Notarieel Recht

De schakel tussen zakelijk en privé
De éénjarige master Notarieel recht is een intensieve opleiding  die studenten inzicht in de samenhang tussen het civiel en het fiscaal recht én een solide wetenschappelijke basis verschaft. Notarieel recht gaat over mensen en hun ondernemingen, met een nadruk op de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familierechtpraktijk. Deze drie rechtsgebieden worden bekeken vanuit vermogensrechtelijk, fiscaal en internationaal perspectief.

Vanwege het aantrekkelijke en uitgebreide vakkenpalet biedt de master Notarieel recht brede kansen op de arbeidsmarkt. Uiteraard is er specifiek aandacht voor het notariaat, maar door de gedegen, specialistische opleiding zijn alumni ook daarbuiten graag geziene juristen bij bijvoorbeeld ondernemingen, vastgoedbeheerders, gemeenten, het kadaster of belastingadvieskantoren. Studenten die tevens de vakken formeel en materieel strafrecht uit de bachelor hebben behaald, hebben toegang tot beroepen in de advocatuur en de rechterlijke macht.

Stel je eigen brochure samen
Hoe is de opleiding ingedeeld

Tijdens de master Notarieel recht aan de VU scherp je je wetenschappelijke blik op het rechtsstelsel, de fiscale wetgeving en de persoonlijke component in juridische zaken verder aan. Je leert hoe je kunt fungeren als intermediair tussen opdrachtgevers en fiscale specialisten. Je buigt je over internationale rechtsverhoudingen. Je verwerft een grondige kennis van het belastingsysteem, je verdiept je in estate planning, je leert over heffingen bij erfenissen, schenkingen en overgang van vermogens, over belasting van rechtsverkeer. En uiteraard doe je onderzoek voor je scriptie. Na afronding van de master ben je Master of Laws (LL.M.).

Programma

De masteropleiding Notarieel recht duurt één jaar in voltijd. De masteropleiding in hoofdlijnen:

  • je volgt seminars (werkgroepen en ondersteunende hoorcolleges).
  • je volgt onderwijs in methoden en technieken van onderzoek.
  • je doet eigen onderzoek.
  • je volgt een keuzevak.
  • je schrijft een afrondende masterthesis.

De opleiding is op één keuzevak in de master na volledig opgebouwd uit verplichte onderdelen. Dit komt door het wettelijk verplichte vakkenpakket dat je gevolgd moet hebben om toegelaten te worden tot de Beroepsopleiding Notariaat. Er zijn dus weinig keuze- en geen specialisatiemogelijkheden. De keuzeruimte (6 EC) die je hebt, kun je invullen met een keuzevak of een stage. Het is ook mogelijk om vakken in het buitenland te volgen, maar houd er rekening mee dat de meeste uitwisselingsprogramma's een semester duren. Je zult een langere tijd in het buitenland dus naast je opleiding moeten doen. 

Jaarschema

Afstuderen
Je sluit de opleiding af met een masterthesis. Dit is een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een relevant onderwerp naar keuze. Je wordt hierbij individueel begeleid door een docent.   

Studiebegeleiding
Tijdens de colleges krijg je intensieve, deels individuele, begeleiding en feedback. Ook bij de thesis word je intensief begeleid.

Voertaal
De voertaal is Nederlands, want je bent bezig met het Nederlandse notariaat. Sommige keuzevakken worden in het Engels gegeven.    

Notarieel Recht vakken in de studiegids.


Notaris, bedrijfsjurist, belastingconsulent

De arbeidsmarkt voor notarieel geschoolde juristen is divers. Het bekendste beroep van een afgestudeerde student Notarieel recht is natuurlijk notaris. Je moet dan wel eerst als kandidaat-notaris een stage van zes jaar voltooien op een notariskantoor, inclusief een driejarige beroepsopleiding. Er zijn echter ook mogelijkheden buiten het notariaat: notarieel geschoolde juristen kunnen terecht bij de overheid, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de onroerendgoedbranche, het bank- en verzekeringswezen en de adviespraktijk.

Wetenschapper
De masteropleiding Notarieel recht bereidt ook voor op een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je eventueel promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten.

Advocaat
Als je als afgestudeerde masterstudent Notarieel recht ook nog de vakken Materieel strafrecht en Formeel strafrecht van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid hebt gehaald, kun je je door de voorzitter van de rechtbank laten inschrijven als advocaat. Bedenk wel dat je deze vakken extra-curriculair volgt en niet kunt opnemen in je keuzeruimte. Om je voor deze vakken aan te melden dien je een verzoek neer te leggen bij de studieadviseurs. Die zetten het vak dan voor je klaar in VUnet.  

Meer informatie
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap


De opleiding is kleinschalig

Notarieel recht is geen massale opleiding. Iedereen kent elkaar en je kunt de docenten makkelijk bereiken.

De juiste mix van theorie en praktijk
VU-studenten bekijken het notarieel recht niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld door te pleiten voor rechters van de Amsterdamse rechtbank tijdens het vak Pleitoefening, of door een stage te lopen bij een notariskantoor. Ook leer je hoe je relevante wetgeving kunt vinden en hoe je een wetenschappelijke paper schrijft. Tijdens de werkgroepen leer je discussiëren en argumenteren. Docenten werken vaak in de notariële praktijk of bij de rechterlijke macht en delen hun praktijkkennis met studenten tijdens colleges. Zo ben je straks goed voorbereid op de notariële beroepspraktijk.

Moderne studieomgeving
De rechtenfaculteit is gevestigd in een modern, nieuw gebouw op de VU-Campus. Je vindt er onder andere computerwerkplekken, een grote collegezaal en veel comfortabele werkplekken.

Actieve studentenvereniging
V.I.V.A. is de bloeiende en actieve studentenvereniging van de notariële opleiding. De vereniging is een combinatie van een studievereniging en een gezelligheidsvereniging. V.I.V.A. organiseert excursies naar notariskantoren en naar de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, maar ook reizen naar het buitenland, borrels, festiviteiten en een jaarlijkse barbecue.

 

Overview Notarieel Recht

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar (voltijd)

Application deadline

15 juli

Start date

1 september

Study type

Part-time, Full-time

Field of Interest

Economics, Business and Law

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Eric Wessels

Masterstudent Notarieel recht

"Ik heb tijdens de master in het buitenland gestudeerd. Dat is echt een ervaring apart. De andere taal maakt het volgen van colleges in het begin wat lastig, maar dat is zo voorbij. Het is ook interessant om mee te maken hoe ze in andere landen college geven."

Dutch students


Om in te kunnen stromen in de master Notarieel recht aan de VU, heb je een universitair bachelordiploma Notarieel recht van de VU of een andere erkende Nederlandse universiteit nodig. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit kent geen speciale schakelprogramma's of premasterassessments voor hbo-bachelorstudenten.

Studenten van buiten de VU
Studenten die een bachelor Notarieel recht aan een andere universiteit dan de VU hebben behaald, vragen de Toelatingscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (tijdig) om toelating (toelatingscommissie.rechten@vu.nl). Het kan zijn dat je aanvullende vakken moet volgen om ervoor te zorgen dat je een vergelijkbaar instapniveau hebt als je medestudenten.

Aanmelden

Het instroommoment van de opleiding is september. Aanmelden kan via Studielink.

Meer informatie over het inschrijfproces

Instromen vanuit andere opleidingen

Rechtsgeleerdheid 
Met een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid is het niet mogelijk om direct in te stromen in de master Notarieel recht. Hiervoor dient eerst een bacheloropleiding Notarieel recht te worden afgerond, eventueel met vrijstellingen op grond van de eerder behaalde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Niet-juridische master of HBO-diploma 
Een HBO-diploma of niet-juridische universitaire master biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Notarieel recht.


 

Inhoud opleiding
studiekeuze.rechten@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
studiekeuze.rechten@vu.nl
Toelatingseisenstudieadvies.rechten@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Instromen
instroom.rechten@vu.nl
Overige vragen?
studiekeuze.rechten@vu.nl