Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Word een vakspecialist

Sta jij over een jaar voor de klas?

Denk je nog wel eens terug aan de spannende verhalen van je geschiedenisdocent op de middelbare school? Of juist aan je aardrijkskundelerares die de lesstof altijd zo slecht presenteerde? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere alle aandacht leek te verliezen? Het antwoord is simpel: het vak van docent moet in je zitten!

Ben jij een docent met talent?
Heb jij hart voor het onderwijs en vind je het een uitdaging om je kennis en vaardigheden over te dragen op jonge mensen? Kies dan gelijk na je afgeronde universitaire opleiding voor de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. Na 1 jaar mag je dan al als bevoegd docent in het voorgezet onderwijs aan de slag. Zo laat je direct zien dat jij die enthousiaste docent bent, waar iedere leerling later nog aan terugdenkt. Je kunt deze lerarenopleiding volgen in 16 schoolvakken, dus grote kans dat jouw ‘lievelingsvak’ daar ook bij zit.

Gedeelde studiekosten
Het voortgezet onderwijs staat te springen om enthousiaste vakdocenten zoals jij. Daarom kom je met deze studie bij een aantal vakken in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in de studiekosten. Het ministerie van Onderwijs maakt deze opleiding zo extra aantrekkelijk. Afhankelijk van het vak van je keuze kan de eenmalige bijdrage oplopen van € 3.000 tot € 5.000. Kijk voor alle informatie op www.mastersvoorhetvo.nl. Op deze nieuwe website vertellen ULO-studenten en jonge leraren hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Laat je inspireren en informeren over het vak van leraar, de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.

Hoe is de studie opgebouwd? 

 • Het studieprogramma is opgedeeld in drie fases, waarin je les krijgt in didactiek, praktijk en praktijkonderzoek.
 • De universitaire lerarenopleiding start twee maal per jaar, zowel begin februari als en begin september kun je instromen.
 • De colleges en bijeenkomsten vinden altijd plaats op maandag. Houd er wel rekening mee dat er op opleidingsscholen ook op andere dagen onderwijsactiviteiten zijn.
 • De opleiding start met drie verplichte startdagen, voorafgaand aan de eerste college dag.
Didactiek (Didactiek 1, 2 en 3, totaal 21 EC)
Bij het vak didactiek krijg je les in algemene didactiek, vakdidactiek en peergroup. Je wordt voorbereid als leraar in je eigen vakgebied. Daarnaast krijg je inzicht in de theorieën over leren en onderwijzen, klassenmanagement en communicatie en maak je kennis met relevante inzichten in de ontwikkelings- en adolescentenpsychologie. Bij de lessen didactiek staat er elke week een nieuwe kernpraktijk centraal. Ervaringen tijdens de praktijkstages wissel je uit in peergroups met andere studenten. Er is op de VU vooral veel aandacht voor je functioneren als docent in brede zin.

Praktijk (Praktijk 1, 2 en 3, totaal 30 EC)
Op je praktijkstage ga je met de kernpraktijken uit het onderdeel didactiek aan de slag. Zo maak je direct de verbinding tussen theorie en praktijk.

Praktijkonderzoek (praktijkonderzoek 1 en 2, totaal 9 EC)
Het onderdeel praktijkonderzoek biedt je een verdere verdieping van het onderwijs. Samen met collega’s en je werplekbegeleider verdiep je je in een praktijkprobleem. Je gaat dit empirisch onderzoeken en analyseren. Met de aangereikte handvatten leer je bronnen te zoeken en te beoordelen, om de resultaten vervolgens te verwerken in een onderzoeksverslag en presentatie.

Eerder Verworven Competenties (EVC)
Sta je nu al voor de klas of heb je door werkervaring al de benodigde competenties verworven? Dan kun je vrijstelling aanvragen. Je komt in aanmerking voor een vrijstelling als je al minimaal een jaar lang 8 uur per week als onbevoegd docent voor de klas hebt gestaan. Of als je minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebt. Check de voorwaarden voor de EVC-procedure.


Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen 

 • Duits 
 • Engels 
 • Frans 
 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
 • Latijnse Taal en Cultuur 
 • Nederlands


Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

 • Algemene economie
 • Management en organisatie (bedrijfseconomie)
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Maatschappijleer
 • Godsdienst/levensbeschouwing

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie


Alfa:

Bèta:

Gamma:

 • Academische vakopleiding, vakdidactiek en schoolpraktijk ineen.
 • Veel aandacht voor onderwijsonderzoek, diversiteit en modern leraarschap.
 • Ervaren vakdidactici leren je de fijne kneepjes van het vak.
 • Helder programma met veel aandacht voor jouw wensen en ontwikkeling.
 • Kleinschalig en persoonlijk, dus korte lijnen en direct contact met betrokkenen.
 • Mogelijkheid voor vrijstelling op basis van eerder verworven competenties (EVC’s).
 • Direct toelaatbaar na het afronden van je universitaire opleiding.
 • Na 1 jaar sta je al bevoegd voor de klas.

  Pasfoto_RebeccaBoerebach_AlmunusOpleiding voor het leven: kwaliteit, persoonlijkheid en gezelligheid

  'De docentenopleiding aan de VU biedt niet alleen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als eerstegraads bevoegd docent, maar ook persoonlijke begeleiding, die jou als (toekomstig) docent en individu in staat stelt jezelf te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Hierdoor geeft de docentenopleiding aan de VU niet alleen verrijking op het gebied van onderwijs, maar ook in andere aspecten van je leven. De opleiding is kleinschalig, wat de kwaliteit, persoonlijkheid en gezelligheid van de opleiding ten goede komt. De opleiders zijn professioneel en betrokken, wat zorgt voor een veilig klimaat, waarin je jezelf optimaal kunt ontplooien. Door de snelle ontwikkeling die je in één jaar doormaakt, is het verstandig je volledige aandacht op de opleiding te richten. En dat is de moeite waard: via de opleiding kom je in aanraking met kwaliteiten, visies, docenten, (vak)collega’s en vrienden waar je de rest van je leven inspiratie uit kunt halen'.

  Rebecca Boerebach
  Eerstegraads docent biologie, Marecollege Leiden
  (Alumnus Master Leraar VHO)
     

Volg Koen en stap in de wereld van een leraar in opleiding!

Volg Lisa en stap in de wereld van een leraar in opleiding!

Inspireren om het maximale uit de klas te halen

Als beginnend docent is praktijkervaring cruciaal. In de masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs aan de VU leer je hoe je stevig in je schoenen komt te staan. Leraar word je namelijk niet zomaar. Boeiend en inspirerend onderwijs geven voor verschillende leerlingen moet je leren. Daarom zijn er in deze masteropleiding vijf rollen ontwikkeld.

Professional
In je werk met leerlingen maak je voortdurend keuzes. Moet je reageren of juist niet? Geef je dit voorbeeld of een ander? Een deel van die keuzes kun je voorbereiden, maar vaak reageer je in een split second. Is dat ook de meest effectieve reactie? Wat maakt eigenlijk dat ik op die manier reageer? Zijn er andere mogelijkheden, andere perspectieven? Door regelmatig, samen met anderen, bij dit soort vragen leer je aan de hand van je praktijkervaringen. Daarnaast heb je, zeker als universitair opgeleide leraar een rol in het verder ontwikkelen van het onderwijs. Dat betekent zoeken naar nieuwe inzichten en nieuwe handelingsmogelijkheden, je voeden met wetenschappelijke inzichten en deze toetsen aan je eigen praktijk. Zoeken, onderzoeken en delen vormen de kern van deze rol.

Ontwerper
Het ontwerpen van onderwijs is een dagelijkse bezigheid voor een docent. Het repertoire dat je tot je beschikking hebt om lessen te ontwerpen en weloverwogen keuzes te maken, breid je steeds verder uit, door reflectie op je ervaringen in de praktijk, door kennismaking met theorie en door uitwisseling met collega’s en medestudenten. Terugkerende vragen daarbij zijn: Wat moeten leerlingen weten of kunnen aan het eind van mijn les(sen)? Waar kan ik bij aansluiten? Welke activiteiten kies ik? Hoe weet ik of de doelen uiteindelijk bereikt zijn?

Uitvoerder
Uiteindelijk moet het thuis ontworpen lesplan in de praktijk tot leven komen. Aan de docent de taak de voorwaarden te scheppen waaronder leerlingen kunnen leren. Belangrijke thema’s zijn: contact maken, leiding geven en het organiseren en begeleiden van het leerproces. Je wordt je bewust van bepaalde patronen in je communicatie en (h)erkent het effect hiervan op de leerlingen.

Pedagoog
In je rol als pedagoog stimuleer je leerlingen in hun verdere ontwikkeling als persoon, in het werken aan hun identiteit. In deze rol ben je een voorbeeld voor je leerlingen. Je bent iemand met een eigen identiteit die in de omgang met leerlingen, collega’s en ouders keuzes maakt. Keuzes die gestuurd worden door jouw normen en waarden, jouw opvattingen over wat goed is, wat hoort, wat jij belangrijk vindt. Kennis van jezelf en kennis van de leerling in deze specifieke leeftijdsfase zijn cruciaal om deze rol naar behoren te kunnen vervullen.

Teamlid en collega
Doorgaans staat een leraar alleen voor de klas. Daardoor kan het beroep wel eens een solistisch beroep lijken. Maar binnen de school ben je  ook lid van verschillende teams. Je maakt met je sectie bijvoorbeeld afspraken over het vakonderwijs, je geeft samen met je collega’s invulling aan de pedagogische taak waarvoor de school zich gesteld ziet, je maakt deel uit van een mentorenteam etc. In deze rol is het belangrijk dat je betrouwbaar, flexibel en communicatief vaardig bent. Dat je de schoolvisie ondersteunt en uitdraagt en je realiseert dat jij naar buiten toe het visitekaartje van de school bent.

Bij elke rol gaat het om het gedrag dat van jou als docent verwacht wordt in een bepaalde situatie. In de rol als ontwerper van onderwijs doe je andere dingen, denk je over andere zaken na dan wanneer je met leerlingen aan het werk bent. Natuurlijk kun je de rollen niet strikt scheiden. Maar het helpt wel om ze te onderscheiden, om zicht te krijgen op de verschillende dingen die een leraar doet en waarover hij na moet denken.;
Om een rol goed te kunnen vervullen moet een docent over competenties beschikken. Voor het beroep van leraar zijn landelijk competenties afgesproken. Competenties zijn opgedeeld in kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken. Startbekwaam zijn als docent, het doel van de lerarenopleiding, betekent dat je aantoonbaar over de competenties beschikt en hiermee de vijf rollen in voldoende mate beheerst.

Voltijd
De lerarenopleiding is opgezet als een voltijdopleiding van een jaar. Dit betekent dat de totale studielast 60 studiepunten (60 EC) bedraagt. Op maandag vinden colleges en andere gemeenschappelijke activiteiten plaats. De overige vier dagen heb je nodig voor de praktijkstage en zelfstudie.

Deeltijd;
Heb je naast je studie een baan, al dan niet in het onderwijs, dan kun je je opleiding over een langere periode uitsmeren en je inschrijven als deeltijdstudent. Ook deeltijdstudenten volgen op maandag overdag colleges.

Onze lerarenopleiding kent meerdere opleidingsroutes: 

• (direct) aansluitend op je doctoraal- of masterstudie; 
• als onderdeel van een tweejarige masteropleiding:
bij exacte vakken en aardrijkskunde (E-variant van 2-jarige master bij faculteiten FEW en FALW),
voor Nederlands, Engels, Frans en Latijn en Grieks (tweejarige master leraar VHO in de taalvakken), en
voor Geschiedenis, Algemene economie, M&O, Maatschappijleer/maatschappijwetenschappen en Godsdienst/levensbeschouwing (tweejarige master Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappen)
• als ‘instromer’: je bent in het bezit bent van een tweedegraads bevoegdheid (instroom vanuit HBO of educatieve minor), aangevuld met een masterdiploma; 
• als ‘zij-instromer’: je hebt een afgeronde universitaire studie (doctoraal of master), je hebt niet eerder een lerarenopleiding afgerond en je bent als onbevoegd docent aangesteld op een school. 

Vrijstelling
Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties (EVC's)

Al werkzaam als docent?
Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Je kunt de opleiding alleen voltijds volgen als je er minder dan 14 uur naast werkt.

Instroom vanuit het HBO
Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en wil je voor hetzelfde vak een eerstegraads bevoegdheid halen? Dan moet je eerst bij de faculteit waar dit schoolvak is ondergebracht een masteropleiding volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau (voorheen doctoraaldiploma). Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit vakgedeelte bezig bent, hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de lerarenopleiding en kun je tot maximaal 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor de universitaire lerarenopleiding. Kijk voor meer informatie in de Onderwijs- en examenregeling
Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot een (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met de Examencommissie van een van de faculteiten:
Betawetenschappen
School of Business and Economics
emptyGodgeleerdheid 
Geesteswetenschappen
Sociale Wetenschappen 
empty
Instroom vanuit de educatieve minor
Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de lerarenopleiding en krijg je 27 EC aan vrijstellingen voor de universitaire lerarenopleiding.

Heb je al enige tijd werkervaring in een ander beroep, maar wil je nu graag leraar worden?
Of sta je al onbevoegd voor de klas, maar mis je een eerstegraads lesbevoegdheid?;

De Universitaire Lerarenopleiding (ULO) voor zij-instromers is voor iedereen die al in het bezit is van een master en een nieuwe invulling van zijn of haar carrière overweegt. Je start als zij-instromer en haalt in maximaal twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid voor LVHO: leraar voortgezet hoger onderwijs. Door de combinatie van werken en leren breng je de opgedane kennis direct in de praktijk. Scholen staan te springen om vakdocenten met een academische opleiding. Ga samen met ons de uitdaging aan. Jij brengt je vakinhoudelijke kennis en ervaring in, wij leiden je op tot een bekwame docent voor het onderwijs van vandaag én morgen.

Opleidingspagina van de ULO voor zij-instromers

Het beroep van leraar staat in de belangstelling. Je overweegt om de lerarenopleiding aan de VU te gaan volgen. Maar weet je waar je voor kiest? Heb je een goed beeld van het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs? Voldoet onze opleiding aan jouw verwachtingen? En heb jij de juiste kwaliteiten en vaardigheden? Algemene informatie vind je op onze website, uitgebreidere informatie krijg je op de voorlichtingsbijeenkomst en de meeloopdag. Door grondig te checken of jij de juiste keuze maakt, vergroot je de kans om je opleiding succesvol te doorlopen. Daarom hebben wij, samen met een aantal opleidingsscholen, een matching-traject ingesteld.

Voor wie is de matching? 
De matching is voor studenten die in stagevariant de opleiding gaan volgen, en geen ervaring hebben in het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Studenten met een baan in het voortgezet onderwijs, tweedegraads instromers, zij-instromers en kandidaten die een EVC-assessment hebben gevolgd, evenals studenten die de Educatieve minor succesvol hebben afgerond, worden vrijgesteld van het matchingstraject. Voor de overige studenten is deelname verplicht. 

Wat houdt de intake/matching in?

 • Je volgt een startbijeenkomst met informatie, een algemeen didactiekcollege en ontvangt toelichting op de opdrachten op de VU.
 • Je bent één dag op één van onze opleidingsscholen of stagescholen en loopt mee met een bevoegd docent in jouw schoolvak, voert opdrachten uit en hebt een matchingsgesprek met de schoolopleider. De schoolopleider brengt een advies uit aan de VU over de start van de opleiding en de toekenning van de stageplek.
 • Je werkt de opdrachten uit en levert ze tijdig in.
 • Je hebt een intakegesprek op de VU, waarin teruggekeken wordt op jouw ervaringen.
 • Hieruit volgt een persoonlijk advies met eventuele aandachtspunten voor de start van de opleiding.
 • In totaal vraagt het ca. 16 uur tijdsinspanning van studenten.
 • Voor deze pilot zijn er geen kosten aan de matching verbonden.

Wat levert het op?

 • Je krijgt een goed beeld van jouw startsituatie als docent en van wat je op school en op de opleiding kunt verwachten. 
 • Je hebt al kennisgemaakt met je (waarschijnlijke) stageschool en begeleiders. 
 • Je ontvangt een door VU en opleidingsschool gedeeld advies over je geschiktheid voor de opleiding en het beroep van leraar. Het advies kan zijn om je te bezinnen op de keuze voor het beroep van leraar. Je kunt op basis van de matching overigens niet afgewezen worden voor de opleiding. 
 • Eventuele aandachtspunten zijn al voor de start van de opleiding bekend. Hierdoor kun je een betere start maken en beter begeleid worden door je mentor (op de VU) en door je begeleiders op school.  

Belangrijke data voor start februari 2018

 • 1 november: deadline sluiting inschrijving , start verdeling stageplaatsen.
 • Zo spoedig mogelijk na toelating ontvang je de uitnodiging voor de startbijeenkomst matching op de VU.
 • Startbijeenkomst matching VU: 30 november 2017 (9.15 uur-12.30 uur)
 • Een meeloopdag op de stageschool: tussen 1 december en 12 januari
 • Deadline inleveren uitwerking opdrachten: maandag 15 januari 9.00 uur bij stagebureau
 • Matchingsgesprekken: maandag 22 januari of dinsdag 23 januari

Vragen

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag 10-12u & donderdag 14-16u

1) Ben ik (direct) toelaatbaar?
Specifieke toelatingseisen per schoolvak vind je onder het kopje ‘schoolvakken’.
In de toelatingsprocedure voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn, maar die wel beschikken over een afgeronde WO-master in een verwante discipline, kan de omvang van een eventueel applicatieprogramma worden vastgesteld. Dit doet de toelatingscommissie door vergelijking van het gevolgde studieprogramma met de domeinen uit het landelijke vakinhoudelijk referentiekader (deze staan vermeld op de schoolvakken pagina's onder het kopje 'toelatingseisen'). Indien je vooropleiding vakinhoudelijk overeenkomt, kun je je vooraanmelden via Studielink en ontvang je vanzelf bericht van de toelatingscommissie over je toelaatbaarheid (en eventueel weg te werken deficiënties).
2) Ik wil overstappen naar het onderwijs. Is deze master de juiste keuze voor mij?
Dat ligt aan de vooropleiding die je hebt (zie vraag 1). Onze lerarenopleiding kent meerdere opleidingsroutes. Twijfel je nog of het leraarschap iets voor je is dan raden wij je aan contact op te nemen met je oude school (of een school die je kent) om te vragen of je een dag mee mag lopen. Kom je in aanmerking voor het zij-instroomtraject dan heb je (voor bepaalde vakken) ook de mogelijkheid een oriëntatiecursus te volgen bij Het Schoolbureau.
3) Kan ik zij-instromer worden?
Indien je een afgeronde universitaire studie (doctoraal of master) hebt en al bent aangesteld als onbevoegd docent op een school, of binnenkort een aanstelling op een school kunt krijgen dan kun je in aanmerking komen voor een zij-instroomtraject als je aan de voorwaarden voldoet.
4) Ik heb al een tweedegraads lesbevoegdheid. Kan ik deze masteropleiding volgen?
Wil je voor hetzelfde vak een eerstegraads bevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de faculteit waar dit schoolvak is ondergebracht een masteropleiding volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau (voorheen doctoraaldiploma). Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de lerarenopleiding en kun je tot maximaal 30 EC aan vrijstellingen krijgen. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en Examenregeling. Specifieke toelatingseisen staan vermeld op de opleidingspagina’s van de masteropleidingen.
5) Ik heb een vooropleiding op hbo-niveau. Kan ik dan de Master Leraar VHO volgen?
Nee. Je zult eerst voor het schoolvak dat je wilt gaan geven een masteropleiding moeten volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau (voorheen doctoraaldiploma). Hier gaat vaak nog een premastertraject aan vooraf. Specifieke toelatingseisen staan vermeld op opleidingspagina’s van de masteropleidingen.
6) Kan ik tijdens mijn vakmaster aan de VU de eerstegraads lesbevoegdheid halen?
 • Educatievariant van bèta-masteropleidingen (2 jaar)
  Bij de masteropleidingen: Biology, Biomedical Sciences*, Drug Discovery and Safety, Chemistry, Earth Sciences, Mathematics, Physics, Medical Natural Sciences bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een educatieve variant (E-variant); wat inhoudt dat je binnen het tweejarige mastertraject de eerstegraads lesbevoegdheid haalt.  
  *) Deze opleiding valt binnen het domein ‘gezondheidszorg’, waarvoor geldt dat je het instellingstarief zult moeten betalen als je pas na afstuderen nog een eerstegraads bevoegdheid wilt behalen. Overweeg je serieus het onderwijs in te gaan dan is het dus voordeliger om binnen de tweejarige master al voor de E-variant te kiezen.
 • Master Leraar VHO in de Taalvakken (2 jaar)
  Wil jij je liefde voor een vreemde taal combineren met een baan voor de klas? Kies dan direct na je bachelor voor deze master, die opleidt tot vakspecialist én leraar. Na 2 jaar ben je in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid voor Engels, Frans, Nederlands of Latijn en Grieks.
 • Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappen (2 jaar)
  Wil je zowel vakspecialist zijn als je kennis overdragen op jongeren? Kies dan voor deze master, die opleidt tot eerstegraads leraar Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, Geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing, Economie of Management & Organisatie.
7) Ik wil de opleiding in deeltijd volgen. Kan dat?
Ja. Net als in het voltijd traject heb je op maandag overdag college. De stage beslaat minimaal 2 dagdelen per week. Omdat i.o.m. de stageschool bekeken zal worden hoe het praktijkdeel op school eruit komt te zien, verwachten wij wel enige flexibiliteit in beschikbaarheid. Je zult in ieder geval binnen twee jaar minimaal 240 klassencontacturen moeten halen. Na aanmelding (en toelating!) wordt gezamenlijk bepaald hoe het studieprogramma over de twee studiejaren verdeeld wordt, waarbij de colleges verdeeld worden over anderhalf jaar. Je betaalt per studiejaar collegegeld. Studeer je uiteindelijk toch eerder af dan kun je het teveel betaalde collegegeld terugvorderen.
8) Kan ik vrijstellingen krijgen?
In bepaalde gevallen kun je (na toelating!) in aanmerking komen voor vrijstellingen. Eerder Verworven Competenties (EVC’s) worden erkend a.h.v. een vaststaande procedure en op basis van een aantal voorwaarden. Ook studenten die een Educatieve minor succesvol hebben afgerond, kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen. Meer informatie hierover vind je in de Onderwijs- en examenregeling.
9) Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de stage?
Voltijdstudenten zijn gemiddeld vier tot vijf dagdelen per week op school. Het praktijkdeel beslaat de helft van de opleiding (incl. voorbereiding dus ongeveer 20 uur per week). In totaal zul je in ieder geval minimaal 240 klassencontacturen moeten halen in één studiejaar. Voor de deeltijdvariant geldt de helft van hetzelfde aantal uren.
10) Kan ik de praktijkstage clusteren?
Nee. Het praktijkdeel is bewust verspreid over de gehele opleiding om kennis en praktijk goed op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast is het van groot belang dat je als (aankomend) docent een band opbouwt met de leerlingen en dat je actief deel uitmaakt van het onderwijsteam.
11) Ik heb zelf een stageplek gevonden waar ik het praktijkdeel wil uitvoeren. Mag dat?
De VU werkt samen met vaste opleidingsscholen waar studenten het praktijkdeel uitvoeren. In principe wordt de stageplek dus door de opleiding geregeld. Wil je een eigen stageplek aandragen, neem dan eerst contact op met de stagecoördinator.
12) Ik wil lesgeven/stagelopen in het hbo. Kan dat met deze opleiding?
De overheid heeft geen bevoegdheidseisen voor het hoger onderwijs opgesteld. De eisen waaraan je moet voldoen verschillen per onderwijsinstelling en hangen af van het type werk dat je gaat verrichten. Met een eerstegraads lesbevoegdheid zijn je kansen op een baan als docent op een hbo-instelling echter goed. Stagelopen op een hbo-instelling mag alleen na toestemming van de Examencommissie.
13) Ik wil lesgeven/stagelopen in het mbo. Kan dat met deze opleiding?
Met een eerstegraads lesbevoegdheid mag je lesgeven in het mbo. Stagelopen op een mbo-instelling mag alleen na toestemming van de Examencommissie.
14) Waar vind ik meer inhoudelijk informatie over het studieprogramma?
Onder het kopje 'Inhoud van de studie' vind je een helder overzicht van het gehele programma. Voor meer inhoudelijke informatie per vak kun je ook de online studiegids raadplegen.
15) Hoeveel collegegeld moet ik betalen?
In principe betaal je voor deze masteropleiding het reguliere tarief. Heb je echter al een graad behaald in het crohodomein gezondheidszorg of heb je al een eerstegraads lerarenopleiding afgerond dan betaal je het verhoogde instellingstarief.
16) Kan ik voor twee vakken tegelijkertijd een lesbevoegdheid halen?
Ja. Je kunt voor twee aanverwante vakken tegelijk ingeschreven staan.
N.B. Een eerstegraads lesbevoegdheid in talen levert wel automatisch een bevoegdheid Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) op. Afgestudeerden van de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde zijn ook bevoegd om het bètakeuzevak NLT (Natuur, Leven en Technologie) te geven.
17) Hoe verloopt de inschrijfprocedure?
De volledige inschrijfprocedure staat op de website van de VU.
N.B. Voor zij-instromers geldt een aparte inschrijfprocedure. Hierover ontvang je automatisch bericht als je voor dit traject in aanmerking komt. Studenten die de E-variant doen, schrijven zich niet apart in, maar moeten wel een aantal administratieve zaken regelen. 
18) Wanneer start de opleiding?
De lerarenopleiding start twee keer per jaar; in september (deadline aanmelding: 1 mei) en in februari (deadline aanmelden: 1 november).
19) Wanneer vinden er voorlichtingsactiviteiten plaats?
De actuele data staan vermeld op onze website.
20) Waar vind ik meer algemene informatie over werken in het onderwijs?
Op de website van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vind je meer informatie over ‘werken in het onderwijs’ in Nederland. Daarnaast vind je meer informatie over leraren in het voortgezet onderwijs op https://www.wordleraarinhetvo.nl/.

Toelating & contact

Toelatingseisen
Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet je aan de volgende criteria voldoen:

 • Je bent in het bezit van een WO-masterdiploma (of doctoraaldiploma).
 • Binnen het totale opleidingstraject (inclusief bachelor) is aantoonbaar voldoende vakinhoudelijke kennis opgedaan conform de landelijke vakinhoudelijke toelatingscriteria.
De toelatingscommissie beoordeelt of aan deze criteria is voldaan. 

Kijk onder het kopje ‘schoolvakken’ voor specifieke informatie over de toelatingseisen per schoolvak. Plaatsing voor de opleiding is afhankelijk van de beschikbaarheid van stageplaatsen. Bij grote belangstelling voor een opleiding kan daarom selectie gelden. De afgelopen drie startmomenten is dit niet nodig geweest.

E-variant bij exacte vakken en aardrijkskunde  
Voor de E-variant geldt dat je je niet apart hoeft aan te melden voor de lerarenopleiding. In Studielink kun je gewoon je masteropleiding laten doorlopen. Wel zul je tijdig (zie deadline aanmelden) bij het studiesecretariaat van de lerarenopleiding moeten aangeven wanneer je start met de opleiding. Je dient dan een verklaring van toelaatbaarheid te overleggen; deze kun je aanvragen bij de studieadviseur van je eigen faculteit. Omdat de E-variant gevolgen heeft voor het getuigschrift en diplomasupplement moet bovendien het studiesecretariaat van je eigen faculteit op de hoogte worden gebracht. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. (zie ook opleidingsroutes).

Tijdig aanmelden en toekenning stageplek 
Stages voor de lerarenopleiding worden geregeld door de VU. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende kwalitatief goede stageplaatsen voorhanden zijn. Als er teveel aanmeldingen binnenkomen voor het reguliere traject (stage-variant) in deze schoolvakken, ontvangen de betreffende studenten bericht over de selectieprocedure. De afgelopen drie startmomenten is dit niet nodig geweest. Verder is er voor studenten die in stage-variant de opleiding gaan volgen een matchingstraject. Meer hierover vind je onder VU Matching. Studenten die zich na 1 november 2017 aanmelden en beroep doen via de hardheidsclausule kunnen alleen geplaatst worden indien er stageplaatsen beschikbaar zijn en zij aannemelijk hebben kunnen maken waarom zij zich niet voor 1 november 2017 hebben kunnen aanmelden.

Vrijstelling 
Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties (EVC's).  

Kosten en studiefinanciering 
Collegegelden worden per jaar vastgesteld.  
Wie voldoet aan de daarvoor geldende regels, komt in aanmerking voor studiefinanciering. Er zijn verschillende financiële tegemoetkomingsregelen voor leraren. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Een eerstegraads bevoegdheid halen en een tegemoetkoming ontvangen? 
Als je na je bachelor of master een één- of tweejarige lerarenopleiding gaat volgen in een ‘tekortvak’, dan kun je daarvoor een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren laten opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Universitaire studenten die een universitaire lerarenopleiding gaan volgen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van €3.000. Voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica bedraagt de eenmalige tegemoetkoming €5.000. 

Lees meer over de Tegemoetkoming studiekosten op de website Mastersvoorhetvo.nl. Op deze nieuwe website vertellen ULO-studenten en jonge leraren hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Laat je inspireren en informeren over het vak van leraar, de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.

Start van het studieprogramma 
De Master Leraar VHO start twee keer per jaar: in september (deadline aanmelden: 1 mei) en in februari (deadline aanmelden: 1 november).

Startdagen
In de eerste onderwijsweek vindt onderwijs plaats op:

 • maandag 29 januari 2018
 • donderdag 1 februari 2018
 • vrijdag 2 februari 2018

Deelname aan deze startdagen is verplicht. 

Inschrijven 
Voordat je je inschrijft, raden wij je aan de volledige inschrijfprocedure aandachtig door te lezen. Zij-instromers schrijven zich niet als student in.

Contact
Heb je vragen?

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag & donderdag 10-12u

Voorlichtingsbijeenkomsten
Heb je interesse in de Master Leraar VHO en wil je persoonlijk informatie ontvangen? Kom dan naar een voorlichtingsbijeenkomst. We leggen uit hoe de opleiding eruitziet en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Tijdens de bijeenkomst lichten we ook het studieprogramma en het vak als docent verder toe. Bovendien kun je persoonlijk kennismaken met een van onze (vak)opleiders en is er ruimte om vragen te stellen.

Voorlichtingsbijeenkomst Lerarenopleidingen

 • Maandag 12 maart
  8:30 uur- 15:00 uur

’s Ochtends krijg je informatie over de opleiding. Vervolgens schuif je aan bij een college Algemene Didactiek.
Na de lunch volg je een college vakdidactiek (maatschappijleer).

Meelopen met een student
Wil je meer weten over de lerarenopleiding? Ga dan met een student mee naar college.

Aanmelden
Stuur een mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl en vermeld de bijeenkomst en het schoolvak waarin je geïnteresseerd bent. We nemen dan contact met je op.

Contact

Heb je vragen?
E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag & donderdag 10-12u


Bekijk ook de informatie over mogelijke subsidies.