Philosophy of Law and Governance

THINK

Brede visie op de rechtswetenschap

Programme of
Philosophy (2 years)
TitlePhilosophy of Law and Governance 


In de tweejarige masteropleiding Philosophy reflecteer je op belangrijke problemen binnen een specifieke vakwetenschap. Met deze opleiding bestudeer je als masterstudent in de rechtsgeleerdheid ook de filosofische grondslagen van het recht. Je doet een stapje terug om na te denken over de rol van wetenschappelijke kennis in onze maatschappij en over de invloed van de rechtswetenschap op ons mens- en wereldbeeld. Daardoor krijg je een brede visie op dat wat de rechtswetenschap betekent.

Door een goede afstemming rond je in twee jaar zowel de master Rechtsgeleerdheid af als de afstudeerriching Wijsbegeerte van de Rechtswetenschap van de master Philosophy.

De afstudeerrichting Wijsbegeerte van de Rechtswetenschap wordt aangeboden door de Faculteit Geesteswetenschappen en combineert cursussen van die faculteit (zoals Filosofische Ethiek en Wetenschapsfilosofie) met vakken Rechtsfilosofie die worden aangeboden door de Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De te volgen cursussen Rechtsfilosofie sluiten nauw aan bij het onderzoek dat zich richt op wijsgerige en methodologische vraagstukken in de verhouding recht, moraal en politiek. Hierbij kan men denken aan thema’s zoals ethische en technologische ontwikkelingen in het gezondheidsrecht, grondslagen van democratie en rechtstaat, verzoening en rechtsherstel en fundamenten van de Europese en internationale rechtsorde. Het rechtsfilosofische onderzoek aan de VU onderscheidt zich door het brede scala aan bestreken onderwerpen en doordat het naast de gebruikelijke veelal Angelsaksische rechtstheorie (Hart, Dworkin etc.) gebruikmaakt van inzichten uit de continentale filosofische traditie (Merleau-Ponty, Foucault, Levinas etc.). Uiteraard is er voldoende ruimte om zich naar eigen inzicht te specialiseren in een bepaalde stroming of een bepaald deelgebied van het recht.

De verplichte onderdelen voor het afronden van de master Rechtsgeleerdheid zijn:

 • Verdiepingsvak behorend bij afstudeerrichting (12 ec)
 • Verplicht variantvak (6 ec)
 • Integratievak (6 ec)
 • Gebonden keuzevak (6 ec)
 • Verplicht vak methoden van de rechtswetenschap (6 ec)
 • Scriptie Rechtsgeleerdheid (12 ec)
 • Keuzevakken (12 ec) in te vullen met twee vakken Rechtsfilosofie

Verplichte onderdelen voor Wijsbegeerte van de Rechtswetenschap zijn:

 • Wetenschapsfilosofie II (6 EC)
 • Philosophical Ethics II (6 EC)
 • Academische context: Methoden van wijsgerig onderzoek (6 EC)
 • Master course Historical Philosophy (6 EC)
 • Master course Theoretical Philosophy (6 EC)
 • Keuze uit twee MA specialization Courses (12 EC)
 • Literatuurstudie (6 EC)
 • Scriptie (18 EC)

Meer informatie

Voor meer informatie kan je vast het rooster van het huidige collegejaar bekijken.

Philosophy of Law and Governance vakken in de studiegids.

Inzicht in wetenschappelijke disciplines 
In de tweejarige masteropleiding Philosophy reflecteer je op belangrijke problemen binnen de rechtswetenschap. Omdat de rechtswetenschap niet losstaat van de samenleving waarin zij beoefend worden, verwerf je in deze opleiding aan de VU systematisch inzicht in de bredere samenhangen tussen recht, maatschappij, cultuur, ethiek en levensbeschouwing.

Hier komen filosofie en wetenschap samen 
Je leert zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen en vraagstukken op academisch niveau analyseren. Je verdiept je in de filosofische grondslagen van het recht en je leert vraagtekens zetten bij vanzelfsprekende uitgangspunten van de rechtsgeleerdheid. Jouw kennis van dit vakgebied en van verschillende filosofische stromingen en vaardigheden komen hier samen.

Deze master bestrijkt de hele samenleving 
Omdat wetenschap en wijsbegeerte de hele samenleving bestrijken, doet deze master dat ook. Je kijkt naar de rechtswetenschap waarin vraagstukken filosofisch worden benaderd. Je brengt relaties tussen wetenschap, recht en samenleving in kaart. En je reflecteert op morele en juridische aspecten van deze relaties.

Je leert jouw standpunt helder te verwoorden 
Je ontwikkelt argumentatieve vaardigheden. Daarmee kun je je eigen standpunten over een wetenschapsgebied helder verwoorden en overtuigend onderbouwen. Je leert de structuur en ontwikkeling van wetenschappen beschrijven en verklaren. Je analyseert en beoordeelt het normatieve belang van wetenschap en technologie.

Andere redenen voor filosofie aan de VU 
Er zijn nog veel meer redenen om voor een opleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen te kiezen.

Overview Philosophy: Philosophy of Law & Governance

Language of instruction

Dutch

Duration

2 jaar (voltijd)/4 jaar (deeltijd)

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Part-time, Full-time

Specializations

Philsophy of Law and Governance is een specialisatie van Philosophy (2years)

Field of Interest

Religion and Philosophy

Toelating & contact

Directe toelating

Een afgeronde bachelor Rechtsgeleerdheid geeft toegang tot de track Philosophy of Law and Governance. Wie toegelaten wil worden tot de Master Philosophy of Law and Governance, moet zich uiterlijk 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Philosophy (2 years). In studielink staan twee masteropleidingen Philosophy. Let op dat je voor de tweejarige variant kiest: Philosophy (2 years).

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Philosophy of Law and Governance in. Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl):

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Zodra er een toelatingsverklaring afgegeven wordt, ontvang je hier bericht over van Studielink. Deze toelatingsverklaring wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van de Faculteit der geesteswetenschappen.


Meer informatie? 
Met vragen over de masteropleiding kun je terecht bij de coördinator Luigi Corrias (l.d.a.corrias@vu.nl). 

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube