Psychologie studeren

Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste en een ander niet? Waar komt mentale achteruitgang bij ouderen vandaan? Op grond waarvan kiest iemand een partner? Kunnen mensen met een depressie geholpen worden via internet? Als masterstudent Psychologie ga je diep in op psychologische vraagstukken. In een traject dat past bij jouw talenten en interesses bereid jij je voor op een toekomst als professioneel 'mensenkenner'.

Arbeids- en organisatiepsychologie_55_55
Psychology: Work and Organizational Psychology
Ook interessant voor studenten die interesse hebben in Sociale Psychologie
Klinische ontwikkelingspsycholgie_55_55Psychologie: afstudeerrichting Klinische ontwikkelingspsychologie
Klinische Neuropsychologie_55_55Psychologie: afstudeerrichting Klinische neuropsychologie
Klinische Psychologie_55_55Psychologie: afstudeerrichting Klinische psychologie


 

Tijdens de masteropleiding Psychologie leer je nadenken over menselijk gedrag. Je leert kritisch naar wetenschappelijk onderzoek kijken, zelf vragen formuleren en praktische problemen oplossen. Door je brede basisopleiding (bachelor Psychologie), gevolgd door je gedegen specialisatie, ben je straks breed inzetbaar.

De masteropleiding Psychologie duurt één jaar (voltijd) en bestaat uit hoor- en werkcolleges. Je participeert in onderzoek en leert in werkgroepen en practica belangrijke professionele vaardigheden. Ook loop je een praktijk- of onderzoeksstage: de VU heeft een uitgebreid stagenetwerk waar je gebruik van kunt maken. Ook is het mogelijk je stage in het buitenland te doen, bijvoorbeeld in Suriname, België of Zuid-Afrika. Met een masterthese rond je de master af. Je doet verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een onderwerp op het gebied van psychologie. Je kunt je stage en these ook combineren.

Bekijk hier het opleidingsprogramma van de master Psychologie.

Psychologie vakken in de studiegids.

Als Master of Science in de Psychologie vind je vaak snel een passende baan. Je kunt werken in de hulpverlening, in ziekenhuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of verpleeghuizen. Maar je kunt ook terechtkomen in het bedrijfsleven. Als hrm-manager bijvoorbeeld, of als organisatieadviseur. Afhankelijk van de afstudeerrichting die jij gekozen hebt, vind je een passende baan als psycholoog. Bekijk bij het mastertraject van jouw keuze de beroepsperspectieven.

Ben je na je master nog niet klaar met leren? Dan kan je na je master verschillende postdoctorale opleidingen doen, die jou opleiden tot bijvoorbeeld GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Psychotherapeut.

Binnen de masteropleiding Psychologie kun je kiezen uit vier mastertrajecten:


Je kunt ook kiezen voor een onderzoeksmaster: 

 Foto: Coffee corner leren

De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig en intensief. Er wordt interactief onderwijs gegeven in kleine werkgroepen. Veel docenten zijn professionals uit de praktijk; zij weten waar ze het over hebben en kunnen studenten goed begeleiders.

De VU helpt je op weg
Psychologie aan de VU biedt je de mogelijkheid vakken te volgen die je voorbereiden op je carrière. Als student ontwikkel je een goede kijk op je toekomstige werkveld. Via het uitgebreide stagenetwerk van de opleiding leg je alvast contacten die belangrijk zijn voor je verdere loopbaan als psycholoog.

Excellent onderwijs en onderzoek
Aan de faculteit krijg je les van docenten die ook internationaal hoogstaand onderzoek verrichten. Maak als student jezelf bekend en draag bij aan dit toponderzoek.

Jonathan Leipoldt

Student Klinische ontwikkelingspsychologie

Jonathan Leipoldt

"Psychologie studeren aan de VU heeft mij geholpen om mijn interesses verder te ontwikkelen en goed in kaart te brengen wat ik leuk vind. Het kleinschalige onderwijs dat hier aangeboden wordt, biedt unieke kansen om meer uit jezelf te halen dan je van te voren zou verwachten. Aan onze faculteit bouw je aan een goed netwerk voor de toekomst en dat vind ik erg fijn."

Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een stage (en eventueel scriptie) in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie.

Studievertraging
Studeren in het buitenland leidt meestal tot enige studievertraging. De stage is de meest geschikte manier om tijdens je masteropleiding naar het buitenland te gaan. Begin tijdig met zoeken, want een stageplek is maatwerk.
Wil je alleen onderwijs volgen én binnen de reguliere studieduur, dan moeten de vakken die je hier mist tijdens je afwezigheid precies op dat moment aan de gastuniversiteit gegeven worden. In de praktijk zal dit zelden voorkomen.

      

Foto Aron en Nina

Tijdens je masteropleiding volg je een praktijk- of onderzoeksstage. De VU heeft een uitgebreid stagenetwerk waar je gebruik van kunt maken. Ook is het mogelijk deze in het buitenland te doen, bijvoorbeeld in Suriname en Zuid-Afrika.

Meer informatie over Stage lopen voor studenten vind je in de online studiegids.

Studeer je aan een andere universiteit dan de VU? Dan kun je een beperkt aantal bijvakken volgen bij Psychologie en Pedagogiek. Hier zijn doorgaans geen extra kosten aan verbonden.  

Bekijk hier het bijvakkenaanbod

Verklaring van toestemming
Sommige vakken hebben specifieke toelatingseisen. Als je weet welk vak je wilt volgen, moet je een verklaring van toestemming aanvragen bij de studieadviseur. De studieadviseur moet deze verklaring ondertekenen. Met deze verklaring schrijf je je in bij de Centrale Studentenbalie in het hoofdgebouw. Daarna kun je je inschrijven voor tentamens in het programma VUnet.

Wil je je na je universitaire masteropleiding Psychologie of Pedagogische wetenschappen verder ontwikkelen tot een breed inzetbare professional in alle sectoren van de gezondheidszorg? Dan is de basisopleiding tot gezondheidszorg (GZ-)psycholoog mogelijk iets voor jou. Meer informatie vind je op de website van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Om toegelaten te worden tot deze opleiding, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Kijk onder Opleiding tot GZ-psycholoog voor de toelatingseisen met een Masterdiploma Psychologie.
  • Kijk onder Basisaantekening Psychodiagnostiek voor de registratie-eisen voor het behalen van de BAPD aantekening.

Achtergrond
Psychodiagnostiek is een professionele toepassing van de psychologie, waarbij op basis van een psychologisch onderzoek van personen uitspraken worden gedaan die een beslissing, een behandeling of een advies betreffen. Deze uitspraken kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. Psychodiagnostiek is één van de kerntaken van veel psychologen die in de praktijk werkzaam zijn. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op dit gebied te bevorderen, zijn, op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), maatregelen getroffen om psychologiestudenten of reeds praktiserende psychologen in de gelegenheid te stellen een basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) te laten behalen.

Programma
Per 1 januari 1994 is door het NIP de Basisaantekening Psychodiagnostiek ingevoerd. Dit houdt in dat studenten en afgestudeerden met een voldoende basiskennis en ervaring in de psychodiagnostiek een zogenaamd dossierdiploma, getekend door de faculteit en het NIP, kunnen verwerven. De Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit heeft een programma samengesteld om de Basisaantekening te kunnen verwerven. Aan allen  die dit programma met succes hebben doorlopen, kan de Basisaantekening Psychodiagnostiek worden uitgereikt. Studenten krijgen het diploma bij het behalen van het masterexamen, ook al wordt het diagnostiekprogramma eerder afgesloten. Van het besluit tot toekenning van de Basisaantekening doet de faculteit mededeling aan het NIP. Het NIP verzorgt de registratie van de psychologen, NIP-leden en niet-NIP-leden, die de Basisaantekening hebben behaald. Dit register is voor iedereen bij het NIP ter inzage. Indien een diagnostiekprogramma pas ná het behalen van het masterexamen kan worden afgesloten, richt de desbetreffende psycholoog, onder overlegging van het gevolgde diagnostiekprogramma, zich rechtstreeks tot het NIP (Postbus 2058, 3500 GB Utrecht, tel. 030 – 820 15 00; e-mail: info@psynip.nl) met het verzoek om toekenning van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Voor reeds afgestudeerde psychologen zijn aan het verwerven van de Basisaantekening kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van het aantal nog te halen onderdelen.

Contactpersonen binnen FPP:

  • Arbeids- en Organisatiepsychologie, met als docentsupervisor dr. J.K. Oostrom
  • Kinder- en Jeugdpsychologie, met als docentsupervisor drs. A.M. Ruhland
  • Klinische Psychologie, met als docentsupervisor dr. E.M. Sijbrandij
  • Neuropsychologie, met als docentsupervisoren Prof. dr. E.J.A. Scherder en dr. J. Oosterlaan 

Criteria
Studenten moeten aan bepaalde criteria voldoen voor het verkrijgen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Deze eisen zijn vanaf studiejaar 2011/12 gewijzigd. Studenten die in 2008/09 of eerder zijn gestart met hun bacheloropleiding mogen voldoen aan de oude criteria. Studenten die in 2009/10 of later zijn gestart met hun bacheloropleiding moeten voldoen aan de nieuwe criteria.

Procedure

Voor de aanvraag van de Basisaantekening Psychodiagnostiek geldt een bepaalde procedure:

Lees de procedure Basisaantekening Psychodiagnostiek

De taken en werkvelden van een GZ-psycholoog

De Wet Beroepen in de Individuele gezondheidszorg (BIG) regelt voor de gezondheidszorg onder meer de registratie voor het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), terwijl ook voorzien is in de regeling van het aansluitende beroep van Klinisch Psycholoog. Als registerhouder heeft de overheid het deskundigheidsgebied en de opleidingsvereisten van de GZ-psycholoog in de gezondheidszorg vastgelegd. Datzelfde geldt voor titelbescherming en tuchtrecht. De overheid beoogt hiermee de noodzakelijke deskundigheid en kwaliteit van de GZ-psycholoog te waarborgen.
De GZ-psycholoog is een generalistische professional, die zelfstandig werkzaam is in een van de sectoren van de gezondheidszorg en optreedt als behandelaar van psychische stoornissen en van psychische problemen bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer.  De GZ-psycholoog zal doorgaans werkzaam zijn in instellingen zoals algemene en psychiatrische ziekenhuizen, afdelingen voor ambulante zorg, instellingen voor (verstandelijk) gehandicaptenzorg, revalidatie-instellingen, verpleeghuizen, instellingen voor jeugdhulpverlening en forensische instellingen.

De werkzaamheden van de GZ-psycholoog hebben vooral betrekking op:

  • psychodiagnostiek;
  • indicatiestelling;
  • psychologische interventies
  • overige professionele taken zoals voorlichting, consultatie en preventie.

De opleiding

De opleiding tot GZ-psycholoog is een tweejarige fulltime opleiding voor kandidaten met een masterexamen in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen met afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde, die als professional in de gezondheidszorg willen werken. De opleiding omvat een dag cursorisch onderwijs per week en 4 dagen omschreven praktijkervaring onder begeleiding van een praktijkopleider en supervisoren. Het is niet mogelijk de opleiding in deeltijd te volgen. De GZ-psycholoog in opleiding heeft een betaalde praktijkopleidingsplaats waarvoor een arbeidsleerovereenkomst gesloten wordt met de praktijkinstelling voor de duur van de opleiding. Inschaling geschiedt conform CAO-Z schaal 59 60. Om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding moet je voldoen aan twaalf criteria. In totaal dienen alle criteria gedekt te zijn voor minstens 110 studiepunten.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden bestaan uit vier delen:

Deel 1: een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde.

Deel 2: een aantal omschreven onderdelen dat op universitair niveau is getoetst (zie schema):

Klinische Psychologie/Orthopedagogiek6 ec
Persoonlijkheidsleer6 ec
Ontwikkelingspsychologie                               6 ec
Psychopathologie9 ec
Neuropsychologie6 ec
Diagnostische modellen en strategieën11 ec
Behandelingsmodellen en strategieën        11 ec
Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening              1 ec
Juridische aspecten van de hulpverlening1 ec
Gespreksvoering, observatie en rapportage11 ec
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek23 ec

Deel 3: stage van tenminste 520 uur, bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling 19 ects. Gezien de landelijke verschillen wordt uitgegaan van een minimum aantal van 110 punten dat behaald moet zijn als som van de punten voor de onder deel 2 en deel 3 genoemde onderdelen.

Deel 4: tenminste 3 casussen (psycho)diagnostiek onder supervisie volbracht.

Toelatingsprocedure

Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot psycholoog in de gezondheidszorg (GZ-psycholoog) moet je in voldoende mate in de universitaire opleiding psychologie vakken op bepaalde gebieden hebben afgerond. Een verklaring hieromtrent kan namens de examencommissie van de opleiding psychologie worden ondertekend. Er kunnen twee soorten verklaringen worden afgegeven: 1: ‘voldoet gemiddeld aan alle eisen op doctoraal/masterniveau’ (minstens 110 studiepunten) of 2: ‘voldoet aan de gestelde eisen met uitzondering van de volgende vakken: … Het formulier via welke deze verklaring kan worden afgegeven, maakt onderdeel uit van het informatiesetje dat op verzoek wordt toegestuurd door de RINO waar men de aanvraag indient om toegelaten te worden tot de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog.

Wie aan de Vrije Universiteit het mastertraject  Klinische Psychologie, Kinder- en Jeugdpsychologie of Klinische Neuropsychologie van de masteropleiding Psychologie volgt, kan middels het maken van bepaalde keuzes binnen het algemene studieprogramma en dat van het mastertraject zonder meer voldoen aan de toelatingscriteria. In de keuzeruimte moet men letten op de eerste eis: Klinische Psychologie/Orthopedagogiek en de eisen van diagnostische processen en modellen en behandelingsmodellen en strategieën. Aan de diagnostiek eisen voldoet men door het volgen van de ook voor de diagnostiekaantekening verplichte modules. Aan de andere eisen kan via bepaalde thema's en profiel- of masteronderdelen worden voldaan. Van belang is ook het lopen van een klinische stage waarin voldoende uren besteed worden aan directe diagnostiek en behandeling en waarin een casusverklaring voor 3 casus kan worden afgegeven. Voor een dergelijke stage wordt een stage- en een casusverklaring afgegeven die gebruikt kunnen worden voor de basisaantekening diagnostiek en de verklaring entree-eisen GZ.

Kan ik met een hbo opleiding beginnen aan een master Psychologie?
Nee, dit kan niet. Je zult eerst een bacheloropleiding psychologie moeten behalen.

Wat is het verschil tussen Psychologie en Pedagogische wetenschappen?
Pedagogen houden zich bezig met de opvoeding van kinderen, psychologen bestuderen het gedrag van mensen. De orthopedagogiek en klinische ontwikkelingspsychologie hebben het meest met elkaar gemeen, maar het uitgangpunt is anders. 

Als pedagoog bestudeer je hoe volwassenen kinderen opvoeden en hoe je volwassenen daarbij kunt helpen. Je richt je op de mensen om het kind heen: ouders, leraren die aan kinderen en jongeren (speciaal) onderwijs geven, groepsleiders in een tehuis voor kinderen die in hun gedrag gestoord zijn of voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.

Als psycholoog bestudeer je wat mensen doen en denken, hoe mensen beslissingen nemen, hoe ze omgaan met anderen en hun gevoelens daarbij. Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling van het gedrag van mensen en afwijkingen daarvan. Ook houd je je als psycholoog bezig met methoden om mensen te helpen hun gedrag te veranderen.   
  
Foto: Durf te vragenWat is het verschil tussen de opleiding aan de VU en aan de UvA?
De UvA is groter dan de VU (ruim twee keer zoveel studenten). De VU is kleinschaliger. Daardoor leer je makkelijker je medestudenten en docenten kennen en is er meer tijd voor studiebegeleiding. Tevens zijn de masters(trajecten) per universiteit verschillend. Kijk dus naar wat jij graag wilt en welke universiteit dat aanbiedt.
 
Kan ik Psychologie in deeltijd studeren aan de VU?
Nee, je kunt de opleiding Psychologie niet in deeltijd volgen aan de VU. Wel kan je de masteronderdelen over twee jaar verspreiden, zodat je minder studielast per jaar hebt. Hier dien je een eigen planning voor te maken.

Kan ik in februari instromen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Voor de masteropleiding Psychologie is er alleen een startmoment in september.

Kan ik vrijstellingen krijgen? 
Veel vakken van de opleiding Psychologie zijn uniek en daarom zal er zelden vrijstelling voor worden gegeven. Denk je toch in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kijk dan in de studiegids Psychologie voor welke vakken dat zou zijn. Stuur vervolgens een schriftelijk verzoek aan de examencommissie Psychologie.

Ik heb een verzoek tot toelating tot de masteropleiding ingediend bij de examencommissie. Wanneer krijg ik bericht?
Binnen zes weken ontvang je bericht van de examencommissie. Neem voor vragen contact op met de examencommissie, tel 020-5988795.

Hoe kan ik zien of mijn aanmelding helemaal voltooid is?
De centrale studentenadministratie van de VU kan zien of jouw inschrijving volledig is. Je kunt de centrale studentenadministratie bereiken via tel. 020-5985020.

Welke beroepen kan ik kiezen als ik ben afgestudeerd? 
Als Master of Science in de Psychologie vind je vaak snel een passende baan. Je kunt werken in de hulpverlening, in ziekenhuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of verpleeghuizen. Maar je kunt ook terechtkomen in het bedrijfsleven. Als hrm-manager bijvoorbeeld, of als organisatieadviseur. Bekijk bij het mastertraject van jouw keuze de beroepsperspectieven.

Moet ik om psycholoog te worden nog een vervolgopleiding doen?
Wil je Psychotherapeut, Klinisch psycholoog of Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) worden, dan moet je na je masteropleiding nog twee tot vijf jaar een intensieve postdoctorale opleiding volgen. Alleen dan kun je door de overheid geregistreerd worden. Naar een plaats in zo'n opleiding solliciteer je. Je doet de opleiding naast je baan, en je wordt in die baan intensief begeleid. 

Kan ik een afspraak maken met de studieadviseur?
Ja, dat kan. Neem contact op met een van de studieadviseurs.

Kim Setkowski

Student Klinische psychologie

Kim Setkowski student

"Het mastertraject Klinische Psychologie is een boeiende en leerzame master. Tijdens het mastertraject ga je onder andere stagelopen en leer je theorie en praktijk met elkaar te combineren. Je doet ervaring op met patiënten en je wordt klaar gestoomd voor het latere werk als psycholoog. De mogelijkheid om veel bij te leren over verschillende behandelingen in de praktijk maakt het mastertraject zo ontzettend leuk om te volgen!"

Nederlandse studenten

Heb je nog vragen over deze opleiding?
Kijk eerst bij de veelgestelde vragen van de masteropleiding Psychologie.
Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.
Op de contactpagina vind je meer gegevens over de locatie en de routebeschrijving.

Studieadvies

studieadvies.fgb@vu.nl       

Examencommissie Psychologie
Mevr. B. Pleiter
Ambtelijk secretaris
E-mail: examencommissie.fpp.fgb@vu.nl
Tel. 020 - 59 88795
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur)
      
Stagecoördinatoren       

Arbeids- & Organisatie PsychologieJacek Buczny (j.buczny@vu.nl)
Klinische Ontwikkelingspsychologiestageklop.fgb@vu.nl
Klinische NeuropsychologieSusanne van Eck (s.r.van.eck@vu.nl)
Klinische PsychologieEllen Driessen(e.driessen@vu.nl)


Masteravond
Dinsdag 4 december 2018

Meelopen met een student

Stuur een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl en vermeld de masteropleiding waarin je geïnteresseerd bent.   

Prachilla Ori

Student Klinische neuropsychologie

Prachilla Ori

"Klinische neuropsychologie = liefde voor het brein + een hart voor de patiënt hebben. Als student in deze studierichting leer ik veel over de complexe anatomie van het brein, het cognitief functioneren én de psyche van de mens. Of dat nu kinderen, volwassenen of ouderen zijn. Met deze basis ben je onmisbaar als professional in een academische of klinische setting."

Yvette Burger

Student Arbeids- en organisatiepsychologie

Yvette Burger student

"Psychologie is een erg leuke, leerzame en veelzijdige opleiding en ondanks dat de studie breed is is het zeker niet oppervlakkig. Ik volg het mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie, omdat mij de combinatie tussen bedrijven en mensen erg aanspreekt. De kennis die je bij deze opleiding opdoet is heel erg toepasbaar en bruikbaar in je eigen dagelijks leven. Kortom, een studie waar je altijd wat aan hebt!"