Psychologie: Klinische Neuropsychologie

Relatie tussen hersenen en gedrag

Relatie tussen hersenen en gedrag

Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie. Deze specialisatie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag. Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid.

Beroepspraktijk
In de beroepspraktijk staan de diagnostiek en de behandeling van stoornissen in het gedrag als gevolg van (ontwikkelings)stoornissen in het functioneren van de hersenen centraal. Hersenafwijkingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een gestoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, door (verkeers)ongeval en ziekteprocessen (zoals vaat- stoornissen, epilepsie, dementie). De stoornissen in het functioneren van de hersenen uiten zich in perceptie, spraak, taal, lees, reken, aandacht, geheugen, motoriek, planning en gedrag. De neuropsycholoog bestudeert deze altijd in samenhang met het functioneren van de (zich ontwikkelende) hersenen.

Hoofdbeeld: Klinische neuropsychologie

Kenmerkend voor de neuropsychologie is dat de beroepspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek nauw met elkaar samenhangen. In de klinische beroepssituatie staat de gezondheidszorg van de individuele patiënt centraal. Een neuropsycholoog voert een neuro- psychologisch onderzoek uit om de cognitieve functies en het gedrag van de onderzochte te evalueren, inzicht te verkrijgen in de aard en de ernst van de problemen en advies te geven over de consequenties die deze problemen voortbrengen in het dagelijks leven. Dit kan zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid, therapeutische mogelijkheden (functietraining, psychologische begeleiding) en (om)scholingsmogelijkheden.

Daarnaast is een neuropsycholoog betrokken bij het behandelings- en begeleidingsproces zelf. Soms kan het gaan om een behandeling van functiestoornissen, bijvoorbeeld in een geheugentraining. Ook kan het gaan om begeleiding van de wijze waarop iemand met deze problemen omgaat en zich aanpast aan de situatie. Vaak wordt de familie (partner, ouders) in het begeleidings- en aanpassingsproces betrokken.

Meer weten?
Download de informatieflyer Klinische neuropsychologie
Vraag een brochure aan
Bekijk het opleidingsprogramma van de master Psychologie

Foto: Erik voor neuro presentatieBij Klinische neuropsychologie is de neuropsychologische behandeling van verschillende gedragsstoornissen belangrijk. Er is aandacht voor de biochemische achtergrond ervan en de behandeling met medicijnen en therapieën. Een ander belangrijk onderdeel van het mastertraject Klinische neuropsychologie is de stage, vaak in een (kinder)ziekenhuis, kliniek, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Hier leer je vooral het psychodiagnostische proces steeds meer zelfstandig uitvoeren; ook word je betrokken bij behandeling en advisering. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een masterthese. Daarnaast volg je een aantal vakken:

 • Endocrinologische Neuropsychologie
 • Neuropsychologische interventiemethoden
 • Aging and Dementia
 • Medical neuroscience and neuroanatomy
Meer weten?
Bekijk ook de pagina van de wetenschappelijke afdeling Klinische neuropsychologie
Neem een kijkje in de studiegids
Loop een keer mee met een masterstudent Klinische neuropsychologie: stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.

Psychologie: Klinische Neuropsychologie vakken in de studiegids.


Het onderwijs is van zeer hoog niveau

De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Er wordt een belangrijke link gelegd tussen theorie en praktijk. Docenten stimuleren interactie met elkaar en patiënten tijdens de colleges en er worden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd om de praktijk te oefenen.
 
Er is veel aandacht voor je toekomst

Je krijgt de mogelijkheid vakken te volgen die je voorbereiden op je carrière. En er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.  
 
De brede benadering is uniek
Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.

Onderzoek Klinische neuropsychologie VU

Op de afdeling neuropsychologie, waaraan de master verbonden is, wordt divers onderzoek gedaan.

Effecten op het functioneren van de hersenen

 • Effecten van zeer premature geboorte op het latere cognitieve, motorische, schoolse en gedragsmatige functioneren.
 • Invloed van hormonen en voeding op cognitie en gedrag bij neurodegeneratieve ziekten.

Diagnostiek

 • Diagnostiek van de sensomotoriek in relatie tot cognitie in alle leeftijdfasen bij een grote verscheidenheid aan ziekten waarbij het centraal zenuwstelsel betrokken is.
 • Diagnostiek van de pijn in relatie tot cognitie bij
  mensen met een cognitieve kwetsbaarheid, zoals mensen met een dementie en mensen met een verstandelijke beperking.
 • Neuropsychologische tests als voorspellers voor succes binnen topsport, zoals eredivisie voetbal, (kick-) boxen, rugby en hockey.

Oorzaken

 • Onderzoek naar de erfelijkheid van ADHD met behulp van neuropsychologische tests en beeldvormende technieken. Idee achter dit onderzoek is dat neuropsychologische tests en beeldvormende technieken een meer directe relatie met erfelijkheid hebben dan de symptomen van ADHD.
 • Onderzoek naar etiologie (neuropathologie en
  neuropsychologie) van verschillende ontwikkelingsstoornissen.

Behandeling

 • Onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback en medicatie (methylphenidaat) als behandeling voor aandachtsproblemen bij kinderen die behandeld werden met radio en/of chemotherapie in verband met een hersentumor.
 • Onderzoek naar de effecten van beweging op cognitie, stemming, rust-activiteitritme bij mensen met cognitieve kwetsbaarheid.

Prachilla Ori

Student Klinische neuropsychologie

Prachilla Ori

"Klinische neuropsychologie = liefde voor het brein + een hart voor de patiënt hebben. Als student in deze studierichting leer ik veel over de complexe anatomie van het brein, het cognitief functioneren én de psyche van de mens. Of dat nu kinderen, volwassenen of ouderen zijn. Met deze basis ben je onmisbaar als professional in een academische of klinische setting."

Overview Psychologie: Klinische Neuropsychologie

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Tuition fee

Application deadline

15 juli

Start date

1 september

Study type

Full-time

Field of Interest

Behavioural and Social Sciences

Toelating en contact

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Psychologie: Mastertraject Klinische neuropsychologie. Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma?
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, van een andere Nederlandse universiteit of van het hbo (volg de links hierboven).
Meer informatie over tarieven tweede graad.


Rechtstreeks toelaatbaar
Met een bachelordiploma Psychologie van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie. Je hoeft geen toelatingsverzoek in te dienen.

Let op: voor dit mastertraject gelden vanaf 2016-2017 de volgende specifieke aanvullende eisen:
    
Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de Examencommissie.

Mocht je deze vakken niet tijdens je bacheloropleiding Psychologie aan de VU hebben behaald, dan moet je de deficiënties (= specifiek aanvullende eisen) alsnog wegwerken. Met een VU bachelor Psychologie mag dat tijdens de masteropleiding.

Deadlines:
Uiterlijk 31 juli 2017 moet je je aanmelding in Studielink en VUnet hebben voltooid. Meer informatie vind je op VUnet. Het advies is om je uiterlijk 31 mei al aan te melden!
Uiterlijk 31 augustus 2017 moet je je volledige inschrijving hebben voltooid.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar

Beschik je niet over het bovengenoemde VU-bachelordiploma, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.

N.B. 15 juli 2017 : Deadline aanmelding Studielink en deadline indienen toelatingsverzoek bij de toelatingscommissie.

Rechtstreeks toelaatbaar

Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie. 

Omdat je je opleiding niet aan de VU volgt/hebt gevolgd moet je wel het formulier ‘Verzoek toelating’ indienen. 

Let op: Voor dit mastertraject zijn de volgende specifieke aanvullende eisen gesteld:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische Neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de Examencommissie.

Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit geldt dat deficiënties (= specifiek aanvullende eisen) tijdens de masteropleiding mogen worden weggewerkt. 
 
Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde aanvullende eisen krijgen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, dan dien je bij je toelatingsverzoek eveneens de volgende documenten te uploaden:

 • Motivatiebrief waarin duidelijk beschreven staat welke vakken op het gebied van Neuropsychologische diagnostiek, Neuropsychologie van de veroudering en Pediatrische neuropsychologie je tijdens je bacheloropleiding hebt gedaan of nog moet doen en waarom je denkt dat deze vakken inhoudelijk overeenkomen met de aanvullende eisen.
 • Vakomschrijvingen uit de studiegids met informatie over inhoud, niveau binnen de bachelor, aantal ECTS, literatuur en toetsvorm van de vakken die je vermeldt in je motivatiebrief.

Hoe meld je je aan?
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden onder het kopje 'Diploma':

 • Formulier ‘Verzoek toelating
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.
 • Indien van toepassing: Motivatiebrief (zie hierboven)

Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus

Aanmelden/inschrijven na deadline is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de website van de VU.

Niet toelaatbaar
Beschik je niet over een bachelordiploma Psychologie, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.

Met een hbo-opleiding kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.Aan de VU hebben we geen premasteropleiding Psychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie behalen.

N.B. Bekijk de VU-website voor algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma.

Taaleis
Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige masteropleidingen (OER/B/art 3.5A).
Voor mastertrajecten die in het Nederlands worden gedoceerd, te weten: Klinische Neuropsychologie, Klinische Ontwikkelingspychologie en Klinische Psychologie:

De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land en/of niet in het Nederlands heeft genoten, moet aan kunnen tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen.
Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;
 • door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

Toelaatbaar onder voorwaarden (= toelatingsverzoek indienen)

Bachelordiploma Psychologie
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een buitenlandse universiteit moet je een formulier ‘Verzoek toelating’ via VUnet indienen. Je diploma dient eerst door de toelatingscommissie Psychologie op niveau en inhoud geëvalueerd te worden om te kunnen bepalen of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie.
 
Let op: Voor dit mastertraject zijn de volgende specifieke aanvullende eisen gesteld:

Diagnostiek van de Klinische praktijk: Klinische Neuropsychologie (6 EC)*
Neuropsychologie van de veroudering (6 EC)*
Pediatrische neuropsychologie (6 EC)*

* dan wel een equivalent hiervan; dit ter beoordeling van de Examencommissie

Mits je toelaatbaar bent, geldt met een bachelordiploma Psychologie van een andere buitenlandse universiteit dat deficiënties (=specifiek aanvullende eisen) tijdens de masteropleiding mogen worden weggewerkt.

Mogelijk heb je tijdens je bacheloropleiding vergelijkbare vakken gevolgd en kun je op grond daarvan vrijstelling van de genoemde aanvullende eisen krijgen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, dan dien je bij je toelatingsverzoek eveneens de volgende documenten te uploaden:

 • Motivatiebrief waarin duidelijk beschreven staat welke vakken op het gebied van Neuropsychologische diagnostiek, Neuropsychologie van de veroudering en Pediatrische neuropsychologie je tijdens je bacheloropleiding hebt gedaan of nog moet doen en waarom je denkt dat deze vakken inhoudelijk overeenkomen met de aanvullende eisen.
 • Vakomschrijvingen uit de studiegids met informatie over inhoud, niveau binnen de bachelor, aantal ECTS, literatuur en toetsvorm van de vakken die je vermeldt in je motivatiebrief.

Hoe dien je een toelatingsverzoek in?
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden onder het kopje 'diploma':

 • Formulier 'Verzoek toelating’  + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur.
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.
 • Indien van toepassing: Motivatiebrief (zie hierboven)

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines:
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 15 juli 2017.
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2017.

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk.
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

Niet toelaatbaar

Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Klinische neuropsychologie.

   
Heb je nog vragen over deze opleiding?
Kijk eerst bij de veelgestelde vragen van de masteropleiding Psychologie.
Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.
Op de contactpagina vind je meer gegevens over de locatie en de routebeschrijving.

Studieadvies

studieadvies.fgb@vu.nl       

Toelatingscommissie Psychologie
Mevr. B. Pleiter
Ambtelijk secretaris
E-mail: examencommissie.fpp.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJanneke Oostrom (j.k.oostrom@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieSusanne van Eck (s.r.van.eck@vu.nl)
Klinische PsychologieAnne Martens (a.martens@vu.nl)
Sociale PsychologieKaren Mortier (k.mortier@vu.nl)

 

Masteravond
7 december 2017

Meelopen met een student

Stuur een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl en vermeld de masteropleiding waarin je geinteresseerd bent.   

Vraag een brochure aan