Taal en Communicatie in Organisaties

Communicatie op maat

Communicatie op maat

Master    
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Specialisatie/afstudeerrichting
Taal en Communicatie in Organisaties

In dit masterprogramma besteed je veel aandacht aan de studie van de vormgeving van teksten en gesprekken van en in organisaties. Voor organisaties als de overheid en het bedrijfsleven speelt taalgebruik een cruciale rol. Je kunt in dit masterprogramma dus kennismaken met talige communicatie in uiteenlopende omgevingen, zoals bedrijven, overheidsinstellingen, non-profit-organisaties of culturele instellingen. Deze talige communicatie wordt op uiteenlopende platforms bestudeerd: tv-commercials, advertenties, videoclips, corporate websites, sociale media, digitale of papieren rapporten, brochures, vergaderingen, consulten of arts-patiëntgesprekken.

Goed communiceren is meer dan correcte spelling en verzorgd taalgebruik. CIW: Taal & Communicatie in Organisaties houdt zich bezig met talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving: of het nu om een arts gaat die met een patiënt praat, een burger die via internet van de overheid informatie probeert te krijgen, een bedrijf dat een persbericht doet uitgaan of reclame maakt voor een product. Je leert theoretische inzichten en methoden gebruiken om het verloop van de communicatie in een instelling te verbeteren. Onderzoek naar de vormgeving van de meest uiteenlopende genres in sociale media, op websites, of in professionele gesprekken, leert hoe je communicatie van organisaties met taal op maat kunt maken.

Als student van Taal en communicatie in organisaties leer je wat effectief taalgebruik is. Je bestudeert de kenmerkende elementen in de talige communicatie gegeven de situatie: van reclame, professioneel overleg, corporate websites, sociale media, instructievideo’s of van gezondheidsvoorlichting. Je leert hoe je de effectiviteit van die elementen kunt onderzoeken met uiteenlopende methoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je ontwikkelt (bij een afstudeeropdracht) vanuit een stage in de beroepspraktijk een relevant onderzoeksontwerp voor je masterscriptie. Zo kun je organisaties een gefundeerd advies geven over verbetering van hun communicatieproces of -uitingen. De masteropleiding leidt je op tot een professioneel taal- en communicatiekundige.Je bent in staat te doorgronden hoe talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving in zijn werk gaat.

Omdat ons onderwijs internationaal georiënteerd is, worden sommige vakken in het Engels aangeboden.

Het programma
Het programma Taal en communicatie in organisaties in hoofdlijnen:

 • je volgt verplicht Genre design en Genre research;
 • je kiest 18 punten uit de vakkenaanbod van Taal en Communicatie in Organisaties, Schrijven en Vertalen, of Multimodal communication;
 • je hebt in het tweede semester 12 punten keuzeruimte, die je kunt vullen met keuzevakken of een stage ten bate van je masterthesis;
 • je schrijft een afrondende masterthesis.

Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Arts (MA) Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Communicatie- en Informatiewetenschappen: Taal en Communicaties in Organisaties vakken in de studiegids.

Webredacteur, comunicatiemanager, onderzoeker 

Op dit moment vinden vrijwel alle afgestudeerde CIW'ers binnen enkele maanden een baan die aansluit bij de opleiding. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in functies als:

 • Communicatiemanager
 • Webredacteur
 • Online-marketingstrateeg
 • Voorlichter
 • Webcaremanager
 • Educatief medewerker
 • Redacteur
 • Bedrijfstrainer
 • Speechschrijver
 • Public-affairs consultant
 • Tekstschrijver
 • Marketingonderzoeker

Verdiepende studie van communicatievormgeving in organisaties
De master Communicatie- en Informatiewetenschappen: Taal en Communicatie in Organisaties brengt inzicht en verdieping aan in je denken over hoe talige vormgeving afhangt van de organisatie en de functie van een communicatieproces. De opleiding is toepassingsgericht en je kunt je masterthesis baseren op de onderzoeksgegevens die je in een stage bij een organisatie kunt verzamelen. Je leert zo hoe je in de praktijk een wetenschappelijk onderzoek moet opzetten en uitvoeren.

Veel aandacht voor taal
Taal en Communicatie in organisaties heeft veel aandacht voor de rol van taal en vormgeving in het communicatieproces. Je maakt kennis met talige communicatie in uiteenlopende praktijkomgevingen, van commerciële bedrijven tot liefdadigheidsinstellingen.

Communicatie komt in genres
Bij CIW aan de VU gaan we ervan uit dat de organisatie en de situatie waarin communicatie tot stand komt, cruciaal is voor de vormgeving ervan. Reclame ziet er niet toevallig uit als reclame. In het begrip ‘genres’ zit dat uitgangspunt bevat. Daarom leer je communicatieprocessen te bekijken vanuit het oogpunt van genres. De kwaliteit en de effectiviteit van communicatie kun je onderzoeken door te bepalen in hoeverre die communicatievorm overeenkomt met de eisen die er vanuit het genre aan worden gesteld. Het begrip genre krijgt daarmee een moderne en goed toepasbare invulling.

Esmée Schregardus

Alumna

Schrerardus_Esmée

“Hoewel er in de opleiding TCO vaak gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden, ligt de nadruk nog steeds op de academische kant van het communicatievak. (...) Als je op zoek bent naar een academische opleiding die relevante, actuele en vooral interessante onderwerpen bespreekt op het gebied van communicatie, dan is de opleiding CIW: Taal en Communicatie in Organisaties precies wat je zoekt.”

Overview Communicatie- & Informatiewetenschappen: Taal en communicatie in organisaties

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Language and Communication

Lina Yu

Alumna

Studenten aan het woord Lina Yu

Een onderzoeksstage in politieke speeches

“Taal en communicatie en organisaties vond ik een goede master, waarbij ik veel vrijheid kreeg om mijn master zelf in te delen. Ik heb in plaats van keuzevakken een onderzoeksstage gedaan bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. Hier heb ik onderzoek gedaan naar metaforen en framing in politieke speeches en mijn scriptie erover geschreven. Mijn scriptie was het resultaat van 4 jaar studeren aan de Vrije Universiteit en ik ben er trots op.”

Toelating & contact

WO
Met een bachelordiploma Communicatie-en informatiewetenschappen van de VU en van de Rijksuniversiteit Groningen word je rechtstreeks tot de master CIW toegelaten. Heb je een ander op taal of communicatie gericht bachelordiploma van de VU, een andere universiteit of van het HBO dan beslist de examencommissie van de opleiding of je toelaatbaar bent tot het premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten. 

HBO
Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master Communicatie- en informatiewetenschappen. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je een premaster programma met succes hebt afgerond. Studenten met een HBO diploma in de richting van Taal en Communicatie (Communicatie, Redactie, Journalistiek, Talen, International Business and Languages etc.) kunnen worden toegelaten tot de premaster.


Wie toegelaten wil worden tot de Master Communicatie- en informatiewetenschappen met één van de programma's, moet zich uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (60 studiepunten).

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Taal en communicatie in organisaties in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

empty

Alleen met een wetenschappelijke bachelor CIW van de Vrije Universiteit Amsterdam of de Rijksuniversiteit Groningen kun je onvoorwaardelijk tot de master CIW: Taal en Communicatie in Organisaties worden toegelaten. Voor alle andere wetenschappelijke bacheloropleidingen is beoordeling door de toelatingscommissie verplicht. Een (gedeeltelijk) premastertraject kan onderdeel zijn van de toelating. 

Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master CIW: Taal en Communicatie in Organisaties. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je een premasterprogramma met succes hebt afgerond. Studenten met een HBO diploma in de richting van Taal en Communicatie (Communicatie, Redactie, Journalistiek, Talen, International Businesss and Languages etc.) kunnen worden toegelaten tot de premaster.

Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een HBO-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment verplicht. In alle gevallen kan met het premasterprogramma, uitsluitend in september gestart worden.

Aanmelding en toelatingsprocedure

Je kunt je tot uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de premaster Communicatie- en informatiewetenschappen. Kies in Studielink eerst 'Bachelor of andere niet master opleidingen' en daarna de premaster.

Na aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee dagen een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Taal en Communicatie in Organisaties in.

In deze fase dien je de volgende documenten te uploaden:

 • cijferlijst (scan van origineel)
 • vakbeschrijvingen (m.n. voor de vakken in het vakgebied van de master, en op het gebied van algemene academische vaardigheden)
 • literatuurlijst (de belangrijkste literatuur die gebruikt is voor deze vakken)
 • CV
 • motivatiebrief (max. één A4 tje)

Zorg er dus voor dat je deze al klaar hebt, wanneer je je aanmelding in VUnet gaat afronden!

De Toelatingscommissie beslist over je toelaatbaarheid voor het premasterprogramma.

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Wanneer je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebt, dan kun je deze per e-mail stellen: contact@vu.nl.

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

empty

Esmée Schregardus

Alumna

Schrerardus_Esmée

De opleiding is actueel, inspirerend en academisch  
“Na mijn bacheloropleiding Communicatie-en Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit was de master Communicatie- en Informatiewetenschappen een logische vervolgstap. Ik heb gekozen voor de specialisatie Taal en Communicatie in Organisaties (TCO) omdat deze perfect aansloot bij mijn wensen. Ik zou de opleiding beschrijven als actueel, insprirerend en academisch. Actueel omdat de studie onderwerpen behandelt die nu spelen in de maatschappij zoals de groeiende hoeveelheid aan informatie en de opkomst van digitale media. De opleiding is daarmee ook inspirerend, omdat er ten eerste zeer interessante praktijkvoorbeelden worden gebruikt, zoals het succes van de webcare van KLM, en ten tweede omdat de leerstof door gedreven docenten wordt verteld wat de colleges nog interessanter maakt. Hoewel er in de opleiding TCO vaak gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden, ligt de nadruk nog steeds op de academische kant van het communicatievak. Dit vond ik erg goed, omdat dit hetgene is wat de opleiding onderscheidt van een HBO-opleiding in hetzelfde vakgebied.”

“Een ander voordeel van de opleiding TCO is dat ‘organisaties’ zeer breed wordt gedefinieerd. Als student kun je zelf bepalen in welk type organisaties je geinteresseerd bent en hier je vakkeuze op aanpassen. Hierbij kun je denken aan digitale media, juridische communicatie of gezondheidscommunicatie. Zelf heb ik voor de laatste optie gekozen. In samenwerking met de Huisartsenkring Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar de informatiebehoeften van waarnemers op de huisartsenpost in het kader van een groter onderzoek naar het Elektronisch Patientendossier. Dit was een ontzettend leerzaam project waarbij ik veel van de in de TCO opleiding verkregen kennis kon toepassen. Kortom, als je op zoek bent naar een academische opleiding die relevante, actuele en vooral interessante onderwerpen bespreekt op het gebied van communicatie, dan is de opleiding CIW- Taal en Communicatie in Organisaties precies wat je zoekt.”

;