Beleid, Communicatie & Organisatie

Beleid, communicatie en organisatie studeren

Beleid, communicatie en organisatie studeren

Een organisatie is een complex geheel. Stel je voor: twee vergelijkbare organisaties, hetzelfde product, dezelfde markt. Waarom is de ene organisatie succesvoller dan de andere? Heeft dat te maken met de ondernemingsstrategie, de cultuur, de medewerkers? In de eenjarige, voltijds masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie combineer je verschillende invalshoeken: je kijkt naar het beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties.

In de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie start iedereen met het vak Organization Sciences. Vervolgens kies je uit twee afstudeerrichtingen: Strategie en identiteit of Advies en verandering. Bij Strategie en identiteit ga je dieper in op de identiteit van organisatie en medewerkers, en onderzoek je hoe organisaties intern strategieën ontwikkelen. Bij Advies en verandering heb je aandacht voor verandermanagement en sociale dilemma’s in organisaties. Je specialiseert je in het eerste semester door één van vijf keuzevakken te kiezen, en in het tweede semester schrijf je je thesis op basis van je eigen empirische onderzoek

Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel.

Overview Beleid, Communicatie & Organisatie

Language of instruction

Dutch

Duration

1 jaar

Tuition fee

Application deadline

1 juni

Start date

1 september

Study type

Full-time

Specializations

Strategie en identiteit
Advies en verandering

Field of Interest

Economics, Business and Law/Behavioural and Social Sciences

 Audenaert, Sanne"In de master BCO worden praktijk en theorie goed gekoppeld. Tijdens de vakken krijg je veel praktijkvoorbeelden en ook is er veel ruimte om je scriptie bij een bedrijf te schrijven. Dit spreekt mij erg aan, want hierdoor krijg je meteen een duidelijk beeld over wat je op de arbeidsmarkt tegen kan komen. Daarnaast kun je door de verschillende afstudeerrichtingen en keuzevakken alles wat jij interessant vindt samenvoegen tot een voor jouw persoonlijk passend pakket."
Sanne Audenaert, masterstudent Beleid, communicatie en organisatie


Social Media - FacebookSocial Media - TwitterSocial Media - Youtube

Inhoud van de studie

Omdat organisaties steeds vaker groot en complex zijn, kun je ze moeilijk benaderen vanuit één enkele wetenschappelijke discipline. De masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie biedt een multidisciplinair perspectief zodat je de complexe dynamiek van organisaties doorgrondt. Je gebruikt inzichten uit onder andere de psychologie, sociologie, communicatiewetenschap, bestuurskunde en bedrijfskunde.

In de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) combineer je  verschillende invalshoeken: je kijkt naar het beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. Je ontwikkelt een brede visie en werkt vanuit de verschillende invalshoeken van beleid, communicatie en organisatie. Dat geeft je een voorsprong: je kan problemen binnen organisaties op een passende en pragmatische manier benaderen. Jij bent in staat om voor een praktisch probleem dat zich in een organisatie voordoet, de passende theorie en onderzoeksmethode te kiezen; vervolgens kun je een kritische analyse uitvoeren om een goed onderbouwd antwoord te formuleren.

De docenten bij Beleid, communicatie en organisatie werken vaak samen met of in opdracht van bedrijven, organisaties en instellingen door projecten uit te voeren. Deze projecten worden niet alleen gepresenteerd in het onderwijs; soms kun je als student een actieve bijdrage leveren in je afstudeerproject.

De voertaal van de opleiding is Nederlands, maar vrijwel alle literatuur en een aantal vakken is in het Engels. De opleiding kent veel schriftelijke opdrachten en wordt afgerond met een individuele Master thesis.

Lees de vakbeschrijvingen
Bekijk het jaarschema


De masteropleiding in hoofdlijnen

 • Je kiest één afstudeerrichting: Strategie en identiteit of Advies en verandering.
 • Je volgt één van de vijf keuzevakken en het vak Organization Sciences.
 • Tijdens het onderzoekslab volg je een workshop om je onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • In het tweede semester schrijf je je thesis op basis van je eigen empirische onderzoek.
Onderzoeksthema's

Binnen de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie wordt veel onderzoek gedaan. Een aantal voorbeelden van thesisonderwerpen:

 • Innovatie
 • Zorg
 • Verandermanagement
 • Reputatiemanagement
 • Social media
 • Entrepeneurship
 • Reorganisaties
 • Leiderschap
 • Corporate social responsibility
 • Diversiteit en identiteit
 • Risicoanalyse
 • Crisismanagement
 • Sociaal kapitaal
 • Sociale netwerken

Beleid, Communicatie & Organisatie vakken in de studiegids.

Twee afstudeerrichtingen


Door te kiezen voor een specifieke afstudeerrichting duik je in de thematiek die jou het meest interesseert. Dat maakt het makkelijker om te focussen en goed op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen in het veld. Bij beide afstudeerrichtingen specialiseer je je in het eerste semester door één van vijf keuzevakken te kiezen (zie hier het vakkenoverzicht).

Strategie en identiteit
Bij Strategie en identiteit ga je dieper in op de identiteit van organisatie en medewerkers, en je onderzoekt hoe organisaties intern strategieën ontwikkelen. De vakken die je hier volgt zijn Communicatie en Identiteit en Strategisch Organiseren.

Bij deze afstudeerrichting stel je je de vraag hoe organisaties en hun medewerkers zich positioneren in de markt, de samenleving, de cultuur en de sociale netwerken waarin zij actief zijn. Daarbij ligt de nadruk op de rol van identiteit in de interne en de externe communicatie, de samenwerking tussen verschillende stakeholders, hoe organisaties hun strategie afstemmen op wisselende omstandigheden, en de rol die (sociale) media hierin spelen.

Informatie over de verplichte vakken van deze afstudeerrichting vind je in het vakkenoverzicht.

Advies en verandering
Bij Advies en verandering heb je aandacht voor verandermanagement en sociale dilemma’s in organisaties. De verplichte vakken in deze afstudeerrichting zijn Veranderdynamiek en Organisatiegedrag.

De thema’s die centraal staan zijn verandermanagement, organisereninterventies, weerstand bij verandering, sociale dilemma’s en gedrag in organisaties. Je bestudeert de (on)mogelijkheden om organisatieculturen te veranderen.

Ga naar het vakkenoverzicht voor meer informatie over de verplichte vakken van deze afstudeerrichting.

Waarom aan de VU?


De brede benadering is uniek

In de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) combineer je  verschillende invalshoeken: je kijkt naar het beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. Je ontwikkelt een brede visie en werkt vanuit de verschillende invalshoeken van beleid, communicatie en organisatie. Dat geeft je een voorsprong: je kan problemen binnen organisaties op een passende en pragmatische manier benaderen. Jij bent in staat om voor een praktisch probleem dat zich in een organisatie voordoet, de passende theorie en onderzoeksmethode te kiezen; vervolgens kun je een kritische analyse uitvoeren om een goed onderbouwd antwoord te formuleren.

De master is praktijkgericht
De docenten werken in de seminars vaak met praktijkcases die voortkomen uit eigen onderzoek. Veel van dat onderzoek is uitermate actueel: marktwerking in de zorg, het nieuwe werken, zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), virtuele netwerken of online communities. In de seminars worden vaak gastsprekers uitgenodigd, zij vormen een vast onderdeel tijdens je colleges.

Als student heb je de kans om (vooral in het kader van je afstudeerproject) te werken aan opdrachten die worden uitgevoerd bij of voor zeer verschillende organisaties variërend van banken tot ziekenhuizen, en van brandweerorganisaties tot consultancy bedrijven.

bco-lisanne-oud100x100"De afstudeerrichtingen zijn divers en geven een eigen karakter aan de opleiding. Aangezien ik veel interesse heb in het gedrag van mensen heb ik gekozen voor Advies en verandering."
Lisanne Oud, masterstudent Beleid, communicatie en organisatie

Intensieve studiebegeleiding 
Tijdens de seminars krijg je intensieve begeleiding en feedback passend bij de opdrachten en werkstukken van de seminars. Dat geldt ook voor het thesistraject, waarin vaak zowel individueel als in groepsvorm wordt gewerkt. Peer review is daarvan een onderdeel, waarin je leert elkaar van feedback te voorzien en die adequaat te verwerken.

Premaster Beleid, communicatie en organisatie

• Het premasterprogramma telt 30 EC.
• De studielast van de premaster is verspreid over het jaar. In totaal worden vier vakken aangeboden, per onderwijsperiode één vak, met uitzondering van periode 3 waarin geen onderwijs wordt verzorgd.
• De colleges zijn verspreid over de gehele week (maandag t/m vrijdag).
• De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
• Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur studie.
• Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld.

Inhoud studie
Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Beleid, communicatie en organisatie.

Met een HBO-bachelor
Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het assessment is voldaan. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je je aanmelden in Studielink en je aanmelding voltooien in VUnet. In VUnet meld je je ook aan voor het premasterassessment. Vervolgens moet je uiterlijk 31 augustus zowel het premasterassessment als je hbo-bachelordiploma hebben behaald.

Met een WO-bachelor
Heb je een wo-bachelordiploma, dan kun je via VUnet een toelatingsverzoek indienen voor de master. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek. Als je niet rechtstreeks kunt instromen in de master, moet je (een deel van) de premaster volgen. In dat geval hoef je vanwege je wo-vooropleiding het premasterassessment niet te maken.Kijk hier voor meer informatie.

Premasterassesment
Bekijk hier alle informatie over het premasterassessment.
Het premasterassessment van FSW toetst:
• Engelse taalvaardigheid
• Nederlandse taalvaardigheid
• Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
• Cognitieve capaciteiten 

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Aanmelden

studielinkVUnet lichtblauwDeadlines

- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Voor welke datum moet ik me inschrijven?
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Kan ik me nog aanmelden na de deadline?
De aanmelddeadline is heel hard: wanneer je je niet op tijd aanmeldt, kun je niet meer instromen. In zeer uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden kunnen we een uitzondering maken.

Ik wil in het lopende collegejaar instromen, kan dat?
Ieder collegejaar is 1 september het enige instroommoment. Tijdens het collegejaar instromen is dus niet mogelijk. Dit geldt ook voor de premasters waarvan de vakken pas in januari beginnen.

Ik heb mijn vooropleiding voor 1 september afgerond, maar ontvang mijn diploma pas na 1 september. Kan ik mij wel inschrijven?
Ja, dat kan. Je kunt je voorlopig inschrijven met een verklaring van de examencommissie van je opleiding. Hieruit moet blijken dat je aan alle eisen van je opleiding hebt voldaan. De afstudeerdatum moet voor 1 september liggen. Deze verklaring lever je voor 1 september in.

Ik moet nog een bewijs van Engelse taalvaardigheid inleveren. Moet dat direct met mijn toelatingsverzoek of kan dat later?
De toelatingscommissie moet vóór 1 september in het bezit zijn van het bewijs van Engelse taalvaardigheid. Het hoeft dus niet direct met je toelatingsverzoek.

Inhoud van de studie

Omdat organisaties steeds vaker groot en complex zijn, kun je ze moeilijk benaderen vanuit één enkele wetenschappelijke discipline. De masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie biedt een multidisciplinair perspectief zodat je de complexe dynamiek van organisaties doorgrondt. Je gebruikt inzichten uit onder andere de psychologie, sociologie, communicatiewetenschap, bestuurskunde en bedrijfskunde.

In de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) combineer je  verschillende invalshoeken: je kijkt naar het beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. Je ontwikkelt een brede visie en werkt vanuit de verschillende invalshoeken van beleid, communicatie en organisatie. Dat geeft je een voorsprong: je kan problemen binnen organisaties op een passende en pragmatische manier benaderen. Jij bent in staat om voor een praktisch probleem dat zich in een organisatie voordoet, de passende theorie en onderzoeksmethode te kiezen; vervolgens kun je een kritische analyse uitvoeren om een goed onderbouwd antwoord te formuleren.

De docenten bij Beleid, communicatie en organisatie werken vaak samen met of in opdracht van bedrijven, organisaties en instellingen door projecten uit te voeren. Deze projecten worden niet alleen gepresenteerd in het onderwijs; soms kun je als student een actieve bijdrage leveren in je afstudeerproject.

De voertaal van de opleiding is Nederlands, maar vrijwel alle literatuur en een aantal vakken is in het Engels. De opleiding kent veel schriftelijke opdrachten en wordt afgerond met een individuele Master thesis.

Lees de vakbeschrijvingen
Bekijk het jaarschema


De masteropleiding in hoofdlijnen

 • Je kiest één afstudeerrichting: Strategie en identiteit of Advies en verandering.
 • Je volgt één van de vijf keuzevakken en het vak Organization Sciences.
 • Tijdens het onderzoekslab volg je een workshop om je onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • In het tweede semester schrijf je je thesis op basis van je eigen empirische onderzoek.
Onderzoeksthema's

Binnen de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie wordt veel onderzoek gedaan. Een aantal voorbeelden van thesisonderwerpen:

 • Innovatie
 • Zorg
 • Verandermanagement
 • Reputatiemanagement
 • Social media
 • Entrepeneurship
 • Reorganisaties
 • Leiderschap
 • Corporate social responsibility
 • Diversiteit en identiteit
 • Risicoanalyse
 • Crisismanagement
 • Sociaal kapitaal
 • Sociale netwerken

Beleid, Communicatie & Organisatie vakken in de studiegids.

Twee afstudeerrichtingen


Door te kiezen voor een specifieke afstudeerrichting duik je in de thematiek die jou het meest interesseert. Dat maakt het makkelijker om te focussen en goed op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen in het veld. Bij beide afstudeerrichtingen specialiseer je je in het eerste semester door één van vijf keuzevakken te kiezen (zie hier het vakkenoverzicht).

Strategie en identiteit
Bij Strategie en identiteit ga je dieper in op de identiteit van organisatie en medewerkers, en je onderzoekt hoe organisaties intern strategieën ontwikkelen. De vakken die je hier volgt zijn Communicatie en Identiteit en Strategisch Organiseren.

Bij deze afstudeerrichting stel je je de vraag hoe organisaties en hun medewerkers zich positioneren in de markt, de samenleving, de cultuur en de sociale netwerken waarin zij actief zijn. Daarbij ligt de nadruk op de rol van identiteit in de interne en de externe communicatie, de samenwerking tussen verschillende stakeholders, hoe organisaties hun strategie afstemmen op wisselende omstandigheden, en de rol die (sociale) media hierin spelen.

Informatie over de verplichte vakken van deze afstudeerrichting vind je in het vakkenoverzicht.

Advies en verandering
Bij Advies en verandering heb je aandacht voor verandermanagement en sociale dilemma’s in organisaties. De verplichte vakken in deze afstudeerrichting zijn Veranderdynamiek en Organisatiegedrag.

De thema’s die centraal staan zijn verandermanagement, organisereninterventies, weerstand bij verandering, sociale dilemma’s en gedrag in organisaties. Je bestudeert de (on)mogelijkheden om organisatieculturen te veranderen.

Ga naar het vakkenoverzicht voor meer informatie over de verplichte vakken van deze afstudeerrichting.

Waarom aan de VU?


De brede benadering is uniek

In de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) combineer je  verschillende invalshoeken: je kijkt naar het beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. Je ontwikkelt een brede visie en werkt vanuit de verschillende invalshoeken van beleid, communicatie en organisatie. Dat geeft je een voorsprong: je kan problemen binnen organisaties op een passende en pragmatische manier benaderen. Jij bent in staat om voor een praktisch probleem dat zich in een organisatie voordoet, de passende theorie en onderzoeksmethode te kiezen; vervolgens kun je een kritische analyse uitvoeren om een goed onderbouwd antwoord te formuleren.

De master is praktijkgericht
De docenten werken in de seminars vaak met praktijkcases die voortkomen uit eigen onderzoek. Veel van dat onderzoek is uitermate actueel: marktwerking in de zorg, het nieuwe werken, zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), virtuele netwerken of online communities. In de seminars worden vaak gastsprekers uitgenodigd, zij vormen een vast onderdeel tijdens je colleges.

Als student heb je de kans om (vooral in het kader van je afstudeerproject) te werken aan opdrachten die worden uitgevoerd bij of voor zeer verschillende organisaties variërend van banken tot ziekenhuizen, en van brandweerorganisaties tot consultancy bedrijven.

bco-lisanne-oud100x100"De afstudeerrichtingen zijn divers en geven een eigen karakter aan de opleiding. Aangezien ik veel interesse heb in het gedrag van mensen heb ik gekozen voor Advies en verandering."
Lisanne Oud, masterstudent Beleid, communicatie en organisatie

Intensieve studiebegeleiding 
Tijdens de seminars krijg je intensieve begeleiding en feedback passend bij de opdrachten en werkstukken van de seminars. Dat geldt ook voor het thesistraject, waarin vaak zowel individueel als in groepsvorm wordt gewerkt. Peer review is daarvan een onderdeel, waarin je leert elkaar van feedback te voorzien en die adequaat te verwerken.

Premaster Beleid, communicatie en organisatie

• Het premasterprogramma telt 30 EC.
• De studielast van de premaster is verspreid over het jaar. In totaal worden vier vakken aangeboden, per onderwijsperiode één vak, met uitzondering van periode 3 waarin geen onderwijs wordt verzorgd.
• De colleges zijn verspreid over de gehele week (maandag t/m vrijdag).
• De premaster moet binnen één jaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de premaster zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
• Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur studie.
• Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld.

Inhoud studie
Bekijk het jaarrooster en de vakken van de premaster Beleid, communicatie en organisatie.

Met een HBO-bachelor
Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het assessment is voldaan. Om toegelaten te worden tot de premaster moet je je aanmelden in Studielink en je aanmelding voltooien in VUnet. In VUnet meld je je ook aan voor het premasterassessment. Vervolgens moet je uiterlijk 31 augustus zowel het premasterassessment als je hbo-bachelordiploma hebben behaald.

Met een WO-bachelor
Heb je een wo-bachelordiploma, dan kun je via VUnet een toelatingsverzoek indienen voor de master. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek. Als je niet rechtstreeks kunt instromen in de master, moet je (een deel van) de premaster volgen. In dat geval hoef je vanwege je wo-vooropleiding het premasterassessment niet te maken.Kijk hier voor meer informatie.

Premasterassesment
Bekijk hier alle informatie over het premasterassessment.
Het premasterassessment van FSW toetst:
• Engelse taalvaardigheid
• Nederlandse taalvaardigheid
• Rekenkundige vaardigheden (statistiek)
• Cognitieve capaciteiten 

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.

Aanmelden

studielinkVUnet lichtblauwDeadlines

- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Voor welke datum moet ik me inschrijven?
Dat hangt van je vooropleiding af. Informatie over de inschrijvingsprocedure van deze opleiding vind je onder het kopje ‘Toelatingseisen en aanmelden’. Algemene informatie over de inschrijfprocedure op de VU staat op de website.

Kan ik me nog aanmelden na de deadline?
De aanmelddeadline is heel hard: wanneer je je niet op tijd aanmeldt, kun je niet meer instromen. In zeer uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden kunnen we een uitzondering maken.

Ik wil in het lopende collegejaar instromen, kan dat?
Ieder collegejaar is 1 september het enige instroommoment. Tijdens het collegejaar instromen is dus niet mogelijk. Dit geldt ook voor de premasters waarvan de vakken pas in januari beginnen.

Ik heb mijn vooropleiding voor 1 september afgerond, maar ontvang mijn diploma pas na 1 september. Kan ik mij wel inschrijven?
Ja, dat kan. Je kunt je voorlopig inschrijven met een verklaring van de examencommissie van je opleiding. Hieruit moet blijken dat je aan alle eisen van je opleiding hebt voldaan. De afstudeerdatum moet voor 1 september liggen. Deze verklaring lever je voor 1 september in.

Ik moet nog een bewijs van Engelse taalvaardigheid inleveren. Moet dat direct met mijn toelatingsverzoek of kan dat later?
De toelatingscommissie moet vóór 1 september in het bezit zijn van het bewijs van Engelse taalvaardigheid. Het hoeft dus niet direct met je toelatingsverzoek.

Beroepsperspectief

Na het volgen van de Master BCO ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. BCO afgestudeerden zijn de afgelopen jaren ingestroomd in allerlei functies op het gebied van management en beleid. Zij zijn ook te vinden op het gebied van onderzoek en training in zowel profit als non-profit organisaties.

De afdeling Organisatiewetenschap deed in de zomer van 2012 een onderzoek naar haar alumni. Het blijkt dat afgestudeerden relatief snel een baan vinden op het door hen gezochte niveau in zeer gewilde sectoren, zoals de consultancy, overheid en bestuur. Het startsalaris van de afgestudeerden is ook gunstig (zie ook: Alumni BCO en COM doen het goed op de arbeidsmarkt ).

Soort organisatie
Je kunt met de master BCO aan de slag bij grote organisaties, maar ook in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zeker de laatste jaren hebben veel van onze afgestudeerden een uitdagende baan gevonden in het MKB, waar zij innovatieve bedrijfsconcepten en producten helpen ontwikkelen. Recente afgestudeerden kiezen er steeds vaker voor om een eigen bedrijf op te richten en als ondernemer aan hun carrière te werken.

Soort functie
Een aanzienlijk deel van onze studenten BCO gaat na zijn of haar opleiding aan de slag bij de overheid als beleidsmedewerker, adviseur, communicatiemedewerker of als trainee. Dit gebeurt op gemeentelijk, rijks- een Europees niveau. Anderen zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan als junior adviseur bij toonaangevende communicatie- en organisatieadviesbureaus. Ook lukt het veel van onze alumni om een prestigieus managementtraineeship te bemachtigen bij bijvoorbeeld Heineken, Schiphol of het Rijk.

In het figuur hieronder zie je waar de afgestudeerden terecht komen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een alumnionderzoek uit 2012.


Beroepssectoren

Wil je weten waar studenten na hun studie zijn gaan werken? Lees de werkverhalen van Susanne en Mandy. Nog meer werkverhalen lees je op de FSW website: ervaringsverhalen van alumni (afgestudeerde studenten) of bekijk de FSW alumni site op LinkedIn.

b&o-bco-susanne-de-boer-klein “Ik vond het belangrijk om te kiezen voor enige zekerheid in de toekomst en daarom koos ik Bestuurs- en organisatiewetenschap en BCO aan de VU. Je leert te kijken naar organisaties met een 360˚-blik, van een economisch tot een psychologisch perspectief."Oud-student Susanne de Boer, directie-assistent bij de Rabobank

b&o-bco-mandy-phoa-klein  “In het eerste jaar had ik af en toe het gevoel dat de universiteit wellicht te theoretisch voor mij was. Achteraf ben ik blij met deze keuze, want mijn plafond ligt nu hoger.”Oud-student Mandy Phoa, Bedrijfsconsultant, trainer&coach bij Launch! HCM
Mandy PhoaMandy Phoa, 26 jaar

Beroep
Bedrijfsconsultant, trainer&coach bij Launch! HCM

Studie
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Master Beleid, communicatie en organisatie

Investeren in de mensen in plaats van in cijfertjes is meer succesvol


tekst: Esther Jonker 
foto: Liesbeth Westerlaken

Op een warme middag verwelkomt Mandy mij met chocola en koude drankjes op haar zonnige balkon. Meteen begint zij enthousiast te vertellen over de tijd waar zij zo van genoten heeft, ook al was haar studie bestuurs- en organisatiewetenschap niet altijd even makkelijk. “In het eerste jaar had ik af en toe het gevoel dat de universiteit wellicht te theoretisch voor mij was. Achteraf ben ik blij met deze keuze, want mijn plafond ligt nu hoger.”

Spreadsheet management
Inmiddels werkt Mandy als bedrijfsconsultant. “In mijn werk richt ik mij op het effectiever maken van organisaties en probeer ik mensen in hun kracht te zetten. Dit gaat gepaard met allerlei veranderingen. Communicatie, met name vanuit een direct leidinggevende, is tijdens deze veranderingen cruciaal.” Helaas is er niet één manier om alles goed te laten verlopen. “Het hangt af van allerlei factoren; je team, de doelstellingen die er zijn en de organisatiecultuur bijvoorbeeld. Het belangrijkste is, denk ik, om mensen centraal te zetten, zodat zij uiteindelijk de veranderingen makkelijker zullen accepteren. Daarbij vind ik het interessant om de talenten van mensen te ontdekken. Wanneer er wordt geïnvesteerd in de mensen in plaats van in cijfertjes - spreadsheet management - zal naar mijn idee een verandering het meest succesvol zijn.”

Het is soms lastig om als consultant de vinger op de zere plek te leggen. Je werkt binnen verschillende bedrijven om te kijken wat er beter en efficiënter kan. “Soms is het fijn om snel te integreren. Een andere keer is het prettiger om het bedrijf vanaf een afstandje te observeren, zo kun je soms beter zien wat er mis gaat.”
Mandy werkt inmiddels ook als coach. “Ik wil graag mensen verder helpen. Maar niet iedereen vond dat ik al genoeg ervaring had om mensen te coachen. Ik heb toen hard m’n best gedaan om er wel te komen.” Mandy volgt daarbij ook een nieuwe opleiding, situationeel coachen met neurolinguïstisch programmeren, zodat zij haar ambitie verder kan ontwikkelen en bekrachtigen.

Sterke punten
Wat doe je precies als coach? “Je laat mensen bewust worden van wat ze kunnen. Ik hoop mensen daardoor een bepaalde energie te geven, zodat ze kunnen genieten en doen wat ze leuk vinden. Je moet je niet laten belemmeren door negatieve overtuigingen, maar je moet je laten leiden door je sterke punten. Het is ook heel belangrijk om je goed op je plek te voelen in je werk. De Chinese filosoof Confucius zei ooit eens: ‘Heb je een baan waarvan je houdt dan hoef je nooit één dag in je leven te werken.’”

Mandy is nog altijd blij dat ze aan de ‘zachte’ kant van het bedrijfsleven werkt. “Ik denk daarbij vaak aan het verhaal van het gouden ei. Een boer had ganzen. Op een dag legde één van zijn ganzen een gouden ei. Dit bleef de gans doen en de boer werd steeds rijker. Op een gegeven moment werd hij hebberig en wilde meer gouden eieren hebben. Hij sneed daarom op een dag de gans open om de eieren sneller te krijgen. Natuurlijk kreeg hij in de komende dagen geen gouden eieren meer, want die gans was hartstikke dood. Zo is het ook in het bedrijfsleven, je moet heel goed de mensen binnen de organisatie verzorgen om een goede productie te blijven houden. Zolang je ze maar niet te veel verzorgt, want dan worden ze lui. Als consultant moet je uitvinden waar de grens ligt. Dat is het leuke van sociale wetenschappen; je moet alles steeds onderzoeken, want er valt geen pijl op te trekken!”

Juli 2010

 

Susanne de BoerSusanne de Boer, 23 jaar

Beroep
Directie-assistent bij de Rabobank

Studie
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Master Beleid, communicatie en organisatie

Altijd net een stapje harder werken dan gevraagd


tekst: Esther Jonker
foto: Liesbeth Westerlaken

“Ik vond het belangrijk om te kiezen voor enige zekerheid in de toekomst.” Susanne koos daarom voor een studie Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Een basis voor het bedrijfsleven door de brede kennis van organisaties, sprak haar aan. “Je leert te kijken naar organisaties met een 360˚-blik, van een economisch tot een psychologisch perspectief.” Susanne heeft ervoor gekozen om haar bachelor in te richten met vakken die goed aansloten bij haar master, zoals bedrijfspsychologie en trust and performance.

In haar werk heeft zij nog altijd profijt van haar studie. Zo schreef ze bijvoorbeeld haar masterthesis over motiverende factoren op de werkvloer. Daaruit bleek dat de drie belangrijkste elementen om werknemers te prikkelen autonomie, competentie en samenhang zijn. Susanne ziet het vaak gebeuren dat managers van nature bijvoorbeeld al een bepaalde zelfstandigheid geven aan hun werknemers, waardoor zij vaak een betere prestatie leveren.

Werken met overgave
Susanne begon tijdens haar tweede studiejaar met een forse bijbaan bij de Rabobank. Drie dagen in de week werkte zij als management trainee. Vanuit die functie adviseerde zij het leidinggevende kader op het gebied van kwaliteitsmanagement, samenwerking en communicatie. Door altijd net een stapje harder te werken dan gevraagd en te werken met overgave wist zij zichzelf goed neer te zetten binnen de organisatie.

Uiteindelijk is Susanne opgeklommen tot directie-assistent. Hierbij is zij de rechterhand van de directievoorzitter. “Ik werk als een soort gatekeeper; dingen die ik kan doen, neem ik van hem over. Ook bereid ik bijvoorbeeld beleidsstukken en speeches voor.” Daarbij is Susanne nauw betrokken bij de beleids- en strategievorming van de bank. “Ik vind het heel boeiend om bezig te zijn met het vertalen van de missie van de bank naar de praktijk en op deze manier daaraan betekenis te geven.” Daarnaast is zij ook coördinator van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarvoor ze bijvoorbeeld coöperatieve activiteiten organiseert en coördineert voor kansarme jongeren, kunst en cultuur en duurzaamheid.

Muziekjes, lichten en zachte stoffen
De Rabobank is veel bezig met maatschappelijke problemen. “Vroeger keek ik altijd vrij sceptisch naar MVO. Ik dacht dat veel bedrijven alleen maatschappelijke problemen aanpakten voor de positive exposure.” Nu merkt Susanne heel duidelijk dat MVO in de genen van de bank zit en dat het echt een positieve invloed heeft op de omgeving. Niet alleen de mensen die baat hebben bij de projecten zijn er blij mee, maar het is ook een positieve boost voor de medewerkers.

“Het project wat mij het meest aansprak was een project bij ‘de Belevenis’ in Amsterdam.” Dat is een uitgaanscentrum voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, vaak mensen die lichamelijk en verstandelijk beperkt zijn. Dit centrum is daarom heel zintuiglijk ingesteld, met muziekjes, lichten en zachte stoffen. Deze mensen werden één op één door medewerkers van de Rabobank begeleid in de Belevenis. “Je zag de mensen gewoon echt genieten. Door zo’n ervaring kun je weer even relativeren; stilstaan bij het feit hoe rijk je zelf bent.”

Susanne is nog steeds blij met haar keuze om haar studie te verrijken met een relevante bijbaan. “Door deze kruisbestuiving heeft zowel mijn werk als mijn studie meer betekenis gekregen.” Zeker in deze tijd, waarin banen niet voor het oprapen liggen, vindt Susanne het belangrijk om eruit te halen wat erin zit. “Op dit moment ben ik nog verknocht aan mijn baan en de organisatie, maar ik blijf zeker zoeken naar verbetering en meerwaarde.”

juli 2010

Dutch Students

Toelatingseisen en aanmelden

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Beleid, communicatie en organisatie.

Kies de situatie die op jou van toepassing is:

 • Ik heb een bachelordiploma van de VU
 • Ik heb een bachelordiploma van een andere Nederlandse universiteit
 • Ik heb een hbo-bachelordiploma
 • Ik heb een buitenlandse vooropleiding  

Heb je al een masterdiploma?

Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, van een andere Nederlandse universiteit of van het hbo (volg de links hierboven).
Meer informatie over tarieven tweede graad

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

Met de volgende vooropleidingen van de VU word je rechtstreeks toegelaten tot de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) in studiejaar 2016-2017:

• Bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschap
• Bachelordiploma Communicatiewetenschap
• Bachelordiploma Organisatiewetenschappen
• Bachelordiploma Sociologie
• Bachelordiploma Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= verzoek indienen)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de onderstaande diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Voor alle onderstaande opleidingen geldt de voorwaarde: voldoende kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken.

•    Bachelordiploma Bedrijfskunde
•    Bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (ASW): incl. minor B&O (UU) dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
•    Bachelordiploma Bestuurskunde: leesadvies op gebied van organisatie. 
•    Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), inclusief de minor B&O (UU): rechtstreeks toelaatbaar mits je beschikt over gedegen kennis van kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
•    Bachelordiploma Psychologie met een andere afstudeerrichting dan Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie , incl. minor B&O (UU), dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
•    Bachelordiploma Culturele Antropologie of Politicologie van FSW (VU): toelaatbaar mits de volgende vakken zijn behaald:

1.    Kernthema’s organisatiewetenschappen (6 EC)1  +
2.    Organizations in the 21 Century (6 EC)
+ één van de volgende drie vakken:
-    Sociaal Kapitaal en Netwerken (6 EC)
-    Strategie en besluitvorming (6 EC)
-    Organizational Culture and Change (6 EC)

1Als het ‘oude’ eerstejaars bachelorvak Organisatiewetenschap is behaald, dan geldt dat als vervanging voor het vak Kernthema’s Organisatiewetenschappen.

•    Bachelordiploma Science Business & Innovation (SBI, VU): rechtstreeks toelaatbaar mits de volgende vakken zijn behaald:
1. Kernthema’s Organisatiewetenschappen
2. Introduction to Entrepreneurship (onderdeel van de Minor Entrepreneurship)
3. De SBI-minor met daarin opgenomen de vakken “Business Anthropology”, “Social Capital & Networks” en “M&T voor Kwalitatief Organisatieonderzoek”
Daarnaast dient  in het Bachelorproject en -stage expliciet aandacht te worden geven aan de onderwerpen “strategie” en “interne organisatie”.

•    Met een bachelordiploma in het domein van (bedrijfs-)economie of gedragswetenschappen, kun je kun je tot de master BCO worden toegelaten, mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Je moet een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie zal je dossier beoordelen.

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

HOE DIEN IK EEN TOELATINGSVERZOEK IN?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:
Formulier toelating
• Motivatie
• CV
• Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master
• Officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating

 *Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je (een deel van) de premaster moet volgen. 

Algemene informatie over de inschrijfprocedure.

AANMELDEN

studielinkVUnet lichtblauw Deadlines rechtstreeks toelaatbaar
- 31 juli: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden
- 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. indienen toelatingsverzoek.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

Met een van de volgende vooropleidingen word je rechtstreeks toegelaten tot de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) in studiejaar 2016-2017:

• Bachelordiploma Bestuurskunde
• Bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschap 
• Bachelordiploma Organisatiewetenschappen 
• Bachelordiploma Arbeids-, Sociale- en Organisatiepsychologie
• Bachelordiploma Sociologie


TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= toelatingsverzoek indienen)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de onderstaande diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Voor alle onderstaande opleidingen geldt de voorwaarde: voldoende kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken.

• Bachelordiploma Bedrijfskunde
• Bachelordiploma Communicatiewetenschap
• Bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (ASW): incl. minor B&O (UU) dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
• Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW, behaald o.a. aan UU of RUG), inclusief de minor B&O (UU): alleen rechtstreeks toelaatbaar als je beschikt over gedegen kennis van kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
• Bachelordiploma Psychologie met een andere afstudeerrichting dan Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie , incl. minor B&O (UU), dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
• Met een bachelordiploma in het domein van (bedrijfs-)economie of gedragswetenschappen, kun je kun je tot de master BCO worden toegelaten, mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Je moet een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie zal je dossier beoordelen. Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

HOE DIEN IK EEN TOELATINGSVERZOEK IN?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:
•    Formulier toelating
•    Motivatie
•    CV
•    Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master
•    Officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je (een deel van) de premaster moet volgen.


Algemene informatie over de inschrijfprocedure

Aanmelding in Studielink en VUnet


studielinkVUnet lichtblauw Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden
- 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

TOELATINGSEISEN

Als hbo'er kun je starten met de master Beleid, communicatie en organisatie nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan.

Aanmelden

studielinkVUnet lichtblauwAlgemene informatie over de inschrijfprocedure

Deadlines
- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Contact en voorlichting

Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar studiekeuze.fsw@vu.nl.

Inhoud opleiding
studiekeuze.fsw@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
studiekeuze.fsw@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen
Studielink (en daarna voltooien op VUnet)
Overige vragen?
studiekeuze.fsw@vu.nl
 


Open dagen

Masterdagzaterdag 12 maart, 2016aanmelden

Powerpoint Masterdag

Bekijk de presentatie (pdf) van de afgelopen Masterdag.


Toelatingseisen en aanmelden

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Beleid, communicatie en organisatie.

Kies de situatie die op jou van toepassing is:

 • Ik heb een bachelordiploma van de VU
 • Ik heb een bachelordiploma van een andere Nederlandse universiteit
 • Ik heb een hbo-bachelordiploma
 • Ik heb een buitenlandse vooropleiding  

Heb je al een masterdiploma?

Let op! De kosten van een tweede master zijn niet gelijk aan het reguliere collegegeld. De aanmeldprocedure is gelijk aan die met een bachelor van de VU, van een andere Nederlandse universiteit of van het hbo (volg de links hierboven).
Meer informatie over tarieven tweede graad

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

Met de volgende vooropleidingen van de VU word je rechtstreeks toegelaten tot de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) in studiejaar 2016-2017:

• Bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschap
• Bachelordiploma Communicatiewetenschap
• Bachelordiploma Organisatiewetenschappen
• Bachelordiploma Sociologie
• Bachelordiploma Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie

TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= verzoek indienen)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de onderstaande diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Voor alle onderstaande opleidingen geldt de voorwaarde: voldoende kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken.

•    Bachelordiploma Bedrijfskunde
•    Bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (ASW): incl. minor B&O (UU) dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
•    Bachelordiploma Bestuurskunde: leesadvies op gebied van organisatie. 
•    Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), inclusief de minor B&O (UU): rechtstreeks toelaatbaar mits je beschikt over gedegen kennis van kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
•    Bachelordiploma Psychologie met een andere afstudeerrichting dan Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie , incl. minor B&O (UU), dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
•    Bachelordiploma Culturele Antropologie of Politicologie van FSW (VU): toelaatbaar mits de volgende vakken zijn behaald:

1.    Kernthema’s organisatiewetenschappen (6 EC)1  +
2.    Organizations in the 21 Century (6 EC)
+ één van de volgende drie vakken:
-    Sociaal Kapitaal en Netwerken (6 EC)
-    Strategie en besluitvorming (6 EC)
-    Organizational Culture and Change (6 EC)

1Als het ‘oude’ eerstejaars bachelorvak Organisatiewetenschap is behaald, dan geldt dat als vervanging voor het vak Kernthema’s Organisatiewetenschappen.

•    Bachelordiploma Science Business & Innovation (SBI, VU): rechtstreeks toelaatbaar mits de volgende vakken zijn behaald:
1. Kernthema’s Organisatiewetenschappen
2. Introduction to Entrepreneurship (onderdeel van de Minor Entrepreneurship)
3. De SBI-minor met daarin opgenomen de vakken “Business Anthropology”, “Social Capital & Networks” en “M&T voor Kwalitatief Organisatieonderzoek”
Daarnaast dient  in het Bachelorproject en -stage expliciet aandacht te worden geven aan de onderwerpen “strategie” en “interne organisatie”.

•    Met een bachelordiploma in het domein van (bedrijfs-)economie of gedragswetenschappen, kun je kun je tot de master BCO worden toegelaten, mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Je moet een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie zal je dossier beoordelen.

Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

HOE DIEN IK EEN TOELATINGSVERZOEK IN?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden. 

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:
Formulier toelating
• Motivatie
• CV
• Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master
• Officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating

 *Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe. De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je (een deel van) de premaster moet volgen. 

Algemene informatie over de inschrijfprocedure.

AANMELDEN

studielinkVUnet lichtblauw Deadlines rechtstreeks toelaatbaar
- 31 juli: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden
- 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. indienen toelatingsverzoek.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

RECHTSTREEKS TOELAATBAAR

Met een van de volgende vooropleidingen word je rechtstreeks toegelaten tot de master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) in studiejaar 2016-2017:

• Bachelordiploma Bestuurskunde
• Bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschap 
• Bachelordiploma Organisatiewetenschappen 
• Bachelordiploma Arbeids-, Sociale- en Organisatiepsychologie
• Bachelordiploma Sociologie


TOELAATBAAR ONDER VOORWAARDEN (= toelatingsverzoek indienen)

Voldoe je niet aan de eisen voor rechtstreekse toelating, maar beschik je over een van de onderstaande diploma’s, dan moet je een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie FSW beoordeelt je verzoek en controleert of je aan de voorwaarden voldoet. Voor alle onderstaande opleidingen geldt de voorwaarde: voldoende kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken.

• Bachelordiploma Bedrijfskunde
• Bachelordiploma Communicatiewetenschap
• Bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (ASW): incl. minor B&O (UU) dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
• Bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW, behaald o.a. aan UU of RUG), inclusief de minor B&O (UU): alleen rechtstreeks toelaatbaar als je beschikt over gedegen kennis van kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
• Bachelordiploma Psychologie met een andere afstudeerrichting dan Sociale- of Arbeids- & Organisatiepsychologie , incl. minor B&O (UU), dan wel minimaal 3 vakken (18 EC) op gebied van organisatie(gedrag), strategie, (organisationele) communicatie en/of sociale netwerken.
• Met een bachelordiploma in het domein van (bedrijfs-)economie of gedragswetenschappen, kun je kun je tot de master BCO worden toegelaten, mits er bepaalde deficiënties worden weggewerkt. Je moet een toelatingsverzoek indienen. De Toelatingscommissie zal je dossier beoordelen. Als je niet zeker weet of je rechtstreeks toelaatbaar bent of eerst aan aanvullende voorwaarden moet voldoen, dien dan een toelatingsverzoek in ter beoordeling door de Toelatingscommissie.

HOE DIEN IK EEN TOELATINGSVERZOEK IN?

Meld je aan in Studielink. Je ontvangt inlogcodes waarmee je je vervolgens kunt aanmelden in VUnet. Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september kosteloos geannuleerd worden.

Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:
•    Formulier toelating
•    Motivatie
•    CV
•    Officiële cijferlijst* van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master
•    Officiële vakomschrijvingen van behaalde vakken die relevant zijn voor toelating

*Als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe.

De toelatingscommissie beoordeelt elk verzoek en besluit of je rechtstreeks kunt instromen of dat je (een deel van) de premaster moet volgen.


Algemene informatie over de inschrijfprocedure

Aanmelding in Studielink en VUnet


studielinkVUnet lichtblauw Deadlines toelaatbaar onder voorwaarden
- 31 mei: aanmelding  voltooid hebben in Studielink en VUnet.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

TOELATINGSEISEN

Als hbo'er kun je starten met de master Beleid, communicatie en organisatie nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de premaster, mits aan de eisen van het premasterassessment is voldaan.

Aanmelden

studielinkVUnet lichtblauwAlgemene informatie over de inschrijfprocedure

Deadlines
- 31 mei: aanmelding voltooid hebben in Studielink en VUnet, incl. aanmelding premasterassessment.
- 31 augustus: inschrijving voltooid hebben (incl. betaling collegegeld).

Contact en voorlichting

Staat het antwoord op jouw specifieke vraag er niet tussen, dan kun je een mailtje sturen naar studiekeuze.fsw@vu.nl.

Inhoud opleiding
studiekeuze.fsw@vu.nl
Voorlichtingsdagen en activiteiten
studiekeuze.fsw@vu.nl
Toelatingseisentoelating.fsw@vu.nl
Collegeld, aanmelden via studielink en VUnet
Centrale Studentenbalie
Toelatingsaanvraag indienen
Studielink (en daarna voltooien op VUnet)
Overige vragen?
studiekeuze.fsw@vu.nl
 


Open dagen

Masterdagzaterdag 12 maart, 2016aanmelden

Powerpoint Masterdag

Bekijk de presentatie (pdf) van de afgelopen Masterdag.


International Students

Stap 1Stap 2Stap 3

Uiterlijk 31 mei

1a: vooraanmelden bij Studielink

Nieuw: ComponentOverweeg je te gaan studeren aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de VU, dan moet je je uiterlijk 31 mei (voor)aanmelden bij Studielink. Vooraanmelden verplicht je tot niets, maar is wel noodzakelijk om te kunnen studeren aan de VU.

Om aan te kunnen melden via Studielink heb je DigiD nodig. Waarschijnlijk gebruik je al DigiD voor Mijn IB-Groep. Deze kun je ook voor Studielink gebruiken. Heb je nog geen DigiD houdt er dan rekening mee dat het aanvragen zeker vijf werkdagen kost.

Wacht niet met vooraanmelden totdat je een reactie hebt ontvangen op je voorlopige toelatingsverzoek (zie stap 1b). Je kunt op ieder moment je vooraanmelding via www.vu.studielink.nl weer verwijderen, maar zonder tijdige vooraanmelding in Studielink is starten per 1 september niet mogelijk.

Meer informatie over aanmelden en toelaten.

N.B. De VU informeert je op het mailadres dat je bij Studielink invoert, Bedenk goed welk mailadres je gebruikt, zodat je alle informatie over de voortgang van je inschrijving tijdig ontvangt!

1b: verzoek voorlopige toelating via International Office FSW

fsw-vierkantOm vast te laten stellen of je buitenlandse vooropleiding voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen.

De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je de bijbehorende premasterclass met succes hebt afgerond.

Om het verzoek in te dienen, moet je de volgende documenten naar het International Office van de Faculteit Sociale Wetenschappen sturen:

 • ingevuld aanmeldingsformulier
 • gewaarmerkte kopie van het laatst behaalde diploma (met vertaling door beëdigd vertaler in Nederlands of Engels)
 • als de bachelor nog niet is afgerond, een verklaring van de huidige onderwijsinstelling met verwachte afstudeerdatum
 • gewaarmerkte kopie cijferlijst met daarop alle gevolgde vakken met behaalde resultaten (met vertaling door beëdigd vertaler in Nederlands of Engels)
 • NT2-II testresultaat als bewijs van Nederlandse taalvaardigheid
 • bewijs van Engelse taalvaardigheid
 • motivatiebrief
 • twee referentiebrieven
 • curriculum vitae
 • een “sample of academic writing” (5 pagina’s van een scriptie of essay in Nederlands of Engels)
 • kopie van paspoort met naam, datum en plaats van afgifte, en geldigheidsdatum  

Je kunt dit formulier met bijlagen naar het volgende adres sturen: admissionsfss@vu.nl

Deadline: 1 juni

Uiterlijk 31 juli

2 VUnet aanmelding voltooien


CSA lichtblauwNa je (tijdige!) vooraanmelding in Studielink (stap 1a), ontvang je een uitnodigingsmail van de VU met de benodigde gegevens om je aanmelding in VUnet (studentenportaal VU) te voltooien. Doe dit uiterlijk 31 juli. Je kunt je vooraanmelding op ieder moment via www.vu.Studielink.nl weer verwijderen.

Uiterlijk 31 augustus

3. Inschrijving definitief


CSA-donkerblauwUiterlijk 31 augustus moet de centrale studentenadministratie (dit is niet hetzelfde als de examencommissie van de faculteit!) een aantal documenten van je hebben ontvangen:

 • Een gewaarmerkte kopie van je diploma en de bijbehorende cijferlijst of als je nog niet over je diploma beschikt een originele en een kopie verklaring van de examencommissie van je huidige opleiding met de datum waarop je het diploma behaalt.*
 • Alleen indien door Studielink aangegeven: uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

  *) Vóór 1 september moet aan alle eisen voor het behalen van het diploma zijn voldaan.

Meer informatie over de definitieve toelating bij CSA.

De uiterste inleverdatum is 31 augustus. Het is echter raadzaam de benodigde documenten uiterlijk 15 augustus in te leveren. Bij een eventuele onvolledige aanvraag loop je zo niet het risico dat je inschrijving op 31 augustus niet is afgerond. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Pas na het afgeven van de machtiging tot betalen, de ontvangst van het bewijs van inschrijving, de collegekaart én het juist doorlopen van alle vorige stappen is je inschrijving definitief.

Meer informatie over de wijze van betalen.

Stap 1Stap 2Stap 3

Uiterlijk 31 mei

1a: vooraanmelden bij Studielink

Nieuw: ComponentOverweeg je te gaan studeren aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de VU, dan moet je je uiterlijk 31 mei (voor)aanmelden bij Studielink. Vooraanmelden verplicht je tot niets, maar is wel noodzakelijk om te kunnen studeren aan de VU.

Om aan te kunnen melden via Studielink heb je DigiD nodig. Waarschijnlijk gebruik je al DigiD voor Mijn IB-Groep. Deze kun je ook voor Studielink gebruiken. Heb je nog geen DigiD houdt er dan rekening mee dat het aanvragen zeker vijf werkdagen kost.

Wacht niet met vooraanmelden totdat je een reactie hebt ontvangen op je voorlopige toelatingsverzoek (zie stap 1b). Je kunt op ieder moment je vooraanmelding via www.vu.studielink.nl weer verwijderen, maar zonder tijdige vooraanmelding in Studielink is starten per 1 september niet mogelijk.

Meer informatie over aanmelden en toelaten.

N.B. De VU informeert je op het mailadres dat je bij Studielink invoert, Bedenk goed welk mailadres je gebruikt, zodat je alle informatie over de voortgang van je inschrijving tijdig ontvangt!

1b: verzoek voorlopige toelating via International Office FSW

fsw-vierkantOm vast te laten stellen of je buitenlandse vooropleiding voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen.

De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je de bijbehorende premasterclass met succes hebt afgerond.

Om het verzoek in te dienen, moet je de volgende documenten naar het International Office van de Faculteit Sociale Wetenschappen sturen:

 • ingevuld aanmeldingsformulier
 • gewaarmerkte kopie van het laatst behaalde diploma (met vertaling door beëdigd vertaler in Nederlands of Engels)
 • als de bachelor nog niet is afgerond, een verklaring van de huidige onderwijsinstelling met verwachte afstudeerdatum
 • gewaarmerkte kopie cijferlijst met daarop alle gevolgde vakken met behaalde resultaten (met vertaling door beëdigd vertaler in Nederlands of Engels)
 • NT2-II testresultaat als bewijs van Nederlandse taalvaardigheid
 • bewijs van Engelse taalvaardigheid
 • motivatiebrief
 • twee referentiebrieven
 • curriculum vitae
 • een “sample of academic writing” (5 pagina’s van een scriptie of essay in Nederlands of Engels)
 • kopie van paspoort met naam, datum en plaats van afgifte, en geldigheidsdatum  

Je kunt dit formulier met bijlagen naar het volgende adres sturen: admissionsfss@vu.nl

Deadline: 1 juni

Uiterlijk 31 juli

2 VUnet aanmelding voltooien


CSA lichtblauwNa je (tijdige!) vooraanmelding in Studielink (stap 1a), ontvang je een uitnodigingsmail van de VU met de benodigde gegevens om je aanmelding in VUnet (studentenportaal VU) te voltooien. Doe dit uiterlijk 31 juli. Je kunt je vooraanmelding op ieder moment via www.vu.Studielink.nl weer verwijderen.

Uiterlijk 31 augustus

3. Inschrijving definitief


CSA-donkerblauwUiterlijk 31 augustus moet de centrale studentenadministratie (dit is niet hetzelfde als de examencommissie van de faculteit!) een aantal documenten van je hebben ontvangen:

 • Een gewaarmerkte kopie van je diploma en de bijbehorende cijferlijst of als je nog niet over je diploma beschikt een originele en een kopie verklaring van de examencommissie van je huidige opleiding met de datum waarop je het diploma behaalt.*
 • Alleen indien door Studielink aangegeven: uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

  *) Vóór 1 september moet aan alle eisen voor het behalen van het diploma zijn voldaan.

Meer informatie over de definitieve toelating bij CSA.

De uiterste inleverdatum is 31 augustus. Het is echter raadzaam de benodigde documenten uiterlijk 15 augustus in te leveren. Bij een eventuele onvolledige aanvraag loop je zo niet het risico dat je inschrijving op 31 augustus niet is afgerond. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Pas na het afgeven van de machtiging tot betalen, de ontvangst van het bewijs van inschrijving, de collegekaart én het juist doorlopen van alle vorige stappen is je inschrijving definitief.

Meer informatie over de wijze van betalen.