Bestuurskunde: Besturen van Maatschappelijke Organisaties

Een bevlogen kijk op besturen

Besturen van maatschappelijke organisaties studeren

Bestuurlijk recht doen aan maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn actief in non-profit sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale woningbouw. Ze staan ergens voor en die missie willen ze volgens bepaalde waarden nastreven. Dat kun je niet uitsluitend doen met duur betaalde professionals. Burgers moeten zich blijven herkennen in hun organisaties. Bij de masteropleiding Besturen van maatschappelijke organisaties aan de VU draait het om de rol en het functioneren van zulke organisaties.

Je leert recht te doen aan verschillende belangen van maatschappelijke organisaties: de maatschappelijke missie, de aansturing van professionals en de verwerving van de benodigde middelen. Steeds met oog voor kwaliteit, transparantie en gezonde financiën. Bij deze master sta je midden in de maatschappij.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel.

Tijdens deze master krijg je theorieën, concepten en methoden aangereikt om de rol en het functioneren van maatschappelijke organisaties kritisch te onderzoeken en te verbeteren. Je combineert een bestuurskundige benadering met aandacht voor waarden. De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

In het kort:

 • Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges)
 • Je volgt drie seminars binnen je afstudeerrichting
 • Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek
 • Je doet eigen onderzoek
 • Je schrijft een afrondende masterthesis
Vind hier de vakbeschrijvingen en het jaarschema
Lees meer over de andere afstudeerrichtingen

Soort functie
Met een master Bestuurskunde is het meestal niet moeilijk om een passende baan te vinden. Je kunt gaan werken als beleidsmedewerker, bestuurs- of organisatieadviseur, projectleider, voorlichter, manager of onderzoeker.

Soort organisatie
Professionele bestuurskundigen kunnen bij alle organisaties terecht. Van overheidsorganisaties, de non-profit sector tot het bedrijfsleven. Ruim 30% van alle afgestudeerde bestuurskundigen belandt in de zakelijke dienstverlening.

Alumni
Wil je weten waar studenten na hun studie zijn gaan werken? Lees de ervaringsverhalen van alumni.

In het figuur hieronder zie je waar de afgestudeerden terecht komen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een alumnionderzoek uit 2010.

Arbeidsmarkt Bestuurskunde

Bestuurskunde studeren

Ben je geïnteresseerd in het functioneren van de overheid en onderwerpen als beleidsvorming en -implementatie, goed bestuur, besturen van veiligheid of besturen van maatschappelijke organisaties? Wil je graag een master aan de universiteit halen? Dit kan allemaal in de master Bestuurskunde.

Vier afstudeerrichtingen

De master Bestuurskunde aan de VU kent vier afstudeerrichtingen, die uniek zijn in Nederland:

Deze opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en de EAPAA.

Praktijk- én doelgericht
Als masterstudent Bestuurskunde aan de VU zoek je actief naar mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren. Daarbij kijk je niet alleen naar inhoudelijke oplossingen, maar ook naar methoden van bestuurskundige analyse en advies. De theorie staat nooit los van de praktijk van beleid, management en organisatie.

Bestuurlijke ethiek
De masteropleiding Bestuurskunde aan de VU schenkt als enige bestuurskundige master in Nederland specifiek aandacht aan integer en goed bestuur. De docenten zijn toonaangevende onderzoekers van de normen en waarden in naar het openbaar bestuur.

Intensieve begeleiding
Binnen de opleiding is er veel contact tussen studenten en docenten. Je wordt intensief begeleid bij het schrijven van werkstukken en je thesis en krijgt op de juiste momenten feedback. Zo word je opgeleid tot een professional van belang voor de publieke sector.

Deeltijd
Werk je in of rond het openbaar bestuur en ben je op zoek naar wetenschappelijke verdieping? Alle afstudeerrichtingen worden in deeltijd aangeboden.

Prof. dr. Jan Hoogland

Docent

Jan Hoogland - klein

"Tal van maatschappelijke organisaties komen voort uit burgerinitiatieven. Waar het op aankomt is dat burgers zich blijven herkennen in hun organisaties. Wij willen dat met ons onderzoek en onderwijs bevorderen."

Werkzaam in of rond het openbaar bestuur en op zoek naar wetenschappelijke verdieping? Volg dan de master Bestuurskunde in deeltijd. Een deeltijdstudent Bestuurskunde volgt iedere vrijdag een volledige dag colleges op de VU en doet zo'n 20 uur zelfstudie per week thuis. De opleiding is daarom goed te combineren met een baan. Het programma neemt twee jaar in beslag.

Toelating
Voor de deeltijdmaster Bestuurskunde gelden dezelfde toelatingseisen als voor het voltijdprogramma.

Voor welke datum moet ik me inschrijven?
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Kan ik me nog aanmelden na de deadline?
De aanmelddeadline is heel hard: wanneer je je niet op tijd aanmeldt, kun je niet meer instromen. In zeer uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden kunnen we een uitzondering maken.

Ik wil in het lopende collegejaar instromen, kan dat?
Ieder collegejaar is 1 september het enige instroommoment. Tijdens het collegejaar instromen is dus niet mogelijk. Dit geldt ook voor de premasters waarvan de vakken pas in januari beginnen.

Ik heb mijn vooropleiding voor 1 september afgerond, maar ontvang mijn diploma pas na 1 september. Kan ik mij wel inschrijven?
Ja, dat kan. Je kunt je voorlopig inschrijven met een verklaring van de examencommissie van je opleiding. Hieruit moet blijken dat je aan alle eisen van je opleiding hebt voldaan. De afstudeerdatum moet voor 1 september liggen. Deze verklaring lever je voor 1 september in.

Toelating en contact

De Toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken tot toelating tot de masteropleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Vragen of verzoeken aan de Toelatingscommissie van FSW richt je aan de ambtelijk secretaris van de Toelatingscommissie. De ambtelijk secretaris legt je verzoek voor aan de Toelatingscommissie en koppelt de beslissing daarna aan jou terug. De Toelatingscommissie streeft ernaar binnengekomen verzoeken binnen 4 weken (20 werkdagen) na ontvangst af te handelen. In de zomerperiode (vanaf 1 juni) houdt de Toelatingscommissie een termijn aan van 6 weken.

Om de Master Bestuurskunde succesvol te kunnen volgen heb je sociaalwetenschappelijke kennis op het terrein van beleid, management en/of organisatie nodig. Tevens moet je sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden van de omvang en het niveau van een afgeronde universitaire bacheloropleiding beheersen.

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR
Met een van de volgende bachelor- en masterdiploma's word je rechtstreeks toegelaten tot de master Bestuurskunde:

 • Bachelordiploma Bestuurskunde
 • Bachelordiploma Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Bachelordiploma Politicologie
 • Masterdiploma Beleid, Communicatie en Organisatie
 • Masterdiploma Bestuur en Beleid
 • Masterdiploma Communicatie, beleid en management
 • Masterdiploma European Governance
 • Masterdiploma Political Science
 • Masterdiploma Publiek Management
 • Masterdiploma Research in Public Administration and Organizational Science
 • Masterdiploma Juridische Bestuurswetenschap

Aanmeldprocedure

 1. Meld je voor de master aan in Studielink uiterlijk 31 mei (niet-VU-studenten) / 31 juli (VU-studenten). 
 2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet. 
 3. Rond je aanmelding op VUnet af. Je hoeft geen documenten toe te voegen (kies “Ik upload dit later”). 
 4. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus

Meer informatie over het inschrijfproces.

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie. 

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN 
Om de Master Bestuurskunde succesvol te kunnen volgen heb je sociaalwetenschappelijke kennis op het terrein van beleid, management en/of organisatie nodig. Tevens moet je sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden van de omvang en het niveau van een afgeronde universitaire bacheloropleiding beheersen.

Met onderstaande universitaire bacheloropleidingen heb je voldoende kennis en vaardigheden m.b.t. sociaalwetenschappelijk onderzoek, maar heb je (nog) meer bestuurskundige kennis nodig. Dit betekent dat je met een van de volgende universitaire bachelordiploma’s aanvullend minimaal 2 vakken uit de Minor Bestuurswetenschap moet hebben behaald:
 • Bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen 
 • Bachelordiploma Communicatiewetenschap 
 • Bachelordiploma Criminologie
 • Bachelordiploma Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 
 • Bachelordiploma Sociale geografie 
 • Bachelordiploma Sociologie

Als je een universitaire bacheloropleiding hebt gevolgd waar minder of nauwelijks aandacht is voor sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, dan moet je naast bestuurskundige vakkennis ook sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden verwerven. Met onderstaande universitaire bachelordiploma’s moet je daarom de Minor Bestuur en Organisatie (30 EC), de Minor Bestuur en Beleid (30 EC) of de Minor Arbeids- en organisatiepsychologie (30 EC) hebben afgerond:

 • Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen
 • Bachelordiploma Maatschappijgeschiedenis 
 • Bachelordiploma Onderwijskunde
 • Bachelordiploma Pedagogiek 
 • Bachelordiploma Psychologie

Beschik je over een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, en/of heb je andere (bestuurskundige minor)vakken gedaan dan hierboven aangegeven, dan kun je een verzoek om toelating indienen. De Toelatingscommissie bepaalt of je toelaatbaar bent of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen en welke dat zijn. 

De Toelatingscommissie beoordeelt of je voldoende vaardig bent in sociaalwetenschappelijk onderzoek, dat wil zeggen dat je zowel vaardig bent in kwantitatief als in kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. Met vakken ter grootte van 12 EC voldoe je aan deze voorwaarde. Daarnaast beoordeelt de Toelatingscommissie welke bestuurskundige kennis je hebt opgedaan in je universitaire bacheloropleiding. Met bestuurskundige kennis ter omvang van 18 EC ben je toelaatbaar.

Aanmeldprocedure
 1. Meld je voor de master aan in Studielink uiterlijk 31 mei (niet-VU-studenten) / 31 juli (VU-studenten).
 2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 3. Voeg de volgende documenten toe aan je aanmelding in VUnet:
  - scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  - relevante inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding
  - korte motivatiebrief
  - CV
 4. Rond je aanmelding op VUnet af.
 5. Daarna wordt je aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten of eerst aan aanvullende eisen moet voldoen. 
 6. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus

Meer informatie over het inschrijfproces

Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

Als hbo'er kun je starten met de master Bestuurskunde nadat je het bijbehorende premasterprogramma met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan. 

Inhoud premasterprogramma
In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van een academisch denk- en analyseniveau centraal. De inrichting en werking van het openbaar bestuur, alsmede de interactie tussen openbaar bestuur en samenleving vormen het studieobject van Bestuurskunde.
De masteropleiding Bestuurskunde kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering waarin benaderingen uit de politicologie, sociologie, organisatiewetenschap, economie en recht worden benut voor de analyse en oplossing van bestuurlijke vraagstukken. Normatieve vraagstukken (de ethiek van besturen) nemen een prominente plaats in. In het premasterprogramma worden studenten voorbereid op de master en wordt veel aandacht besteed aan de overdracht van en oefening met methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk en bestuurskundig onderzoek.

Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Bestuurskunde

 • Het premasterprogramma telt 30 EC-studiepunten.
 • De studielast van de premaster is verspreid over het studiejaar.
 • De colleges en werkgroepen vinden plaats op vrijdag.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur (zelf-)studie.
 • De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld.

Premasterassessment
Om aan de premaster deel te kunnen nemen, moet je het premasterassessment hebben behaald.
Het premasterassessment van FSW toetst:

 • Engelse taalvaardigheid
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
 • Cognitieve capaciteiten

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en Rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend. Deze worden niet onderling gecompenseerd. Je moet dus voor beide onderdelen een voldoende score behalen.

Bekijk alle informatie over het premasterassessment. Daar staat ook hoe je je in Studielink en VUnet kunt aanmelden voor het premasterprogramma en het assessment.

Aanmeldprocedure

 1. Meld je voor de premaster aan in Studielink uiterlijk 31 mei.
 2. Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor VUnet.
 3. Rond je aanmelding in VUnet af, incl. aanmelding voor het premasterassessment
 4. Premasterassessment en hbo-bachelordiploma moeten uiterlijk 31 augustus behaald zijn.
 5. Regel de betaling van het premastertarief en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus.

Voor aanvang van het premasterprogramma ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

HvA doorstroomminor SWO 
Beschik je over een afgeronde hbo-opleiding inclusief de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de HvA, dan word je toegelaten na het behalen van het volgende vak, onderdeel van de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU:

Om dit vak te kunnen volgen moet je je aanmelden als bijvakstudent.
Je hoeft geen premaster te volgen en dus ook geen assessment te maken.

Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling

Kijk voor meer informatie op: Information for international students. 

Wil je een Nederlandstalige masteropleiding gaan volgen met een buitenlandse vooropleiding? Dan volg je het stappenplan dat op jou van toepassing is in het menu hierboven.

Hoe schrijf ik me in voor een premaster?
Informatie over de aanmeldprocedure vind je op de  onder de kop ‘Toelating met een HBO-bachelor’.
Algemene informatie over de inschrijfprocedure voor een premaster op de VU staat op deze pagina.

Word ik met mijn hbo-diploma toegelaten tot een masteropleiding?
Met een hbo-bachelordiploma word je niet direct toegelaten tot een masteropleiding, maar volg je eerst een premaster. Om toegelaten te worden tot het premasterprogramma moet je slagen voor het premasterassessment. Een afgerond premasterprogramma biedt toegang tot de aansluitende masteropleiding.

Ik heb heel hoge cijfers gehaald in mijn hbo-bachelor en werkervaring. Mag ik direct instromen?
Helaas word je niet direct toegelaten tot de master met jouw hbo-bachelor. Alleen een wo-bachelor geeft mogelijk direct toegang. Werkervaring en hoge cijfers tellen niet mee in de toelatingsprocedure.

Mag ik instromen met een premaster van een andere universiteit?
Het is niet gebruikelijk om in te stromen met een premaster van een andere universiteit. De toelatingseisen en de inhoud kunnen verschillen per universiteit en per premaster. Je kunt een toelatingsverzoek indienen. De toelatingscommissie beoordeelt dan of je vooropleiding voldoet.

Ik ga mijn hbo-bachelor niet voor 1 september halen. Mag ik toch starten met de premaster?
Als je je hbo-bachelordiploma niet voor 1 september hebt behaald, kun je helaas niet beginnen met de premaster in het aansluitende collegejaar. Het is tevens niet mogelijk om halverwege het collegejaar in te stromen bij onze faculteit.

Ik ontvang mijn hbo-bachelordiploma niet voor 1 september, maar heb deze al wel behaald. Mag ik toch starten met de premaster?
Uiterlijk 31 augustus moet een kopie van je hbo-bachelordiploma of een bewijs van afstuderen binnen zijn. In dat geval kun je jouw hbo-bachelordiploma wel later inleveren, maar deze moet gedateerd zijn van vóór 1 september om in september te kunnen beginnen.

Moet ik als premasterstudent ook deelnemen aan matching?
Nee, matching is alleen voor bachelorstudenten.

Mag ik de premaster als minor volgen in mijn hbo-bachelor?
Helaas is het niet mogelijk om de premaster als minor te volgen. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma. Je kunt als hbo-bachelorstudent wel aan keuzevakken volgen.

Kan ik na het behalen van mijn premaster een jaar wachten met instromen in de master?
Nee, je dient na het afronden van de premaster in het aansluitende studiejaar te beginnen met de bijbehorende master.

Moet ik ook een premasterassessment doen? En waarom?
Het assessment is verplicht voor studenten met een hbo-bachelordiploma die met een premaster willen beginnen. Met het premasterassessment wordt getest of je beschikt over voldoende vaardigheden op het gebied van Engels en wiskunde om de premaster te kunnen volgen.

Moet ik een GMAT doen?
Nee, de GMAT wordt alleen afgenomen bij de School of Business and Economics (SBE).

Wat toetst het premasterassessment van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)?
Het assessment bestaat uit:
•    Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Nederlandse taal
•    Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal
•    Rekenkundige vaardigheden en wiskunde/statistiek
•    Cognitieve capaciteiten

Is de uitslag van het premasterassessment bindend?
De onderdelen Engels en wiskunde zijn bindend. Wie voor deze onderdelen geen voldoende haalt, kan niet starten met een premaster. Het is niet mogelijk om het premasterassessment te herkansen.

Wat kost het premasterassessment?
De kosten voor deelname aan het assessment bedragen 110 euro.

Hoe meld ik mij aan voor het premasterassessment?
Meld je via Studielink aan voor de premaster en doorloop de stappen van de aanmeldingsprocedure. Je komt dan vanzelf op een punt dat je je moet aanmelden voor het assessment.

Wanneer vindt het premasterassessment plaats?
Data voor het premasterassessment kun je vinden via deze pagina.

Ik wil graag op een ander moment het premasterassessment maken. Kan dat?
Neem hiervoor contact op met de studentenbalie.

Ik heb een vwo-diploma. Moet ik ook het premasterassessment maken? Ik heb toch al bewezen dat ik het niveau aankan?
Met een vwo-diploma moet je het premasterassessment maken en behalen, om na te gaan of je nog steeds op het gewenste niveau zit.

Als ik het premasterassessment niet behaal, mag ik dan herkansen?
Nee, helaas kun je het premasterassessment niet herkansen.

Als ik het premasterassessment niet heb gemaakt/behaald, krijg ik dan het geld terug?
Nee, dit bedrag wordt niet gerestitueerd.

Wanneer krijg ik de uitslag van het premasterassessment?
De uitslag wordt binnen drie weken na afname van het premasterassessment per e-mail verstuurd naar het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink.

Lees meer over het premasterassessment, voorbereidingstips en afnamedata.

Contact & voorlichting
Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar contact@vu.nl

Inhoud opleiding 
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten 
contact@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl 
Collegegeld, aanmelden via Studielink en VUnet 
Centrale Studentenbalie
Toelatingsverzoek indienen 
Studielink (en daarna voltooien op VUnet) 
Overige vragen? 
contact@vu.nl

Open dagen 
Masteravondzaterdag 9 maart 2019
aanmelden

Marije Braun

Oud-studente, beleidsadviseur bij het ministerie voor Jeugd en Gezin

b&o-bk-marije-braun-klein

“Zorg dat je bewust je keuzes maakt, want de tijd gaat heel snel! Je bent de regisseur van je eigen leven, dus ga iets doen waar je energie van krijgt.”

Overview Bestuurskunde: Besturen van Maatschappelijke Organisaties

Taal

Dutch

Duur

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Part-time, Full-time

Specialisaties

Afstudeerrichting van Bestuurskunde

Interessegebied

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube
;