criminaliteit. De opleiding is bij uitstek dadergericht. Je kunt je richten op de opsporing van criminelen (Opsporingscriminologie) of de beëindiging van criminele carrières (Interventiecriminologie). De master Criminologie biedt daarmee een gedegen voorbereiding op twee domeinen van de arbeidsmarkt voor criminologen: dat van politie en veiligheidszorg en dat van gedragsinterventies en de dadergerichte aanpak.

Je verdiept je in actuele ontwikkelingen met concrete kennis van de opsporing van criminaliteit en de zorg voor een veilige samenleving. Naast wetenschappelijke inzichten om daders op te sporen leer je ook slimme technieken voor het voorkómen van misdrijven. Er is niet alleen aandacht voor het werk van de politie, maar ook voor de verschuiving naar private actoren in de veiligheidszorg en de opsporing.

Vraag hier je brochure aan

Twee afstudeerrichtingen

Onder de afstudeerrichtingen lees je meer, onder andere over het programma, de vakken, de toelatingseisen, het aanmeldproces en de beroepsperspectieven.

 
Na een succesvolle afronding van het masterprogramma ben je Master of Science (MSc).

Overview Criminologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Toelatingseisen


Interessegebied

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

TwitterVolg 'VU Criminologie' op Twitter!
FacebookLike 'VU School of Criminology' op Facebook!

Toelating & contact

De master Criminologie hanteert een extra toelatingseis. Dat betekent dat je naast een relevant bachelordiploma ook aan deze eis moet voldoen om toegelaten te worden. De eis houdt in dat je naast het sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein ook op criminologisch terrein over voldoende kennis moet beschikken.

Kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein moet blijken uit je vooropleiding. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets op vrijdag 8 juni 2018. Deze toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst.

Wat heb je nodig om in aanmerking te komen voor toelating tot de master Criminologie:

  • een bachelordiploma Criminologie, behaald aan een erkende Nederlandse Universiteit. Studenten met een bachelor Criminologie zijn op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein en criminologisch terrein eerder getoetst en krijgen om die reden een vrijstelling voor de extra toelatingseis.
  • of een universitair bachelordiploma in de Sociologie, Psychologie of Pedagogische wetenschappen behaald aan de VU, mits je kunt aantonen over voldoende kennis op criminologisch terrein te beschikken. Daartoe dien je in juni aan de toelatingstoets deel te nemen. Wanneer je voor alle drie de onderdelen een voldoende haalt, word je toegelaten.
  • Heb je een universitair bachelordiploma in de Sociologie, Psychologie of Pedagogische wetenschappen behaald buiten de VU of een WO-bachelor in de sociale of gedragswetenschappen anders dan bovenstaande WO-bachelors, dan dien je in een vroeg stadium een verzoek tot toelating in te dienen bij de toelatingscommissie van de faculteit.
    Dit verzoek dient de volgende bijlagen te bevatten: scan diploma, scan gewaarmerkte cijferlijst en inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding. De toelatingscommissie toetst of je over voldoende statistische, sociaal- dan wel gedragswetenschappelijke kennis beschikt. Mocht je verzoek worden gehonoreerd dan mag je vervolgens deelnemen aan de toelatingstoets. Wanneer je voor alle drie de onderdelen een voldoende haalt, word je toegelaten.


Toelatingstoets

Procedure: Meld je aan voor de opleiding via Studielink. Na de aanmelddeadline van 1 juni ontvang je een uitnodiging per mail. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult.

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

  • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2014) Actuele criminologie (9e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Bijleveld, C.C.J.H. (2013) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (6e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2015) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (6e druk) Den Haag: WoltersKluwer.


Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Een hbo-diploma geeft geen toegang tot de masteropleiding Criminologie. De VU biedt geen premastertraject Criminologie aan.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingseisen/Toelatingsaanvraag indienentoelatingscommissie.rechten@vu.nl
Overige vragen?
contact@vu.nl


Bekijk de laatste Masterdag-presentatie van Criminologie.