Kunst & Cultuurwetenschappen: Kunst, Markt en Connaisseurschap

Train je ogen en kom tot een gewogen oordeel
Master
Kunst- en Cultuurwetenschappen
Specialisatie/afstudeerrichting 

MA Kunst, Markt en Connaisseurschap

Hoe bepaal je de financiële en kunsthistorische waarde van een schilderij? Hoe schrijf je een onbekend werk toe aan een kunstenaar? Wat is authenticiteit? Hoe kom je vervalsingen op het spoor? Waarin schuilt precies het begrip ‘kwaliteit’?  Dit soort vragen staan centraal in de masterspecialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap.

‘Een goed oog’ is cruciaal voor kunsthistorici in de kunsthandel, museumwereld, en ook in academische kringen. De roep om wetenschappelijk getrainde kunsthistorici met een grote visuele kennis wordt de laatste jaren alleen maar groter, mede omdat het aantal vervalsingen toeneemt. Deze specialisatie binnen de Master Kunst- en Cultuurwetenschappen van de VU biedt je de gelegenheid om je ogen te trainen en oordeelsvorming met academische kennis te onderbouwen. De opleiding combineert een historisch perspectief op de kunst(handel) met specialistische verdieping in het vak. Zo train je niet alleen praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden maar verdiep je tevens je kennis in kunsthistorische methoden van analyse en toepassing daarvan op het gebied van stilistische, technische en inhoudelijke vraagstukken. Daarbij staat kunsthistorische en financiële waardering van objecten en het vormen van een gewogen oordeel centraal. De opleiding wordt verzorgd door docenten met ruim ervaring op dit terrein en gastsprekers die professioneel actief zijn in het museale en commerciële werkveld: conservatoren, galeriehouders, taxateurs en veilingmeesters die de deuren van hun musea, galeries en veilinghuizen ruimhartig voor je openen.

Overview Kunst & Cultuurwetenschappen: Kunst, Markt en Connaisseurschap

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Full-time

Field of Interest

Art, Culture and History

Studieprogramma

Verplichte vakken
De specialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap bestaat dat in de kern uit twee onderdelen: (1) de geschiedenis van Kunst, Markt en Connaisseurschap, en (2) de hedendaagse praktijk ervan. Beide onderdelen worden aangeboden in hoor- en werkcolleges. Daarbij wordt niet alleen wetenschappelijke literatuur bestudeerd en worden er diverse academische papers en mondelinge presentaties geschreven en gehouden, maar ga je tevens op werkbezoek naar galeries, kunstbeurzen en veilinghuizen. Hiernaast start je in het eerste semester van het programma (periode 1 en 2) door het volgen van de Engelstalige reeks ‘Methods and Theories of Art History’ (6 ect), waarin je je eigen rol als kunsthistoricus kritisch onderzoekt en je leert reflecteren op bestaande wetenschappelijke kunsthistorische methoden en theorieën. Tevens volg je de Engelstalige Lecture Series (3 ect), waarin je inspirerende lezingen aangeboden krijgt van gerenommeerde internationale sprekers en daarover discussieert. Parallel aan de ‘Methods and Theories of Art History’ en je specialisatie-colleges volg je het ‘Seminar Beeldende Kunst’, dat jaarlijks wisselt van onderwerp en je in staat stelt je te verdiepen in het veld en je onderzoeks- en schrijfvaardigheden te verbeteren. Met een excursie naar een jaarlijks wisselende buitenlandse stad breng je al deze vaardigheden onmiddellijk in de praktijk. 

Keuzevakken
Je hebt ook de mogelijkheid om een keuzevak van 6 ect bij andere specialisatieprogramma’s te volgen, bijvoorbeeld ‘Art Critism’, ‘Crossmedial exhibitons’, een individuele verdieping of een relevante stage.

Toelatingseisen

De specialisatie Kunst, Markt & Connaisseurschap is een Nederlandstalige specialisatie met enkele Engelstalige vakken (Lecture series, Methods & Theories). Met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent word je rechtstreeks tot de master toegelaten. Als je een ander bachelordiploma hebt behaald, dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij de Examencommissie van de Graduate School.

Wat kun je ermee?

Deze opleiding is bestemd voor studenten die streven naar een carrière in de commerciële kunstwereld zoals het galerie- en veilingwezen (zie testimonial Adriana Gonzalez, directeur Amsterdam Art), maar ook in kunstmusea (testimonal Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum), de wetenschap of de brede beroepssector van kunst en cultuur.

Contact

Wanneer je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebt, dan kun je deze per e-mail stellen.

Voor informatie over de specialisatie en het programma:
Dr. Daantje Meuwissen, coördinator specialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap, d.meuwissen@vu.nl

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

 

Toelatingseisen

De specialisatie Kunst, Markt & Connaisseurschap is een Nederlandstalige specialisatie met enkele Engelstalige vakken (Lecture series, Methods & Theories). Met een bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent word je rechtstreeks tot de master toegelaten. Als je een ander bachelordiploma hebt behaald, dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij de Examencommissie van de Graduate School.

Wat kun je ermee?

Deze opleiding is bestemd voor studenten die streven naar een carrière in de commerciële kunstwereld zoals het galerie- en veilingwezen (zie testimonial Adriana Gonzalez, directeur Amsterdam Art), maar ook in kunstmusea (testimonal Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum), de wetenschap of de brede beroepssector van kunst en cultuur.

Contact

Wanneer je na het lezen van de informatie op deze website nog vragen hebt, dan kun je deze per e-mail stellen.

Voor informatie over de specialisatie en het programma:
Dr. Daantje Meuwissen, coördinator specialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap, d.meuwissen@vu.nl

Mastervoorlichting
Kijk hier wanneer de volgende voorlichtingsactiviteit plaatsvindt.

 

Testimonial

Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum, alumnus kunstgeschiedenis aan de VU

Taco_Dibbits
“Deze opleiding is relevanter dan ooit door de nauwe band tussen kunst en commercie.”