Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek

Bepaal de toekomst van nieuwe generaties

Bepaal de toekomst van nieuwe generaties

Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat, gaan orthopedagogen aan het werk. Als orthopedagoog kun je bijvoorbeeld als onderzoeker na gaan hoe tienermoeders denken over ouderschap en wat zij verwachten van opvoeden. Je kunt ook aan het werk als hulpverlener: samen met ouders ga je uitzoeken hoe zij hun gehandicapte kind het best kunnen helpen om groot te worden. Of je begeleidt leerkrachten in het vaststellen hoe een kind toch kan leren lezen, als alle gewone methoden niet werken.

Orthopedagogiek
Het mastertraject Orthopedagogiek vormt de opstap naar de praktijk van zorg en (speciaal) onderwijs of naar een loopbaan als wetenschapper in deze domeinen. Je leert ingewikkelde situaties te analyseren en systematisch te zoeken naar verklaring voor opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Je leert hoe orthopedagogen dit uitzoeken, toetsen en toepassen bij kinderen en opvoeders. Kinderen en opvoeders worden daar beter van en onze kennis en begrip neemt daardoor toe. Je leert niet alleen kritisch naar opvoeding, zorg en onderwijs te kijken, maar ook hoe je bij kan dragen aan het ontwikkelen en toetsen van alternatieven.

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters
Ben je afgestudeerd aan de (academische) pabo en wil je een master Pedagogische wetenschappen volgen? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

MedailleHoogste score Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017!
Van alle masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen in Nederland behaalt de opleiding aan de VU de hoogste score in de NSE. De studenten zijn voornamelijk tevreden over de docenten, de inhoud van de opleiding, het rooster, de stage en de wetenschappelijke en algemene vaardigheden.
Lees meer


PosterPW

Meer weten?
Download de informatieflyer Orthopedagogiek
Vraag een brochure aan
Bekijk hier het vakkenoverzicht

Het mastertraject Orthopedagogiek aan de VU geeft je een goede brede basis. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je eigen interesses en talenten te volgen en uit te bouwen en je te specialiseren.

Het verbinden van theorie en praktijk krijgt nu concreet vorm. Je leert hoe het plannen, uitvoeren en evalueren van hulpverlening in de praktijk plaatsvindt, of zou moeten plaatsvinden. Je leert hoe je jezelf daarin voortdurend moet ontwikkelen. Je leert dat de aanpak niet wezenlijk verschilt tussen de verschillende werkvelden. Je gaat theoretisch de diepte in en leert over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Het mastertraject Orthopedagogiek bestaat uit verplichte vakken, een masterclass, een masterthese en een stage. Door de keuze voor een stage, onderwerp van de masterthese en masterclass over hetzelfde werkveld kan men een accent leggen richting jeugdbescherming, onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

MuzieklesVerplichte vakken 

 • Problematische Cognitieve Processen: Ontwikkeling en Interventie
 • Integratie Klinische en Wetenschappelijke Praktijk
 • Adaptieve en Maladaptieve Ontwikkelingen op Individueel en Gezinsniveau

Masterclasses

 • Aspecten van Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Leren en Schools Presteren: Neurocognitieve en Sociale voorwaarden
 • Geweld in het Gezin
 • Stress, Gehechtheid en Psychopathologie

Meer informatie over de vakken vind je in de Studiegids.

Iets voor jou?

Orthopedagogiek is hét traject voor jou als je een brede interesse hebt, nieuwsgierig bent naar opvoeding en onderwijs, oog hebt voor al degenen die betrokken zijn bij problemen in opvoeding en onderwijs, en complexe situaties op een begrijpelijke manier wilt uitleggen. Je moet de uitdaging zien in het analyseren van problemen en het zoeken naar wetenschappelijk verantwoorde oplossingen. 

Loop een keer mee met een masterstudent Orthopedagogiek: stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.

Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek vakken in de studiegids.

Als pedagoog ben je getraind om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn pedagogen in trek voor hogere beleids of kaderfuncties of voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan jeugdzorgorganisaties, schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en pedagogische centra. Maar ook aan de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.

Hulpverlener, onderzoeker, gezinsbegeleider, therapeut...

 • Orthopedagogen werken vaak als hulpverlener of onderzoeker in de gezondheidszorg, de gezinsbegeleiding en -therapie, bij de kinderbescherming, in de jeugdhulpverlening (pleegzorg, tehuizen), schoolbegeleidingsdiensten, speciaal onderwijs of de gehandicaptenzorg, of op universiteiten of onderzoeksinstituten. 
 • Onderwijspedagogen werken als medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek/didactiek, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, onderwijspedagoog bij schoolbegeleidingsdiensten, of als directeur of decaan op een school. 

Hoorcollege ChielHet onderwijs in 
Pedagogen werken vaak in het onderwijs als intern begeleider of bij een educatieve uitgeverij. Met de opleiding Pedagogische wetenschappen krijg je daarbij ook automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo).

Eva Waij

Student

Eva Waij

"De opleiding Pedagogische wetenschappen prikkelt mij om later kinderen die het moeilijk hebben te willen helpen. Door de vele filmpjes en verhalen die in colleges worden laten zien en verteld, weet ik dat er nog een hoop werk is voor toekomstige pedagogen."

Overview Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar voltijd

Application deadline

15 juli

Start date

1 september

Study type

Part-time, Full-time

Field of Interest

Behavioural and Social Sciences

Verrijk je masterjaar met een trip naar het buitenland. De VU biedt je mogelijkheden voor een stage (en eventueel scriptie) in het buitenland aan. Zo doe je nieuwe ervaringen op en haal je nog meer uit je studie.

Studievertraging 
Studeren in het buitenland leidt meestal tot enige studievertraging. De stage is de meest geschikte manier om tijdens je masteropleiding naar het buitenland te gaan. Begin tijdig met zoeken, want een stageplek is maatwerk. 
Wil je alleen onderwijs volgen én binnen de reguliere studieduur, dan moeten de vakken die je hier mist tijdens je afwezigheid precies op dat moment aan de gastuniversiteit gegeven worden. In de praktijk zal dit zelden voorkomen. 
      

Foto Aron en Nina

Je stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin pas je de kennis die je hebt opgedaan, toe in de praktijk. Je loopt stage bij een instelling van je eigen keuze. De opleiding beschikt over een uitgebreid stagenetwerk.

Stage Onderwijspedagogiek en Theoretische pedagogiek 
Voor meer informatie over de stage kun je terecht in de online studiegids
  
Duur stage Orthopedagogiek 
De stage voor het mastertraject Orthopedagogiek beslaat minimaal 520 uur en omvat 18 ects. Je kunt een stage in 1 semester doen: 20 weken van 24 uur of 24 weken van 20 uur. Je mag een stage ook over 9 of 10 maanden verdelen. Veel stageplekken vragen om een langduriger inzet, dan waarvoor punten worden toegekend. Bijvoorbeeld 9 maanden lang, 3 dagen in de week. Dat geeft een onevenredige studiebelasting en moet goed worden overlegd.

Als je dit mastertraject in deeltijd doet, kun je als student zelf kiezen of je de stage in het eerste of het tweede jaar volgt. In de duale trajecten, waarin stage en werk gecombineerd worden, wordt vaak gedurende 2 jaar aan de stageopdrachten gewerkt. Dan worden de 520 uur en 18 ec. verdeeld over 2 jaar.

Een stage kan in september of in februari starten. In december/januari van het jaar waarin je gaat stage lopen (start in september), meld je je voorkeuren bij de coördinator. Na overleg kun je gaan zoeken. Je moet er rekening mee houden dat de gemiddelde stageplek 6 tot 9 maanden voor aanvang al de selectie doet voor een plaats.

Bekijk de online studiegids voor meer informatie over de stage Orthopedagogiek.

Stage in het buitenland 
De opleiding Pedagogische wetenschappen heeft een aantal vaste stageplaatsen in het buitenland, waaronder een in Zuid-Afrika en een in Suriname.

Studeer je aan een andere universiteit dan de VU? Dan kun je een beperkt aantal bijvakken volgen aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Hier zijn doorgaans geen extra kosten aan verbonden.

Bekijk hier het bijvakkenaanbod.

Verklaring van toestemming 
Sommige vakken hebben specifieke toelatingseisen. Als je weet welk vak je wilt volgen, moet je een verklaring van toestemming aanvragen bij een van de studieadviseurs. De studieadviseur moet deze verklaring ondertekenen. Met deze verklaring schrijf je je in bij de Centrale Studentenbalie in het hoofdgebouw. Daarna kun je je inschrijven voor tentamens in het programma VUnet.

Heb je een relevante hbo-opleiding afgerond en wil je de master Pedagogische wetenschappen gaan doen? Dan zal je eerst de premaster Pedagogische wetenschappen moeten volgen: de premaster is je 'toegangskaartje' tot de masteropleiding.

Als je de premaster aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek wilt volgen, dan is de uitslag van het premasterassessment bepalend voor de toelating. Is deze positief (op alle onderdelen een stanine score van minimaal 3) dan word je toegelaten tot de premaster.

Tafel met kinderenHet premasterassessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wiskunde & Statistiek
 • Wetenschappelijke casus
 • Nederlandse schrijfvaardigheid
 • Engels

Kan ik Pedagogische wetenschappen in deeltijd studeren aan de VU? 
De masteropleiding Pedagogische wetenschappen is in principe een voltijds studie. Maar het is mogelijk onderdelen van de master te verspreiden over bijvoorbeeld twee jaar, zodat de studielast per jaar kleiner is. Zo kun je studeren makkelijker combineren met jouw werk of andere bezigheden. Let op: tijdens een stageperiode kan het zijn dat je meerdere dagen van de week aanwezig dient te zijn bij de instelling, afhankelijk van de stageplek die jij vindt. En je moet dan wel voor twee jaar collegegeld betalen.

Kan ik vrijstellingen krijgen? 
Als je een relevante hbo-opleiding hebt behaald en een verkorte opleiding pedagogische wetenschappen wilt volgen, kun je in aanmerking komen voor de premaster Pedagogische wetenschappen. Je hoeft dan niet eerst de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen te doen.

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen voor losse vakken van het masterprogramma, kijk dan in de studiegids Pedagogische wetenschappen voor welke vakken dat zou zijn. Je kunt de vrijstelling vervolgens aanvragen via een schriftelijk verzoek aan de examencommissie Pedagogische wetenschappen.    

Wat is het verschil tussen psychologie en pedagogiek? 
Pedagogen houden zich bezig met de opvoeding van kinderen, psychologen bestuderen het gedrag van mensen. De Orthopedagogiek en Klinische ontwikkelingspsychologie hebben het meest met elkaar gemeen, maar het uitgangspunt is anders.

Als pedagoog bestudeer je hoe volwassenen kinderen opvoeden en hoe je volwassenen daarbij kunt helpen. Je richt je op de mensen om het kind heen: ouders, leraren die aan kinderen en jongeren (speciaal) onderwijs geven, groepsleiders in een tehuis voor kinderen die in hun gedrag gestoord zijn of voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. 

Als psycholoog bestudeer je wat mensen doen en denken, hoe mensen beslissingen nemen, hoe ze omgaan met anderen en hun gevoelens daarbij. Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling van het gedrag van mensen en afwijkingen daarvan. Ook houd je je als psycholoog bezig met methoden om mensen te helpen hun gedrag te veranderen.  

Foto: Durf te vragenMet hoeveel mensen volg ik tegelijk college?  
De master kent vaak kleine groepen studenten. Je zult met zo'n 20 studenten in werkgroepen zitten. Hoorcolleges volg je vaak met ongeveer 50 studenten, afhankelijk van het aantal studenten die het bepaalde vak gekozen hebben. 
  
Kan ik een deel van de studie in het buitenland doen? 
Het is mogelijk om tijdens je master een periode naar het buitenland te gaan. De afdelingen hebben een aantal vaste stageplekken in onder meer Zuid-Afrika, Turkije, Suriname, Curaçao en Aruba. Wel dien je rekening te houden met mogelijk studievertraging. 

Hoe lang moet ik nog studeren als ik al een afgeronde relevante hbo opleiding heb afgerond? 
Na afronding van een aan Pedagogische wetenschappen verwante hbo-opleiding kun je een premaster van 45 studiepunten volgen, en daarna doorstromen naar de masteropleiding Pedagogische wetenschappen. Lees meer over de premaster Pedagogische wetenschappen
  
Is er 's avonds college? Hoeveel dagen in de week moet ik op de universiteit zijn? 
Er zijn 's avonds geen colleges. Tijdens de master zullen de colleges vallen op vrijdag. De andere werkdagen moet je inplannen voor het lopen van een stage en het schrijven van je masterthese.

Zijn er colleges in het Engels? 
Nee, vrijwel alle colleges worden in het Nederlands gegeven. 
  
Welke beroepen kan ik kiezen als ik ben afgestudeerd? 
Als je de masteropleiding Pedagogische wetenschappen hebt afgerond kan je veel verschillende kanten op. Je kan als afgestudeerd pedagoog terecht komen in de hulpverlening, bij schoolbegeleidingsdiensten of gehandicaptenzorg, maar ook ben je in trek voor hogere beleidsfuncties bij instanties die zich bijvoorbeeld bezig houden met onderwijs en opvoeding.

Moet ik om pedagoog te worden nog een vervolgopleiding doen? 
Als je geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog wilt worden, moet je na je masteropleiding een intensieve postdoctorale opleiding volgen. Pas dan kun je door de overheid of beroepsvereniging geregistreerd worden. Ook zijn er verschillende korte of lange opleidingen waarmee je je verder kunt bekwamen in een bepaalde therapievorm of in management. 

Hoe snel vind ik een baan? 
Ongeveer 77 procent van de afgestudeerde studenten pedagogische wetenschappen heeft binnen een maand na afstuderen een baan. Na ongeveer drie maanden is dat 87 procent. Veel studenten werken al (parttime) tijdens de opleiding, waardoor een groot percentage aansluitend aan de opleiding een baan heeft. De eerste baan die je vindt is niet altijd meteen op academisch niveau; na een jaar heeft 50 procent een baan op academisch niveau en 40 procent op hbo-niveau. Op termijn stromen veel afgestudeerden door naar banen waarvoor academisch niveau wordt vereist.

Aan het eind van de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen kunnen studenten in aanmerking komen voor verklaringen dat zij voldoen aan bepaalde eisen voor registratie bij de beroepsvereniging NVO

Het gaat hierbij om twee typen verklaringen:

 • basisregistratie orthopedagoog NVO
 • basisaantekening diagnostiek NVO

De basisaantekening diagnostiek kan alleen in combinatie met de basisregistratie worden aangevraagd. Met deze twee verklaringen voldoet een student ook aan de entree-eisen voor de GZ-opleiding.

Voor de basisregistratie NVO dient aan een bepaald vakkenpakket en een klinische stage te worden voldaan. Voor de aantekening diagnostiek moet daarnaast een getekende casusverklaring worden ingeleverd. Een student voldoet aan het vereiste vakkenpakket met het het aanbevolen orthopedagogiekprogramma voor VU- BAMA studenten.

De opleidingsprogramma’s van de verschillende universiteiten worden regelmatig beoordeeld door de NVO in relatie tot de ingangseisen. De examencommissie van de faculteit geeft op aanvraag bij het diploma een verklaring mee of voldaan is aan de NVO- eisen.

Download formulier Voorwaarden basisregistratie NVO & Aantekening Diagnostiek voor studenten. Aan de hand van dit formulier kun je controleren of je aan alle eisen voldoet.

Aantekening Diagnostiek 
Voor de aantekening diagnostiek NVO is een casusverklaring nodig voor drie casussen. Deze casusverklaring wordt getekend door de student, de praktijkbegeleider en door de VU-stage-supervisor. De verklaring kan via deze link worden gedownload.

Premaster studenten 
Ook voor premaster studenten geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisregistratie en de aantekening diagnostiek. Daarvoor moeten premasterstudenten naast één van de Mastertrajecten orthopedagogiek voldoen aan de volgende specifieke registratie-eisen:

 1. Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
 2. Ontwikkeling en psychopathologie [6 EC]
 3. Persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek [3 EC]

Deze vakken dienen extra te worden gevolgd tijdens de premaster of masteropleiding. Het wordt aangeraden om deze vakken te volgen tijdens de premaster aangezien dit programma uit 30 ects bestaat. 

De student dient zich voor deze drie vakken aan te melden via contractonderwijs. De kosten van deze extra registratievakken zijn €100,- per studiepunt en komen in totaal uit op €1.500,- De examencommissie beoordeelt of voldaan is aan alle eisen. 

Universitaire Pabo 
Ook voor Universitaire Pabo studenten geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de basisregistratie en de aantekening diagnostiek. Daarvoor moeten ook zij naast één van de Mastertrajecten orthopedagogiek voldoen aan de volgende specifieke registratie-eisen:

 1. Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
 2. Ontwikkeling en psychopathologie [6 EC]
 3. Persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek [3 EC]

Toelating & contact

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek. Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari.

Heb je al een masterdiploma? 
Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, van een andere Nederlandse universiteit of van het hbo (volg de links hierboven). 
Meer informatie over tarieven tweede graad.

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

 • Met een bachelordiploma Pedagogische wetenschappen van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, mastertraject Orthopedagogiek. Je hoeft geen toelatingsverzoek in te dienen.
 • Met een afgeronde premasteropleiding Pedagogische wetenschappen van de VU met de keuzevakken voorbereidend op de richting Orthopedagogiek ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, mastertraject Orthopedagogiek in het aansluitende studiejaar. Je hoeft geen toelatingsverzoek in te dienen.


Deadlines: 
Uiterlijk 31 juli 2017 moet je je aanmelding in Studielink en VUnet hebben voltooid. Meer informatie vind je op VUnet. Het advies is om je uiterlijk 31 mei 2017 al aan te melden! 
Uiterlijk 31 augustus 2017 moet je je volledige inschrijving hebben voltooid.

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= TOELATINGSVERZOEK INDIENEN) 

Beschik je niet over het bovengenoemde VU-bachelordiploma of de bovengenoemde afgeronde premasteropleiding, dan voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating. 

Ben je echter in het bezit van een aan de VU behaald verwant universitair bachelordiploma Psychologie of Sociale wetenschappen, met een minor op het gebied van de pedagogische wetenschappen (30 EC) en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)  of  een minor op het gebied van de klinische psychologie, klinische en cognitieve neuropsychologie of klinische ontwikkelingspsychologie (30 EC) binnen een bacheloropleiding Psychologie en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)  
dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. 

1) Dit kan bijvoorbeeld M&D3 Psychodiagnostiek van Kinderen en Adolescenten, M&D3: Neuropsychologische Diagnostiek of Risicotaxatie uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU zijn. 

Met een verwant bachelordiploma dienen eventuele deficiënties weggewerkt te zijn voordat met de masteropleiding gestart kan worden. 

Daarvoor moet je een formulier ‘Verzoek toelating Ma PW Orthopedagogiek ogv verwant diploma’ indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 

 • Formulier ‘Verzoek toelating Ma PW Orthopedagogiek ogv verwant diploma’ + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur. 
  Formulier en vakomschrijvingen s.v.p. gezamenlijk als ‘motivatiebrief’ (één document!) uploaden.
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. 

De toelatingscommissie beoordeelt je volledige verzoek en informeert je over het genomen besluit. 

Deadlines: 
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli 2017. 
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2017. 

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. 
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

NIET TOELAATBAAR

Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, mastertraject Orthopedagogiek.

N.B. 15 juli 2017: Deadline aanmelding Studielink en deadline indienen toelatingsverzoek bij de toelatingscommissie.

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR (= WEL VERZOEK TOT TOELATINGSFORMULIER INDIENEN) 

Met een bachelordiploma Pedagogische wetenschappen of Pedagogiek van een andere Nederlandse universiteit kun je direct instromen in de masteropleiding Pedagogische wetenschappen: mastertraject Orthopedagogiek. 
Omdat je je opleiding niet aan de VU volgt/hebt gevolgd moet je wel het formulier 'Verzoek tot toelating Ma PW Orthopedagogiek ogv ba/ma diploma PW behaald aan een andere universiteit' via VUnet indienen. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2017 kosteloos geannuleerd worden. 
Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 

 • Formulier 'Verzoek tot toelating Ma PW Orthopedagogiek ogv ba/ma diploma PW behaald aan een andere universiteit'. Formulier s.v.p. als ‘motivatiebrief’ uploaden.
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 
  Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Deadlines: 
Aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli 2017. 
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2017.

Toelaatbaar onder voorwaarden (= toelatingsverzoek indienen) 

Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, dan voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating. 

Ben je echter in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie of Sociale wetenschappen, met een minor op het gebied van de pedagogische wetenschappen (30 EC) en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)  of  een minor op het gebied van de klinische psychologie, klinische (en cognitieve) neuropsychologie of klinische ontwikkelingspsychologie (30 EC) binnen een bacheloropleiding Psychologie en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)  
dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. 

1) Dit kan bijvoorbeeld M&D3 Psychodiagnostiek van Kinderen en Adolescenten, M&D3: Neuropsychologische Diagnostiek of Risicotaxatie uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU zijn. 

Met een verwant bachelordiploma dienen eventuele deficiënties weggewerkt te zijn voordat met de masteropleiding gestart kan worden. 

Daarvoor moet je een formulier ‘Verzoek tot toelating tot de Ma PW Orthopedagogiek ogv verwant diploma’ toelatingsverzoek indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2017 kosteloos geannuleerd worden. 
Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:

 • Formulier ‘Verzoek tot toelating tot de Ma PW Orthopedagogiek ogv verwant diploma’  + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur. 
 • Formulier en vakomschrijvingen s.v.p. gezamenlijk als ‘motivatiebrief’ (één document!) uploaden. 
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit) 
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

De toelatingscommissie beoordeelt je volledige verzoek en informeert je over het genomen besluit. 

Deadlines: 
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 15 juli 2017. 
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2017. 

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. 
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website.

NIET TOELAATBAAR 

Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, mastertraject Orthopedagogiek.

Heb je een relevante HBO-bachelor of -master en wil je instromen in de master Pedagogische wetenschappen? Dan moet je eerst een premaster volgen. In deze 1-jarige opleiding word je voorbereid op de master.
Om tot de premaster toegelaten te kunnen worden, moet je wel aan de toelatingseisen voldoen!
      
Premaster Pedagogische wetenschappen
Premaster Pedagogische wetenschappen
Deze premaster is je 'toegangskaartje' tot de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, die ook een jaar duurt. Met deze masteropleiding kwalificeer je je verder en vergroot je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

N.B. Algemene informatie over aanmelden en inschrijven met een buitenlands diploma. 

Taaleis 
Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige masteropleidingen (OER/B/art 3.5B). 
De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende 
examens: 

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); 
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO; 
 • door de VU/UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat dat zijn niveau van Nederlands van voldoende niveau is om alle verplichte onderdelen, waaronder het volgen van een stage en het schrijven van een wetenschappelijke these, met succes te kunnen afronden.

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= TOELATINGSVERZOEK INDIENEN) 

Bachelordiploma Pedagogische wetenschappen of Pedagogiek 
Als je in het bezit bent van een bachelordiploma Pedagogische wetenschappen of Pedagogiek behaald aan een buitenlandse universiteit dan moet je een formulier 'Verzoek tot toelating Ma PW Orthopedagogiek ogv ba/ma diploma PW behaald aan een andere universiteit' indienen in VUnet. 

Je diploma dient eerst door de toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen op niveau en inhoud geëvalueerd te worden om te kunnen bepalen of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Pedagogische wetenschappen: mastertraject Orthopedagogiek. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 
Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 

 • Formulier 'Verzoek tot toelating Ma PW Orthopedagogiek ogv ba/ma diploma PW behaald aan een andere universiteit' + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur.
 • Formulier en vakomschrijvingen s.v.p. gezamenlijk als ‘motivatiebrief’ (één document!) uploaden.
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. 

Deadlines: 
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek in VUnet: 15 juli 2017. 
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2017. 

VERWANT BACHELORDIPLOMA 

Beschik je niet over het bovengenoemde bachelordiploma, dan voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating. 

Ben je echter in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Psychologie of Sociale wetenschappen, met een minor op het gebied van de pedagogische wetenschappen (30 EC) en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)  of- een minor op het gebied van de klinische psychologie, klinische (en cognitieve) neuropsychologie of klinische ontwikkelingspsychologie (30 EC) binnen een bacheloropleiding Psychologie en minimaal 6 EC ‘diagnostische processen en modellen’1)  
dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. 

1) Dit kan bijvoorbeeld M&D3 Psychodiagnostiek van Kinderen en Adolescenten, M&D3: Neuropsychologische Diagnostiek of Risicotaxatie uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU zijn. 

Met een verwant bachelordiploma dienen eventuele deficiënties weggewerkt te zijn voordat met de masteropleiding gestart kan worden. 

Je diploma dient eerst door de toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen op niveau en inhoud geëvalueerd te worden om te kunnen bepalen of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Pedagogische wetenschappen: mastertraject Orthopedagogiek. 

Daarvoor moet je een formulier ‘Verzoek tot toelating tot de Ma PW Orthopedagogiek ogv verwant diploma’  indienen in VUnet. De toelatingscommissie Pedagogische wetenschappen beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe dien je een toelatingsverzoek in? 
Je meldt je aan in Studielink. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2017 kosteloos geannuleerd worden. 
Dan ontvang je inlogcodes waarmee je je kunt aanmelden in VUnet. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 

 • Formulier ‘Verzoek tot toelating tot de Ma PW Orthopedagogiek ogv verwant diploma’  + officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor je toelatingsverzoek met in ieder geval informatie over de inhoud van het vak, studielast en bestudeerde literatuur. 
  Formulier en vakomschrijvingen s.v.p. gezamenlijk als ‘motivatiebrief’ (één document!) uploaden.
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master. Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.De toelatingscommissie beoordeelt je volledige verzoek en informeert je over het genomen besluit. 

Deadlines: 
Deadline aanmelding in Studielink en indienen toelatingsverzoek: 15 juli 2017. 
Deadline volledige inschrijving: 31 augustus 2017. 

Aanmelden/inschrijven na de deadlines is niet meer mogelijk. 
Meer informatie over de procedure voor aanmelden kun je vinden op de VU website

NIET TOELAATBAAR 

Beschik je niet over één van de bovengenoemde bachelordiploma’s, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Pedagogische wetenschappen, mastertraject Orthopedagogiek.


Contact 
Heb je nog algemene vragen over deze opleiding? 
Stuur dan een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl.

Studieadvies
 
Heb je inhoudelijke vragen over deze opleiding? 
Stuur dan een mail naar studieadvies.fgb@vu.nl 

Examencommissie Pedagogische wetenschappen
 
Mevr. B. Pleiter 
Ambtelijk secretaris 
E-mail: examencommissie.fpp.fgb@vu.nl 

Tel. 020 - 59 88795 
(tel. spreekuur dinsdag en donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur) 

Stagecoördinator

Hetty Verzaal
 
E-mail: h.verzaal@vu.nl 

Masteravond
De eerstvolgende Masteravond is op 7 december 2017

Meelopen met een student? 
Stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl en vermeld de opleiding waarin je geinteresseerd bent. Op de contactpagina vind je meer gegevens over de locatie en de routebeschrijving.

Download onze brochure