Beleid, Communicatie & Organisatie

Organisatiewetenschappen studeren

Beleid, communicatie en organisatie studeren

Stel je voor: twee vliegtuigmaatschappijen vliegen vanaf dezelfde luchthaven voor dezelfde prijs naar dezelfde bestemming. Waarom is de ene organisatie succesvoller dan de andere? Waarom kan de ene organisatie zich goed aanpassen aan nieuwe groepen klanten en lukt dat de andere organisatie niet? Heeft dat te maken met de ondernemingsstrategie, de cultuur, de medewerkers?

Tijdens de master Beleid, communicatie en organisatie combineer je verschillende invalshoeken. Je kijkt naar beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. Hoe kan de organisatie het beste omgaan met weerstand bij verandering? Hoe laat je de organisatie-identiteit terugkeren in de sociale mediastrategie? Als student krijg je de kans om te werken aan opdrachten voor uiteenlopende organisaties: van banken tot ziekenhuizen, en van brandweerorganisaties tot consultancy bedrijven.

De masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie biedt een multidisciplinair perspectief. Organisaties zijn vaak groot en complex. Je kunt ze niet benaderen vanuit één wetenschappelijke discipline. Daarom gebruik je inzichten uit onder andere de psychologie, sociologie, communicatiewetenschap, bestuurskunde en bedrijfskunde.

In het kort

 • Je volgt in periode 1 de vakken Organization Sciences en Communicatie en Identiteit. In periode 2 volg je het vak Organisatieverandering en -Ontwikkeling en één van de vier keuzevakken
 • Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden in het research Seminar.  
 • Je schrijft een thesis op basis van eigen empirisch onderzoek.
 • Je sluit het jaar af met een praktijk georiënteerd vak en presenteert tijdens de slotconferentie jouw oplossing voor een organisatieprobleem.  
Lees de vakbeschrijvingen
Bekijk het jaarschema
Voertaal
De voertaal van deze master is Nederlands, maar een aantal vakken en veel literatuur zijn in het Engels.  


Onderzoeksthema's
Binnen de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie wordt onderzoek gedaan op verschillende terreinen. Een aantal voorbeelden van thesisonderwerpen:

 • Innovatie in netwerken van ondernemers
 • Zorg professionals in een dynamische zorg sector
 • Verandermanagement
 • Voedsel verspilling in Nederlandse supermarkten
 • Academische Carrieres: diversiteit en doorstroom
 • Autonomie en Zelfregulatie van Weteschapsorganisaties
 • Human Resource Management
 • Diversiteitsmaatregelen in Organisaties: do or dont?
 • Roddelen en conflictreductie

Tijdens het vak Communicatie & Identiteit ga je dieper in op de identiteit van organisaties en medewerkers. Hoe positioneren organisaties en hun medewerkers zich in de markt, de samenleving, de cultuur en de sociale netwerken waarin zij actief zijn? Je onderzoekt hoe organisaties intern strategieën ontwikkelen en die afstemmen op wisselende omstandigheden.

Het vak Organisatieverandering en Ontwikkeling gaat over verandermanagement, organiseren, interventies, weerstand bij verandering, sociale dilemma’s en gedrag in organisaties.  Welke sociale dilemma’s spelen in organisaties? Hoe breng je de (on)mogelijkheden om organisatieculturen te veranderen in kaart?
Unieke brede benadering
Tijdens de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) ontwikkel je een brede visie en werk je vanuit de verschillende invalshoeken van beleid, communicatie en organisatie. Dat geeft jou een voorsprong. Jij kunt problemen op een pragmatische manier benaderen en bent in staat om de passende theorie en onderzoeksmethode te kiezen. Je voert kritische analyses uit en formuleert aanbevelingen.

Praktijkgericht en actueel
De docenten bij Beleid, communicatie en organisatie werken vaak samen met of in opdracht van bedrijven, organisaties en instellingen. In de seminars maken zij gebruik van praktijkcases uit eigen, actueel onderzoek: marktwerking in de zorg, het nieuwe werken, zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), virtuele netwerken of online communities. In de seminars worden vaak gastsprekers uitgenodigd, zij vormen een vast onderdeel tijdens de colleges.
 
Intensieve studiebegeleiding   
Tijdens de seminars krijg je intensieve begeleiding en feedback passend bij de opdrachten en werkstukken. Dat geldt ook voor het thesistraject, waarin je zowel individueel als in groepsvorm werkt. Peer review is een belangrijk onderdeel. Je leert hoe je elkaar van feedback kunt voorzien en hoe je die adequaat kunt verwerken.

Karin Kee

Student

Karin Kee

"In de master BCO leer je complexe, hedendaagse organisatievraagstukken vanuit een helikopterview te analyseren. Een wijziging van de organisatiestrategie kan leiden tot een reorganisatie en dat kan vervolgens weer voor conflicten binnen de organisatie  zorgen. Tijdens de studie word je dan ook uitgedaagd om verder te kijken en geschikte, creatieve oplossingen aan te dragen. Bij BCO kun je jouw afstudeeronderzoek uitvoeren bij een organisatie en breng je kennis direct in praktijk.”

Overview Beleid, Communicatie & Organisatie

Taal

Dutch

Duur

1 jaar

Collegegeld

Aanmelden Voor

1 juni

StartDatum

1 september

Vorm

Full-time

Interessegebied

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

Susanne de Boer

Oud-student, directie-assistent bij de Rabobank

"Ik vond het belangrijk om te kiezen voor enige zekerheid in de toekomst en daarom koos ik Bestuurs- en organisatiewetenschap en BCO aan de VU. Je leert te kijken naar organisaties met een 360˚-blik, van een economisch tot een psychologisch perspectief."

Na het volgen van de Master BCO ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. BCO afgestudeerden zijn de afgelopen jaren ingestroomd in allerlei functies op het gebied van management en beleid. Zij zijn ook te vinden op het gebied van onderzoek en training in zowel profit als non-profit organisaties.

De afdeling Organisatiewetenschap deed in de zomer van 2012 een onderzoek naar haar alumni. Het blijkt dat afgestudeerden relatief snel een baan vinden op het door hen gezochte niveau in zeer gewilde sectoren, zoals de consultancy, overheid en bestuur. Het startsalaris van de afgestudeerden is ook gunstig (zie ook: Alumni BCO en COM doen het goed op de arbeidsmarkt ).

Soort organisatie
Je kunt met de master BCO aan de slag bij grote organisaties, maar ook in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zeker de laatste jaren hebben veel van onze afgestudeerden een uitdagende baan gevonden in het MKB, waar zij innovatieve bedrijfsconcepten en producten helpen ontwikkelen. Recente afgestudeerden kiezen er steeds vaker voor om een eigen bedrijf op te richten en als ondernemer aan hun carrière te werken.

Soort functie
Een aanzienlijk deel van onze studenten BCO gaat na zijn of haar opleiding aan de slag bij de overheid als beleidsmedewerker, adviseur, communicatiemedewerker of als trainee. Dit gebeurt op gemeentelijk, rijks- een Europees niveau. Anderen zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan als junior adviseur bij toonaangevende communicatie- en organisatieadviesbureaus. Ook lukt het veel van onze alumni om een prestigieus managementtraineeship te bemachtigen bij bijvoorbeeld Heineken, Schiphol of het Rijk.

In het figuur hieronder zie je waar de afgestudeerden terecht komen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een alumnionderzoek uit 2012.


Beroepssectoren

Mandy Phoa

Oud-student, CEO & Founder van Mei An: coaching, training en inspiratie

"In het eerste jaar had ik af en toe het gevoel dat de universiteit wellicht te theoretisch voor mij was. Achteraf ben ik blij met deze keuze, want mijn plafond ligt nu hoger.”

Toelating & contact

Rechtstreeks toelaatbaar

Met een van de volgende bachelordiploma's word je rechtstreeks toegelaten tot de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO):

 • Bedrijfskunde
 • Bestuurs- en organisatiewetenschap
 • Communicatiewetenschap
 • Psychologie (leerlijn Arbeidspsychologie of Sociale en Organisatiepsychologie)
 • Sociologie

Toelaatbaar onder voorwaarden (=verzoek indienen)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de onderstaande bachelordiploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Voor alle onderstaande opleidingen geldt de voorwaarde: voldoende kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken.

 • Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), inclusief de minor B&O (UU): mits je beschikt over gedegen kennis van kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
 • Psychologie met een andere afstudeerrichting dan Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie , incl. minor B&O (UU), dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
 • Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie en Politicologie (FSW) incl. minimaal de volgende 2 vakken uit de minor Organisatiewetenschap:
  - Kernthema's bestuurs- en organisatiewetenschap
  - Strategie en besluitvorming
  Volg je de gehele minor, dan ben je rechtstreeks toelaatbaar en hoef je geen toelatingsverzoek in te dienen.
 • Science Business & Innovation (SBI, VU): mits de volgende vakken zijn behaald:
  1. Kernthema’s Organisatiewetenschappen
  2. Introduction to Entrepreneurship (onderdeel van de Minor Entrepreneurship)
  3. De SBI-minor met daarin opgenomen de vakken “Business Anthropology”, “Social Capital & Networks” en “M&T voor Kwalitatief Organisatieonderzoek”
   Daarnaast dient in het Bachelorproject en -stage expliciet aandacht te worden geven aan de onderwerpen “strategie” en “interne organisatie”.
 • Bachelordiploma in het domein van (bedrijfs-)economie of gedragswetenschappen, mits bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Je moet een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie zal je dossier beoordelen.

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie. 

Hoe dien ik een toelatingsverzoek in?
Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:

 • Motivatie.
 • CV.
 • Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master.
 • Officiële omschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating.

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen. 

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines rechtstreeks toelaatbaar

 • 31 juli: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden

 • 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. indienen toelatingsverzoek.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Rechtstreeks toelaatbaar

Met een van de volgende bachelordiploma's word je rechtstreeks toegelaten tot de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO):

 • Bedrijfskunde.
 • Bestuurskunde.
 • Bestuurs- en organisatiewetenschap. 
 • Organisatiewetenschappen 
 • Arbeids-, Sociale- en Organisatiepsychologie.
 • Sociologie.

Toelaatbaar onder voorwaarden (=toelatingsverzoek indienen)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de onderstaande diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Voor alle onderstaande opleidingen geldt de voorwaarde: voldoende kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken.

 • Bachelordiploma Communicatiewetenschap
 • Bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (ASW): incl. minor B&O (UU) dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
 • Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW, behaald o.a. aan UU of RUG), inclusief de minor B&O (UU): mits je beschikt over gedegen kennis van kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
 • Bachelordiploma Psychologie met een andere afstudeerrichting dan Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie , incl. minor B&O (UU), dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
 • Met een bachelordiploma in het domein van (bedrijfs-)economie of gedragswetenschappen, kun je kun je tot de master BCO worden toegelaten, mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Je moet een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie zal je dossier beoordelen. Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

Hoe dien ik een toelatingsverzoek in?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:
 • Motivatie
 • CV
 • Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master
 • Officiële omschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating
*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw 

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Toelatingseisen
Als hbo'er kun je starten met de master BCO nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan. 

Beschik je over een afgeronde hbo-opleiding inclusief de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de HvA, dan kun je na het behalen van een nader aan te wijzen bijvak worden toegelaten. Hiervoor moet je een toelatingsverzoek indienen. Je hoeft geen premaster te volgen en dus ook geen assessment te maken.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling.

Kijk voor meer informatie op: Information for international students. 

Wil je een Nederlandstalige masteropleiding gaan volgen met een buitenlandse vooropleiding? Dan volg je het stappenplan dat op jou van toepassing is in het menu hierboven.

 • Het premasterprogramma telt 30 EC.
 • De studielast van de premaster is verspreid over het jaar.
 • De colleges worden alleen gegeven op vrijdag.
 • De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur studie.
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld.

Inhoud studie
Dit deficiëntieprogramma bereidt studenten voor op een succesvolle afronding van de Master Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO). De premaster biedt kennis, inzicht en vaardigheden aan op gebied van organisatietheorie, onderzoeksmethoden en academisch schrijven. Daarnaast doen studenten kennis op over en oefenen met sociaal-wetenschappelijk (organisatie)onderzoek, en scholen zij zich in een academische werk- en denkhouding. Dit alles leidt tot de premasterthesis, waarin theoretische en methodologische kennis met elkaar wordt verbonden in een volgens geldende academische regels geschreven werkstuk.

Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Beleid, communicatie en organisatie.

Met een HBO-bachelor
Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het assessment is voldaan. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je je aanmelden in Studielink en je aanmelding voltooien in VUnet. In VUnet meld je je ook aan voor het premasterassessment. Vervolgens moet je uiterlijk 31 augustus zowel het premasterassessment als je hbo-bachelordiploma hebben behaald.

Met een WO-bachelor
Heb je een wo-bachelordiploma, dan kun je via VUnet een toelatingsverzoek indienen voor de master. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek. Als je niet rechtstreeks kunt instromen in de master, moet je (een deel van) de premaster volgen. In dat geval hoef je vanwege je wo-vooropleiding het premasterassessment niet te maken.

Premasterassesment
Bekijk alle informatie over het premasterassessment (onder aan de pagina).
Het premasterassessment van FSW toetst:

 • Engelse taalvaardigheid
 • Nederlandse taalvaardigheid
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
 • Cognitieve capaciteiten

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Aanmelden in Studielink en VUnet

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden

 • 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Hoe schrijf ik me in voor een premaster?
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Word ik met mijn hbo-diploma toegelaten tot een masteropleiding?
Als hbo-bachelor word je niet direct toegelaten tot de masteropleiding, maar volg je eerst een premaster. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je over een hbo-diploma beschikken met een studielast van 240 EC. Ook moet je met succes het assessment afronden. Een afgeronde premaster biedt toegang tot de aansluitende masteropleiding.

Ik heb heel hoge cijfers gehaald in mijn hbo-bachelor en werkervaring. Mag ik direct instromen?
Helaas word je niet direct toegelaten tot de master met jouw hbo-bachelor. Alleen een wo-bachelor geeft mogelijk direct toegang. Werkervaring en hoge cijfers tellen niet mee in de toelatingsprocedure.

Mag ik instromen met een premaster van een andere universiteit?
Het is niet gebruikelijk om in te stromen met een premaster van een andere universiteit. De toelatingseisen en de inhoud kunnen verschillen per universiteit en per premaster.

Ik ga mijn hbo-bachelor niet voor 1 september halen. Mag ik toch starten in de premaster?
Omdat halverwege het collegejaar instromen bij onze faculteit niet mogelijk is, moet je je hbo-bachelor vóór 1 september hebben afgerond. Wanneer je je hbo-bachelor niet voor 1 september hebt behaald, kun je niet instromen in de premaster in het aansluitende collegejaar.

Ik ontvang mijn hbo-bachelordiploma niet voor 1 september, maar heb deze al wel behaald.
Uiterlijk 31 augustus moet een kopie van je hbo-bachelor of een bewijs van afstuderen binnen zijn. Je kunt dan je hbo-bachelor later inleveren, maar deze moet gedateerd zijn van vóór 1 september om in te kunnen stromen in september.

Moet ik als premasterstudent ook deelnemen aan matching?
Nee, matching is alleen voor bachelorstudenten.

Hoe sta ik ingeschreven in de premaster?
Als premasterstudent ben je ingeschreven in de bachelor.

Moet ik ook een premasterassessment doen? En waarom?
Het assessment is verplicht voor hbo-bachelors die met de premaster willen starten en is verplicht voor alle masteropleidingen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Met het premasterassessment wordt getest of je beschikt over voldoende specifieke kennis en vaardigheden om de premaster te volgen.

Wat toetst het premasterassessment van de Faculteit der Sociale Wetenschappen?
Het assessment bestaat uit:

 • Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Nederlandse taal
 • Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal
 • Rekenkundige vaardigheden en wiskunde/statistiek
 • Cognitieve capaciteiten

Wat kost het premasterassessment?
De kosten voor deelname aan het assessment bedragen 110 euro.

Hoe meld ik mij aan voor het premasterassessment?
Meld je via Studielink aan voor de premaster en doorloop de stappen van de aanmeldingsprocedure. Je komt dan vanzelf op een punt dat je je moet aanmelden voor het assessment.

Wanneer vindt het premasterassessment plaats?
Data voor het premasterassessment kun je vinden op deze pagina.

Is de uitslag van het premasterassessment bindend?
De onderdelen Engels en Wiskunde zijn bindend. Wie voor deze onderdelen geen voldoende haalt, kan niet starten met een premaster. Het is niet mogelijk om het premasterassessment over te doen.

Ik wil graag op een ander moment het premasterassessment maken. Kan dat?
Neem hiervoor contact op met de studentenbalie.

Ik heb een diploma van het vwo. Moet ik ook het premasterassessment maken? Ik heb toch al bewezen dat ik het niveau aankan?
Ondanks je vwo-diploma moet je het premasterassessment maken en behalen. Dit om na te gaan of je nog steeds op het gewenste niveau zit.

Als ik het premasterassessment niet behaal, mag ik dan herkansen?
Nee, helaas kun je het premasterassessment niet herkansen.

Als ik het premasterassessment niet heb gemaakt/behaald, krijg ik dan het geld terug?
Nee, dit bedrag is niet restituteerbaar.

Wanneer krijg ik de uitslag van het premasterassessment?
De uitslag wordt binnen drie weken na afname van het premasterassessment per e-mail verstuurd naar het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink.

Mag ik de premaster als minor volgen in mijn hbo-bachelor?
Helaas is het niet mogelijk om de premaster als minor te volgen. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma.  Je kunt als hbo-bachelor wel keuzevakken volgen.

Kan ik na het behalen van mijn premaster een jaar wachten met instromen in de master?
Nee, de premaster geeft uitsluitend toegang tot de instroom van de master voor het collegejaar daarop.

Lees meer over het premasterassesment, voorbereidingstips en afnamedata.

Contact en voorlichting

Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar contact@vu.nl

Inhoud opleiding
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
contact@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl
Collegegeld, aanmelden via Studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsverzoek indienen
Studielink (en daarna voltooien op VUnet)
Overige vragen?
contact@vu.nl
Open dagen
Masteravonddinsdag 4 december 2018aanmelden

Lisanne Oud

Student

bco-lisanne-oud100x100

"De afstudeerrichtingen zijn divers en geven een eigen karakter aan de opleiding. Aangezien ik veel interesse heb in het gedrag van mensen heb ik gekozen voor Advies en verandering."

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube