Political Science

Learn to understand politics in an age of globalization

Study Political Science

Are you interested in politics? Do you aim to graduate with an university masters' degree? Then the masters' programme in Political Science at VU University might work for you. 

Political science 2Political Science: specialization Comparative and European Politics
Study the key issues of multi-level governance and European politics within the context of interrelated disciplinary traditions.
Political Science Global Environmental GovernancePolitical Science: specialization Global Environmental Governance
Environmental Governance is one of the great challenges humankind is facing today: how to organise the co-evolution of societies and their surrounding environment.
Political Science International RelationsPolitical Science: specialization International Relations and Transnational Governance
Seek to understand the contradictory dynamic of the ongoing globalization process.
Political Science Global Environmental GovernancePolitical Science: specialization Policy and Politics
Study the interaction between political institutions and policy-making.


This program is accredited by the NVAO. After finishing the program you receive the internationally recognized degree of Master of Science (MSc).

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Dutch Students

Applicants with an hbo degree


When you are holding a Bachelor’s degree from a Dutch institute of higher vocational education (hbo-diploma) you are required to take the pre-Master’s course in Political Science. To gain admission to this course you need to hold a degree from a programme of higher vocational education with a study load of 240 ECTS credits (168 'old' credits). Also you need a positive evaluation on your request for admission. A pre-Master's assessment is part of the admission procedure.

If you want to start in September 2010, the application deadline is June 2010.

Request for admission

To enter the pre-Master's course in Political Science you need a declaration of acceptance. Therefore you have to submit a request for admission to the examination board of the Master's in Political Science.

You should enclose:

 • a completed application form (download the form here)
 • a certified hbo Bachelor’s degree (a certified translation in English), a transcript of courses taken and results obtained 
 • a letter in English in which you explain your reasons for applying to this programme
 • Two letters of recommendation by qualified individuals preferably from your higher vocational institute who are in a position to comment on your (academic) skills and  motivation (1 A4 each)
 • a detailed curriculum vitae (or résumé) in English 
 • a sample of (academic) writing, if possible in English, preferably a marked paper.

Send your request to:

Faculty of Social Sciences
attn. Examination Board for the Master’s in Political Science
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam

Pre-Master's assessment

The pre-Master's assessment determines whether your abilities, knowledge and skills are in keeping with the level required to successfully complete the pre-Master’s course and the Master’s programme. Furthermore, the assessment will give you an idea of the skills needed to complete your course of study. Further details of the pre-Master's assessment (in Dutch).  
After you applied at Student Services you will receive details of the exact date and time when the pre-Master’s assessment will be held.

You have to apply at Student Services to receive a registration package.
Further information on the application and registration (in Dutch).

Dutch students

To qualify for the Master’s in Political Science, students must hold a bachelors degree in Political Science, International Relations or a related discipline. You also need an excellent working command of English (TOEFL 600/250 or IELTS 7.0).

If you hold a Bachelor’s degree in a non-related discipline or a qualification that is not equivalent to a three-year Dutch university degree, you may be admitted subject to successful completion of the one-year pre-Master’s course in Political Science. The programme’s Examination Board will determine whether you are eligible for admission to either the Master’s programme or the pre-Master’s course.

You have to apply at Student Services to receive a registration package.
More information on the application and registration (in Dutch).

The application deadline  is 1 June.


For registration you need a declaration of acceptance (verklaring tot toelating). In order to obtain this declaration, you have to submit a request for admission to the Faculty of Social Sciences. You can submit a request for admission to the examination board:
Faculty of Social Sciences
attn. Examination Board for the Master’s in Political Science
De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam

Applicants with a VU University Bachelor’s degree in Political Science should enclose:

 • a completed application form (dowload the form here)
 • a certified copy of your degree certificate, a transcript (and official English translation) of courses taken and results obtained 
 • a letter in English in which you state your reasons for applying to the programme
 • two letters of reference by individuals who are in a position to comment on your academic skills and motivation
 • a detailed curriculum vitae (or résumé) in English
 • a sample of academic writing in English, preferably a marked academic paper 

Applicants with another Dutch university Bachelor’s degree should enclose:

 • a completed application form (download the form here)
 • a certified copy of your degree certificate, a transcript (and official English translation) of courses taken and results obtained 
 • a letter in English in which you explain your reasons for applying to this programme
 • two letters of reference by individuals who are in a position to comment on your academic skills and motivation
 • a detailed curriculum vitae (or résumé) in English
 • a sample of academic writing in English, preferably a marked academic paper 
 • a certificate to verify your proficiency in English (TOEFL-score 600 paper based, 100 Internet based or 250 computer based; IELTS-score 7.0) 

Dutch students with an international university Bachelor’s degree or international students with a Dutch university Bachelor’s degree have to follow the international application procedure. The application deadline for EEA students is 1 April, for non-EEA students 1 March. More information on the international application procedure.

The following information is in Dutch, since the pre-Master's programme is in Dutch and therefore not accessible for students who don't speak Dutch.

Toelatingseisen

De masteropleiding Political Science is selectief: om toegelaten te worden moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma Politicologie, Internationale betrekkingen of een verwante opleiding hebben voltooid aan een geaccrediteerde universiteit.

Ook met een hbo-bachelordiploma kun je, via de eenjarige premaster (30 EC), toegelaten worden tot de master Political Science. Hiervoor moet je aan een aantal eisen voldoen:

• Toelatingsverzoek indienen via VUnet (uiterlijk 31 mei)
• Premasterassessment behalen
• Hbo-diploma behalen (uiterlijk 31 augustus).

Voor toelating tot de master Political Science in het aansluitende collegejaar 2017-2018 moet je het premasterprogramma volledig hebben afgerond. Daarnaast moet je voldaan hebben aan de taaleis Engels.

Hoe dien ik een toelatingsverzoek in?

Meld je aan in Studielink voor de premaster van Political Science. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Zonder tijdige aanmelding kun je niet per 1 september starten met de premaster. In VUnet moet je je aanmelding voltooien door de volgende vereiste documenten te uploaden:

1.    Een (gewaarmerkte) kopie van je hbo-bachelordiploma. Als je je diploma nog niet hebt behaald, kun je bij jouw instelling vragen om een officiële verklaring van afstuderen, waarin vermeld staat dat je voor 1 september zult afstuderen.
2.    Een officiële cijferlijst van de studieresultaten behaald tijdens je hbo-bacheloropleiding. 
3.    Een vakkenoverzicht met officiële beschrijvingen van behaalde vakken die relevant kunnen zijn voor toelating.
4.    Een motivatiebrief (in het Engels) van maximaal 2 pagina’s, waarin je je keuze voor juist deze opleiding nader toelicht.
5.    Curriculum Vitae (in het Engels).
6.    Hbo-bachelorscriptie (bij voorkeur in het Engels) of als je je scriptie nog niet hebt afgerond, een paper (ongeveer 5 pagina’s en bij voorkeur in het Engels). Het stuk zal worden gecheckt op plagiaat.
7.    Twee aanbevelingsbrieven van docenten van de instelling waar je hebt gestudeerd (of nog steeds studeert).
8.    Resultaat van de taaltoets Engels.

Taaltoets Engels

Als je bent toegelaten tot de premaster moet je tijdens het studiejaar aan de taaleis Engels voldoen. Daarbij moet je de volgende minimumscores halen (niet ouder dan 2 jaar):

• IELTS: 7.0
• TOEFL paper based: 600
• TOEFL computer based 250
• TOEFL internet based: 100
• Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
• Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A
VU TOEFL-ITP: 600 (alleen geldig voor VU Amsterdam)

Let op: de mogelijkheden voor het afleggen van de taaltoets zijn beperkt, vooral gedurende de zomermaanden. Denk eraan de uitslag van je toets liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus, toe te voegen aan je aanmelding voor de master in VUnet.

Premasterassessment

In VUnet meld je je aan voor het premasterassessment. 

Het premasterassessment van FSW toetst:
• Engelse taalvaardigheid
• Nederlandse taalvaardigheid
• Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
• Cognitieve capaciteiten

De uitslag van de onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Aanmelden


studielinkVUnet lichtblauwAlgemene informatie over de inschrijfprocedure

Deadlines

 • 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a Master’s programme and/or more than one Bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.    Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.   The results of an English language test. To be admitted to the master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauwGeneral information regarding the register procedure       

Deadlines
- 31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
- 31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students, applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September 2015.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.   Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.    The results of an English language test. To be admitted to the Master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauw 
General information regarding the register procedure      

Deadlines
-    31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
-    31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission and application

Which admission requirements and application procedures apply to you depends on your preparatory education.

Please click on the link indicating your situation:

 • I have a VU bachelor's degree
 • I have a bachelor's degree from another Dutch university
 • I have a bachelor's degree from a Dutch university of applied sciences (hbo)
 • I have a foreign degree

Admission requirements with a Master's degree

There are different tuition fees for students who already followed a Master's program in the Netherlands. For the most recent information about tuition fees you can go to the website.
The admission procedure is the same as when applying with a respective Bachelor's degree.

Applicants with an hbo degree


When you are holding a Bachelor’s degree from a Dutch institute of higher vocational education (hbo-diploma) you are required to take the pre-Master’s course in Political Science. To gain admission to this course you need to hold a degree from a programme of higher vocational education with a study load of 240 ECTS credits (168 'old' credits). Also you need a positive evaluation on your request for admission. A pre-Master's assessment is part of the admission procedure.

If you want to start in September 2010, the application deadline is June 2010.

Request for admission

To enter the pre-Master's course in Political Science you need a declaration of acceptance. Therefore you have to submit a request for admission to the examination board of the Master's in Political Science.

You should enclose:

 • a completed application form (download the form here)
 • a certified hbo Bachelor’s degree (a certified translation in English), a transcript of courses taken and results obtained 
 • a letter in English in which you explain your reasons for applying to this programme
 • Two letters of recommendation by qualified individuals preferably from your higher vocational institute who are in a position to comment on your (academic) skills and  motivation (1 A4 each)
 • a detailed curriculum vitae (or résumé) in English 
 • a sample of (academic) writing, if possible in English, preferably a marked paper.

Send your request to:

Faculty of Social Sciences
attn. Examination Board for the Master’s in Political Science
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam

Pre-Master's assessment

The pre-Master's assessment determines whether your abilities, knowledge and skills are in keeping with the level required to successfully complete the pre-Master’s course and the Master’s programme. Furthermore, the assessment will give you an idea of the skills needed to complete your course of study. Further details of the pre-Master's assessment (in Dutch).  
After you applied at Student Services you will receive details of the exact date and time when the pre-Master’s assessment will be held.

You have to apply at Student Services to receive a registration package.
Further information on the application and registration (in Dutch).

Dutch students

To qualify for the Master’s in Political Science, students must hold a bachelors degree in Political Science, International Relations or a related discipline. You also need an excellent working command of English (TOEFL 600/250 or IELTS 7.0).

If you hold a Bachelor’s degree in a non-related discipline or a qualification that is not equivalent to a three-year Dutch university degree, you may be admitted subject to successful completion of the one-year pre-Master’s course in Political Science. The programme’s Examination Board will determine whether you are eligible for admission to either the Master’s programme or the pre-Master’s course.

You have to apply at Student Services to receive a registration package.
More information on the application and registration (in Dutch).

The application deadline  is 1 June.


For registration you need a declaration of acceptance (verklaring tot toelating). In order to obtain this declaration, you have to submit a request for admission to the Faculty of Social Sciences. You can submit a request for admission to the examination board:
Faculty of Social Sciences
attn. Examination Board for the Master’s in Political Science
De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam

Applicants with a VU University Bachelor’s degree in Political Science should enclose:

 • a completed application form (dowload the form here)
 • a certified copy of your degree certificate, a transcript (and official English translation) of courses taken and results obtained 
 • a letter in English in which you state your reasons for applying to the programme
 • two letters of reference by individuals who are in a position to comment on your academic skills and motivation
 • a detailed curriculum vitae (or résumé) in English
 • a sample of academic writing in English, preferably a marked academic paper 

Applicants with another Dutch university Bachelor’s degree should enclose:

 • a completed application form (download the form here)
 • a certified copy of your degree certificate, a transcript (and official English translation) of courses taken and results obtained 
 • a letter in English in which you explain your reasons for applying to this programme
 • two letters of reference by individuals who are in a position to comment on your academic skills and motivation
 • a detailed curriculum vitae (or résumé) in English
 • a sample of academic writing in English, preferably a marked academic paper 
 • a certificate to verify your proficiency in English (TOEFL-score 600 paper based, 100 Internet based or 250 computer based; IELTS-score 7.0) 

Dutch students with an international university Bachelor’s degree or international students with a Dutch university Bachelor’s degree have to follow the international application procedure. The application deadline for EEA students is 1 April, for non-EEA students 1 March. More information on the international application procedure.

The following information is in Dutch, since the pre-Master's programme is in Dutch and therefore not accessible for students who don't speak Dutch.

Toelatingseisen

De masteropleiding Political Science is selectief: om toegelaten te worden moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma Politicologie, Internationale betrekkingen of een verwante opleiding hebben voltooid aan een geaccrediteerde universiteit.

Ook met een hbo-bachelordiploma kun je, via de eenjarige premaster (30 EC), toegelaten worden tot de master Political Science. Hiervoor moet je aan een aantal eisen voldoen:

• Toelatingsverzoek indienen via VUnet (uiterlijk 31 mei)
• Premasterassessment behalen
• Hbo-diploma behalen (uiterlijk 31 augustus).

Voor toelating tot de master Political Science in het aansluitende collegejaar 2017-2018 moet je het premasterprogramma volledig hebben afgerond. Daarnaast moet je voldaan hebben aan de taaleis Engels.

Hoe dien ik een toelatingsverzoek in?

Meld je aan in Studielink voor de premaster van Political Science. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Zonder tijdige aanmelding kun je niet per 1 september starten met de premaster. In VUnet moet je je aanmelding voltooien door de volgende vereiste documenten te uploaden:

1.    Een (gewaarmerkte) kopie van je hbo-bachelordiploma. Als je je diploma nog niet hebt behaald, kun je bij jouw instelling vragen om een officiële verklaring van afstuderen, waarin vermeld staat dat je voor 1 september zult afstuderen.
2.    Een officiële cijferlijst van de studieresultaten behaald tijdens je hbo-bacheloropleiding. 
3.    Een vakkenoverzicht met officiële beschrijvingen van behaalde vakken die relevant kunnen zijn voor toelating.
4.    Een motivatiebrief (in het Engels) van maximaal 2 pagina’s, waarin je je keuze voor juist deze opleiding nader toelicht.
5.    Curriculum Vitae (in het Engels).
6.    Hbo-bachelorscriptie (bij voorkeur in het Engels) of als je je scriptie nog niet hebt afgerond, een paper (ongeveer 5 pagina’s en bij voorkeur in het Engels). Het stuk zal worden gecheckt op plagiaat.
7.    Twee aanbevelingsbrieven van docenten van de instelling waar je hebt gestudeerd (of nog steeds studeert).
8.    Resultaat van de taaltoets Engels.

Taaltoets Engels

Als je bent toegelaten tot de premaster moet je tijdens het studiejaar aan de taaleis Engels voldoen. Daarbij moet je de volgende minimumscores halen (niet ouder dan 2 jaar):

• IELTS: 7.0
• TOEFL paper based: 600
• TOEFL computer based 250
• TOEFL internet based: 100
• Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
• Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A
VU TOEFL-ITP: 600 (alleen geldig voor VU Amsterdam)

Let op: de mogelijkheden voor het afleggen van de taaltoets zijn beperkt, vooral gedurende de zomermaanden. Denk eraan de uitslag van je toets liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus, toe te voegen aan je aanmelding voor de master in VUnet.

Premasterassessment

In VUnet meld je je aan voor het premasterassessment. 

Het premasterassessment van FSW toetst:
• Engelse taalvaardigheid
• Nederlandse taalvaardigheid
• Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
• Cognitieve capaciteiten

De uitslag van de onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Aanmelden


studielinkVUnet lichtblauwAlgemene informatie over de inschrijfprocedure

Deadlines

 • 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
 • 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a Master’s programme and/or more than one Bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.    Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.   The results of an English language test. To be admitted to the master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauwGeneral information regarding the register procedure       

Deadlines
- 31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
- 31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students, applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September 2015.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.   Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.    The results of an English language test. To be admitted to the Master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauw 
General information regarding the register procedure      

Deadlines
-    31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
-    31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission and application

Which admission requirements and application procedures apply to you depends on your preparatory education.

Please click on the link indicating your situation:

 • I have a VU bachelor's degree
 • I have a bachelor's degree from another Dutch university
 • I have a bachelor's degree from a Dutch university of applied sciences (hbo)
 • I have a foreign degree

Admission requirements with a Master's degree

There are different tuition fees for students who already followed a Master's program in the Netherlands. For the most recent information about tuition fees you can go to the website.
The admission procedure is the same as when applying with a respective Bachelor's degree.

International Students

International students


Applicants with an international Bachelor’s degree
The Master’s degree programme in Political Science is an international programme. To gain admission, you must hold a Bachelor’s degree from an accredited research university in Political Science, International Relations or a closely related discipline. You must have had social sciences research methodology and good grades. You also need an excellent working command of English, and prove it with either the IELTS test (given by the British International English Language Testing Service; minimum score 7.0), or the TOEFL (the American Test of English as a foreign Language; minimum score 600 paper based, 250 computer based, or 100 Internet based). Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia.

How to apply

You can apply for the 2013-2014 programme as from October 2012 through our online by using Studielink. Studielink allows you to fill in your personal details. Once you have completed Studielink, you will receive log details for the VU University Amsterdam portal VUnet. In VUnet you can complete your application and upload the required documents (see list of documents below). To apply to one of our programmes, you must submit the following documents:

 • A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that your are certain to graduate before 1 September 2013. To start the application process you only need to upload a digital copy into our system, you can send us the certified copy by post if the examination board decides you are admissible.
 • A certified transcript of the marks you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes. To start the application process you only need to upload a digital copy into our system, you can send us the certified copy by post if the examination board decides you are admissible.
 • Letter of motivation (1 or 2 pages in length) stating your reasons for applying to the programme.
 • A clearly legible copy of the page(s) in your passport (or ID-card if you are an EU student) that contain(s) your personal data. A copy of a passport / ID card that is not longer valid will not be accepted
 • If you already live in the Netherlands, a copy of your valid residence permit (front and reverse side). If your residence permit is not longer valid, please submit a copy of the expired card and an official statement from the immigration authorities (IND) acknowledging that you have applied for an extension.
 • A curriculum vitae, including your personal details, and listing your previous education and relevant work experience.
 • A Bachelor or Master thesis (in English). Or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
 • Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied (or are studying).
 • A description of the courses you have taken during your bachelor’s programme, you can either copy this from the study guide or type 5-10 sentences for each course yourself (written in English). Emphasize the ones that you think are relevant for the proposed Master Programme. If you have not yet graduated, please also include an overview of courses with course descriptions which you are following or going to follow before graduation.
 • A list of all the main literature used during the last two years of your previous education.
 • The results of an English language test. VU University Amsterdam requires all applicants to take an English test and to submit their score as a part of the application.

Non-EER students must also pay an application fee of € 100, which is refundable if you are admitted and if you start the programme in September 2013.

Application deadline

The application deadline for non-EU students is 1 April 2013. The application deadline for EU students is 1 June 2013. Please note that we must have received all required documents and the application fee before the deadline in order to start the evaluation process. Please note that we can only guarantee accommodation for students who applied before 1 April (including EU students!).

Futher information on how to apply with a international university Bachelor’s degree and on the admission procedure and English language requirements for international students.
Example of a reference form.

For more information, international students may also contact the admission officer:
Admission officer.

Applicants with an international Bachelor’s degree

To gain admission to the selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit ('growth potential') from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter. Application files will be examined in their totality: relative weakness on one indicator may be compensated by exceptional quality or promise in another domain.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

 1. Certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that your are certain to graduate before 1 September.
 2. A transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or by a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
 3.  Letter of motivation (1 or 2 pages in length).
 4. A clearly legible copy of the page(s) in your passport (or ID-card if you are an EU student) that contain(s) your personal data. A copy of a passport / ID card that is no longer valid will not be accepted
 5. A curriculum vitae.
 6. A Bachelor or Master thesis (in English). Or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
 7. A description of the courses you have taken during your bachelor’s programme, you can either copy this from the study guide or type 5-10 sentences for each course yourself (written in English). Emphasize the ones that you think are relevant for the proposed Master Programme. If you have not yet graduated, please also include an overview of courses with course descriptions which you are following or going to follow before graduation.
 8. A list of all the main literature used during the last two years of your previous education.
 9. The results of an English language test. To be admitted to the master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):
 • IELTS score with a minimum of 7.0
 • TOEFL score paper based test: 600
 • TOEFL score computer based test: 250
 • TOEFL score internet based test: 100
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A
 • VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)

IELTS = test given by the British International English Language Testing Service
TOEFL = American Test of English as a foreign Language

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA.

Please note that the options for taking this test are limited, especially during the summer holidays. Remember to upload the result of your test as soon as possible, but at the latest 31 August.

Application fee and deadlines

Non-EU/EEA students must pay an application fee of € 100,- which is refundable if you are admitted and start the programme.

Information on how to apply with an international university degree and deadlines can be found here.

For more information, international students may also contact the admission officer: admissionsfss@vu.nl.

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a Master’s programme and/or more than one Bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.    Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.   The results of an English language test. To be admitted to the master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauwGeneral information regarding the register procedure       

Deadlines
- 31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
- 31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students, applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September 2015.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.   Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.    The results of an English language test. To be admitted to the Master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauw 
General information regarding the register procedure      

Deadlines
-    31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
-    31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission and application

Which admission requirements and application procedures apply to you depends on your preparatory education.

Please click on the link indicating your situation:

 • I have a VU bachelor's degree
 • I have a bachelor's degree from another Dutch university
 • I have a bachelor's degree from a Dutch university of applied sciences (hbo)
 • I have a foreign degree

Admission requirements with a Master's degree

There are different tuition fees for students who already followed a Master's program in the Netherlands. For the most recent information about tuition fees you can go to the website.
The admission procedure is the same as when applying with a respective Bachelor's degree.

International students


Applicants with an international Bachelor’s degree
The Master’s degree programme in Political Science is an international programme. To gain admission, you must hold a Bachelor’s degree from an accredited research university in Political Science, International Relations or a closely related discipline. You must have had social sciences research methodology and good grades. You also need an excellent working command of English, and prove it with either the IELTS test (given by the British International English Language Testing Service; minimum score 7.0), or the TOEFL (the American Test of English as a foreign Language; minimum score 600 paper based, 250 computer based, or 100 Internet based). Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia.

How to apply

You can apply for the 2013-2014 programme as from October 2012 through our online by using Studielink. Studielink allows you to fill in your personal details. Once you have completed Studielink, you will receive log details for the VU University Amsterdam portal VUnet. In VUnet you can complete your application and upload the required documents (see list of documents below). To apply to one of our programmes, you must submit the following documents:

 • A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that your are certain to graduate before 1 September 2013. To start the application process you only need to upload a digital copy into our system, you can send us the certified copy by post if the examination board decides you are admissible.
 • A certified transcript of the marks you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes. To start the application process you only need to upload a digital copy into our system, you can send us the certified copy by post if the examination board decides you are admissible.
 • Letter of motivation (1 or 2 pages in length) stating your reasons for applying to the programme.
 • A clearly legible copy of the page(s) in your passport (or ID-card if you are an EU student) that contain(s) your personal data. A copy of a passport / ID card that is not longer valid will not be accepted
 • If you already live in the Netherlands, a copy of your valid residence permit (front and reverse side). If your residence permit is not longer valid, please submit a copy of the expired card and an official statement from the immigration authorities (IND) acknowledging that you have applied for an extension.
 • A curriculum vitae, including your personal details, and listing your previous education and relevant work experience.
 • A Bachelor or Master thesis (in English). Or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
 • Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied (or are studying).
 • A description of the courses you have taken during your bachelor’s programme, you can either copy this from the study guide or type 5-10 sentences for each course yourself (written in English). Emphasize the ones that you think are relevant for the proposed Master Programme. If you have not yet graduated, please also include an overview of courses with course descriptions which you are following or going to follow before graduation.
 • A list of all the main literature used during the last two years of your previous education.
 • The results of an English language test. VU University Amsterdam requires all applicants to take an English test and to submit their score as a part of the application.

Non-EER students must also pay an application fee of € 100, which is refundable if you are admitted and if you start the programme in September 2013.

Application deadline

The application deadline for non-EU students is 1 April 2013. The application deadline for EU students is 1 June 2013. Please note that we must have received all required documents and the application fee before the deadline in order to start the evaluation process. Please note that we can only guarantee accommodation for students who applied before 1 April (including EU students!).

Futher information on how to apply with a international university Bachelor’s degree and on the admission procedure and English language requirements for international students.
Example of a reference form.

For more information, international students may also contact the admission officer:
Admission officer.

Applicants with an international Bachelor’s degree

To gain admission to the selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit ('growth potential') from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter. Application files will be examined in their totality: relative weakness on one indicator may be compensated by exceptional quality or promise in another domain.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

 1. Certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that your are certain to graduate before 1 September.
 2. A transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or by a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
 3.  Letter of motivation (1 or 2 pages in length).
 4. A clearly legible copy of the page(s) in your passport (or ID-card if you are an EU student) that contain(s) your personal data. A copy of a passport / ID card that is no longer valid will not be accepted
 5. A curriculum vitae.
 6. A Bachelor or Master thesis (in English). Or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
 7. A description of the courses you have taken during your bachelor’s programme, you can either copy this from the study guide or type 5-10 sentences for each course yourself (written in English). Emphasize the ones that you think are relevant for the proposed Master Programme. If you have not yet graduated, please also include an overview of courses with course descriptions which you are following or going to follow before graduation.
 8. A list of all the main literature used during the last two years of your previous education.
 9. The results of an English language test. To be admitted to the master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):
 • IELTS score with a minimum of 7.0
 • TOEFL score paper based test: 600
 • TOEFL score computer based test: 250
 • TOEFL score internet based test: 100
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A
 • VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)

IELTS = test given by the British International English Language Testing Service
TOEFL = American Test of English as a foreign Language

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA.

Please note that the options for taking this test are limited, especially during the summer holidays. Remember to upload the result of your test as soon as possible, but at the latest 31 August.

Application fee and deadlines

Non-EU/EEA students must pay an application fee of € 100,- which is refundable if you are admitted and start the programme.

Information on how to apply with an international university degree and deadlines can be found here.

For more information, international students may also contact the admission officer: admissionsfss@vu.nl.

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a Master’s programme and/or more than one Bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.    Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.   The results of an English language test. To be admitted to the master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauwGeneral information regarding the register procedure       

Deadlines
- 31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
- 31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission requirements and application

To gain admission to this selective Master's programme, you must hold a Bachelor’s degree in Political Science, International Relations or a closely related discipline from an accredited research university. You are expected to be familiar with basic social science research methodology (qualitative and quantitative). You should demonstrate a strong working command of English. On the basis of the documents you submit, the Admission Board will make a merit based selection of students, applying the following criteria:

 • Academic record, based on GPA or an overall grade average.
 • Aptitude for social scientific theory and methods, as demonstrated by: thesis/writing sample, results on individual courses and/or academic references.
 • Likelihood to benefit (‘growth potential’) from the international and academic environment of the MSc Political Science, based on CV and motivation letter.

How to apply

To apply for the 2016-2017 programme, you must register in Studielink. Once you have completed your registration in Studielink, you will receive log in details for VUnet. You must complete your application in VUnet by uploading the following required documents:

1.    A certified copy of your original Bachelor’s degree certificate. The certified degree must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have yet to obtain your degree, you can ask the registrar of your university to provide an official statement to the effect that you are certain to graduate before 1 September 2015.
2.    A certified transcript of the grades you obtained in your Bachelor’s programme. The certified transcript must be in English or be translated into English by your university or a sworn translator. If you have followed or are following a master’s programme and/or more than one bachelor’s programme, please include transcripts of all these programmes.
3.    Course descriptions of subjects you took and that could be relevant for your application.
4.    A letter of motivation (no more than 2 pages in length).
5.    A curriculum vitae.
6.    A Bachelor or Master thesis (in English), or if you have not finished your thesis yet, a sample of an academic writing in English (about five pages in length). We will check your sample for plagiarism as one of the first steps of the evaluation procedure.
7.   Two letters of recommendation written by members of the academic staff at the educational institute where you studied or are studying.
8.    The results of an English language test. To be admitted to the Master’s programme all applicants must meet the following results in the English language test (no older than 2 years):

-    IELTS score with a minimum of 7.0
-    TOEFL score paper based test: 600
-    TOEFL score computer based test: 250
-    TOEFL score internet based test: 100
-    VU TOEFL-ITP: 600 (only valid for VU University Amsterdam)
-    Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A
-    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Exemptions from the language test requirement are only made for students who have completed their education in English-language university programmes in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK or USA and for students who have completed their education at one of the University Colleges in the Netherlands (Amsterdam University College, University College Utrecht, University College Roosevelt, University College Maastricht).

Register

studielinkVUnet lichtblauw 
General information regarding the register procedure      

Deadlines
-    31 May 2016: registration in Studielink and submission of application in VUnet.
-    31 August 2016: complete registration (including payment tuition fees).

Admission and application

Which admission requirements and application procedures apply to you depends on your preparatory education.

Please click on the link indicating your situation:

 • I have a VU bachelor's degree
 • I have a bachelor's degree from another Dutch university
 • I have a bachelor's degree from a Dutch university of applied sciences (hbo)
 • I have a foreign degree

Admission requirements with a Master's degree

There are different tuition fees for students who already followed a Master's program in the Netherlands. For the most recent information about tuition fees you can go to the website.
The admission procedure is the same as when applying with a respective Bachelor's degree.