Communicatiewetenschap

Communicatie en media in de samenleving

Welke rol spelen ‘alternatieve feiten’ bij de keuze om kinderen wel of niet in te enten? Hoe helpt webcare organisaties bij het omgaan met negatieve publiciteit? Wat is het geheim van de succesvolste vloggers? Tijdens de master Communicatiewetenschap doe je actueel onderzoek.

Steeds meer mensen delen informatie en beïnvloeden de beeldvorming van bijvoorbeeld bedrijven, merken of politieke partijen. Veel organisaties weten niet goed hoe ze met deze verandering moeten omgaan. Daarom is er steeds meer vraag naar communicatie-experts. Als Communicatiewetenschapper aan de VU analyseer je de veranderende communicatieprocessen en zoek je naar oplossingen.

De master Communicatiewetenschap koppelt wetenschappelijk onderzoek aan actuele vraagstukken, zoals de opkomst van sociale media. Je doet zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek en analyseert communicatieprocessen op academisch niveau.

In het kort

 • Je kiest één van de vier afstudeerrichtingen:
  - Mediapsychologie
  - Corporate communicatie en nieuwe media
  - Marketing en gezondheidsvoorlichting
  - Politieke communicatie
 • Je vult de gekozen afstudeerrichting aan met een keuzevak
 • Je volgt één methodologisch onderzoeksvak: Multivariate Analyse
 • Je doet onderzoek voor een externe stakeholder bij Science for Impact 2
 • Je schrijft individueel je masterthesis

Bekijk het jaarschema

Voertaal
De voertaal van de opleiding is Nederlands, maar een aantal vakken en veel literatuur zijn in het Engels.

Je kiest één van de vier afstudeerrichtingen en duikt in het onderwerp dat jou het meest interesseert. Hierdoor ben je goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het veld.

Politieke communicatie
Hoe strijden bedrijven of politieke partijen om de gunst van de consument of kiezer? Je onderzoekt uitgekiende campagnes en de vorming van nieuws in traditionele- en sociale media. Hiervoor maak je gebruik van big data.

Mediapsychologie
Hoe beïnvloeden psychologische processen de mediagebruiker? Neemt cyberpesten toe door sociale media en agressie door het spelen van gewelddadige online games? Je onderzoekt de positieve kanten van mediagebruik, maar ook problematische maatschappelijke gevolgen.

Marketing en gezondheidsvoorlichting
Hoe beïnvloedt communicatie het koopgedrag van consumenten? Je onderzoekt wat voor invloed merkpositionering heeft en hoe je sociale media als marketingkanaal inzet. Daarnaast ontdek je hoe je met gezondheidscampagnes het gedrag van mensen kunt verbeteren.

Corporate communicatie en nieuwe media
Hoe gaat communicatie van, met en binnen organisaties in zijn werk? Heeft internetgebruik door medewerkers ook problematische gevolgen? En hoe gebruik je online PR? Je bestudeert hoe organisaties interne communicatie inzetten om medewerkers te beïnvloeden en hoe PR-activiteiten bijdragen aan het beeld van de organisatie in de maatschappij. Speciale aandacht gaat uit naar nieuwe media.
Sterke koppeling onderzoek en maatschappij
Als masterstudent Communicatiewetenschap word je uitgedaagd om problemen in de samenleving op te lossen. Je doet onderzoek in opdracht van een bedrijf of organisatie dat met een communicatie probleem zit. Op basis van een wetenschappelijke analyse formuleer je een concreet advies of interventie. Voor externe stakeholders blijkt dit zeer nuttig: veel van deze adviezen zijn in voorgaande jaren direct overgenomen en geïmplementeerd

Nieuwe media
Communicatiewetenschap aan de VU gaat over nieuwe media. Je ontdekt hoe e-mail, games, Twitter en sociale netwerksites communicatieprocessen hebben veranderd. Welke voordelen hebben ze? Welke gevaren kleven er aan?

Docenten met verschillende achtergronden
Bij Communicatiewetenschap aan de VU krijg je onderwijs van docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden. Ze komen uit de communicatiewetenschap, maar ook uit de sociale psychologie, politicologie, en de tekst-, film-, en literatuurwetenschap. Het onderwijs en onderzoek van de docenten zijn nauw met elkaar verbonden.

Valérie Hagen

Masterstudent Communicatiewetenschap

Overview Communicatiewetenschap

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Specialisaties

Corporate communicatie en nieuwe media
Marketing en gezondheidsvoorlichting
Mediapsychologie
Politieke communicatie

Interessegebied

Behavioural and Social Sciences
Language and Communication

Nora Boukris

Masterstudent Communicatiewetenschap

cw-nora-boukris100x100

"De media spelen tegenwoordig een grote rol in ons leven. Ik merk dat bijna alles in het dagelijks- en arbeidsleven te maken heeft met communicatie. Dat spreekt me erg aan in deze studie. Het maakt de studie tastbaar en wat je hebt geleerd, zie je direct terug in praktijk."

Beroepsperspectief

Met een master Communicatiewetenschap op zak ben je in staat kritisch te kijken naar communicatievraagstukken. Je hebt inzicht in communicatieprocessen in de samenleving en op de werkvloer. Je herkent communicatieproblemen en weet hoe je ze kunt oplossen.

Afgestudeerden vervullen verschillende functies in tal van organisaties. Voorbeelden zijn: onderzoeker van communicatievormen en -effecten bij een marketing- of reclamebureau, redacteur bij een mediabedrijf, voorlichter bij een (overheids-)organisatie, congresmanager, communicatieadviseur of journalist.

Wil je weten waar studenten na hun studie zijn gaan werken? Bekijk de playlist met video's van alumni. Meer ervaringsverhalen van alumni lees je op de FSW-site en in VU Magazine.

Pierrette Kousemaker

Masterstudent Communicatiewetenschap

cw-pierrette-kousemaker

"Ik vind het leerzaam dat je bij de opdrachten echt zelf aan de slag gaat; zo heb ik in groepsverband een gezondheidsinterventie opgesteld, een marketingplan geschreven voor een eigen product en onderzoek gedaan voor een externe partij. Daar werden we in vrijgelaten, maar wel goed begeleid."

Toelating en contact

De Toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken tot toelating tot de masteropleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Vragen of verzoeken aan de Toelatingscommissie van FSW richt je aan de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie. De ambtelijk secretaris legt je verzoek voor aan de Toelatingscommissie en koppelt de beslissing daarna aan jou terug. De Toelatingscommissie streeft ernaar binnengekomen verzoeken binnen 4 weken (20 werkdagen) na ontvangst af te handelen. In de zomerperiode (vanaf 1 juni) houdt de Toelatingscommissie een termijn aan van 6 weken.

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR
Met een van de volgende bachelor- en masterdiploma's word je rechtstreeks toegelaten tot de master Communicatiewetenschap:
 • Bachelordiploma Communicatiewetenschap
 • Bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschap
 • Masterdiploma Sociale Psychologie / Social Psychology
  *Voeg een bewijsstuk van de afstudeerrichting toe aan je aanmelding in VUnet.

Aanmeldprocedure

 1. Meld je voor de master aan in Studielink uiterlijk 31 mei (niet-VU-studenten) / 31 juli (VU-studenten).
 2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 3. Rond je aanmelding op VUnet af. Je hoeft geen documenten toe te voegen (Kies “Ik upload dit later”).
 4. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af vóór 31 augustus

Meer informatie over het inschrijfproces.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN

Beschik je over een universitair bachelordiploma, anders dan hierboven genoemd, dan kun je een verzoek om toelating indienen. De Toelatingscommissie bepaalt of je toelaatbaar bent of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.

Aanmeldprocedure

 1. Meld je voor de master aan in Studielink uiterlijk 31 mei (niet-VU-studenten) / 31 juli (VU-studenten).
 2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet. 
 3. Voeg de volgende documenten toe aan je aanmelding in VUnet:
  - scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  - relevante inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
  - korte motivatiebrief
  - CV
 4. Rond je aanmelding op VUnet af
 5. Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten of eerst aan aanvullende eisen moet voldoen.
 6. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af vóór 31 augustus.

Meer informatie over het inschrijfproces

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Als hbo'er kun je starten met de master Communicatiewetenschap nadat je het bijbehorende premasterprogramma met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan.

Inhoud studie
Communicatiewetenschap houdt zich bezig met het bestuderen van de inhoud, ontvangst en effecten van boodschappen in een maatschappelijke, organisatorische en private context. In de premaster Communicatiewetenschap staat het aanleren van een wetenschappelijke manier van denken en analyseren centraal. Naast vakinhoudelijke vakken wordt veel tijd besteed aan onderwijs in methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en academische schrijfvaardigheden in de vorm van het schrijven van een thesis Communicatiewetenschap.

Studenten kiezen in de premaster voor een van de vier varianten die centraal staan in de masteropleiding: “Politieke en Publieke Communicatie”, “Corporate Communicatie en Nieuwe Media”, “Marketing en Gezondheidsvoorlichting” en “Mediapsychologie”. Daarmee bereiden de studenten zich optimaal voor om in de masteropleiding Communicatiewetenschap in te stromen. 

• Het premasterprogramma telt 30 EC 
• De studielast van de premaster is verspreid over een half jaar (februari t/m juni)
• De colleges zijn verspreid over de gehele week (maandag t/m vrijdag)
• Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur studie. 
• Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld

Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Communicatiewetenschap in de studiegids 2018-2019. Daarnaast is het jaarschema 2019-2020 beschikbaar.

Premasterassessment
Om aan de premaster deel te kunnen nemen, moet eerst het premasterassessment worden behaald.

Het premasterassessment van FSW toetst: 

 • Engelse taalvaardigheid
 • Nederlandse taalvaardigheid
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
 • Cognitieve capaciteiten

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Bekijk alle informatie over het premasterassessment. Daar staat ook hoe je je in Studielink en VUnet kunt aanmelden voor het premasterprogramma en het assessment.

Aanmeldprocedure
1.    Meld je voor de premaster aan in Studielink, uiterlijk 31 mei
2.    Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet
3.    Rond je aanmelding in VUnet af, incl. aanmelding voor het premasterassessment
4.    Premasterassessment en hbo-bachelordiploma moeten uiterlijk 31 augustus behaald zijn
5.    Regel de betaling van het premastertarief en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus

Voor aanvang van het premasterprogramma ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Hoe schrijf ik me in voor een premaster?
Informatie over de aanmeldprocedure vind je op de  onder de kop ‘Toelating met een HBO-bachelor’.
Algemene informatie over de inschrijfprocedure voor een premaster op de VU staat op deze pagina.

Word ik met mijn hbo-diploma toegelaten tot een masteropleiding?
Met een hbo-bachelordiploma word je niet direct toegelaten tot een masteropleiding, maar volg je eerst een premaster. Om toegelaten te worden tot het premasterprogramma moet je slagen voor het premasterassessment. Een afgerond premasterprogramma biedt toegang tot de aansluitende masteropleiding.

Ik heb heel hoge cijfers gehaald in mijn hbo-bachelor en werkervaring. Mag ik direct instromen?
Helaas word je niet direct toegelaten tot de master met jouw hbo-bachelor. Alleen een wo-bachelor geeft mogelijk direct toegang. Werkervaring en hoge cijfers tellen niet mee in de toelatingsprocedure.

Mag ik instromen met een premaster van een andere universiteit?
Het is niet gebruikelijk om in te stromen met een premaster van een andere universiteit. De toelatingseisen en de inhoud kunnen verschillen per universiteit en per premaster. Je kunt een toelatingsverzoek indienen. De toelatingscommissie beoordeelt dan of je vooropleiding voldoet.

Ik ga mijn hbo-bachelor niet voor 1 september halen. Mag ik toch starten met de premaster?
Als je je hbo-bachelordiploma niet voor 1 september hebt behaald, kun je helaas niet beginnen met de premaster in het aansluitende collegejaar. Het is tevens niet mogelijk om halverwege het collegejaar in te stromen bij onze faculteit.

Ik ontvang mijn hbo-bachelordiploma niet voor 1 september, maar heb deze al wel behaald. Mag ik toch starten met de premaster?
Uiterlijk 31 augustus moet een kopie van je hbo-bachelordiploma of een bewijs van afstuderen binnen zijn. In dat geval kun je jouw hbo-bachelordiploma wel later inleveren, maar deze moet gedateerd zijn van vóór 1 september om in september te kunnen beginnen.

Moet ik als premasterstudent ook deelnemen aan matching?
Nee, matching is alleen voor bachelorstudenten.

Hoe sta ik ingeschreven als premasterstudent?
Als premasterstudent ben je ingeschreven in de bachelor.

Moet ik ook een premasterassessment doen? En waarom?
Het assessment is verplicht voor studenten met een hbo-bachelordiploma die met een premaster willen beginnen. Met het premasterassessment wordt getest of je beschikt over voldoende vaardigheden op het gebied van Engels en wiskunde om de premaster te kunnen volgen.

Moet ik een GMAT doen?
Nee, de GMAT wordt alleen afgenomen bij de School of Business and Economics (SBE).

Wat toetst het premasterassessment van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)?
Het assessment bestaat uit:
•    Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Nederlandse taal
•    Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal
•    Rekenkundige vaardigheden en wiskunde/statistiek
•    Cognitieve capaciteiten

Is de uitslag van het premasterassessment bindend?
De onderdelen Engels en wiskunde zijn bindend. Wie voor deze onderdelen geen voldoende haalt, kan niet starten met een premaster. Het is niet mogelijk om het premasterassessment te herkansen.

Wat kost het premasterassessment?
De kosten voor deelname aan het assessment bedragen 110 euro.

Hoe meld ik mij aan voor het premasterassessment?
Meld je via Studielink aan voor de premaster en doorloop de stappen van de aanmeldingsprocedure. Je komt dan vanzelf op een punt dat je je moet aanmelden voor het assessment.

Wanneer vindt het premasterassessment plaats?
Data voor het premasterassessment kun je vinden via deze pagina.

Ik wil graag op een ander moment het premasterassessment maken. Kan dat?
Neem hiervoor contact op met de studentenbalie.

Ik heb een vwo-diploma. Moet ik ook het premasterassessment maken? Ik heb toch al bewezen dat ik het niveau aankan?
Met een vwo-diploma moet je het premasterassessment maken en behalen, om na te gaan of je nog steeds op het gewenste niveau zit.

Als ik het premasterassessment niet behaal, mag ik dan herkansen?
Nee, helaas kun je het premasterassessment niet herkansen.

Als ik het premasterassessment niet heb gemaakt/behaald, krijg ik dan het geld terug?
Nee, dit bedrag wordt niet gerestitueerd.

Wanneer krijg ik de uitslag van het premasterassessment?
De uitslag wordt binnen drie weken na afname van het premasterassessment per e-mail verstuurd naar het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink.

Mag ik de premaster als minor volgen in mijn hbo-bachelor?
Helaas is het niet mogelijk om de premaster als minor te volgen. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma. Je kunt als hbo-bachelorstudent wel 18 studiepunten aan keuzevakken volgen.

Kan ik na het behalen van mijn premaster een jaar wachten met instromen in de master?
Nee, je dient na het afronden van de premaster in het aansluitende studiejaar te beginnen met de bijbehorende master.


Lees meer over het premasterassessment, voorbereidingstips en afnamedata.

Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling

Kijk voor meer informatie op: Information for international students. 

Wil je een Nederlandstalige masteropleiding gaan volgen met een buitenlandse vooropleiding? Dan volg je het stappenplan dat op jou van toepassing is in het menu hierboven.

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsverzoek indienen
Studielink (en daarna voltooien op VUnet)
Overige vragen?
contact@vu.nl

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;