Criminologie

Opsporing én interventie

Opsporing én interventie

Hoe kunnen we criminelen beter opsporen en op het rechte pad brengen? In de masteropleiding Criminologie van de VU leer je criminologische kennis te gebruiken voor de preventie en bestrijding van criminaliteit. De opleiding is bij uitstek dadergericht. Je kunt je richten op de opsporing van criminelen (Opsporingscriminologie) of de beëindiging van criminele carrières (Interventiecriminologie). De master Criminologie biedt daarmee een gedegen voorbereiding op twee domeinen van de arbeidsmarkt voor criminologen: dat van politie en veiligheidszorg en dat van gedragsinterventies en de dadergerichte aanpak.

Je verdiept je in actuele ontwikkelingen met concrete kennis van de opsporing van criminaliteit en de zorg voor een veilige samenleving. Naast wetenschappelijke inzichten om daders op te sporen leer je ook slimme technieken voor het voorkómen van misdrijven. Er is niet alleen aandacht voor het werk van de politie, maar ook voor de verschuiving naar private actoren in de veiligheidszorg en de opsporing.

Vraag hier je brochure aan

Twee afstudeerrichtingen

Onder de afstudeerrichtingen lees je meer, onder andere over het programma, de vakken, de toelatingseisen, het aanmeldproces en de beroepsperspectieven.

 
Na een succesvolle afronding van het masterprogramma ben je Master of Science (MSc).

Overview Criminologie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

TwitterVolg 'VU Criminologie' op Twitter!
FacebookLike 'VU School of Criminology' op Facebook!

Toelating via Nederlands diploma

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Studenten met een bachelor Criminologie van een Nederlandse universiteit hebben voldoende kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein en zijn op criminologisch terrein eerder getoetst. Zij krijgen om die reden een vrijstelling voor de toelatingstoets en zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de master.

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. Kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein moet blijken uit een relevante universitaire bachelor. Relevante universitair bachelordiploma's zijn Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen. 

De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets. Wanneer je voor alle onderdelen van de toets een voldoende haalt, ben je toelaatbaar tot de master. VU studenten met een relevante bachelor kunnen deelnemen aan de toelatingstoets.

Heb je een relevante bachelor van een andere universiteit, of een universitaire bachelor in de sociale of gedragswetenschappen anders dan hierboven genoemd, dan moet je vooraf toestemming vragen aan de toelatingscommissie om de toelatingstoets te maken. Zie aanmeldprocedure. Andere academische bachelors bieden geen toestemming  tot deze master, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor Rechtsgeleerdheid. 

Toelatingstoets op 14 juni 2019
De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst. 

Literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

 • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2018) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Bijleveld, C.C.J.H. (2018) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2018) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Een hbo-diploma geeft geen toegang tot de master Criminologie. De VU biedt geen premastertraject Criminologie aan.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. de aanmelddeadline is 1 juni.

Stappenplan

 1. Ben je op basis van je bachelordiploma Criminologie vrijgesteld van de toelatingstoets, dan kun je je direct aanmelden voor de master op Studielink. 
 2. Heb je je bachelordiploma in de Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen behaald aan de VU, dan word je direct toegelaten tot de toelatingstoets in juni. Je kunt je aanmelden voor de master.
 3. In alle andere gevallen dien je in een vroeg stadium een verzoek tot toelating tot de toelatingstoets in bij de toelatingscommissie van de faculteit. Stuur de volgende bijlagen mee:
  • Scan of diploma of inschrijfbewijs
  • Scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst (PDF)
  • inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
 4. De toelatingscommissie toetst of je over voldoende statistische, sociaal- dan wel gedragswetenschappelijke kennis beschikt. Mocht je verzoek worden gehonoreerd dan mag je vervolgens deelnemen aan de toelatingstoets. Je kunt je aanmelden voor de master. 
 5. Meld je vóór 1 juni aan. In het stappenplan lees je wat je moet doen.
 6. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 7. Selecteer je specialisatie (opsporings- of interventiecriminologie) op VUnet en rond je aanmelding af.
 8. Sta je op 1 juni aangemeld voor de master en ben je toegelaten tot de toelatingstoets, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met tijd en locatie en andere details per mail in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met selectiecriminologie@vu.nl
 9. Wanneer je voor alle drie de onderdelen van de toelatingstoets een voldoende haalt, word je toegelaten.
 10. Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master. 

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie. 

Toelatingseisen/Toelatingsproceduretoelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/ Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via Studielink en VUnet Studentenbalie
Voorlichtingsdagen en -activiteiten, overige vragencontact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen van deze master.

Toelating via internationaal diploma

De master Criminologie hanteert naast de algemene toelatingseis, dat je over voldoende academische kennis moet beschikken op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein een extra toelatingseis ten aanzien van voldoende kennis op criminologisch terrein. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets.

Studenten met een internationale bachelor Criminologie sturen een verzoek tot toelating naar de toelatingscommissie. Zij worden niet automatisch vrijgesteld van de toelatingstoets.

De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Voor de master Criminologie dien je te beschikken over een relevante universitaire bachelor (Sociologie, Psychologie of Pedagogische Wetenschappen) en moet je de toelatingstoets behalen. Vraag tijdig toestemming aan de toelatingscommissie om de toelatingstoets te mogen maken (zie aanmeldprocedure).

Op basis van een andere academische bachelor of een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar, ook niet als je een minor in Criminologie hebt afgerond. Dit geldt ook voor juridische bachelors.
De master Criminologie is een Nederlandstalige master. Je moet aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken (vergelijkbaar met 6 vwo voor Nederlandstalige diploma's, bijvoorbeeld via het CNaVT examen PAT of PTHO, en NT2 II voor niet-Nederlandstalige diploma's).

Toelatingstoets op 14 juni 2019
De toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst.

Literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

 • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2014) Actuele criminologie (10e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Bijleveld, C.C.J.H. (2013) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (7e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2015) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht’ als bij het maken van de toelatingstoets is een recente wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande. Ook de Ars Aequi wetseditie Strafrecht & Strafvordering is toegestaan.

Voorbeeld toelatingstoets
Voorbeeld toelatingstoets met antwoorden

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadline is 1 juni

Stappenplan

 1. Heb je op basis van je internationale bachelordiploma Criminologie recht op vrijstelling van de toelatingstoets, stuur dan een verzoek daarvoor naar de toelatingscommissie. 
 2. Stuur anders in een vroeg stadium een verzoek tot toelating tot de toelatingstoets.
 3. Stuur je verzoek naar de toelatingscommissie van de faculteit. Stuur de volgende bijlagen mee:  
  • scan diploma of inschrijfbewijs
  • scan gewaarmerkte officiële (voorlopige) cijferlijst (PDF)
  • inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
 4. De toelatingscommissie toetst of je over voldoende statistische, sociaal- dan wel gedragswetenschappelijke kennis beschikt. 
 5. Meld je vóór 1 juni aan voor de master via Studielink. In het stappenplan lees je wat je moet doen.
 6. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 7. Selecteer je specialisatie (opsporings- of interventiecriminologie) op VUnet en rond je aanmelding af.
 8. Sta je op 1 juni aangemeld voor de master en ben je toegelaten tot de toelatingstoets, dan ontvang je automatisch een uitnodiging met tijd en locatie en andere details per mail in de week na 1 juni. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult bij Studielink. Heb je vlak voor de toets nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met selectiecriminologie@vu.nl.
 9. Wanneer je voor alle drie de onderdelen van de toelatingstoets een voldoende haalt, word je toegelaten.
 10. Binnen 3 weken na de toets hoor je of je bent toegelaten tot de master. 

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie. 

Toelatingseisen/ Toelatingsprocedure toelatingscommissie.rechten@vu.nl (Rianne van Empelen/ Anneke de Laaf)
Details opleidingcontact@vu.nl
Collegeld, aanmelden via Studielink en VUnetStudentenbalie
Voorlichtingsdagen en -activiteiten, overige vragen contact@vu.nl

Open dagen
Elk jaar organiseert de VU in december een Masteravond en in maart een Masterdag. Op deze dagen kun je een voorlichtingsronde bijwonen van deze master.

;