Bestuurskunde: Besturen van Maatschappelijke Organisaties

Een bevlogen kijk op besturen

Besturen van maatschappelijke organisaties studeren

De éénjarige (voltijd) of tweejarige (deeltijd) master Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties gaat in op het functioneren van organisaties in de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale woningbouw en andere non-profit sectoren. In deze afstudeerrichtingwordt een algemeen bestuurskundige benadering gecombineerd met aandacht voor het waardengebonden en missiegedreven karakter van maatschappelijke organisaties. Wat is het eigene van deze organisaties en hoe kan daar bestuurlijk optimaal recht aan worden gedaan? Hoe kunnen zij zich profileren als organisaties van burgers?

Te vaak komen maatschappelijke organisaties negatief in het nieuws: falend management, ondermaatse kwaliteit, graaiende bestuurders en administratieve rompslomp. Deze afstudeerrichting wil bijdragen aan een humane samenleving waarin maatschappelijke organisaties duurzaam functioneren. Dat vraagt om non-profit organisaties die op een zorgvuldige en gedreven wijze bestuurd worden: bewust van hun maatschappelijke missie, kwaliteitsgericht en financieel gezond. Als (toekomstig) leidinggevende of stafmedewerker in een maatschappelijke organisatie krijg je theorieën, concepten en methoden aangereikt om de rol en het functioneren van maatschappelijke organisaties kritisch te onderzoeken en te verbeteren.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel.

Opvoeding, zorg, welzijn, cultuur, vrije tijd en ontwikkeling kunnen niet uitsluitend worden overgelaten aan duur betaalde professionals. Maatschappelijke organisaties worden er steeds meer op aangesproken dat zij burgers moeten mobiliseren om hun taken te kunnen overnemen. Hoe kun je als bestuurder van zulke organisaties recht doen aan de verschillende belangen: de maatschappelijke missie, de aansturing van professionals, de verwerving van de benodigde middelen, het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, de transparantie van de bedrijfsvoering  en de hoge eisen van steeds kritischere klanten? Dat veelkleurige palet vraagt om veelzijdige bestuurders en stafmedewerkers.

Lees de vakbeschrijvingen
Lees meer over de andere afstudeerrichtingen
Bekijk het jaarschema


De afstudeerrichting Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties in hoofdlijnen:

  • Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en ondersteunende hoorcolleges)
  • Je volgt drie seminars binnen je afstudeerrichting
  • Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek
  • Je doet eigen onderzoek
  • Je schrijft een afrondende masterthesis


Voltijd

In de voltijdmaster heb je in het eerste semester ongeveer zeven contacturen, verspreid over de gehele week. De rest van de tijd (30-35 uur) besteed je aan zelfstudie. Aan het einde van het tweede semester schrijf je zelfstandig je masterthesis.

Deeltijd
De afstudeerrichting Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie. 

Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties vakken in studiegids.

Soort functie

Als master Bestuurskunde is het meestal niet moeilijk om een passende baan te vinden. Je kunt gaan werken als beleidsmedewerker, bestuurs- of organisatieadviseur, projectleider, voorlichter, manager of onderzoeker.

Soort organisatie

Professionele bestuurskundigen kunnen bij alle organisaties terecht. Om te beginnen overheidsorganisaties zoals ministeries, parlement, provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganen en adviesraden. Maar ook in de non-profit sector bij maarschappelijke organisaties zoals scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties. Verder in het bedrijfsleven bij onderzoeks- en adviesbureaus of grote bedrijven. Ruim 30% van alle afgestudeerde bestuurskundigen belandt in de zakelijke dienstverlening.

In het figuur hieronder zie je waar de afgestudeerden terecht komen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een alumnionderzoek uit 2010.

Arbeidsmarkt Bestuurskunde

Alumni

Wil je weten waar studenten na hun studie zijn gaan werken? Lees het werkverhaal van Marije. Nog meer werkverhalen lees je op de FSW website: ervaringsverhalen van alumni (afgestudeerde studenten).

Bestuurskunde studeren

Ben je geïnteresseerd in het functioneren van de overheid en onderwerpen als beleidsvorming en -implementatie, goed bestuur, besturen van veiligheid of besturen van maatschappelijke organisaties? Wil je graag een master aan de universiteit halen? Dit kan allemaal in de master Bestuurskunde.

Vier afstudeerrichtingen

De master Bestuurskunde aan de VU kent vier afstudeerrichtingen, die uniek zijn in Nederland:

Deze opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en de EAPAA.

Praktijk- én doelgericht

Als masterstudent Bestuurskunde aan de VU zoek je actief naar mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren. Of het nu gaat om vraagstukken rondom de welvaartstaat, veiligheid of het functioneren van maatschappelijke organisaties. Daarbij kijk je niet alleen naar inhoudelijke oplossingen, maar ook naar methoden van bestuurskundige analyse en advies. De theorie staat nooit los van de praktijk van beleid, management en organisatie. Je leert kritisch kijken en verbreed je horizon, zodat je mensen in de praktijk optimaal kunt bijstaan in de ontwikkeling van beleid en strategie.

Goed bestuur: bestuurlijke ethiek

De masteropleiding Bestuurskunde aan de VU onderscheidt zich van andere bestuurskundige masters in Nederland door de specifieke aandacht voor integer en goed bestuur. De docenten zijn toonaangevende onderzoekers van de normen en waarden in naar het openbaar bestuur.

Intensieve begeleiding

Binnen de opleiding is er veel contact tussen studenten en docenten. Je wordt intensief begeleid bij het schrijven van werkstukken en je thesis en krijgt op de juiste momenten feedback. Je leert ingewikkelde bestuurskundige vraagstukken analyseren en systematisch nadenken over oplossingen. Kortom: je wordt opgeleid tot een professional van belang voor de publieke sector.

Deeltijd

Wanneer je werkt in of rond het openbaar Bestuur en je op zoek bent naar wetenschappelijke verdieping, dan is de deeltijdvariant iets voor jou! Alle afstudeerrichtingen worden in deeltijd aangeboden, maar alleen aan de VU kun je de afstudeerrichtingen Besturen van maatschappelijke organisaties en Besturen van veiligheid in deeltijd volgen.

Prof. dr. Jan Hoogland

Docent

Jan Hoogland - klein

"Tal van maatschappelijke organisaties komen voort uit burgerinitiatieven. Waar het op aankomt is dat burgers zich blijven herkennen in hun organisaties. Wij willen dat met ons onderzoek en onderwijs bevorderen."

Overview Bestuurskunde: Besturen van Maatschappelijke Organisaties

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar (voltijd) / 2 jaar (deeltijd)

Tuition fee

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Part-time, Full-time

Specializations

Afstudeerrichting van Bestuurskunde

Field of Interest

Economics, Business and Law
Behavioural and Social Sciences

Bart Teunissen

Deeltijdstudent

bart-teunissen

"In mijn functie, beleidsmedewerker economie bij de gemeente Doetinchem, neem ik belangrijke beslissingen voor de samenleving. Ik wil graag werken aan een goed functionerende overheid. Daarom volg ik deeltijd de master Bestuurskunde aan de VU. Er is veel verwantschap onder de deeltijdstudenten. Wij combineren allemaal een drukke baan met een pittige studie. Dit vereist discipline en doorzettingsvermogen. Wij moedigen elkaar aan en hebben veel contact."

Werkzaam in of rond het openbaar bestuur en op zoek naar wetenschappelijke verdieping? Volg dan de master Bestuurskunde in deeltijd. Een deeltijdstudent Bestuurskunde volgt iedere vrijdag een volledige dag colleges op de VU en doet zo'n 20 uur zelfstudie per week thuis. De opleiding is daarom goed te combineren met een baan. Het programma neemt twee jaar in beslag.

Toelating
Voor de deeltijdmaster Bestuurskunde gelden dezelfde toelatingseisen als voor het voltijdprogramma.

Marije BraunMarije Braun, 27 jaar 

Beroep
Beleidsadviseur bij het ministerie voor Jeugd en Gezin

Studie
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Master Bestuurskunde

Als je eenmaal binnen bent, is de overheid een soort walhalla

tekst:Esther Jonker, juli 2010
foto: Liesbeth Westerlaken

“Op de middelbare school zei iedereen altijd al: ‘Marije gaat de politiek in!’ Waarschijnlijk vanwege mijn grote mond.” Een politieke carrière ging Marije iets te ver, maar Den Haag bleef haar wel trekken. Inmiddels is ze beleidsadviseur voor het ministerie voor Jeugd en Gezin. Daarvoor studeerde zij Bestuurs- en organisatiewetenschap en volgde ze de master Bestuurskunde. 

Marije vond deze master het leukst. Soms was het best even pittig, vooral het goed leren schrijven van papers en dergelijke. Maar dit was uiteindelijk wel erg handig voor de masterthesis. Deze ging over de waarden van leidinggevende vrouwen, in werk en in privé tijd. “Uiteindelijk overviel mijn afstuderen me eigenlijk een beetje. Ik had nog niet eens huilend voor mijn computer gezeten!”

Marije wilde graag verder gaan in haar vakgebied en schreef zich in voor een Rijkstrainee-programma. Ze begon bij Economische Zaken, maar ging al gauw op zoek naar een onderwerp waar ze echt wat mee had. “Ik ben toen begonnen met een dossier voor Jeugd en Gezin en dankzij dat onderwerp werd het werk alleen maar leuker. Het is heel wisselend en uitdagend. Het neveneffect is dan wel dat je er extra hard van baalt, als iets niet helemaal loopt zoals jij wilt!”

Minister met humor
Als beleidsmedewerker adviseert Marije eigenlijk gewoon de minister. Haar dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere het voorbereiden van vergaderingen en het organiseren van werkbezoeken. Daarnaast heeft ze direct contact met de minister voor Jeugd en Gezin, waarbij ze advies geeft over het te volgen beleid. “Ik bereid hem bijvoorbeeld voor als hij naar de Tweede Kamer moet om zich te verantwoorden. Ik schrijf daarbij ook zijn spreekteksten. Het is wel heel gek om hem in de Tweede Kamer te horen zeggen, wat ik heb verteld dat hij kan zeggen.”

“Binnenkomen bij de overheid is best lastig. Maar als je eenmaal binnen bent, is het eigenlijk een soort walhalla, qua onderwerpen en qua werkzaamheden. Het biedt heel veel perspectief en daarnaast is het een goede ervaring om te weten hoe het hier werkt, dat leer je niet echt vanuit je studieboeken. Politiek is daarom ook veel meer voor mij gaan leven. Ministers zijn ook gewoon hele leuke mensen met veel humor.” Het is wel hard werken voor Marije, die soms ook ’s avonds de minister moet ondersteunen bij bijvoorbeeld een interview of als er een belangrijke begroting behandeld wordt. “Werken van negen tot vijf is echt een illusie!”

Feestje
Marije vindt de werkbezoeken in het veld erg interessant. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over kwetsbare jongeren. Zij kunnen allerlei problemen hebben, soms is het bijvoorbeeld lastig voor hen om maatschappelijke aansluiting of een baan te vinden. “Dan onderzoeken we hoe de jongeren zelf tegen het probleem aankijken, of ze wat aan de gekregen hulp hebben en op welke manier ze moeten worden begeleid. Het is dan heel fijn om te zien dat we op de goede weg zitten!”

“Ik vind dat ik erg zinvol werk heb. Het is ook iedere keer weer een feestje als ik hoor dat bepaalde beleidsinstrumenten gewerkt hebben.” Marije vindt het dan ook erg belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun werk. Je bent immers het grootste deel van de tijd op het kantoor. “Zorg dat je bewust je keuzes maakt, want de tijd gaat heel snel! Je bent de regisseur van je eigen leven, dus ga iets doen waar je energie van krijgt.”

Voor welke datum moet ik me inschrijven?
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Kan ik me nog aanmelden na de deadline?
De aanmelddeadline is heel hard: wanneer je je niet op tijd aanmeldt, kun je niet meer instromen. In zeer uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden kunnen we een uitzondering maken.

Ik wil in het lopende collegejaar instromen, kan dat?
Ieder collegejaar is 1 september het enige instroommoment. Tijdens het collegejaar instromen is dus niet mogelijk. Dit geldt ook voor de premasters waarvan de vakken pas in januari beginnen.

Ik heb mijn vooropleiding voor 1 september afgerond, maar ontvang mijn diploma pas na 1 september. Kan ik mij wel inschrijven?
Ja, dat kan. Je kunt je voorlopig inschrijven met een verklaring van de examencommissie van je opleiding. Hieruit moet blijken dat je aan alle eisen van je opleiding hebt voldaan. De afstudeerdatum moet voor 1 september liggen. Deze verklaring lever je voor 1 september in.

Marije Braun

Oud-studente, beleidsadviseur bij het ministerie voor Jeugd en Gezin

b&o-bk-marije-braun-klein

“Zorg dat je bewust je keuzes maakt, want de tijd gaat heel snel! Je bent de regisseur van je eigen leven, dus ga iets doen waar je energie van krijgt.”

Toelating en contact

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

Met een van de volgende vooropleidingen van de VU word je rechtstreeks toegelaten tot de master Bestuurskunde in studiejaar 2017-2018:  

•    Bachelordiploma Bestuurskunde  
•    Bachelordiploma Bestuurs- en Organisatiewetenschap  
•    Bachelordiploma Politicologie  

•    Masterdiploma Beleid, communicatie en organisatie  
•    Masterdiploma Political Science

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (=TOELATINGSVERZOEK INDIENEN)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de volgende diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet.  

•    Bachelordiploma CommunicatiewetenschapCulturele Antropologie en OntwikkelingssociologieSociologie of Criminologie incl. minimaal 2 vakken uit de Minor Bestuurswetenschap

•    Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW):  
1. afgeronde minor Bestuur en Organisatie (B&O), Bestuur en Beleid (B&B) of Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) van 30 EC.  
2. het programma van de bachelor moet voldoende onderzoeksmethoden/statistiek, voldoende bestuurskunde/ beleid/management/organisatiekunde en een bachelorthesis bevatten (d.w.z. minimaal 18 EC aan inhoudelijke vakken + 12 EC vakken op het gebied van methoden en technieken).

•   Bachelordiploma Bedrijfskunde: het gevolgde curriculum dient voldoende vakken te bevatten op het terrein van beleid, bestuur en organisatie, en kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.   

•    Ander bachelor- of masterdiploma in de sociale wetenschappen:  
het gevolgde curriculum dient voldoende vakken te bevatten op het terrein van beleid, bestuur en organisatie, en kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.  

Met een WO-bachelor- of WO-masterdiploma van een opleiding die niet in voldoende mate vakken bevat op het gebied van beleid, bestuur en organisatie, en kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, kun je toch tot de master BK worden toegelaten mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Dit geldt o.a. voor Geschiedenis of Rechtsgeleerdheid. Welke deficiënties moeten worden weggewerkt, wordt door de Toelatingscommissie beoordeeld.  

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

HOE DIEN IK EEN TOELATINGSVERZOEK IN?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet.  
Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.  

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:  
•    Motivatie  
•    CV  
•    Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master  
•    Officiële omschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating  

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.  

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je (een deel van) de premaster moet volgen.  

Algemene informatie over de inschrijfprocedure

AANMELDEN

studielinkVUnet lichtblauw 

Deadlines rechtstreeks toelaatbaar  
- 31 juli: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet.  
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).  

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden  
- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. indienen toelatingsverzoek.  
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld). 

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

Met een van de volgende vooropleidingen word je rechtstreeks toegelaten tot de master Bestuurskunde in studiejaar 2017-2018: 

•    Bachelordiploma Bestuurskunde 
•    Bachelordiploma Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
•    Bachelordiploma Politicologie 

•    Masterdiploma Bestuur en Beleid (UU) 
•    Masterdiploma Communicatie, beleid en management (UU) 
•    Masterdiploma European Governance (UU) 
•    Masterdiploma Publiek Management (UU) 
•    Masterdiploma Research in Public Administration and Organizational Science (UU) 
•    Masterdiploma Juridische Bestuurswetenschap (RUG) 

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (=TOELATINGSVERZOEK INDIENEN)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de volgende diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

•    Bachelordiploma SociologieAlgemene Sociale Wetenschappen (ASW) of Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW): 

1. afgeronde minor Bestuur en Organisatie (B&O), Bestuur en Beleid (B&B) of Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) van 30 EC. 
2. het programma van de bachelor moet voldoende onderzoeksmethoden/statistiek, voldoende bestuurskunde/ beleid/management/organisatiekunde en een bachelorthesis bevatten (d.w.z. minimaal 18 EC aan inhoudelijke vakken + 12 EC vakken op het gebied van methoden en technieken). 

•    Bachelordiploma BedrijfskundeMilitaire bedrijfswetenschappen of Krijgswetenschappen (NLDA): het gevolgde curriculum dient voldoende vakken te bevatten op het terrein van beleid, bestuur en organisatie, en kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
•    Ander bachelor- of masterdiploma in de sociale wetenschappen: 
het gevolgde curriculum dient voldoende vakken te bevatten op het terrein van beleid, bestuur en organisatie, en kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 

Met een WO-bachelor- of WO-masterdiploma van een opleiding die niet in voldoende mate vakken bevat op het gebied van beleid, bestuur en organisatie, en kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, kun je toch tot de master BK worden toegelaten mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Dit geldt o.a. voor Geschiedenis of Rechtsgeleerdheid. Welke deficiënties moeten worden weggewerkt, wordt door de Toelatingscommissie beoordeeld. 

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie. 

HOE DIEN IK EEN TOELATINGSVERZOEK IN?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: 
•    Motivatie 
•    CV 
•    Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master 
•    Officiële omschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating 

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. 

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je (een deel van) de premaster moet volgen. 


Algemene informatie over de inschrijfprocedure

AANMELDEN

studielinkVUnet lichtblauw 

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden 
- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet. 
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

TOELATINGSEISEN

Als hbo'er kun je starten met de master Bestuurskunde nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan. 

Algemene informatie over de inschrijfprocedure

AANMELDEN

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines    
- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment. 
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld). 

Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling

Kijk voor meer informatie op: Information for international students. 

Wil je een Nederlandstalige masteropleiding gaan volgen met een buitenlandse vooropleiding? Dan volg je het stappenplan dat op jou van toepassing is in het menu hierboven.

•   Het premasterprogramma telt 30 EC. 
•   De studielast van de premaster is verspreid over het jaar.
•   De colleges worden alleen gegeven op vrijdag. 
•   De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar. 
•   Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur studie. 
•   Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld

Inhoud studie 
In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van een academisch denk- en analyseniveau centraal. Het studieobject van de Bestuurskunde vormt de inrichting en werking van het openbaar bestuur, alsmede de interactie tussen openbaar bestuur en samenleving. De masteropleiding Bestuurskunde kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering waarin benaderingen uit de politicologie, sociologie, organisatiewetenschap, economie en recht worden benut voor de analyse en oplossing van bestuurlijke vraagstukken. Normatieve vraagstukken (de ethiek van besturen) nemen een prominente plaats in. In het premasterprogramma worden studenten voorbereid op de master en wordt er veel aandacht besteed aan de overdracht van en oefening met methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk en bestuurskundig onderzoek.

Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Bestuurskunde. 

Met een HBO-bachelor 
Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het assessment is voldaan. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je je aanmelden in Studielink en je aanmelding voltooien in VUnet. In VUnet meld je je ook aan voor het premasterassessment. Vervolgens moet je uiterlijk 31 augustus zowel het premasterassessment als je hbo-bachelordiploma hebben behaald. 

Met een WO-bachelor 
Heb je een wo-bachelordiploma, dan kun je via VUnet een toelatingsverzoek* indienen voor de master. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek. Als je niet rechtstreeks kunt instromen in de master, moet je (een deel van) de premaster volgen. In dat geval hoef je vanwege je wo-vooropleiding het premasterassessment niet te maken. 

Premasterassesment
 
Bekijk alle informatie over het premasterassessment

Het premasterassessment van FSW toetst: 
•    Engelse taalvaardigheid 
•    Nederlandse taalvaardigheid 
•    Rekenkundige vaardigheden (statistiek) 
•    Cognitieve capaciteiten 

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

AANMELDEN

studielinkVUnet lichtblauw

Deadlines 
- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet (incl. aanmelding premasterassessment). 
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Hoe schrijf ik me in voor een premaster? 
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Word ik met mijn hbo-diploma toegelaten tot een masteropleiding? 
Als hbo-bachelor word je niet direct toegelaten tot de masteropleiding, maar volg je eerst een premaster. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je over een hbo-diploma beschikken met een studielast van 240 EC. Ook moet je met succes het assessment afronden. Een afgeronde premaster biedt toegang tot de aansluitende masteropleiding.

Ik heb heel hoge cijfers gehaald in mijn hbo-bachelor en werkervaring. Mag ik direct instromen? 
Helaas word je niet direct toegelaten tot de master met jouw hbo-bachelor. Alleen een wo-bachelor geeft mogelijk direct toegang. Werkervaring en hoge cijfers tellen niet mee in de toelatingsprocedure.

Mag ik instromen met een premaster van een andere universiteit? 
Het is niet gebruikelijk om in te stromen met een premaster van een andere universiteit. De toelatingseisen en de inhoud kunnen verschillen per universiteit en per premaster.

Ik ga mijn hbo-bachelor niet voor 1 september halen. Mag ik toch starten in de premaster? 
Omdat halverwege het collegejaar instromen bij onze faculteit niet mogelijk is, moet je je hbo-bachelor vóór 1 september hebben afgerond. Wanneer je je hbo-bachelor niet voor 1 september hebt behaald, kun je niet instromen in de premaster in het aansluitende collegejaar.

Ik ontvang mijn hbo-bachelordiploma niet voor 1 september, maar heb deze al wel behaald. 
Uiterlijk 31 augustus moet een kopie van je hbo-bachelor of een bewijs van afstuderen binnen zijn. Je kunt dan je hbo-bachelor later inleveren, maar deze moet gedateerd zijn van vóór 1 september om in te kunnen stromen in september.

Moet ik als premasterstudent ook deelnemen aan matching? 
Nee, matching is alleen voor bachelorstudenten.

Hoe sta ik ingeschreven in de premaster? 
Als premasterstudent ben je ingeschreven in de bachelor.

Ik wil graag de premaster Political Science volgen, gelden daar aanvullende eisen voor? 
Ja, om in te stromen in de premaster Political Science moet je aan aanvullende eisen voldoen. Zie daarvoor ' toelatingseisen en aanmelden ' bij Political Science. 

 

PREMASTERASSESSMENT

Moet ik ook een premasterassessment doen? En waarom? 
Het assessment is verplicht voor hbo-bachelors die met de premaster willen starten en is verplicht voor alle masteropleidingen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Met het premasterassessment wordt getest of je beschikt over voldoende specifieke kennis en vaardigheden om de premaster te volgen.

Wat toetst het premasterassessment van de Faculteit der Sociale Wetenschappen? 
Het assessment bestaat uit:

  • Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Nederlandse taal
  • Tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal
  • Rekenkundige vaardigheden en wiskunde/statistiek
  • Cognitieve capaciteiten

Wat kost het premasterassessment? 
De kosten voor deelname aan het assessment bedragen 110 euro.

Hoe meld ik mij aan voor het premasterassessment? 
Meld je via Studielink aan voor de premaster en doorloop de stappen van de aanmeldingsprocedure. Je komt dan vanzelf op een punt dat je je moet aanmelden voor het assessment.

Wanneer vindt het premasterassessment plaats? 
Data en tijden voor het premasterassessment kun je vinden op www.vu.nl/premasterassessment.

Is de uitslag van het premasterassessment bindend? 
De onderdelen Engels en Wiskunde zijn bindend. Wie voor deze onderdelen geen voldoende haalt, kan niet starten met een premaster. Het is niet mogelijk om het premasterassessment over te doen.

Ik wil graag op een ander moment het premasterassessment maken. Kan dat? 
Neem hiervoor contact op met de studentenbalie.

Ik heb een diploma van het vwo. Moet ik ook het premasterassessment maken? Ik heb toch al bewezen dat ik het niveau aankan? 
Ondanks je vwo-diploma moet je het premasterassessment maken en behalen. Dit om na te gaan of je nog steeds op het gewenste niveau zit.

Als ik het premasterassessment niet behaal, mag ik dan herkansen? 
Nee, helaas kun je het premasterassessment niet herkansen.

Als ik het premasterassessment niet heb gemaakt/behaald, krijg ik dan het geld terug? 
Nee, dit bedrag is niet restituteerbaar.

Wanneer krijg ik de uitslag van het premasterassessment? 
De uitslag wordt binnen drie weken na afname van het premasterassessment per post verstuurd naar het postadres wat je hebt opgegeven in Studielink.

Mag ik de premaster als minor volgen in mijn hbo-bachelor? 
Helaas is het niet mogelijk om de premaster als minor te volgen. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je in het bezit zijn van een hbo-bachelordiploma. Je kunt als hbo-bachelor wel keuzevakken volgen.

Kan ik na het behalen van mijn premaster een jaar wachten met instromen in de master? 
Nee, de premaster geeft uitsluitend toegang tot de instroom van de master voor het collegejaar daarop. 

Lees meer over het premasterassesment, voorbereidingstips en afnamedata

Contact & voorlichting

Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar contact@vu.nl

Inhoud opleiding 
contact@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten 
contact@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl 
Collegegeld, aanmelden via Studielink en VUnet 
Centrale Studentenbalie
Toelatingsverzoek indienen 
Studielink (en daarna voltooien op VUnet) 
Overige vragen? 
contact@vu.nl
 

Open dagen 

Masteravonddonderdag 7 december 2017aanmelden
Masterdagzaterdag 10 maart 2018aanmelden
Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube