Taalwetenschappen: Taaltheorie en Taalbeschrijving

Zonder taal geen communicatie
Programma van:Taalwetenschappen
Titel:MA Taalwetenschappen: Taaltheorie & Taalbeschrijving


Dit programma geeft een brede opleiding in de algemene taalwetenschap, met het accent op de wisselwerking tussen taaltheorie en taalbeschrijving binnen de onderzoekstraditie van de typologische en functionele taalkunde.

De student die dit programma voltooit:

  • heeft een grondige kennis van ontwikkelingen in de algemene taalwetenschap, in het bijzonder van typologische, functionele, cognitieve en antropologische taalwetenschap en is in staat publicaties op deze terreinen te begrijpen en daarop kritisch te reflecteren
  • heeft de vaardigheden van de veldlinguïstiek onder de knie en is in staat zelfstandig onderzoek te doen naar de talen van de wereld, inclusief onbekende en onbeschreven talen
  • is in staat over dat eigen onderzoek helder en systematisch te rapporteren en de gevonden gegevens te verbinden met theoretische ontwikkelingen in taalwetenschap, met name in de bovengenoemde deelgebieden daarvan
  • is in staat een reference grammar van een voorheen onbekende taal te schrijven, compleet met teksteditie en woordenlijsten die voldoet aan de huidige eisen van de beschrijvende taalwetenschap. 

De studie is opgebouwd rond de hoofdaspecten van menselijke taal: het klanksysteem (Typology of Sounds), de morfosyntaxis (Describing Morphosyntax) en het communiceren van betekenissen in de culturele en sociale omstandigheden waaronder talen worden gesproken (Anthropological Linguistics). In deze kernvakken wordt het aspect van taal in het algemeen (taaltheorie, taaltypologie) gecombineerd met het aspect van de veldlinguïstiek (het zelf leren verzamelen, opslaan en interpreteren van specifieke taaldata uit minder bekende of onbeschreven talen). 

De methodologie van descriptieve taalwetenschap, taalkundige analyse en argumentatie staat centraal in het kernvak Field Methods and Linguistic Analysis.  Om de kernvakken heen staan tutorials (die vaak gerelateerd zijn aan het schrijven van de scriptie en/ of aan het onderzoek  van de docenten) en keuzevakken taalwetenschap.

Semester 1
Articulatory phonetics & Typology of sounds6 ECTS
Describing morphosyntax6 ECTS
Keuzevakken Taalkunde:12 ECTS
- Tutorial Classics of General Linguistics(3 of 6 ECTS)
- Tutorial Functional, Cognitive and Functional Linguistics(3 of 6 ECTS)
- Tutorial Descriptive and Typological Linguistics(3 of 6 ECTS)


Semester 2
Anthropological linguistics6 ECTS
Field methods and linguistic analysis6 ECTS
Scriptie18 ECTS


Totaal60 ECTS

Taalwetenschappen: Taaltheorie en taalbeschrijving vakken in de studiegids.


De studie leidt op tot onderzoeker op het terrein van de typologische en beschrijvende taalwetenschap. Afgestudeerden vinden werk als onderzoeker op de universiteit, als taalconsulent, als adviseur of beleidsmedewerker bij overheid of bedrijfsleven.

Overview Taalwetenschappen: Taaltheorie & Taalbeschrijving

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Full-time

Specializations

Taalconsulent in bijbelvertalingsorganisaties, Talen van de wereld, Nederlandse taalkunde

Field of Interest

Language and Communication

Toelating & Contact

Toelatingseisen en aanmelden
Studenten met een voltooide bacheloropleiding Taalwetenschap of een andere bacheloropleiding in een taal met minimaal 60 ects taalkunde vakken kunnen worden toegelaten.

Wie toegelaten wil worden tot het masterprogramma Taaltheorie en taalbeschrijving moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Taalwetenschappen (60 studiepunten).

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Taaltheorie en taalbeschrijving in. Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl):

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Voor inhoudelijke informatie over dit programma:

Prof. dr. Lourens de Vries 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Faculteit Letteren 
De Boelelaan 1105, kamer 12a-27 
1081 HV Amsterdam 
T: 020-5986482 
E: l.j.de.vries@vu.nl

Mastervoorlichting 
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.