Notarieel Recht

De schakel tussen zakelijk en privé
De éénjarige master Notarieel recht is een intensieve opleiding die studenten inzicht verschaft in de samenhang tussen het civiel en het fiscaal recht én een solide wetenschappelijke basis geeft. Notarieel recht gaat over mensen die belangrijke vermogensrechtelijke rechtshandelingen aangaan. Daarbij ligt de nadruk op de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familievermogensrechtpraktijk. Deze drie rechtsgebieden worden bekeken vanuit vermogensrechtelijk, fiscaal en internationaal perspectief.

Keuzegids Masters 2017
Notarieel recht vind je aan vijf universiteiten in Nederland. In de Keuzegids Masters 2017 staat Notarieel recht aan de VU bovenaan, mede vanwege de hooggewaardeerde digitale leeromgeving. 
Vanwege het aantrekkelijke en uitgebreide vakkenpalet biedt de master Notarieel recht brede en goede kansen op de arbeidsmarkt.

Stel je eigen brochure samen

Hoe is de opleiding ingedeeld?

Tijdens de master Notarieel recht aan de VU scherp je je wetenschappelijke blik diverse facetten van het vermogensrecht. Je leert hoe je kunt fungeren als intermediair tussen diverse opdrachtgevers en adviseurs. Je buigt je over internationale rechtsverhoudingen. Je verwerft een grondige kennis van estate planning, je leert over heffingen bij erfenissen, schenkingen en overgang van vermogens- en overdrachtsbelasting. En uiteraard doe je onderzoek voor je scriptie. Na afronding van de master ben je Master of Laws (LL.M.).

Programma

De masteropleiding Notarieel recht duurt één jaar in voltijd. De masteropleiding in hoofdlijnen:

  • je volgt seminars (werkgroepen en ondersteunende hoorcolleges).
  • je volgt onderwijs in methoden en technieken van onderzoek.
  • je doet eigen onderzoek.
  • je volgt een keuzevak.
  • je schrijft een afrondende masterthesis.

De opleiding is op één keuzevak in de master na volledig opgebouwd uit verplichte onderdelen. Dit komt door het wettelijk verplichte vakkenpakket dat je gevolgd moet hebben om toegelaten te worden tot de beroepsopleiding Notariaat. De keuzeruimte (6 EC) die je hebt, kun je invullen met een keuzevak of een stage, bijvoorbeeld bij één van de kantoren aan de Zuidas. Het is ook mogelijk om vakken in het buitenland te volgen, maar houd er rekening mee dat de meeste uitwisselingsprogramma's een semester duren zodat je een langere tijd in het buitenland naast je opleiding moet doen. 

Jaarschema

Afstuderen
Je sluit de opleiding af met een masterthesis. Dit is een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een relevant onderwerp naar keuze. Je wordt hierbij individueel begeleid door een docent.   

Studiebegeleiding
Tijdens de colleges krijg je intensieve, deels individuele, begeleiding en feedback. Ook bij de thesis word je intensief begeleid.

Voertaal
De voertaal is Nederlands, want je bent bezig met het Nederlandse notariaat. Sommige keuzevakken worden in het Engels gegeven.    

Notarieel Recht vakken in de studiegids.


Notaris, bedrijfsjurist, belastingadviseur

De arbeidsmarkt voor notarieel geschoolde juristen is divers. Het bekendste beroep van een afgestudeerde student Notarieel recht is natuurlijk notaris. Als kandidaat-notaris begin je met een stage op een notariskantoor en zul je een driejarige beroepsopleiding volgen. Er zijn echter ook ruime mogelijkheden buiten het notariaat: notarieel geschoolde juristen kunnen terecht bij de overheid, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de onroerendgoedbranche, de belastingdienst of belastingadvieskantoren, het bank- en verzekeringswezen en de adviespraktijk.

Advocaat
Als afgestudeerde masterstudent Notarieel recht hoef je alleen nog de vakken Materieel strafrecht, Formeel strafrecht, Staatsrecht en Volkenrecht van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid te halen en dan kun je je door de voorzitter van de rechtbank laten inschrijven als advocaat.

Wetenschapper
De masteropleiding Notarieel recht bereidt je ook voor op een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je eventueel promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. De vakgroep Notarieel recht zal met plezier het gesprek met je aangaan!

Meer informatie
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap


De opleiding is kleinschalig

Notarieel recht is geen massale opleiding. Iedereen kent elkaar en je kunt de docenten makkelijk bereiken.

De juiste mix van theorie en praktijk
VU-studenten bekijken het notarieel recht niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld door te pleiten voor rechters van de Amsterdamse rechtbank tijdens het vak Pleitoefening, of door een stage te lopen, bijvoorbeeld bij een klein of juist groot notariskantoor, bijvoorbeeld aan de Zuidas. Ook leer je hoe je relevante wetgeving kunt vinden en hoe je een wetenschappelijke paper schrijft. Tijdens de werkgroepen leer je discussiëren en argumenteren. Docenten werken vaak in de notariële praktijk of bij de rechterlijke macht en delen hun praktijkkennis met studenten tijdens colleges. Zo ben je straks goed voorbereid op de notariële beroepspraktijk.

Moderne studieomgeving
De rechtenfaculteit is gevestigd in een modern, nieuw gebouw op de VU-Campus. Je vindt er onder andere computerwerkplekken, een grote collegezaal en veel comfortabele werkplekken.

Actieve studentenvereniging
V.I.V.A. is de bloeiende en actieve studentenvereniging van de notariële opleiding. De vereniging is een combinatie van een studievereniging en een gezelligheidsvereniging. V.I.V.A. organiseert excursies naar notariskantoren en naar de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, maar ook reizen naar het buitenland, borrels, festiviteiten en een jaarlijkse barbecue.

 V.I.V.A. 1                         V.I.V.A. 2

Overview Notarieel Recht

taal

Dutch

duur

1 jaar (voltijd)

aanmeldenvoor

15 juli

startdatum

1 september

vorm

Part-time, Full-time

interessegebied

Economics, Business and Law

Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Eric Wessels

Masterstudent Notarieel recht

"Ik heb tijdens de master in het buitenland gestudeerd. Dat is echt een ervaring apart. De andere taal maakt het volgen van colleges in het begin wat lastig, maar dat is zo voorbij. Het is ook interessant om mee te maken hoe ze in andere landen college geven."

Dutch students


Om in te kunnen stromen in de master Notarieel recht aan de VU, heb je een universitair bachelordiploma Notarieel recht van de VU of een andere erkende Nederlandse universiteit nodig. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit kent geen speciale schakelprogramma's of premasterassessments voor hbo-bachelorstudenten.

Studenten van buiten de VU
Studenten die een bachelor Notarieel recht aan een andere universiteit dan de VU hebben behaald, vragen de Toelatingscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (tijdig) om toelating (toelatingscommissie.rechten@vu.nl). Het kan zijn dat je aanvullende vakken moet volgen om ervoor te zorgen dat je een vergelijkbaar instapniveau hebt als je medestudenten.

Aanmelden

Het instroommoment van de opleiding is september. Aanmelden kan via Studielink.

Meer informatie over het inschrijfproces

Instromen vanuit andere opleidingen

Rechtsgeleerdheid 
Met een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid is het niet mogelijk om direct in te stromen in de master Notarieel recht. Hiervoor dient eerst een bacheloropleiding Notarieel recht te worden afgerond, eventueel met vrijstellingen op grond van de eerder behaalde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Niet-juridische master of HBO-diploma 
Een HBO-diploma of niet-juridische universitaire master biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Notarieel recht.


 

Inhoud opleiding
studiekeuze.rechten@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
studiekeuze.rechten@vu.nl
Toelatingseisenstudieadvies.rechten@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen
toelatingscommissie.rechten@vu.nl
Instromen
instroom.rechten@vu.nl
Overige vragen?
studiekeuze.rechten@vu.nl