Ondernemingsrecht

Begin je carrière tijdens je master

Begin je carrière tijdens je master

De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas leert je waar het in de commerciële rechtspraktijk werkelijk om draait. Academische docenten geven diepgravend onderwijs over de theorie en de law in action wordt aanstekelijk gedemonstreerd door praktijkdocenten van de grote advocatenkantoren aan de Zuidas. De nadruk ligt op ondernemingsrecht en financieel recht, maar ook contractenrecht en goederenrecht komen aan de orde. In het onderwijs staat steeds functie van het recht centraal: wat is de achtergrond van de regels, welke belangen spelen een rol bij het opstellen van die regels en wat is het gevolg van de toepassing ervan?

Samenwerkingsverband advocatenkantoren Zuidas

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas kent een samenwerkingsverband met veertien grote advocatenkantoren aan de Zuidas. De Zuidas is een internationaal zakencentrum met de hoogste concentratie advocatenkantoren in Europa. De Vrije Universiteit staat daar met haar campus middenin.

Combineer theorie en praktijk

In deze master combineer je een academische basis met een sterke blik op de praktijk. Tijdens de opleiding loop je een aantal weken stage bij een van de deelnemende kantoren. Je verdiept de theoretische basis die je tijdens je bacheloropleiding hebt gelegd en scherpt je juridische vaardigheden verder aan. Ook maatschappelijk gezien maakt deze master je veel wereldwijzer. De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas brengt het recht tot leven.

Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een samenwerkingsverband tussen de VU en de UvA.

 VU-logoUvA

Wat betekent verder kijken voor Myrna?

Overview Ondernemingsrecht: aan de Zuidas

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar (voltijd)

Tuition fee

Informatie over collegegeld

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Full-time

Specializations

 

Field of Interest

Economics, Business and Law

Marc Habermehl


"In deze opleiding kun je laten zien wat je waard bent. Je moet je echt bewijzen. Daarom vinden kantoren jou interessant."

Marc Habermehl, student Ondernemingsrecht

Meer studenten aan het woord!

Stel je eigen brochure samen

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Hoe is de opleiding ingedeeld?

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te volgen. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Laws (LLM). In Nederland mag je jezelf ook ‘meester in de rechten’ noemen (mr.).

De verplichte vakken zijn speciaal voor deze master opgezet. Tijdens deze colleges ben je dus altijd met je eigen groep. 

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een samenwerking tussen de VU en de UvA.
      
Jaarschema
Stel je eigen brochure samen       

Colleges op locatie

Tijdens de opleiding zijn er naast reguliere colleges op de VU ook gastcolleges. Je krijgt dan college van ervaren juristen van de deelnemende kantoren. Zij zullen de theoretische vakkennis onderbouwen met voorbeelden uit hun eigen beroepspraktijk. Een deel van deze colleges vindt op de kantoren aan de Zuidas zelf plaats, zodat je daar sfeer kunt proeven en kennis kunt maken met mogelijke toekomstige werkgevers.

College op locatie 2

Vraagstukken in de opleiding

Met de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas leg je een mooie basis voor de start van je loopbaan. De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen en de discussies die ontstaan, zijn een waardevolle bijdrage aan jouw ontwikkeling tot ondernemingsrechtadvocaat.

Bezig met verantwoordelijkheden
Wie was bevoegd om te beslissen over de overname van ABN AMRO? Hoe heeft DSB failliet kunnen gaan? Wanneer moet de gang van zaken in een onderneming worden onderzocht? Dit zijn voorbeelden van ‘verantwoordelijkheidsvraagstukken’ waarmee je je in deze master bezighoudt.

Juridische constructies die werken
Een jonge ondernemer begint een bedrijf. Is het voor deze ondernemer met zijn startende onderneming zinvol om een bv op te richten? Of biedt een andere juridische constructie meer perspectief?

Overnames: wat wel en niet te doen?
De leden van een managementteam willen het bedrijf waar zij werken, kopen. Wie brengt financiële middelen in en wie participeert? Welke stappen zijn nodig en hoe kan de positie van het managementteam het best worden beschermd?

Geschillen tussen aandeelhouders
Twee aandeelhouders hebben ieder een eigen visie op hoe hun onderneming moet worden aangestuurd. Wat zijn de mogelijkheden als zij uit elkaar willen? Komen staatsfondsen en hedge funds als activistische aandeelhouders weer terug, en zo ja, hoe moeten wij daar dan mee omgaan?

Internationaal recht
Moet een distributieovereenkomst tussen een Duitse producent en een Nederlandse distributeur worden beoordeeld aan de hand van het Duitse of het Nederlandse recht? En welk recht is van toepassing als er vervolgens op de Italiaanse markt een conflict ontstaat over leveringen binnen de distributieovereenkomst?

Verplichte stage

In het tweede semester van de masteropleiding volg je een verplichte stage van een aantal weken bij een van de deelnemende advocatenkantoren aan de Zuidas. Je stageplaats moet geregeld zijn voor de opleiding van start gaat in september. Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om in een (internationale) rechtspraktijk te werken. Onder begeleiding van professionals doe je alvast praktijkervaring op. Je wordt betrokken bij besprekingen, schrijft notities en werkt mee aan adviezen. Op sommige kantoren wordt van je verwacht dat je aan het eind van je stageperiode een presentatie geeft voor de sectie waarbij je hebt gewerkt, bijvoorbeeld tijdens een sectielunch.

Afstuderen

Tijdens de stage zoek je samen met het kantoor waar je werkt naar een onderwerp voor je scriptie; bij voorkeur een onderzoeksvraag uit de praktijk. Je wordt bij het schrijven van je scriptie begeleid door een docent van de Vrije Universiteit, maar je kunt ook voor advies terugvallen op je stagekantoor. Het is ook mogelijk om naast de verplichte stage een scriptiestage te doen bij een van de kantoren waar je tijdens de opleiding kennis mee hebt gemaakt. Je werkt dan aan je onderzoek in een inspirerende omgeving, ondersteund door ervaren advocaten.

College op locatie

Ondernemingsrecht vakken in de studiegids.

Ondernemingsrecht (aan de Zuidas): alleen aan de VU


De top van de Nederlandse advocatuur
In de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas werkt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU samen met advocatenkantoren rond de Zuidas: een internationaal zakencentrum met de hoogste concentratie advocatenkantoren in Europa. De VU staat daar met haar campus middenin. Zo bereid je je als masterstudent goed voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren, gespecialiseerd in de praktijk van het ondernemingsrecht en het financieel recht.

Unieke mix van theorie en praktijk
De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is opgericht in samenwerking met grote advocatenkantoren, waardoor het onderwijs goed aansluit op de praktijk. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de VU en de UvA. Je volgt colleges op advocatenkantoren en ervaren topjuristen zijn gastdocent op de VU om de theorie tot leven te brengen met praktijkcases. Tijdens de verplichte stage maak je kennis met de praktijk van een groot advocatenkantoor en vergroot je je kennis en vaardigheden.

(Inter)actief onderwijs 
Per studiejaar bestaat de groep uit maximaal dertig studenten. Dit creëert ruimte voor discussie en inbreng van studenten tijdens de colleges. Je leert je medestudenten snel kennen, er wordt vaak samen gestudeerd en er is veel onderling contact binnen de groep.

Motiverend studieklimaat
Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een selecterende opleiding, waarbij motivatie een van de selectiecriteria is. Hierdoor maak je deel uit van een groep gemotiveerde studenten. De VU vindt hierdoor steeds topjuristen uit de praktijk bereid om colleges te verzorgen. De docenten zijn intensief betrokken bij de opleiding en goed bereikbaar, het onderwijs wordt gegeven door hoogleraren en hoofddocenten.

Goede voorbereiding op Law Firm School

Oud-studenten van de master geven aan dat de master een goede voorbereiding is op de Law Firm School. De Law Firm School is een samenwerkingsverband van internationaal opererende, commerciële kantoren die een gerichte juridische opleiding hebben opgezet en voor hun advocaatstagiaires die aansluit op de eisen van hun praktijk. De Law Firm School slaat een brug tussen de rechtenstudie en de internationale praktijk van de deelnemende kantoren en is erop gericht om eerstejaars advocaatstagiaires zich in korte tijd te laten verdiepen in juridische onderwerpen die direct verband houden met de praktijk.

Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

In 2010 heeft de VU het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is een platform voor onderzoek en debat over financieel recht en ondernemingsrecht. Inmiddels zijn veel organisaties aan het ZIFO verbonden, waaronder verschillende banken en alle grote advocatenkantoren aan de Zuidas. Het ZIFO heeft een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema’s die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in de Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. Zo komen wetenschapsbeoefening (en daarmee het onderwijs aan de VU) en de praktijk binnen financiële instellingen en het ondernemingsrecht op een unieke manier bij elkaar.

Zuidas en VU

Deelnemende kantoren


Bij deze master hoort een verplichte stage bij een van de deelnemende advocatenkantoren aan de Zuidas. De volgende kantoren nemen deel aan het programma:   

                                   Brauw Blackstone Westbroek

Allen overy                                                Baker & McKenzie


                                   Boekel de Neree                   


Clifford chance                                                               DLA piper


                 Freshfields   


empty                                          Houthoff  


                                     Linklaters   


 Loyens_en_Loeff         Nauta Dutilh


                                      Simmons   


                Stibbe                                                    Van Doorne

Beroepsperspectieven

Ondernemingsrecht aan de Zuidas bereidt ambitieuze en enthousiaste studenten voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren die zich richten op de praktijk van het ondernemingsrecht en het financiële recht.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je een jurist die gespecialiseerd is in de ondernemingsrechtelijke praktijk en voorbereid op een carrière in de commerciële advocatuur. Je bent opgeleid in de toepassing van het Nederlands recht in een internationale context en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Veel afgestudeerde masterstudenten Ondernemingsrecht komen terecht bij een groot advocatenkantoor. Als je advocaat wilt worden, volg je naast je werk als advocaatstagiair nog drie jaar de advocatenopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast kun je met Ondernemingsrecht goed terecht in het (internationale) bedrijfsleven en bij banken, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist. Een carrière bij de rechterlijke macht of in een adviespraktijk behoort ook tot de mogelijkheden.

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas vormt ook een goede opstap voor een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten.


Boekel de Nerée 

Studenten aan het woord

Ondernem_Zuidas_Justin_Franssen_Testimonial Een praktijkgerichte master waarbij je in een kleinschalige en gemotiveerde groep studenten diepgaande juridische kennis vergaart op academisch niveau. Dat is hoe men de master beschrijft. Hoe clichématig het ook lijkt, niets is minder waar gebleken. Nu ik de master volg, kan ik zeggen dat het een ontzettend goede keuze is geweest om voor deze master te gaan. Gedurende het hele jaar bouw je een sterke academische basis op die wordt aangevuld door inzichten uit de praktijk. Regelmatig hebben we gastcolleges van advocaten van de deelnemende ‘Zuidas-kantoren’. Bovendien werken veel van onze professoren op de Zuidas, of hebben daar gewerkt. Hierdoor ontstaat er een perfect evenwicht tussen academische kennis en praktische inzichten. Ook geeft de stage die is opgenomen in het curriculum je de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om te werken als advocaat op de Zuidas en om je kennis in de praktijk toe te passen; een ontzettend uitdagende ervaring. Ten slotte, niet geheel onbelangrijk, zorgt de kleinschaligheid van de master voor een gezellige en gemotiveerde sfeer binnen de groep. Iedereen helpt elkaar en we organiseren regelmatig leuke uitjes! Wil je graag meer informatie over de master en in contact komen met een huidige student? Stuur dan een mailtje naar p.werkman@vu.nl
Justin Franssen, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2015/2016)

 

Ondernem_Zuidas_Barbara_Slooter_Testimonail

Sinds september 2015 volg ik de master Ondernemingsrecht aan de Vu. Mijn bachelor heb ik gevolgd aan het Utrecht Law College aan de Universiteit Utrecht. De colleges in mooie monumentale panden in de binnenstad van Utrecht heb ik dus ingeruild voor colleges in Amsterdam Zuid aan de Zuid-As. Ik vind het erg leuk dat je naast colleges op de universiteit ook colleges hebt bij advocatenkantoren. Daardoor kan je goed het verschil zien tussen de wetenschappelijke discussie en de praktijk. Daarnaast spreekt het mij aan dat de master in een kleine gemotiveerde groep wordt gegeven. Daardoor kan verdieping plaatsvinden. Je hebt veel aan elkaar en het is fijn om vragen over de stof te kunnen stellen aan medestudenten. Zo zei laatst iemand nadat we met een groep 2 uur over een casus hadden gepraat: ‘Ik had nooit gedacht dat ik zo lang over de stof zou kunnen discussiëren en het nog steeds leuk zou vinden’. Omdat het een kleine groep is, heb je intensief contact met elkaar. Je leert elkaar in een korte tijd goed kennen. Dat maakt het studeren alleen maar leuker.’ 
Barbara Slooter, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2015/2016)

 

ClaudiaTijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid was ik niet echt een fan van colleges volgen. Hoorcolleges waren erg massaal. Voor mijn master zocht ik daarom naar verdieping. Ik wilde weer uitgedaagd worden. Nu ik de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas aan de VU volg kan ik oprecht zeggen dat ik die uitdaging weer heb gevonden! Het ondernemingsrecht is academisch uitdagend en het is ook de spil van de praktijk waar de advocaten op de Zuidas zich dagelijks mee bezig houden. We zijn met een groep van 21 studenten waardoor de colleges erg intensief en interactief zijn. We krijgen alle colleges van zowel de VU-hoogleraren zelf als van gespecialiseerde topadvocaten op de Zuidas, waardoor de colleges van ontzettend hoog niveau zijn. Deze verdieping in de vakken prikkelt je academisch denkvermogen en biedt ruimte voor discussie met zowel docenten als klasgenoten, waardoor de colleges veel leuker en interessanter worden. Naast het feit dat ik gemotiveerd blijf door mijn medestudenten, is het ook ontzettend gezellig met zo’n kleine groep. We doen vaak leuke dingen samen als etentjes en borrels, waardoor de sfeer in de groep heel prettig is. Kortom, ik ben erg blij met mijn keuze voor deze master en kan het iedereen aanraden. Het is een fantastische start voor je verdere carrière!
Claudia Priem, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2011/2012)


MaximIn het laatste jaar van mijn bachelor in Utrecht hoorde ik via via van het bestaan van de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas. Alleen de naam al wekte mijn interesse! Het werken bij een groot, vooraanstaand advocatenkantoor heeft me altijd al uitdagend geleken. Ik was echter wel een ‘leek’: ik had bijvoorbeeld nog nooit stage gelopen of een bijbaan bij een kantoor gehad. Nu ik een aantal maanden aan de gang ben, heb ik echter geen moment spijt dat ik voor deze master heb gekozen. De nadruk ligt, net als bij andere masters, op het vergaren van gedegen juridische kennis op academisch niveau. Bijzonder is dat daarnaast de dagelijkse praktijk in de lesstof betrokken wordt: in het laatste uur van het college bij een kantoor vertelt de partner zelf (of een andere vooraanstaande advocaat) over hoe het onderwerp in de praktijk benaderd wordt. Boeiend is dat de praktijk vaak afwijkt van de theorie! De verplichte stage biedt je vervolgens nog meer inzicht. Het werken met een kleine groep ambitieuze studenten is bevorderlijk voor je prestaties. Ook zijn de docenten enorm betrokken en goed bereikbaar en is het inspirerend te zien met hoeveel passie de gastdocenten praten over hun vak.
Wil je graag in contact komen met een huidige ‘Zuidas-student’? Stuur dan een mailtje naar p.werkman@vu.nl voor mijn contactgegevens.
Maxim van Damme, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2011/2012)

       


Myrna Reijnders, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas 2010/2011, heeft stage gelopen bij advocatenkantoor Houthoff Buruma. Wil jij meer weten over haar leven als student-stagiaire? Lees dan haar blog, of bekijk het interview met Myrna.


Coen'Een goede vriend van mij van de eerste lichting studenten van de Zuidasmaster vertelde mij over zijn positieve ervaringen met de opleiding. Nu ik zelf voor deze master heb gekozen, kan ik me er alleen maar bij aansluiten. In ons jaar zitten studenten van alle juridische faculteiten van Nederland; een enorm inspirerende en leuke groep. Veel colleges worden afgesloten met een college van een gastdocent waarin wordt besproken hoe de stof in de praktijk toegepast wordt, een heel leerzame feedback. De verplichte stage is in mijn ogen ook van grote toegevoegde waarde en bereidt je, samen met de gastcolleges en colleges bij de deelnemende kantoren, goed voor op de praktijk. Door de relatief geringe omvang van de groep houd je elkaar scherp. Ook worden er regelmatig etentjes en borrels georganiseerd. De Zuidasmaster is met recht een succes te noemen en is een ideale springplank voor het vervolg van je loopbaan.'
Coen Jaakke, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2009/2010)


Anke'Door mijn bijbaan bij Houthoff Buruma kwam ik erachter dat ik mij wilde specialiseren in het ondernemingsrecht en wilde werken bij een groot kantoor. Tijdens mijn bachelor heb ik altijd een kloof gevoeld tussen onderwijs en praktijk. De grote kracht van deze master is de koppeling tussen theorie en praktijk. Door het intensieve contact met studenten en docenten ontstaat een omgeving waarin je het beste uit jezelf kunt halen. Het leukst zijn de colleges op kantoren; zo krijg je echt een kijkje in de keuken en leer je al veel mensen uit de praktijk kennen, waardoor je de kans hebt je netwerk uit te breiden. Als je eenmaal gaat werken, heb je hier zeer veel aan. Ik heb zelfs mijn baan gevonden door deze master. Na mijn stage bij Loyens & Loeff ben ik bij dit kantoor als advocaat aan de slag gegaan. Ik merk nu dat de vakken die ik heb gehad, relevant zijn voor mijn huidige werk. Bepaalde termen of juridische constructies zijn tijdens de master al voorbijgekomen, waardoor ik nu een vliegende start kan maken met mijn carrière.'
Anke van Holthe tot Echten, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2008/2009)
    

Maarten'De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is de ideale voorbereiding op een carrière als advocaat bij een groot kantoor. De kennis die je opdoet is meteen in de praktijk te gebruiken en geeft je een duidelijke voorsprong ten opzichte van andere beginnende advocaten. Door de gastcolleges en gastdocenten krijg je een goed beeld van de kantoren en wordt tevens de link gelegd tussen theorie en praktijk. Je hoort de verhalen achter de grote ondernemingsrechtzaken, dit laat de onderwerpen echt meer leven. De stage vormt het hoogtepunt van het jaar, je kunt dan alles wat je geleerd hebt toepassen. De organisatie van de master is ook bijzonder goed, de VU heeft door middel van kennismakingsborrels en lunches veel bijgedragen aan het groepsgevoel. Dit heeft geresulteerd in een kleine, hechte groep gemotiveerde studenten. Dat deze master zijn vruchten afwerpt is wel duidelijk: in november begin ik als Advocaat-stagiair bij Linklaters, het kantoor waar ik ook mijn stage heb gelopen. Voor mij was deze opleiding een unieke kans en ik heb hiermee een jaar lang in mezelf kunnen investeren.'
Maarten Overmars, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2008/2009)

 

 

Onderzoek

In 2010 heeft de VU het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is een platform voor onderzoek en debat over financieel recht en ondernemingsrecht. De focus ligt op het bestuderen en becommentariëren van rechtsregels, normen en toezichtkaders die in ontwikkeling zijn voor bijvoorbeeld banken, verzekeraars en andere (financiële) instellingen. Inmiddels zijn veel organisaties aan het ZIFO verbonden, waaronder verschillende banken en alle grote advocatenkantoren aan de Zuidas.

Volgens prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar ondernemings- en effectenrecht aan de VU, heeft het ZIFO een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema’s die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in de Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. “Zo komen onze wetenschapsbeoefening (en daarmee ons onderwijs) en de praktijk binnen financiële instellingen en het ondernemingsrecht op een unieke manier bij elkaar.”

Legal Grand Tour


Discover Legal Europe - In collegejaar 2016-2017 gaat de Legal Grand Tour van start. In de loop van het collegejaar worden in dit programma zes reizen georganiseerd naar Europese steden. Studenten die de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas, Law, Markets & Behavior of International Business Law gaan volgen, kunnen zich inschrijven voor de Legal Grand Tour. De reis staat los van de opleidingen en deelname hieraan is niet verplicht. Er zijn kosten aan verbonden.

Zie de website voor meer informatie: www.legalgrandtour.com

Hoe is de opleiding ingedeeld?

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te volgen. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Laws (LLM). In Nederland mag je jezelf ook ‘meester in de rechten’ noemen (mr.).

De verplichte vakken zijn speciaal voor deze master opgezet. Tijdens deze colleges ben je dus altijd met je eigen groep. 

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een samenwerking tussen de VU en de UvA.
      
Jaarschema
Stel je eigen brochure samen       

Colleges op locatie

Tijdens de opleiding zijn er naast reguliere colleges op de VU ook gastcolleges. Je krijgt dan college van ervaren juristen van de deelnemende kantoren. Zij zullen de theoretische vakkennis onderbouwen met voorbeelden uit hun eigen beroepspraktijk. Een deel van deze colleges vindt op de kantoren aan de Zuidas zelf plaats, zodat je daar sfeer kunt proeven en kennis kunt maken met mogelijke toekomstige werkgevers.

College op locatie 2

Vraagstukken in de opleiding

Met de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas leg je een mooie basis voor de start van je loopbaan. De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen en de discussies die ontstaan, zijn een waardevolle bijdrage aan jouw ontwikkeling tot ondernemingsrechtadvocaat.

Bezig met verantwoordelijkheden
Wie was bevoegd om te beslissen over de overname van ABN AMRO? Hoe heeft DSB failliet kunnen gaan? Wanneer moet de gang van zaken in een onderneming worden onderzocht? Dit zijn voorbeelden van ‘verantwoordelijkheidsvraagstukken’ waarmee je je in deze master bezighoudt.

Juridische constructies die werken
Een jonge ondernemer begint een bedrijf. Is het voor deze ondernemer met zijn startende onderneming zinvol om een bv op te richten? Of biedt een andere juridische constructie meer perspectief?

Overnames: wat wel en niet te doen?
De leden van een managementteam willen het bedrijf waar zij werken, kopen. Wie brengt financiële middelen in en wie participeert? Welke stappen zijn nodig en hoe kan de positie van het managementteam het best worden beschermd?

Geschillen tussen aandeelhouders
Twee aandeelhouders hebben ieder een eigen visie op hoe hun onderneming moet worden aangestuurd. Wat zijn de mogelijkheden als zij uit elkaar willen? Komen staatsfondsen en hedge funds als activistische aandeelhouders weer terug, en zo ja, hoe moeten wij daar dan mee omgaan?

Internationaal recht
Moet een distributieovereenkomst tussen een Duitse producent en een Nederlandse distributeur worden beoordeeld aan de hand van het Duitse of het Nederlandse recht? En welk recht is van toepassing als er vervolgens op de Italiaanse markt een conflict ontstaat over leveringen binnen de distributieovereenkomst?

Verplichte stage

In het tweede semester van de masteropleiding volg je een verplichte stage van een aantal weken bij een van de deelnemende advocatenkantoren aan de Zuidas. Je stageplaats moet geregeld zijn voor de opleiding van start gaat in september. Tijdens deze stage ervaar je hoe het is om in een (internationale) rechtspraktijk te werken. Onder begeleiding van professionals doe je alvast praktijkervaring op. Je wordt betrokken bij besprekingen, schrijft notities en werkt mee aan adviezen. Op sommige kantoren wordt van je verwacht dat je aan het eind van je stageperiode een presentatie geeft voor de sectie waarbij je hebt gewerkt, bijvoorbeeld tijdens een sectielunch.

Afstuderen

Tijdens de stage zoek je samen met het kantoor waar je werkt naar een onderwerp voor je scriptie; bij voorkeur een onderzoeksvraag uit de praktijk. Je wordt bij het schrijven van je scriptie begeleid door een docent van de Vrije Universiteit, maar je kunt ook voor advies terugvallen op je stagekantoor. Het is ook mogelijk om naast de verplichte stage een scriptiestage te doen bij een van de kantoren waar je tijdens de opleiding kennis mee hebt gemaakt. Je werkt dan aan je onderzoek in een inspirerende omgeving, ondersteund door ervaren advocaten.

College op locatie

Ondernemingsrecht vakken in de studiegids.

Ondernemingsrecht (aan de Zuidas): alleen aan de VU


De top van de Nederlandse advocatuur
In de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas werkt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU samen met advocatenkantoren rond de Zuidas: een internationaal zakencentrum met de hoogste concentratie advocatenkantoren in Europa. De VU staat daar met haar campus middenin. Zo bereid je je als masterstudent goed voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren, gespecialiseerd in de praktijk van het ondernemingsrecht en het financieel recht.

Unieke mix van theorie en praktijk
De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is opgericht in samenwerking met grote advocatenkantoren, waardoor het onderwijs goed aansluit op de praktijk. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de VU en de UvA. Je volgt colleges op advocatenkantoren en ervaren topjuristen zijn gastdocent op de VU om de theorie tot leven te brengen met praktijkcases. Tijdens de verplichte stage maak je kennis met de praktijk van een groot advocatenkantoor en vergroot je je kennis en vaardigheden.

(Inter)actief onderwijs 
Per studiejaar bestaat de groep uit maximaal dertig studenten. Dit creëert ruimte voor discussie en inbreng van studenten tijdens de colleges. Je leert je medestudenten snel kennen, er wordt vaak samen gestudeerd en er is veel onderling contact binnen de groep.

Motiverend studieklimaat
Ondernemingsrecht aan de Zuidas is een selecterende opleiding, waarbij motivatie een van de selectiecriteria is. Hierdoor maak je deel uit van een groep gemotiveerde studenten. De VU vindt hierdoor steeds topjuristen uit de praktijk bereid om colleges te verzorgen. De docenten zijn intensief betrokken bij de opleiding en goed bereikbaar, het onderwijs wordt gegeven door hoogleraren en hoofddocenten.

Goede voorbereiding op Law Firm School

Oud-studenten van de master geven aan dat de master een goede voorbereiding is op de Law Firm School. De Law Firm School is een samenwerkingsverband van internationaal opererende, commerciële kantoren die een gerichte juridische opleiding hebben opgezet en voor hun advocaatstagiaires die aansluit op de eisen van hun praktijk. De Law Firm School slaat een brug tussen de rechtenstudie en de internationale praktijk van de deelnemende kantoren en is erop gericht om eerstejaars advocaatstagiaires zich in korte tijd te laten verdiepen in juridische onderwerpen die direct verband houden met de praktijk.

Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

In 2010 heeft de VU het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is een platform voor onderzoek en debat over financieel recht en ondernemingsrecht. Inmiddels zijn veel organisaties aan het ZIFO verbonden, waaronder verschillende banken en alle grote advocatenkantoren aan de Zuidas. Het ZIFO heeft een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema’s die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in de Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. Zo komen wetenschapsbeoefening (en daarmee het onderwijs aan de VU) en de praktijk binnen financiële instellingen en het ondernemingsrecht op een unieke manier bij elkaar.

Zuidas en VU

Deelnemende kantoren


Bij deze master hoort een verplichte stage bij een van de deelnemende advocatenkantoren aan de Zuidas. De volgende kantoren nemen deel aan het programma:   

                                   Brauw Blackstone Westbroek

Allen overy                                                Baker & McKenzie


                                   Boekel de Neree                   


Clifford chance                                                               DLA piper


                 Freshfields   


empty                                          Houthoff  


                                     Linklaters   


 Loyens_en_Loeff         Nauta Dutilh


                                      Simmons   


                Stibbe                                                    Van Doorne

Beroepsperspectieven

Ondernemingsrecht aan de Zuidas bereidt ambitieuze en enthousiaste studenten voor op een carrière bij vooraanstaande advocatenkantoren die zich richten op de praktijk van het ondernemingsrecht en het financiële recht.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je een jurist die gespecialiseerd is in de ondernemingsrechtelijke praktijk en voorbereid op een carrière in de commerciële advocatuur. Je bent opgeleid in de toepassing van het Nederlands recht in een internationale context en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Veel afgestudeerde masterstudenten Ondernemingsrecht komen terecht bij een groot advocatenkantoor. Als je advocaat wilt worden, volg je naast je werk als advocaatstagiair nog drie jaar de advocatenopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast kun je met Ondernemingsrecht goed terecht in het (internationale) bedrijfsleven en bij banken, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist. Een carrière bij de rechterlijke macht of in een adviespraktijk behoort ook tot de mogelijkheden.

De masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas vormt ook een goede opstap voor een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten.


Boekel de Nerée 

Studenten aan het woord

Ondernem_Zuidas_Justin_Franssen_Testimonial Een praktijkgerichte master waarbij je in een kleinschalige en gemotiveerde groep studenten diepgaande juridische kennis vergaart op academisch niveau. Dat is hoe men de master beschrijft. Hoe clichématig het ook lijkt, niets is minder waar gebleken. Nu ik de master volg, kan ik zeggen dat het een ontzettend goede keuze is geweest om voor deze master te gaan. Gedurende het hele jaar bouw je een sterke academische basis op die wordt aangevuld door inzichten uit de praktijk. Regelmatig hebben we gastcolleges van advocaten van de deelnemende ‘Zuidas-kantoren’. Bovendien werken veel van onze professoren op de Zuidas, of hebben daar gewerkt. Hierdoor ontstaat er een perfect evenwicht tussen academische kennis en praktische inzichten. Ook geeft de stage die is opgenomen in het curriculum je de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om te werken als advocaat op de Zuidas en om je kennis in de praktijk toe te passen; een ontzettend uitdagende ervaring. Ten slotte, niet geheel onbelangrijk, zorgt de kleinschaligheid van de master voor een gezellige en gemotiveerde sfeer binnen de groep. Iedereen helpt elkaar en we organiseren regelmatig leuke uitjes! Wil je graag meer informatie over de master en in contact komen met een huidige student? Stuur dan een mailtje naar p.werkman@vu.nl
Justin Franssen, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2015/2016)

 

Ondernem_Zuidas_Barbara_Slooter_Testimonail

Sinds september 2015 volg ik de master Ondernemingsrecht aan de Vu. Mijn bachelor heb ik gevolgd aan het Utrecht Law College aan de Universiteit Utrecht. De colleges in mooie monumentale panden in de binnenstad van Utrecht heb ik dus ingeruild voor colleges in Amsterdam Zuid aan de Zuid-As. Ik vind het erg leuk dat je naast colleges op de universiteit ook colleges hebt bij advocatenkantoren. Daardoor kan je goed het verschil zien tussen de wetenschappelijke discussie en de praktijk. Daarnaast spreekt het mij aan dat de master in een kleine gemotiveerde groep wordt gegeven. Daardoor kan verdieping plaatsvinden. Je hebt veel aan elkaar en het is fijn om vragen over de stof te kunnen stellen aan medestudenten. Zo zei laatst iemand nadat we met een groep 2 uur over een casus hadden gepraat: ‘Ik had nooit gedacht dat ik zo lang over de stof zou kunnen discussiëren en het nog steeds leuk zou vinden’. Omdat het een kleine groep is, heb je intensief contact met elkaar. Je leert elkaar in een korte tijd goed kennen. Dat maakt het studeren alleen maar leuker.’ 
Barbara Slooter, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2015/2016)

 

ClaudiaTijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid was ik niet echt een fan van colleges volgen. Hoorcolleges waren erg massaal. Voor mijn master zocht ik daarom naar verdieping. Ik wilde weer uitgedaagd worden. Nu ik de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas aan de VU volg kan ik oprecht zeggen dat ik die uitdaging weer heb gevonden! Het ondernemingsrecht is academisch uitdagend en het is ook de spil van de praktijk waar de advocaten op de Zuidas zich dagelijks mee bezig houden. We zijn met een groep van 21 studenten waardoor de colleges erg intensief en interactief zijn. We krijgen alle colleges van zowel de VU-hoogleraren zelf als van gespecialiseerde topadvocaten op de Zuidas, waardoor de colleges van ontzettend hoog niveau zijn. Deze verdieping in de vakken prikkelt je academisch denkvermogen en biedt ruimte voor discussie met zowel docenten als klasgenoten, waardoor de colleges veel leuker en interessanter worden. Naast het feit dat ik gemotiveerd blijf door mijn medestudenten, is het ook ontzettend gezellig met zo’n kleine groep. We doen vaak leuke dingen samen als etentjes en borrels, waardoor de sfeer in de groep heel prettig is. Kortom, ik ben erg blij met mijn keuze voor deze master en kan het iedereen aanraden. Het is een fantastische start voor je verdere carrière!
Claudia Priem, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2011/2012)


MaximIn het laatste jaar van mijn bachelor in Utrecht hoorde ik via via van het bestaan van de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas. Alleen de naam al wekte mijn interesse! Het werken bij een groot, vooraanstaand advocatenkantoor heeft me altijd al uitdagend geleken. Ik was echter wel een ‘leek’: ik had bijvoorbeeld nog nooit stage gelopen of een bijbaan bij een kantoor gehad. Nu ik een aantal maanden aan de gang ben, heb ik echter geen moment spijt dat ik voor deze master heb gekozen. De nadruk ligt, net als bij andere masters, op het vergaren van gedegen juridische kennis op academisch niveau. Bijzonder is dat daarnaast de dagelijkse praktijk in de lesstof betrokken wordt: in het laatste uur van het college bij een kantoor vertelt de partner zelf (of een andere vooraanstaande advocaat) over hoe het onderwerp in de praktijk benaderd wordt. Boeiend is dat de praktijk vaak afwijkt van de theorie! De verplichte stage biedt je vervolgens nog meer inzicht. Het werken met een kleine groep ambitieuze studenten is bevorderlijk voor je prestaties. Ook zijn de docenten enorm betrokken en goed bereikbaar en is het inspirerend te zien met hoeveel passie de gastdocenten praten over hun vak.
Wil je graag in contact komen met een huidige ‘Zuidas-student’? Stuur dan een mailtje naar p.werkman@vu.nl voor mijn contactgegevens.
Maxim van Damme, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2011/2012)

       


Myrna Reijnders, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas 2010/2011, heeft stage gelopen bij advocatenkantoor Houthoff Buruma. Wil jij meer weten over haar leven als student-stagiaire? Lees dan haar blog, of bekijk het interview met Myrna.


Coen'Een goede vriend van mij van de eerste lichting studenten van de Zuidasmaster vertelde mij over zijn positieve ervaringen met de opleiding. Nu ik zelf voor deze master heb gekozen, kan ik me er alleen maar bij aansluiten. In ons jaar zitten studenten van alle juridische faculteiten van Nederland; een enorm inspirerende en leuke groep. Veel colleges worden afgesloten met een college van een gastdocent waarin wordt besproken hoe de stof in de praktijk toegepast wordt, een heel leerzame feedback. De verplichte stage is in mijn ogen ook van grote toegevoegde waarde en bereidt je, samen met de gastcolleges en colleges bij de deelnemende kantoren, goed voor op de praktijk. Door de relatief geringe omvang van de groep houd je elkaar scherp. Ook worden er regelmatig etentjes en borrels georganiseerd. De Zuidasmaster is met recht een succes te noemen en is een ideale springplank voor het vervolg van je loopbaan.'
Coen Jaakke, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2009/2010)


Anke'Door mijn bijbaan bij Houthoff Buruma kwam ik erachter dat ik mij wilde specialiseren in het ondernemingsrecht en wilde werken bij een groot kantoor. Tijdens mijn bachelor heb ik altijd een kloof gevoeld tussen onderwijs en praktijk. De grote kracht van deze master is de koppeling tussen theorie en praktijk. Door het intensieve contact met studenten en docenten ontstaat een omgeving waarin je het beste uit jezelf kunt halen. Het leukst zijn de colleges op kantoren; zo krijg je echt een kijkje in de keuken en leer je al veel mensen uit de praktijk kennen, waardoor je de kans hebt je netwerk uit te breiden. Als je eenmaal gaat werken, heb je hier zeer veel aan. Ik heb zelfs mijn baan gevonden door deze master. Na mijn stage bij Loyens & Loeff ben ik bij dit kantoor als advocaat aan de slag gegaan. Ik merk nu dat de vakken die ik heb gehad, relevant zijn voor mijn huidige werk. Bepaalde termen of juridische constructies zijn tijdens de master al voorbijgekomen, waardoor ik nu een vliegende start kan maken met mijn carrière.'
Anke van Holthe tot Echten, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2008/2009)
    

Maarten'De master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is de ideale voorbereiding op een carrière als advocaat bij een groot kantoor. De kennis die je opdoet is meteen in de praktijk te gebruiken en geeft je een duidelijke voorsprong ten opzichte van andere beginnende advocaten. Door de gastcolleges en gastdocenten krijg je een goed beeld van de kantoren en wordt tevens de link gelegd tussen theorie en praktijk. Je hoort de verhalen achter de grote ondernemingsrechtzaken, dit laat de onderwerpen echt meer leven. De stage vormt het hoogtepunt van het jaar, je kunt dan alles wat je geleerd hebt toepassen. De organisatie van de master is ook bijzonder goed, de VU heeft door middel van kennismakingsborrels en lunches veel bijgedragen aan het groepsgevoel. Dit heeft geresulteerd in een kleine, hechte groep gemotiveerde studenten. Dat deze master zijn vruchten afwerpt is wel duidelijk: in november begin ik als Advocaat-stagiair bij Linklaters, het kantoor waar ik ook mijn stage heb gelopen. Voor mij was deze opleiding een unieke kans en ik heb hiermee een jaar lang in mezelf kunnen investeren.'
Maarten Overmars, student Ondernemingsrecht aan de Zuidas (2008/2009)

 

 

Onderzoek

In 2010 heeft de VU het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) opgericht. Het ZIFO is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is een platform voor onderzoek en debat over financieel recht en ondernemingsrecht. De focus ligt op het bestuderen en becommentariëren van rechtsregels, normen en toezichtkaders die in ontwikkeling zijn voor bijvoorbeeld banken, verzekeraars en andere (financiële) instellingen. Inmiddels zijn veel organisaties aan het ZIFO verbonden, waaronder verschillende banken en alle grote advocatenkantoren aan de Zuidas.

Volgens prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar ondernemings- en effectenrecht aan de VU, heeft het ZIFO een uitgelezen positie voor de bestudering van juridische thema’s die een directe impact hebben op de bedrijven, kantoren en organisaties in de Zuidas-omgeving, en die maatschappelijk actueel en relevant zijn. “Zo komen onze wetenschapsbeoefening (en daarmee ons onderwijs) en de praktijk binnen financiële instellingen en het ondernemingsrecht op een unieke manier bij elkaar.”

Legal Grand Tour


Discover Legal Europe - In collegejaar 2016-2017 gaat de Legal Grand Tour van start. In de loop van het collegejaar worden in dit programma zes reizen georganiseerd naar Europese steden. Studenten die de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas, Law, Markets & Behavior of International Business Law gaan volgen, kunnen zich inschrijven voor de Legal Grand Tour. De reis staat los van de opleidingen en deelname hieraan is niet verplicht. Er zijn kosten aan verbonden.

Zie de website voor meer informatie: www.legalgrandtour.com

Dutch Students

Profiel

Je bent ambitieus en bereid om hard te werken om je doel te bereiken. Je neemt geen genoegen met halve oplossingen, maar doorgrondt problemen door ze tot op de bodem te analyseren, kritisch door te denken en alle mogelijkheden af te wegen. Lastige vraagstukken zie je als een uitdaging waar je alleen of met een team je tanden in zet. Je hebt goede sociale vaardigheden, je denkt genuanceerd en je hebt een goed taalgevoel.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas moet je beschikken over een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of een andere Nederlandse universiteit. Elk studiejaar kunnen maximaal vijfentwintig studenten deelnemen aan het programma. De faculteit hanteert daarom een toelatingsprocedure.
Hieronder vind je een overzicht van de te doorlopen stappen voor een complete aanmelding voor de opleiding.

Amsterdam Zuid

Stap 1 - Ga na of je voldoet aan de toelatingseisen

Voor studenten van zowel de VU als van andere universiteiten geldt dat zij vóór 1 september van het jaar waarin zij starten met de opleiding hun gehele bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moeten hebben afgerond om definitief toegelaten te kunnen worden tot de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas.

Naast deze basisvoorwaarde zul je een stageplaats moeten verwerven bij een van de deelnemende advocatenkantoren voordat je kunt deelnemen aan de opleiding.

Civiel effect
Studenten die aan een andere universiteit dan de VU hun bachelordiploma hebben behaald, dienen een verklaring te overleggen van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid waar de bacheloropleiding is voltooid. In deze verklaring moet worden aangegeven welke vakken je aan die universiteit nog had moeten behalen om civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je indien nodig aan de VU volgen.

Studenten die aan de VU hun bachelordiploma Rechtsgeleerdheid hebben behaald, krijgen na de afronding van de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas civiel effect. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten nog extra vakken volgen om civiel effect te kunnen behalen. Deze vakken zijn aan de VU volgen.


Stap 2 - Stuur alle benodigde documenten in vóór 1 juni

Studenten die aan de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas willen beginnen, moeten voor het verplichte stageonderdeel een stageplaats verwerven bij een van de deelnemende advocatenkantoren. Hiervoor moet je vóór 1 juni onderstaande documenten hebben ingestuurd:

  • Een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst of een kopie van je voorlopige cijferlijst.
  • Een motivatiebrief. Vermeld in deze motivatiebrief waarom je de opleiding graag wilt volgen, naar welke subsectie binnen het Ondernemingsrecht je interesse het meest uitgaat en welk vak je binnen je opleiding het meest interessant vond. Zie het als een sollicitatiebrief die je zou sturen aan een werkgever.
  • Je cv, inclusief talenkennis, nevenactiviteiten (betaald of onbetaald) en interesses.
  • Je eventuele voorkeur voor een kantoor, inclusief motivatie. Geef het ook aan als je bij een van de kantoren liever geen stage wilt lopen, inclusief motivatie.
  • Een recente (pas)foto.

Let op: de gevraagde documenten moeten in een bepaalde opmaak worden aangeleverd. Vul het aanvraagformulier in voor een uitgebreide toelichting op de selectieprocedure en over het format waarin de documenten dienen te worden aangeleverd. Zodra wij jouw formulier hebben ontvangen, ontvang je per mail zo spoedig mogelijk aanvullende informatie van ons over de toelatingsprocedure.

Mail de documenten naar: p.werkman@vu.nl

N.B. alléén van de volledige cijferlijst hoeft een gewaarmerkte kopie per post worden gestuurd.
Zolang je cijferlijst niet volledig is, volstaat een gewone kopie.  

De gewaarmerkte kopie van je cijferlijst kun je per post sturen naar:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
T.a.v. Pien Werkman
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

      

Stap 3 - Centrale aanmelding via Studielink vóór 1 juni


Deadline
Naast de documenten die je aanlevert voor de toelatingsprocedure (zie hierboven) dienen zowel VU-studenten als studenten van buiten de VU zich vóór 1 juni centraal aan te melden voor de opleiding via Studielink. Wanneer je niet voor 1 juni bent vooraangemeld bij Studielink, kun je niet deelnemen aan de opleiding!

Meer informatie over het inschrijfproces


Stap 4 - Stageplaats verwerven: selectie en matching

Als je aanmelding compleet is en je aan de gestelde toelatingseisen voldoet, dan stuurt de VU jouw motivatiebrief en cv door naar de deelnemende kantoren. Vervolgens word je via de VU uitgenodigd om contact op te nemen met de kantoren die jou op gesprek willen hebben in het kader van de verplichte stage. De gesprekken met de kantoren moeten voor half juli plaatsvinden.

De kantoren geven na de gesprekken aan de VU door welke studenten welkom zijn voor een stage en daarmee definitief worden toegelaten tot de master. De VU gaat vervolgens studenten en kantoren matchen, waarbij zoveel mogelijk aan de voorkeuren van de studenten en de kantoren tegemoet wordt gekomen.

Als je een stageplaats hebt kunnen regelen en aan de overige toelatingseisen voldoet, word je toegelaten tot de opleiding en ontvang je van de Examencommissie een bewijs van toelating dat je bij de definitieve inschrijving aan de VU moet voegen.

Voorwaardelijke toelating
Voor de definitieve toelating tot de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is het een voorwaarde om je bachelor Rechtsgeleerdheid helemaal afgerond te hebben voor 1 september van het jaar waarin je met de opleiding start. Je kunt je wel al aanmelden als je je bachelor nog niet hebt afgerond, aangezien de aanmelddeadline 1 juni is en ook de stages voor de zomer ingedeeld moeten zijn. De toelating tot de master is echter voorwaardelijk totdat je de bachelor hebt afgerond voor 1 september. Op dat moment wordt de voorwaardelijke toelating omgezet in een definitieve toelating.


Studenten

Masterdag

Elk jaar organiseert de VU de Masterdag. Op deze dag kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas.

Inschrijven en financien

Wanneer je vragen hebt over je inschrijving of herinschrijving via Studielink of het betalen van collegegeld, dan kun je contact opnemen met de centrale Studentenbalie.

Vragen


Vragen over de opleiding, je aanmelding en de selectieprocedure

Als je vragen hebt over de opleiding, je aanmelding of de selectieprocedure voor de master, dan kun je contact opnemen met mw. P. Werkman: p.werkman@vu.nl.

Algemene vragen
Als je na het lezen van onze website nog algemene vragen hebt, kun je contact opnemen met onze afdeling Communicatie en voorlichting: studiekeuze.rechten@vu.nl.

Over studeren aan de VU

Wil je meer informatie over studeren aan de VU in het algemeen? Bel dan (020) 598 5000, op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen naar studeren@vu.nl of kijk op www.vu.nl. 

Mooi_jaar_afgesloten        
Een mooi jaar goed afgesloten - studenten Zuidas master sluiten het collegejaar 2014-2015 af.

Profiel

Je bent ambitieus en bereid om hard te werken om je doel te bereiken. Je neemt geen genoegen met halve oplossingen, maar doorgrondt problemen door ze tot op de bodem te analyseren, kritisch door te denken en alle mogelijkheden af te wegen. Lastige vraagstukken zie je als een uitdaging waar je alleen of met een team je tanden in zet. Je hebt goede sociale vaardigheden, je denkt genuanceerd en je hebt een goed taalgevoel.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas moet je beschikken over een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of een andere Nederlandse universiteit. Elk studiejaar kunnen maximaal vijfentwintig studenten deelnemen aan het programma. De faculteit hanteert daarom een toelatingsprocedure.
Hieronder vind je een overzicht van de te doorlopen stappen voor een complete aanmelding voor de opleiding.

Amsterdam Zuid

Stap 1 - Ga na of je voldoet aan de toelatingseisen

Voor studenten van zowel de VU als van andere universiteiten geldt dat zij vóór 1 september van het jaar waarin zij starten met de opleiding hun gehele bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moeten hebben afgerond om definitief toegelaten te kunnen worden tot de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas.

Naast deze basisvoorwaarde zul je een stageplaats moeten verwerven bij een van de deelnemende advocatenkantoren voordat je kunt deelnemen aan de opleiding.

Civiel effect
Studenten die aan een andere universiteit dan de VU hun bachelordiploma hebben behaald, dienen een verklaring te overleggen van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid waar de bacheloropleiding is voltooid. In deze verklaring moet worden aangegeven welke vakken je aan die universiteit nog had moeten behalen om civiel effect te verkrijgen. Deze vakken kun je indien nodig aan de VU volgen.

Studenten die aan de VU hun bachelordiploma Rechtsgeleerdheid hebben behaald, krijgen na de afronding van de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas civiel effect. Studenten met een bacheloropleiding Notarieel Recht moeten nog extra vakken volgen om civiel effect te kunnen behalen. Deze vakken zijn aan de VU volgen.


Stap 2 - Stuur alle benodigde documenten in vóór 1 juni

Studenten die aan de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas willen beginnen, moeten voor het verplichte stageonderdeel een stageplaats verwerven bij een van de deelnemende advocatenkantoren. Hiervoor moet je vóór 1 juni onderstaande documenten hebben ingestuurd:

  • Een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst of een kopie van je voorlopige cijferlijst.
  • Een motivatiebrief. Vermeld in deze motivatiebrief waarom je de opleiding graag wilt volgen, naar welke subsectie binnen het Ondernemingsrecht je interesse het meest uitgaat en welk vak je binnen je opleiding het meest interessant vond. Zie het als een sollicitatiebrief die je zou sturen aan een werkgever.
  • Je cv, inclusief talenkennis, nevenactiviteiten (betaald of onbetaald) en interesses.
  • Je eventuele voorkeur voor een kantoor, inclusief motivatie. Geef het ook aan als je bij een van de kantoren liever geen stage wilt lopen, inclusief motivatie.
  • Een recente (pas)foto.

Let op: de gevraagde documenten moeten in een bepaalde opmaak worden aangeleverd. Vul het aanvraagformulier in voor een uitgebreide toelichting op de selectieprocedure en over het format waarin de documenten dienen te worden aangeleverd. Zodra wij jouw formulier hebben ontvangen, ontvang je per mail zo spoedig mogelijk aanvullende informatie van ons over de toelatingsprocedure.

Mail de documenten naar: p.werkman@vu.nl

N.B. alléén van de volledige cijferlijst hoeft een gewaarmerkte kopie per post worden gestuurd.
Zolang je cijferlijst niet volledig is, volstaat een gewone kopie.  

De gewaarmerkte kopie van je cijferlijst kun je per post sturen naar:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
T.a.v. Pien Werkman
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

      

Stap 3 - Centrale aanmelding via Studielink vóór 1 juni


Deadline
Naast de documenten die je aanlevert voor de toelatingsprocedure (zie hierboven) dienen zowel VU-studenten als studenten van buiten de VU zich vóór 1 juni centraal aan te melden voor de opleiding via Studielink. Wanneer je niet voor 1 juni bent vooraangemeld bij Studielink, kun je niet deelnemen aan de opleiding!

Meer informatie over het inschrijfproces


Stap 4 - Stageplaats verwerven: selectie en matching

Als je aanmelding compleet is en je aan de gestelde toelatingseisen voldoet, dan stuurt de VU jouw motivatiebrief en cv door naar de deelnemende kantoren. Vervolgens word je via de VU uitgenodigd om contact op te nemen met de kantoren die jou op gesprek willen hebben in het kader van de verplichte stage. De gesprekken met de kantoren moeten voor half juli plaatsvinden.

De kantoren geven na de gesprekken aan de VU door welke studenten welkom zijn voor een stage en daarmee definitief worden toegelaten tot de master. De VU gaat vervolgens studenten en kantoren matchen, waarbij zoveel mogelijk aan de voorkeuren van de studenten en de kantoren tegemoet wordt gekomen.

Als je een stageplaats hebt kunnen regelen en aan de overige toelatingseisen voldoet, word je toegelaten tot de opleiding en ontvang je van de Examencommissie een bewijs van toelating dat je bij de definitieve inschrijving aan de VU moet voegen.

Voorwaardelijke toelating
Voor de definitieve toelating tot de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas is het een voorwaarde om je bachelor Rechtsgeleerdheid helemaal afgerond te hebben voor 1 september van het jaar waarin je met de opleiding start. Je kunt je wel al aanmelden als je je bachelor nog niet hebt afgerond, aangezien de aanmelddeadline 1 juni is en ook de stages voor de zomer ingedeeld moeten zijn. De toelating tot de master is echter voorwaardelijk totdat je de bachelor hebt afgerond voor 1 september. Op dat moment wordt de voorwaardelijke toelating omgezet in een definitieve toelating.


Studenten

Masterdag

Elk jaar organiseert de VU de Masterdag. Op deze dag kun je een voorlichtingsronde bijwonen voor de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas.

Inschrijven en financien

Wanneer je vragen hebt over je inschrijving of herinschrijving via Studielink of het betalen van collegegeld, dan kun je contact opnemen met de centrale Studentenbalie.

Vragen


Vragen over de opleiding, je aanmelding en de selectieprocedure

Als je vragen hebt over de opleiding, je aanmelding of de selectieprocedure voor de master, dan kun je contact opnemen met mw. P. Werkman: p.werkman@vu.nl.

Algemene vragen
Als je na het lezen van onze website nog algemene vragen hebt, kun je contact opnemen met onze afdeling Communicatie en voorlichting: studiekeuze.rechten@vu.nl.

Over studeren aan de VU

Wil je meer informatie over studeren aan de VU in het algemeen? Bel dan (020) 598 5000, op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen naar studeren@vu.nl of kijk op www.vu.nl. 

Mooi_jaar_afgesloten        
Een mooi jaar goed afgesloten - studenten Zuidas master sluiten het collegejaar 2014-2015 af.